התעמרות בעבודה לעומת התנכלות על רקע הטרדה מינית

המונח “התנכלות” מתייחס לתופעה של “פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית”. בהתאם להלכה הפסוקה מדובר בתופעה בעלת ביטויים שונים. להמשך קריאה על התנכלות בעבודה על רקע הטרדה מינית. בקיצור קובעת הפסיקה בקשר להתנכלות על רקע הטרדה מינית, כי: להתנכלות על רקע הטרדה מינית אופנים שונים, לעיתים […]