התעמרות בעבודה לעומת התנכלות על רקע הטרדה מינית

המונח “התנכלות” מתייחס לתופעה של “פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית”. בהתאם להלכה הפסוקה מדובר בתופעה בעלת ביטויים שונים. להמשך קריאה על התנכלות בעבודה על רקע הטרדה מינית. בקיצור קובעת הפסיקה בקשר להתנכלות על רקע הטרדה מינית, כי: להתנכלות על רקע הטרדה מינית אופנים שונים, לעיתים […]

30,000 שקל פיצוי ממנהל שהטריד מילולית, החברה תשלם רק 10,000

התובעת טענה לשלושה מקרים של הטרדה מינית, וכי בגלל סירוביה החוזרים ונשנים להצעות הנתבע, הוא להתנכל אליה עד שפוטרה מהעבודה. על כך תבעה 360,000 שקל. בית הדין בדק: האם המעשים הנטענים נחשבים בהגדרתם להטרדה מינית, האם אכן קרו, ואם כן מה גובה הפיצוי שמגיע לתובעת. אירוע ההטרדה המינית הראשון: תשלחי לי תמונות, תגידי בוקר טוב, […]