הטרדה מקבעת והטרדה מדירה

התייחסות מבזה ומשפילה, ההגדרה החמישית בחוק למניעת הטרדה מינית, מוגדרת כך: “התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית”. כאן תוכלו לקרוא הסבר ופסקי דין על התייחסות מבזה ומשפילה. ההגדרה החמישית להטרדה מינית:“התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית” התייחסות אחת אין רלוונטיות ליחסי […]