Ynet | הגנת יתר

מאמר מעניין שבחן את ההשפעה של חוקי העבודה, תחת הכותרת האם הלכנו רחוק מדי. הבעתי את דעתי שאם מותחים חבל חזק מדי, הוא נקרע. למאמר ב – ynet שהתפרסם ב – 9/2/2013

Ynet | הארכת חופשת הלידה: לא ברור מה האריכו

במאמר שפורסם באתר ynet הגבתי להצעת החוק להארכת חופשת הלידה וטענתי שלא צריך להסתנוור מהמילים הארכת חופשת לידה, זו בסך הכול החלת הזכות לצאת לחופשה ללא תשלום על כלל העובדות, ללא קשר לוותק. בסופו של דבר התיקון לחוק חל רק על מי שעובדת יותר מ-12 חודש במקום העבודה, כך שבכלל לא ברור מה השתנה. הזכות […]

Ynet | הטרדה מינית בעבודה מדריך לתביעה כספית

במאמר ב-Ynet היצגתי את התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית, שהעלה את סכום הפיצוי ללא הוכחת נזק בתביעותך הטרדה מינית מ-50,000 שקל ל-120,000 שקל, והבאתי שאלות נפוצות בנושא של תביעה כספית על הטרדה מינית בעבודה.  לקריאת המאמר על הטרדה מינית פיצוי כספי.

Ynet | מה על ממונה לעשות כדי שהרומן עם העובדת לא ייחשב הטרדה מינית

על מנת להפריך את החזקה, כי קשר בהסכמה בין בעל מרות לבין עובדת הוא הטרדה מינית, על הממונה להראות שמתקיים ביניהם קשר שהוא לא רק מיני, גם מחוץ למסגרת העבודה. חוץ מזה על הממונה לדווח במקום העבודה על הקשר בהסכמה עם העובדת ולנתק את המרות, לא להיות בוס שלה יותר. במאמר באתר  Ynet אני עומדת […]

Ynet | מילים שלא מנסות לגעת

ההטרדות המיניות המילוליות, שיש בהן “רק” דיבורים, שאין בהן כוונה להצעה מינית, מתקבלות כמו האחות החורגת של ההטרדה המינית ה”קלאסית”, שבה יש נגיעה ללא הסכמה. הנה מאמר שפירסמתי בנושא.  קיראו עוד באתר עו”ד מיה צחור: האם להגיד לעובדת אני חרמן עלייך, התחת שלך תמיד עשה לי את זה, זו הטרדה מינית? ואם הם חברים וניהלו פעם מערכת […]

דה מארקר | הטרדות מיניות בהייטק

העיתון דה מארקר פירסם כתבת עומק בנושא הטרדות מיניות בהייטק הישראלי. בדף זה אביא ציטוטים עיקריים שלי מתוך תשובות לשאלות שנשאלתי ובראשן מהם המאפיינים הייחודיים של הטרדות מיניות בהייטק ומה התועלת בהגשת תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה. קיראו כאן מאמרים נוספים על הטרדה מינית בעבודה.

הארץ | אין תועלת באיסור לפטר אחרי חופשת הלידה

באחרונה שינה המחוקק את חוק עבודת נשים והאריך את התקופה שבה אסור לפטר אחרי חופשת הלידה מ-45 יום ל-60 יום. כל ארגוני הנשים התלהבו מהשינוי וחשבו שהוא עוזר לנשים להשתלב במעגל ההעבודה לאחר חופשת הלידה. אני הייתי נגד והבעתי את דעתי גם בועדה לקידום מעמד האשה בכנסת שדנה בחוק. במאמר ב”הארץ” אני מסבירה מדוע השינוי הזה […]

הארץ | האם אפשר להטיל על חיסיון על שם של תובעים?

מאמר שכתבתי בעקבות פרסום שם התובעת בבית ראש הממשלה חבר הכנסת דוד אמסלם (ליכוד) פירסם ברדיו את שמה של התובעת החרדית מהקומה השנייה. מכותרת כתב התביעה שהועבר לאינטרנט נמחקו פרטיה, אבל נספחי התביעה הסגירו את שמה, מספר תעודת הזהות שלה, כתובתה וכתובת האימייל שלה. העובדה ששמה היה מחוק בכותרת התביעה העידה, כי היה עניין בחסיון שמה. אפשר […]