הקלות בחוק עבודת נשים להורים חד הוריים

עבודת לילה הוגדרה בחוק עבודת נשים כפרק זמן בן 11 שעות ובהן השעות שבין 24.00 ובין 06.00, ובחקלאות השעות שבין 24.00 ובין 05.00. בפרק זמן זה לא ניתן לחייב אישה להגיע לעבודה למעט במקרים מיוחדים שפורטו בחוק. במרס 2022 פורסם תיקון לחוק עבודת נשים שנועד להקל על נשים וגברים, שהם הורה עצמאי לילד עד גיל […]

ייעוץ משפטי בנושא זכויות נשים בעבודה

הייעוץ המשפטי נועד בראש ובראשונה לבחון מהי העילה המשפטית הרלוונטית בנסיבות העובדתיות האישיות. חשוב לקרוא ולהבין, אינפורמציה ברשת לא חסר. אבל מומלץ להתייעץ לפני שעושים מעשה, בעיקר כדי להבין את הסיטואציה בנסיבות האישיות, את הראיות, את נתיב הפעולה הנכון בנסיבות העניין לפי המטרות והצרכים של האדם שפונה. ייעוץ משפטי פיטורים בהריון אחרי חצי שנה, בהליך […]

חופשת אבהות

מליאת הכנסת אישרה (27.6.16) את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 55) (חופשת אבהות), התשע”ו-2016, שלפיה עובד יהיה רשאי להיעדר עד 5 ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו. דין ההיעדרות בשלושת הימים הראשונים: כדין חופשה שנתית. ואם אין לו ימי חופשה צבורים? חופשה ללא תשלום. בשני הימים הנותרים – דין ההיעדרות כדין היעדרות מפאת מחלה. […]

היעדרויות ואיסור פיטורים – זכויות בטיפולי פוריות

היעדרות עקב טיפולי פוריות עובדת העוברת טיפולי פוריות רשאית להעדר מהעבודה לצורך הטיפולים, ובלבד שהודיעה על כך למעביד מראש.  ימי ההיעדרות מזכים בדמי מחלה תקופת ההיעדרות של עובדת לא תעלה על 16 יום, במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה בן חמישה ימים; ו–20 יום במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה בן ששה ימים. האיסור לפטר […]

זכותה של אם לדמי אבטלה

זכאות לדמי אבטלה בעקבות התפטרות לצורך טיפול בילד ככלל, עובדת המתפטרת לצורך טיפול בילד זכאית לפיצויי פיטורים – אך לא לדמי אבטלה. ואולם, אם העובדת עבדה בטרם הלידה עד שעות הערב ועכשיו היא מבקשת לקצר את יום עבודתה לשעות עבודה רגילות ומקום העבודה לא מאפשר זאת – התפטרותה תיחשב לפיטורים גם לצורך קבלת דמי אבטלה […]

זכויות לאחר חופשת הלידה: חופשה ללא תשלום ושעת “הנקה”

הזכות לעבוד שעה פחות (“שעת הנקה”) – מהי משרה מלאה לעובדת העובדת במשרה מלאה זכות לעבוד שעה פחות, מתום חופשת הלידה עד ארבעה חודשים מאותו היום. הזכות הזאת נקראת, משום מה, “שעת הנקה”, אבל כמובן שאין צורך להניק על מנת ליהנות ממנה. התנאי היחיד הוא משרה מלאה. ב-21 במאי 2017 תוקן חוק עבודת נשים באופן […]

התפטרות לצורך טיפול בילד

התפטרה עובדת, תוך תשעה חודשים מהיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה כפיטורים והיא תהא זכאית לפיצויי פיטורים. כנ”ל לגבי עובדת שקיבלה לאימוץ ילד שטרם מלאו לו 13 שנה, ותוך תשעה חודשים מיום קבלתו לאימוץ התפטרה על מנת לטפל בו, ובלבד שניתן צו אימוץ, בין אם לפני התפטרותה ובין אם אחריה. מהי התפטרות […]

חופשת לידה או “תקופת לידה והורות”

חופשת לידה – 26 שבועות, מהם 15 שבועות בלבד בתשלום עובדת זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, מהם 15 שבועות בתשלום מהמוסד לביטוח לאומי, ו-11 שבועות ללא תשלום. עובדת שמעוניינת לחזור לעבודה, כלומר לקצר את חופשת הלידה ולא לקחת 26 שבועות, צריכה להודיע על כך למעביד והמעסיק לא יוכל לדחות את חזרתה לעבודה במשך שלושה שבועות יותר […]

זכויות לאחר הלידה

על אורכה של חופשת הלידה, מתי צריך להודיע למעביד שחוזרים, הזכות לפיצויי פיטורים כשמתפטרים, על חופשה ללא תשלום ושעת הנקה (שהיא לא האמת שעה שבה צריך להניק, אלא זכות לעבוד שעה פחות). על כל אלה במאמרים הבאים. על פיטורים והרעת תנאים לאחר חופשת לידה אני מקדישה פרק נפרד, ראו כאן

פיטורים בגלל העדרויות למחלת ילד – אפליה

לא פעם קורה שמעביד קורא לעובדת לשיחה שבה הוא מתרעם על היעדרויותיה הממושכות לצורך מחלת ילד. מעבידים גם נמנעים מלקבל אמהות לעבודה עד שהם לא מוודאים מי לוקח אחריות על הילד אם תיעדר, אם יש מטפלת, או סבתא זמינה. זו אכן בעיה, לא לכל הנשים יש בן זוג שיכול לתת כתף, ובטח שלא מימון למטפלת. […]