ייעוץ משפטי הטרדה מינית בעבודה

בעמוד זה הסבר על מטרת הייעוץ המשפטי גם למתלוננים/ות וגם למי שנגדם מוגשת תלונה על הטרדה מינית בעבודה.  יש לי קייס, אומרים לי בטלפון, כמה עולה ייצוג בתביעה על הטרדה מינית? במאמר זה אנסה להסביר את חשיבות הייעוץ המשפטי בעניין הטרדה מינית בעבודה: למי ששוקלים להגיש תביעה על הטרדה מינית, למי שרוצים להתלונן במקום העבודה, […]

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

ראשי פרקים לפוסט: תקופה ארוכה ניסחתי בליבי את המאמר שעליי לכתוב על חוסר צדק משווע ממעלה ראשונה, ששמו בירור הטרדה מינית במקומות עבודה. כל יום מתווספת למאמר עוד דוגמא לחוסר האחריות או תמימותו של המחוקק כאשר הפקיד בידי מעסיק, כל המעסיקים כולם, מקטן ועד גדול, את מלאכת השיפוט וההכרעה, האם עובד או עובדת הטרידו מינית. מאז […]

הטרדה מינית מסוג התייחסויות חוזרות

בפוסט זה תקראו: כשאני כותבת מכתב למעסיק או ממונה ובו אני מפנה את תשומת ליבו לכך שהטריד עובדת שלו מינית, משום שבישיבה של עובדים אמר לה שהיא מזכירה לו את המקצוע העתיק בעולם, אני נתקלת בהפתעה גמורה. זה אולי ניבול פה, אמירה שלא במקומה, אבל מה פתאום הטרדה מינית, הם אומרים. אבל ההטרדות המיניות ה”פופולריות” הן […]

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני: מתי זו הטרדה מינית

בעמוד זה תקראו: למה הכוונה “הצעה בעלת אופי מיני”? בעמוד זה אני כותבת על ההגדרה בחוק למניעת הטרדה מינית, סעיף 3 (א) (3) שניסוחה כך:  הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות. על ההצעה להיות בעל תוכן מיני. הבה נראה מתי זו הצעה בעלת תוכן מיני ומתי לא. […]

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

מתן אפשרות לשלילה קטגורית של יחסי מרות מרגע שבו נודע לצדדים כי יחסי העבודה עומדים להסתיים בטווח זמן קרוב, עלול להביא לניצול בוטה של יחסי המרות ובניגוד גמור לכוונת המחוקק בעניין זה בהקשר של הטרדה מינית. לכן, אין ליתן משקל רב לעניין זה, גם אם מדובר בכך שמועד סיום עבודתה של המערערת עתיד היה לחול […]

ניצול מרות: יחסי השפעה במקום העבודה

בית הדין הארצי טבע בפסק דין מסוף 2022 מונח חדש המתאר יחסי כוחות בהקשר של הטרדה מינית וניצול יחסי מרות. לראשונה הוגדרו מקרי הביניים בהקשר של ניצול מרות בעבודה במונח “יחסי השפעה”, שהם: יחסים שבהם קיים פער כוחות בין שני עובדים, שאינו נובע מכפיפות המוגדרת כיחסי מרות במובן שנקבע בפסיקה. מהם יחסי השפעה יחסי השפעה […]

רומן בעבודה או ניצול מרות?

בעמוד זה תקראו: כלל הוא שמתלוננת הטוענת להטרדה מינית במקום העבודה תידרש להוכיח קיומן של התנהגויות חוזרות בעלות אופי מיני, וכי הראתה למטריד שאינה מעוניינת בהצעות או בהתייחסויות שהופנו אליה מצידו. כאשר המציע הוא בוס זה אחרת. לא צריך להראות סירוב בהטרדה מינית המתבצעת במסגרת יחסי העבודה, תוך ניצול יחסי מרות, לא צריך להראות את […]

הטרדה מינית: ההקשר הפסיכולוגי של ניצול יחסי מרות

במרס 2008 ארגנתי כנס לציון 10 שנים לחוק למניעת הטרדה מינית בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, במסגרת הקליניקה שניהלתי לזכויות נשים בעבודה. בכנס השתתפו נשיאת בית הדין הארצי ורדה וירט לבנה, שדיברה על פסק הדין התקדימי בעניין ניצול יחסי מרות שפורסם כמה ימים קודם לכן (ראו עמוד יחסי מרות בעבודה), דר’ אורית קמיר ממובילות החוק למניעת […]