פיטורים אחרי חופשת לידה ואחרי חופשה ללא תשלום

בעמוד זה אבהיר מה אומר החוק על פיטורים אחרי חופשת לידה וחופשה ללא תשלום. אסור לפטר בחופשת הלידה ו-60 יום אחרי. חוק עבודת נשים אוסר פיטורי עובדת בחופשת הלידה ובמשך 60 יום לאחר חופשת הלידה.

אם המעביד מפטר עובדת במהלך 60 יום לאחר חופשת הלידה, עליו לשלם לה, בנוסף, 30 יום דמי הודעה מוקדמת. כלומר, תקופת ההודעה המוקדמת אינה נכללת באותם 60 יום. גם כשמפטרים אחרי חופשה ללא תשלום צריך לתת הודעה מוקדמת בת 30 יום בנוסף לאותם 60 יום.

הוראת החוק מחייבת את המעביד לקבל את העובדת חזרה לעבודה לתקופה מסוימת, זאת על מנת לאפשר לעובדת להשתלב בחזרה במקום העבודה, ולתת לה הזדמנות להוכיח את יכולותיה גם לאחר הלידה. 

בתביעה שבה ייצגתי את התובעת
בית הדין פסק סכום חסר תקדים של 187,000 שקל לעובדת דלק שהועברה מתפקידה לאחר חופשת הלידה.
פסק הדין בעניין הדס זקן - דלק 

הודיעו לך על פיטורים בחופשת הלידה? יש רמז בחופשת הלידה שאין לאן לחזור? או שהמחליף ממשיך לעשות את עבודתך? כאן תקראי מה לא לעשות בכל מקרה. המעסיק יכול להגיש בקשה להיתר לפיטורי עובדת אחרי חופשת לידה. למשרד הכלכלה שיקול דעת מצומצם. משרד הכלכלה יכול להתיר פיטורי עובדת אחרי חופשת לידה רק אם מתקיימים כל אלה:

קיראו עוד באתר של עו"ד מיה צחור:

בתביעה שבה ייצגתי את העובדת
בית הדין פסק 102,000 שקל פיצוי ליועצת חינוכית שפוטרה ממשרד החינוך, כי המנהלת הביעה אכזבה מהריונה ואמרה לה שזה
"חוסר אחריות להיכנס להריון בשנה הראשונה לעבודה". חוץ מזה שהעדיפה את המחליפה. המנהלת מתחה ביקורת אופן הלבוש ה"חונק" של היועצת בהריון ששידר לדעתה מצוקה.לפסק הדין

  • הפיטורים אינם בקשר לחופשת הלידה, ללידה או להיעדרות;
  • עסקו של המעביד חדל לפעול (הפסקת פעילות שאינה זמנית);
  • המעביד הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל, ואם המעביד הוא תאגיד – ניתן צו פירוק לפי פקודת החברות.

בקשה להתיר פיטורים אחרי חופשה ללא תשלום

המעביד יכול לבקש ממשרד הכלכלה היתר לפטר עובדת לאחר חופשה ללא תשלום. במקרה כזה שיקול הדעת של משרד הכלכלה פחות מצומצם מאשר פיטורים לאחר חופשת הלידה. למשרד הכלכלה אסור לתת היתר אם הפיטורים קשורים בלידה או בהיעדרות בגלל הלידה והחופשה ללא תשלום. שיקול הדעת שלו רחב יותר.

המעסיק אומר תחזרי ל-60 יום, אחר כך אני מפטר אותך

תופעה נפוצה לאחר חופשת לידה: מעבידים מנסים להפוך את הקערה על פיה ולטעון שהעובדת התפטרה. זאת משום שמוטל עליהם נטל כבד לשלם שכר עבודה של 60 יום ועוד 30 יום הודעה מוקדמת. עדיף להם שהעובדת תתפטר. אז מעביד יכול, למשל, לומר לעובדת: תחזרי ל-60 יום כי כך מחייב החוק, אחר כך אני אפטר אותך. אם העובדת לא תתייצב בעבודה, היא לכאורה מתפטרת. בית הדין הארצי מצא לכך פתרון, לא חייבים לחזור לעבודה אם המעסיק אומר שזה רק ל-60 יום.

בית הדין הארצי קבע כי אסור להודיע לעובדת על פיטוריה באמצע התקופה או להגיד לה שהיא חוזרת לתקופה מוגבלת. הדבר סותר את חובת המעביד לסייע לה להשתלב בעבודה לאחר חופשת הלידה ולתת לה הזדמנות אמיתית להוכיח את יכולותיה. 

למעביד אסור לפדות את תקופת ה-60 יום בכסף אלא עליו להשיב את העובדת לעבודה בפועל

בית הדין הארצי קבע כי כך תוכל העובדת להוציא לפועל את זכותה לעסוק בעבודה ממנה תפיק סיפוק והערכה, להתקדם ולממש את יכולותיה ומיומנותה במקום העבודה בו עבדה עובר ללידה, בלי שתהא חשופה לאפשרות להיות מפוטרת בשל הלידה ויציאה לחופשת לידה, תקופות המנתקות אותה לזמן לא מועט ממקום העבודה.

מעסיק חייב להחזיר לעבודה בפועל אחרי חופשת הלידה. מדריך

בחוק כתוב שאסור לפטר 60 יום לאחר חופשת הלידה או החופשה ללא תשלום שלאחר חופשת הלידה. הפסיקה קבעה כי לא   המשך קריאה »

פסק דין בתיק שייצגתי: 187,000 שקל על הרעת תנאים ואפליה לאחר חופשת לידה ובהריון

המחליף הוא "דם חדש, רענן וצעיר", "את חוזרת אחרי חופשת הלידה, תינוקות, ילדים. מדהים לראות איך כולן הופכות למפלצות בהריון".   המשך קריאה »

על מעסיק לפעול באופן אקטיבי למניעת אפליה

שירה כהן, מנהלת אזור במנפאואר, ביקשה לשוב לעבודתה לאחר חופשת הלידה. מנהלה הודיע מספר ימים לפני שובה כי תפקידה בוטל   המשך קריאה »

הרעת תנאים אחרי חופשת הלידה

פסק דין: מעביד שהרע תנאי עבודתה של עובדת אחרי חופשת לידה, עד שלבסוף התפטרה, ישלם לה חודש וחצי שכר ועוד   המשך קריאה »

אסור לפטר אחרי חופשת לידה ללא שימוע הוגן

בפסק דין שניתן עוד לפני שהחוק שונה ל-60 יום איסור לפטר, נקבע כי מעסיק לא יוצא ידי חובתו כאשר הוא   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שפוטרה 60 יום אחרי חופשת הלידה כי המעסיק העדיף את המחליפה

המעביד החזיר את העובדת לעבודה לאחר חופשת הלידה, ופיטר אותה כמה ימים לאחר שחלפו שישים יום מיום שובה מחופשת הלידה.   המשך קריאה »

פיטורי צמצום אחרי חופשת לידה

בית הדין האזורי לעבודה קיבל חלקית תביעה של עובדת לקבלת פיצוי בשל פיטוריה במסגרת פיטורי צמצום בסמוך לחזרתה מחופשת לידה.   המשך קריאה »

מעביד צריך להחזיר לאותה עבודה באותם תנאי עבודה אחרי חופשת הלידה

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי בירושלים נדונה שאלת זכאותה של עובדת שיצאה לחופשת לידה לשוב לעבודה באותו מקום שבו   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת עקב שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי בתל אביב (דצמבר 2012) נדון עניינה של עובדת ששימשה מנהלת תיקי לקוחות ובשובה מחופשת   המשך קריאה »

שינוי תפקיד ופיטורים לאחר חופשת לידה עקב שינוי ארגוני

נשים יוצאות לחופשת לידה וכשהן חוזרות אין להן את אותו התפקיד. המעביד מצדיק את העברתן לתפקיד אחר, או פיטוריהן, בצרכים   המשך קריאה »

האם סדק ראשון בחובה המוחלטת להחזיר לאותו תפקיד לאחר חופשת הלידה

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (22.10.13)  דחה תביעה לקבלת פיצויי פיטורים שהגישה עובדת שהתפטרה לאחר שובה   המשך קריאה »

100,000 שקל פיצוי לעובדת שפוטרה כי תפקידה פוצל

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (24.10.13) נפסק פיצוי של 50,000 שקל לעובדת שפוטרה לאחר חופשת לידה, על   המשך קריאה »

כשאומרים לעובדת נמליץ לפטר אותך בתום 60 יום לאחר חופשת לידה

לא תמיד אקט הפיטורים בחופשת לידה הוא אקט רשמי, מכתב פיטורים ביד. לפעמים מנהלים אומרים לעובדת, תחזרי, אבל תדעי לך   המשך קריאה »

פסק דין: מתי שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה בעקבות שינוי ארגוני לא מהווה הפרה של החוק

עובדת חוזרת מחופשת לידה וכבר אין לה את התפקיד. באתר מופיע פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה שלפיו  המעביד צריך להחזיר   המשך קריאה »

פס"ד: 60,000 שקל פיצוי לעובדת שתפקידה שונה לאחר חופשת הלידה עקב שינוי ארגוני

התובעת עבדה כתועמלנית רפואית ולאחר חופשת הלידה הוצע לה תפקיד משרדי כרכזת שיווק בעקבות רה ארגון בחברה. התובעת סירבה להצעה   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שדחתה את ההצעה להתפטר, שבה ופוטרה

פיצוי של 84,000 שקל הוטל על עיתון המודיע שהודיע לעובדת במהלך חופשת הלידה שיש לה שתי אפשרויות: או שתתפטר וישלמו לה   המשך קריאה »

פס"ד בתיק שייצגתי: 102,000 שקל פיצוי למורה שפוטרה כי זה חוסר אחריות להיכנס להריון בשנה הראשונה

בתביעה שהיגשתי בשם היועצת לבית הדין לעבודה, על אפלייתה גם בהריון וגם אחרי הלידה, פסק בית הדין לעבודה את הסכום   המשך קריאה »