תביעה כספית על הטרדה מינית בעבודה – הפיצוי

120,000 שקל זהו סכום הפיצוי המירבי ללא הוכחת נזק שאפשר לתבוע בבית הדין לעבודה בתביעה על הטרדה מינית במקום העבודה. כך נקבע בתיקון לחוק למניעת הטרדה מינית (החוק שונה ב-1 באוגוסט 2013 והגדיל את סכום הפיצוי ללא הוכחת נזק מ-50,000 ל-120,000).

הגשת תביעה כספית על הטרדה מינית היא האפשרות הפחות מוכרת לנפגעות הטרדה מינית. לא חייבים להתלונן במשטרה על הטרדה מינית, אפשר להסתפק באופציה הכספית הקבועה בחוק למניעת הטרדה מינית, שהיא לעיתים יותר נוחה ופחות מאיימת. המוטרדת יכולה להגיש תביעה אזרחית כספית על הטרדה מינית נגד המטריד וגם נגד מקום העבודה, ככל שיש עילת תביעה נגד מקום העבודה. אפשר להגיש תביעה גם נגד מקום העבודה אם מקום העבודה לא קיים למשל את חובותיו לפי חוק, לא בירר את התלונה או לא נקט באמצעים למניעת ההטרדה המינית. מכל אחד מהם, מהמטריד ומקום העבודה, אפשר לתבוע 120,000 שקל בבית הדין לעבודה.

קיראו עוד באתר של עו"ד מיה צחור:

הליך בבית הדין הוא סיפור ארוך, יקר ומורכב שדורש התמודדות נפשית לא קלה, שלא לדבר על הוצאות כספיות. עובדות שעברו הטרדה מינית וששקלו אם להגיש תביעה לעיתים ויתרו מראש על המאבק הזה. נכון שסכום הפיצוי  המקסימלי הוא 120,000 שקל. אבל בית הדין לא פוסק בדרך כלל את הסכום המקסימלי.

נכון שסכום הפיצוי  המקסימלי ללא הוכחת נזק הוא 120,000 שקל. אבל בית הדין לא פוסק בדרך כלל את הסכום המקסימלי על כל מקרה של הטרדה מינית שהוכח

מה זה פיצוי ללא הוכחת נזק במקרים של הטרדה מינית? אפשר לתבוע על עצם ההטרדה גם אם לא נגרם נזק??

בדרך כלל פיצוי בשל עוולה מחייב הוכחת הנזק שנגרם לתובע. בענייני הטרדה המינית, במקרים רבים הנזק שנגרם הוא נזק לכבודו של המוטרד, לביטחונו העצמי ולזכותו לאיכות חיים סבירה במסגרת העבודה ובכל מסגרת אחרת. נזקים אלה טבועים בעצם ההתנהגות המטרידה, לכן יש בהוכחת ההתנהגות גם הוכחת הנזק. לכן לא מוטלת על התובע/ת החובה להוכיח נזק כלשהו כתנאי לפסיקת פיצויים.

הפסיקה קבעה כי הנזקים בגין הפגיעה מן הסוג הזה קשים ביותר להוכחה ולכימות, ומכאן הסמכות של בתי הדין לפסוק לפי שיקול דעתם, ללא הוכחת נזק, את סכום הפיצוי.

מהם השיקולים של בתי הדין בקביעת סכום הפיצוי ללא הוכחת נזק בגין הטרדה מינית בעבודה

בפסיקה נקבע כי התכלית של פיצוי ללא הוכחת נזק על הטרדה מינית מחייבת יישום עקרונות האיזון והמידתיות בקביעת שיעור הפיצוי לשם הרתעה. מצד אחד, על הסכום להיות גבוה דיו על מנת להרתיע אנשים מביצוע מעשים העולים כדי הטרדה מינית. ומצד שני, על הסכום להיות מידתי, ותואם את אופיו של מעשה הטרדה מינית אשר הנזק בגינו לא הוכח. מן הראוי לזכור, קבע בית הדין הארצי, כי מנגד מצוי עובד, אשר צפוי לשלם סכום כסף לא מבוטל, וזאת בלא שהוכח כי גרם לנזק כלשהו. ככל שהמעשה גרם נזק למוטרדת, פתוחה בפניה הדרך להוכיח את נזקה, ולקבל פיצוי מתאים. אולם, כל עוד הנזק לא הוכח, על הפיצוי להיות מידתי ומוגבל כקבוע בחוק, אשר נקבע על ידי המחוקק כמאזן בין זכויות הצדדים.

לפי הפסיקה, סכום הפיצוי ללא הוכחת נזק על הטרדה מינית בעבודה צריך שיהא מידתי ותואם הן את חומרת מעשים והן את נסיבות המקרה. השיקולים שיש להביא בחשבון בין היתר, הנוגעים למידתיות הפיצוי, הם: עקרון השוויון בעבודה; חומרת המעשה והמדיניות של מניעת הטרדה מינית; הפגיעה הלא ממונית שניתן לייחס להטרדה; השכר הממוצע במשק; השכר שהנפגעת הייתה אמורה לקבל. לאלה ניתן להוסיף את שכרו של המטריד; האם הוטלו עליו תשלום פיצויים אחרים; האם המטריד נענש בדרך אחרת, לרבות הרשעה פלילית, פיטורים, פגיעה בחיי המשפחה ובמצבו הנפשי; ועוד.

האם בית הדין יפסוק 120,000 שקל בכל פעם שעובדת תוכיח הטרדה מינית בתביעה אזרחית על הטרדה מינית?

לא בהכרח. בית הדין בוחן את הנסיבות כמו חומרת ההטרדה המינית, האם ההטרדה המינית היתה חד פעמית או מתמשכת, פערי הכוחות בין הצדדים, האם ההטרדה המינית היתה הטרדה מינית פיסית או הטרדה מינית מילולית.

עד היום ניתנו כמה וכמה פסקי דין על הטרדה מינית בסכומים משתנים, רובם בסכומים הנמוכים מהפיצוי המקסימלי.  

ומה אם המטריד חזר והטריד, ניצל את מרותו כלפי המתלוננת כמה וכמה פעמים?

האם גם אז אפשר לתבוע בתביעה אזרחית על הטרדה מינית רק את הפיצוי העונשי ללא הוכחת נזק על עצם התרחשות ההטרדה המינית, או שאפשר להכפיל את הסכום הזה במספר האירועים או המעשים של הטרדה מינית?

אם למשל מנהל החברה הציע הצעות מיניות חוזרות לעובדת הכפופה לו במשרדו במשך שבועות וחודשים, האם היא יכולה לתבוע ממנו 120,000 שקל בעבור כל הצעה? כלומר על כל מעשה של הטרדה מינית בנפרד?

בית הדין הארצי: אפשר לפסוק פיצוי עונשי בתביעה אזרחית על כל מעשה של הטרדה מינית בנפרד, לפי הנסיבות.

קיראו עוד באתר של עו"ד מיה צחור:

בשני פסקי דין של בית הדין הארצי נקבעו הלכות סותרות בפסק דין תקדימי, שניתן ביום 4.11.10 (ע"ע 178/06 פלונית נגד אלמוני), נקבע כי בהליך אחד של הטרדה מינית מובאת המסכת השלמה של העובדות המקימות עוולת הטרדה מינית, מבלי לחלק אותן לפרשיות ומעשים נפרדים. החריג של כלל זה, כלומר הסמכות לקבוע פיצוי בגין כל מעשה של הטרדה מינית בנפרד, הוא כאשר מסכת העובדות של ההטרדה המינית כוללת מספר מעשים העולים כדי תקיפה מינית חמורה כמו אינוס או מעשה סדום, ולעיתים גם מעשה מגונה, שנעשו תוך שימוש בכוח, בניגוד לרצונה של העובדת. באותם מקרים חריגים של הטרדה מינית, בהם מדובר במעשים פליליים חמורים.

אפשר לפסוק פיצוי עונשי בתביעה אזרחית על כל מעשה של הטרדה מינית בנפרד

בפסק דין תקדימי, שניתן ביום 30 באוקטובר 2011, (ע"ע 679/09 ע"ע 54/10 פלונית נגד אלמוני) שונתה ההלכה הנ"ל בקשר לפיצוי על מעשים נפרדים בתביעות הטרדה מינית ונקבע כי אפשר לפסוק פיצוי עונשי בתביעה אזרחית על כל מעשה של הטרדה מינית בנפרד, לפי הנסיבות בית הדין הארצי שינה הלכה קודמת וקבע כי אפשר לפסוק על כל מעשה הטרדה מינית במקום העבודה, המופיע בכתב התביעה, את הסכום המקסימלי בחוק למניעת הטרדה מינית ללא הוכחת נזק, וזאת בהתאם לשיקול דעתו ולנסיבותיה של ההטרדה המינית.

בפסק הדין נקבע כי אם בכתב התביעה מתואר רצף של מעשי הטרדה מינית, וסכום הפיצוי מוגבל ל-50,000 שקל בלבד (אז עמד סכום הפיצוי המקסימלי על 50,000 שקל בלבד), אין בהגבלה זו כדי לענות על התכלית העומדת ביסוד ההסדר שבחוק, שהיא להרתיע מטרידים פוטנציאליים ממעשי ההטרדה המינית. כל מעשה של הטרדה מינית צריך להיבחן לגופו, ובהתאם לנסיבותיו.

בית הדין קבע כי ייתכנו מקרים של הטרדה מינית בהם נכון יהיה לראות התייחסויות מיניות חוזרות, ואף יותר משתיים כאלה, כמעשה אחד. בענייננו כל אחד מהמעשים, ואף שמדובר במעשים סמוכים זה לזה, הוא מעשה של הטרדה מינית במקום העבודה, המצדיק פיצוי ללא הוכחת נזק בהתאם לשיקול דעת ביה"ד אשר אינו מוגבל ביחס אליהם לסכום המקסימלי הקבוע לאירוע אחד.

אין לראות את המעשים הללו כאירוע אחד, שסכום הפיצוי ללא הוכחת נזק שמוסמך בית הדין לפסוק בגינו הינו 50,000 שקל. יש ליתן את הדעת לחומרת כל מעשה בנפרד ולחומרתם המצטברת של המעשים, בשים לב לכלל הנסיבות.


כותבת האתר עו"ד מיה צחור, יותר מ-20 שנות ניסיון בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות הטרדה מינית בעבודה, ייעוץ משפטי לעובדות, לעובדים ולמעסיקים.
לפניות

במילים אחרות: מספר ההטרדות המיניות כפול 120,000. עד היום ניתן כמה פסקי דין שבהם נעשתה ה"הכפלה" הזו, והיא תיעשה בהתאם לנסיבות וחומרת כל מעשה של הטרדה מינית בנפרד.

יש להטיל הוצאות גבוהות לטובת תובעת שזוכה בתביעה על הטרדה מינית

במקרים בהם עובד זוכה בתביעה לפיצוי מכוח החוק למניעת הטרדה מינית יש מקום לפסוק סכומים משמעותיים, שיביאו לביטוי את אופיו של ההליך, עלות ניהולו, מורכבותו, התמשכותו, מספר ישיבות בית הדין והיקפם, סכום התביעה והסכום שנפסק לטובת הנפגע/ת בתיק הטרדה מינית, אופן ניהול ההליך על ידי הצדדים ועוד (כך נקבע בפסק הדין בעניין ע"ע 178/06 פלונית נגד אלמוני).

האם אפשר לתבוע בנוסף ל-120,000 שקל גם את הנזקים האמיתיים בעקבות ההטרדה המינית?

נניח עובדת הוטרדה מינית ובעקבות ההטרדה היא לא עובדת במקום העבודה כמה חודשים טובים, נאלצת לעבור טיפול נפשי וסובלת מעוגמת נפש. עובדת כזו יכולה לתבוע בתביעה כספית אזרחית על הטרדה מינית, בנוסף לפיצוי העונשי ללא הוכחת נזק, גם את נזקיה בפועל בשל ההטרדה המינית, ללא הגבלת סכום. למשל: הפסדי השתכרות, הוצאות לטיפול נפשי, כאב וסבל ונזק נפשי.

בית הדין:
מקום שביקש המוטרד לפסוק לו בתביעת הטרדה מינית את נזקו "ללא הוכחת נזק", ממילא בית הדין ינהל את הדיון ויפסוק בתביעה, בהתאם לחזית ששירטט התובע. מקום שתובע על הטרדה מינית ביקש להוכיח את נזקו לפי פקודת הנזיקין, ולא עלה הדבר בידו, או שהוכיח סכום בשיעור נמוך מסכום הפיצוי "ללא הוכחת נזק" כאמור, מוסמך בית הדין לפסוק לתובע בתביעת ההטרדה המינית את נזקו לפי "ללא הוכחת נזק" עד תקרת המקסימום הקבועה בחוק למניעת הטרדה מינית.

סיכומו של דבר, הגדלת סכום הפיצוי בתביעה אזרחית כספית ל-120,000 והאפשרות להכפיל את סכום הפיצוי במספר ההטרדות, יוצרת פתח לפיצוי כספי משמעותי בתביעות אזרחיות על הטרדה מינית בעבודה.

לקריאת מאמר שפרסמתי באתר Ynet על תביעה כספית בגין הטרדה מינית בעבודה.

מה ההגדרה של הטרדה מינית בעבודה

כשעובדת במקום העבודה מרגישה הטרדה, השאלה הראשונה היא האם זו בכלל הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית. אם זו   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי הטרדה מינית בעבודה

בעמוד זה הסבר על מטרת הייעוץ המשפטי גם למתלוננים/ות וגם למי שנגדם מוגשת תלונה על הטרדה מינית בעבודה.  יש לי   המשך קריאה »

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

בית הדין הארצי לעבודה: "התוצאות הקשות הנובעות מייחוס כותרת של ביצוע עבירת מין או עוולת מין, ולו כזו שנמצאת ברף   המשך קריאה »

הטרדה מינית מילולית: התייחסויות מיניות חוזרות

כשאני כותבת מכתב למעסיק או ממונה ובו אני מפנה את תשומת ליבו לכך שהטריד עובדת שלו מינית, משום שבישיבה של   המשך קריאה »

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני: מתי זו הטרדה מינית

יש שש הגדרות למה נחשב להטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית: סחיטה באיומים לביצוע מעשה מיני, מעשה מגונה, הצעות   המשך קריאה »

ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?

בחוק למניעת הטרדה מינית כתוב שרק הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו להטרדה מינית. הגדרה נוספת של החוק למניעת הטרדה מינית היא:   המשך קריאה »

פסק דין בתביעה שייצגתי: מעסיק ישלם פיצוי חסר תקדים על פגיעה בכבודו של עובד וגם יחזיר אותו לתפקידו

בית הדין פסל את החלטת מנכ"ל החינוכית להעביר עובד מתפקידו, בשל אות הקלון שדבק בו כאילו ביצע הטרדה מינית והפגיעה   המשך קריאה »

התייחסות מבזה או משפילה ביחס למיניות או לנטייה מינית: הסבר ופסקי דין

שש הגדרות להטרדה מינית בחוק למניעת הטרדה מינית. עמוד זה מוקדש להסבר על ההגדרה החמישית והיא: "התייחסות מבזה או משפילה   המשך קריאה »

פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים

עובדות פסק הדין בקצרה: התובע שימש מאמן שחיה של קבוצת הבוגרים של הנתבעת, במשך 14 שנה.  במקביל להליכים לחידוש חוזה   המשך קריאה »

פסק דין: לא כל אמירה גסת רוח ושוביניסטית היא הטרדה מינית

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (אוגוסט 2016) עסק באמירות של מנהל כלפי עובדת וקבע כי הן   המשך קריאה »

300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רוויית תכנים מיניים

העובדת, מזכירה רפואית בבית חולים שבבעלות המדינה, עבדה בכפיפות למנהל במשך כ-8 שנים. כשנה לאחר תחילת עבודתם המשותפת החל המנהל   המשך קריאה »

בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום – האם נכללים בהגדרות ההטרדה המינית?

בחוק למניעת הטרדה מינית מופיעות ההתנהגויות המהוות הטרדה מינית בעבודה: סחיטה באיומים לביצוע מעשה מיני, מעשה מגונה, הצעות חוזרות בעלות   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות

רבות מהפונות אליי מגיעות עם סיפור על קשר בהסכמה עם הבוס. לכאורה רומן. בוס, עובדת, קשרי מין ולעיתים קשרים גם   המשך קריאה »

רומן בעבודה או ניצול מרות?

כלל הוא שמתלוננת הטוענת להטרדה מינית במקום העבודה תידרש להוכיח קיומן של התנהגויות חוזרות בעלות אופי מיני, וכי הראתה למטריד   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

טור דעה מאפריל 2014 בעקבות חשיפת החקירה נגד סילבן שלום. כלי התקשורת שפרסמו את גרסתה של המתלוננת נגד סילבן שלום שלחו   המשך קריאה »

300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל במלואה תביעה כספית של עובדת סיעודית, אזרחית מולדבה, שטענה להטרדה מינית בעבודה, מעשים   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית

"גרסה מתפתחת אופיינת לנפגעי עבירות מין. יש לשרש את השיח על 'דרך נכונה', 'רצויה' או 'מקובלת' להתמודד עם פגיעה מינית.   המשך קריאה »

פסק דין: גידופים מיניים אינם "מעשה קונדס"

בפסק הדין (27.8.18, השופט אורן שגב) נדונו השאלות הבאות: האם התובע נחשף להטרדות מיניות מצד עובד הנתבעת? האם הנתבעת פעלה בעניין בהתאם   המשך קריאה »

פסק דין: האם מתירנות מינית מצד תובעת רלוונטית בשאלה אם היתה הטרדה מינית

עובדת הגישה תביעה נגד החברה המעסיקה, חברה המפעילה מרפאות שיניים ונגד רופא השיניים מנהל המרפאה. העובדת הועסקה כמנהלת מרפאה. בית   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי חריג של מיליון שקל פיצוי לעובדת שהבוס ניצל אותה מינית

בית הדין קבע פיצוי חריג על הטרדה מינית לעובדת בחברת הסעות שנוצלה מינית על ידי סדרן רציפים. הנתבע בחושיו זיהה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: ההקשר הפסיכולוגי של ניצול יחסי מרות

במרס 2008 ארגנתי כנס לציון 10 שנים לחוק למניעת הטרדה מינית בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, במסגרת הקליניקה שניהלתי לזכויות נשים   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מהי התנכלות

החוק למניעת הטרדה מינית אוסר התנכלות. התנכלות מוגדרת כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו   המשך קריאה »

הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?

כשמדובר בהצעות מיניות חוזרות או בהתייחסויות מיניות חוזרות, התנהגות המציע תיחשב להטרדה מינית גם אם העובד לא הראה כי אינו   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה – שאלות ותשובות

כל האינפורמציה בהרחבה על הטרדה מינית במקום עבודה, מאמרים והסברים מהניסיון, כתבתי בדף הראשי הטרדה מינית בעבודה. כאן ריכזתי שאלות נפוצות   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות

ארבע אפשרויות עומדות בפני נפגעי הטרדה מינית במקום העבודה והם יכולים לממש את כולן: תלונה על הטרדה מינית אצל המעביד,   המשך קריאה »

הטרדה מינית: למה תביעה כספית ולא משטרה

מאמר זה כתבתי בדצמבר 2013, בעקבות סגירת תיק החקירה נגד העיתונאי עמנואל רוזןקול דממה דקה זה אנדרסטייטמנט לאוושת סיומה של פרשת   המשך קריאה »

מדוע הגשת תביעה כספית עדיפה לעיתים על תלונה במשטרה

כאשר מתלוננת באה אליי עם סיפור של הטרדה מינית, ואני פורשת לפניה את האפשרויות העומדות בפניה במקרה של הטרדה מינית   המשך קריאה »

הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מאפשר לתבוע, בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק על הטרדה מינית בסכום של 120,000 שקל, פיצוי נזיקי    המשך קריאה »

הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה

במאמר שפורסם ב"הארץ" (25.10.06), שכותרתו "לא כולן שוות 50,000", הסברתי שדרישה לפיצוי כספי בגין הטרדה מינית, אינה בהכרח סחיטה. החוק   המשך קריאה »

פשרה כספית עם מקום העבודה והמטריד

בדרך כלל לפני שמגישים תביעה אזרחית יש פנייה מוקדמת לצד השני, שלאחריה מוחלט אם לגשת לערכאות. הפנייה המוקדמת יכולה להניב   המשך קריאה »

פיצוי כספי, לא דמי שתיקה

מה זה בעצם משא ומתן לפשרה כספית על הטרדה מינית, מה היתרונות לנפגע/ת ההטרדה המינית. אין ממש בביקורת הציבורית כאילו   המשך קריאה »

גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון

במסגרת עיסוקי בתחום אני מגישה תביעות על הטרדה מינית בבתי הדין לעבודה, לפיצוי כספי או לצווים מבית הדין נגד התנכלות   המשך קריאה »

עזיבת מקום העבודה בגלל תלונה על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית וגם נותן אפשרויות לפעולה: תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה, תביעה כספית   המשך קריאה »

ראיות בתביעת הטרדה מינית

כשאני מבררת בפגישת הייעוץ אם יש ראיות להטרדה המינית הנטענת, התשובה היא בדרך כלל מחקתי הכול. מוחקים כי הממונה דרש למחוק, או   המשך קריאה »

בג"ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

בצעד נדיר ביטל בית המשפט העליון (פברואר 2019) פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, שקבע כי עובדת שהתפטרה בשל   המשך קריאה »

בירור תלונה על הטרדה מינית שלב אחר שלב

היגשת תלונה על הטרדה מינית?הוגשה נגדך תלונה על הטרדה מינית?איך זה אמור להתנהל, מה חובות המעסיק. בעמוד הזה הבאתי את   המשך קריאה »

בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

נניח יש שמועה במקום העבודה שממונה מנהל מערכת יחסים אישית עם עובדת הכפופה לו. אם הוא לא מדווח על הקשר   המשך קריאה »

20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית

עורכת דין במשרד עורכי דין הגישה תביעה כספית נגד שותף במשרד עורך דין ששם עבדה. התביעה הוגשה על כך שהמשרד   המשך קריאה »

מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה המעסיק על הטרדה מינית

עובדים ועובדות המתלוננים על הטרדה מינית בעבודה מבקשים לתבוע פיצוי כספי על ההטרדה המינית עצמה ועל הנזק שנגרם להם. למשל: נזק נפשי,   המשך קריאה »

אחראית חיצונית לבירור תלונות על הטרדה מינית

במסגרת עבודתי והתמחותי בנושא הטרדה מינית בעבודה אני מציעה את עצמי לתפקיד אחראית (ממונה) במקומות עבודה לבירור תלונות על הטרדה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו

שורה של חובות מוטלות על המעסיק – מקום העבודה מכוח החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית. קיראו כאן   המשך קריאה »

הטרדה מינית הפרת חובות מעסיק: בית הדין חייב תובע להגיש תביעה גם נגד המטרידה

החוק למניעת הטרדה מינית נותן לנפגע/ת הטרדה מינית אפשרות לנקוט בהליכים משפטיים שונים לפי בחירתו/ה: נקיטת הליך פלילי; תלונה במקום   המשך קריאה »

תפקיד בית הדין בהנחלת נורמות למניעת הטרדה מינית

מיד לאחר פרסום פסק הדין בעניין ניצול יחסי מרות (מרס 2008) הירצתה השופטת (כתוארה אז) ורדה וירט לבנה, המשמשת היום   המשך קריאה »

התיישנות בתביעות על הטרדה מינית

עד ליום 1 בינואר 2012 היתה ההתיישנות על תביעות מכוח למניעת הטרדה מינית – שלוש שנים בלבד. הגבלת ההתיישנות בתביעות   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה

פיצוי של 100 אלף שקל נפסק לסגנית מנהל בבית ספר חרדי שהועברה מתפקידה בשל משיכה של המנהל אליה ולחציה של   המשך קריאה »

הטרדה מינית בהייטק

העיתון דה מארקר פירסם כתבת עומק בנושא הטרדות מיניות בהייטק הישראלי. בדף זה אביא ציטוטים עיקריים שלי מתוך תשובות לשאלות   המשך קריאה »

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

בקישורים הבאים תוכלו לעיין בחוקים ובתקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה, התשנ"ח – 1998. החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח – 1998 חוק   המשך קריאה »

החוק למניעת הטרדה מינית – נוסח החוק

חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח 1998מטרת החוק1. חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על   המשך קריאה »

תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998* בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ד) ו-13 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 (להלן –   המשך קריאה »

קרא לעובדת זנזונת וישלם 50,000 שקל פיצוי

נפסק פיצוי של 50 אלף שקל על הטרדה מינית לעובדת במועצה מקומית, שטענה כי גזבר המועצה כינה אותה בכמה הזדמנויות   המשך קריאה »

שתיית אלכוהול מגופה של מלצרית (באדי שוט) – הטרדה מינית

מנהל בר בתל אביב קרא למלצרית בסיומה של המשמרת והזמין אותה, מול לקוחות הבר שאיתם התיידד באותו הערב, לעשות עמם   המשך קריאה »