לפניות
נקבע שהכינוי זנזונת הטרדה מינית. ואילו הצילום מהווה התנכלות. העובד צילם את העובדת כדי להפחידה ולאיים עליה שישלח את תמונתה כהוכחה להיותה "זנזונת" לגורמים שאליהם התלוננה.

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים פסק פיצוי של 50 אלף שקל על הטרדה מינית לעובדת במועצה מקומית, שטענה כי גזבר המועצה כינה אותה בכמה הזדמנויות “זנזונת”. בית הדין דחה את תביעתה לפיצוי על הטרדה מינית בגין צילום העובדת על ידו, כיוון שלא נמצא כי הצילום נעשה לצורך ביזוי או סיפוק מיני, על אף שמדובר בהתנהלות פסולה, פוגענית, תמוהה ושאינה מתאימה במקום עבודה. עם זאת, קבע בית הדין כי צילום העובדת מהווה התנכלות.

התובעת תבעה פיצוי בגין הטרדה מינית והתנכלות בסך של 240,000 ₪ ופרסום לשון הרע, בסך של 50,000 ₪.

שתי שאלות במחלוקת:
האם לקרוא לעובדת זנזונת זה הטרדה מינית? אם כן, האם זכאית התובעת לפיצוי ובאיזה שיעור.
האם צילום התובעת כנקמה על התלונה מהווה התנכלות? ואם זו התנכלות, האם זכאית לפיצוי?

לטענת התובעת, המזכיר הגיע ללשכה ודרש מהתובעת לעזוב את הלשכה, תוך שהעיר לה על צורת הישיבה שלה באופן סקסיסטי, ואמר לה “יאללה עופי מפה”, ואף הטיח בפניה את הכינוי “זנזונת”. התובעת פרצה בבכי ויצאה מהלשכה, כאשר הנתבע דולק אחריה וממשיך לכנותה “זנזונת”. התובעת אמרה לתובע כי עליו להתבייש באופן שבו דיבר אליה, ובתגובה השיב: “סתמי את הפה, יא זנזונת”.

באירוע לאחר כמה חודשים הנתבע נכנס ללשכה ודרש ממנה לעזוב את המקום, כהרגלו. התובעת ביקשה מהנתבע שיניח לה, ובתגובה שלף הנתבע את מכשיר הטלפון הנייד שלו, והחל לצלם אותה, ללא הסכמתה. התובעת דרשה מהנתבע לחדול לאלתר, ובתגובה השיב לה הנתבע: “יצאת פוטוגנית”.

התובעת טענה כי הן כינויה זנזונת והן צילומה בניגוד לרצונה, מהווים כל אחד הטרדה מינית.

התובעת: הנתבע צילם אותי כדי לגרות את עצמו ולכן זה מעשה מגונה

עוד טענה התובעת כי הנתבע ביצע בה מעשה מגונה, שהוא “מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים”. לטענתה, הנתבע צילם אותה באמצעות הטלפון הנייד שלו ובכך הצליח להשיג לחזקתו תמונות שלה, שבאמצעותן יוכל לגרות ולספק את עצמו באופן מיני.

התובעת טענה כי התנהגות הנתבע כמפורט לעיל מוגדרת כהתייחסות חוזרת המתמקדת במיניותה כאישה המהווה הטרדה מינית. לטענתה, לגבר לא היה קורא בכינוי ברוח זו, ולא היה מצלם אותו. התובעת טענה כי בפסיקה בקשר להגדרת הטרדה מינית נקבע שכינוי חיילת במילה “פרוצה” מהווה הטרדה מינית במישור הפלילי של העבירה.

התובעת: הצילום ביזה אותי ולכן מהווה הטרדה מינית

בעניין הצילום טענה התובעת כי הצילום מהווה הטרדה מינית, כי הנתבע ביזה אותה באירוע זה, התייחס אליה כאלה חפץ מופקר, הכין לעצמו “העתקים” מגופה ודמותה חרף התנגדותה, והאמירה “יצאת פוטוגנית” רק מחזקת את הביזוי.

עוד נטען כי מעדות הנתבע עצמו עלה כי הוא נוהג להטריד מינית דרך קבע ומייצר ביודעין סביבת עבודה אפופת אווירה מינית בהערותיו בעלות הקונוטציה המינית כגון: “זנזונת”, “אני שם זין על המבקר”, “אישה רעה ומגעילה” “מה זה, בשביל הגדלת חזה” “אין לך מלפפון” וכדומה. התובעת טענה כי יש לדחות טענת הנתבע לפיה הוא “רק מתלוצץ” עם הכפופים לו בקונוטציות מיניות, היות שהכפופים לו מהווים “קהל שבוי” ואין בכוחם להתעמת אתו ולהעמידו במקום.

לעניין סכום הפיצוי בגין ההטרדה המינית טענה התובעת כי יש להחמיר עם הנתבע כיוון שחזר על אמירתו מספר פעמים, הוא לא הביע חרטה על אמירותיו ועמד בעיקשות על דבריו הפוגעניים כלפי עובדים אחרים.

לטענת התובעת, היות שמדובר בשני מקרים של הטרדה מינית, יש להעמיד את הפיצוי על סך של 240,000 ₪, נוכח חומרת מעשיו של הנתבע אשר עולים לכדי התעמרות ולמעשים פליליים, ההשפלה העמוקה והפגיעה בכבוד האדם שגרם הנתבע לתובעת במעשיו, העובדה שהנתבע ידע שהתובעת נשואה ואם לילד, וכינה אותה זנזונת במרחב הציבורי, ובכך ייחס לה תכונות של הפקרות מינית והעובדה שהנתבע נהג לנקוט ביחס משפיל ובוטה כלפי עובדי המועצה בדרך קבע והחשיבות בהרתעתו.

הנתבע הכחיש שקרא לתובעת זנזונת וטען שזו המצאה מאוחרת של התובעת וכי “לא צילם את התובעת”. לטענתו, עשה כאילו צילם אותה, על מנת לגרום לה לשוב לעבודה ולהפסיק להתבטל. וכי מדובר בדרך מקובלת והגיונית להוכיח שהעובדת לא מבצעת את עבודתה ולא נמצאת במקום עבודתה.

טענות הנתבע: זלזול במונח הטרדה מינית, דיברתי כך גם לגברים

עוד טען הנתבע כי התובעת מנצלת את החוק על מנת לנסות להתעשר בגין לשון שהיא לכל היותר בוטה, ובאופן שיש בו משום זלזול במונח הטרדה מינית. לטענתו מדובר במריבה שבה שני הצדדים נקטו בלשון בוטה, והתובעת מנצלת את מעמדה כיו”ר ועד העובדים, כדי להטיל אימה.

הנתבע טען כי אין מדובר בהטרדה מינית, כיוון שהתובעת לא ראתה את עצמה כמוטרדת מינית והתנהלותה לא נועדה כדי לברר אם הייתה הטרדה מינית, אלא כדי להשפיל את הנתבע, לערער על סמכותו המקצועית ולפגוע בו. התובעת אף לא הגדירה את הדברים כהטרדה מינית, אלא כ”מילים לא יפות”, “בצורה לא מכובדת”, “פוגעת ומעליבה”, “מגעילה ומטונפת”. עוד טען הנתבע כי לטענת התובעת, הוא דיבר כך גם לגברים, ומשכך אין מדובר בהטרדה מינית.

האם הצילום נועד לסיפוק מיני עד כדי הטרדה מינית?

בית הדין דחה את הכחשותיו של הנתבע בדבר הכינוי זנזונת. לעניין הצילום הוגשה חוות דעת מומחית של ד”ר אורית קמיר, שלדעתה: פרשנות סבירה של מעשה הצילום היא שהיה זה מעשה לשם ביזוי מיני נוסף של המתלוננת ויתכן שהנתבע צילם את התובעת כדי “להנציח” ו”להוכיח” את “היותה זנזונת”. לחלופין, יתכן גם שהתכוון להשתמש בצילום כדי לגרות או לספק את עצמו מינית, כפי שלכאורה הולם הופעתה של זנזונת.

בית הדין דחה את עמדתה של אורית קמיר וקבע:

הנתבע צילם את התובעת במהלך יום עבודה. אין ספק כי יש בכך אלמנט ביזוי. אך לא הוכח כי התכוון להשתמש בצילום כדי לגרות או לספק את עצמו מינית, וכי הופעתה הייתה כשל “זנזונת”. בית הדין סבור, כפי שטענה המומחית כי מדובר בהתנהלות פסולה, פוגענית, תמוהה ושאינה מתאימה במקום עבודה. אולם טענת התובעת בעניין השימוש בצילום לסיפוק הנתבע מינית או הוכחה לזולת על היותה “זנזונת” לא הוכחה והיא נדחית”.

כיוון שהנתבע כינה את התובעת “זנזונת” שלוש פעמים, מדובר בהתייחסויות חוזרות המהוות הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית.

זנזונת – התייחסות מבזה ומשפילה ולכן הטרדה מינית

בסעיף (5) לחוק נקבע כי הטרדה מינית היא התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

בית הדין קיבל את חוות הדעת של ד”ר אורית קמיר באשר להתבטאות זנזונת, כי התייחסות הנתבע לתובעת כ”זנזונת” היא התייחסות מבזה ומשפילה ביחס למינה ולמיניותה. התבטאות התובע לא היתה ברוח טובה, בהסכמת הנוגעים בדבר או בשפת סתרים פרטית כלשהי, ועל פי הבנת המומחית את הנסיבות, היא עולה כדי פגיעה בכל ערכיו המוגנים של החוק, דהיינו: כבוד האדם, חירותו, פרטיותו וקידום השוויון בין המינים. בנוסף, היות הנתבע בכיר מהתובעת, מחמיר את מידת הביזוי וההשפלה, וכן נוכחות אדם נוסף מעצימים עוד יותר את הפגיעה, הן בתובעת והן בערכים המוגנים של החוק.

בית הדין התבסס על הפסיקה שלפיה יצירת סביבת עבודה עוינת על ידי עיסוק במין, במיניות ובמגדר, באופן שהופך את מקום העבודה לבלתי נסבל עבור העובדת מהווה הטרדה מינית, כך: “בהקשר של עולם העבודה ובניסיון ראשוני לתאר מהי התנהגות שמהווה הטרדה מינית בעבודה הבחינה המלומדת קת’רין מקינון בין שני סוגי התנהגות:

סוג שני של הטרדה מינית נעשה בדרך של יצירת סביבת עבודה עוינת על ידי עיסוק במין, במיניות ובמגדר באופן שהופך את מקום העבודה לבלתי נסבל עבור העובדת. הטרדה מינית מסוג זה יכולה לבוא לידי ביטוי בבדיחות גסות, בהצגת תמונות פורנוגרפיות, בהערות מיניות ועוד. בית הדין הזכיר את פסק דין של בית המשפט העליון שלפיו הערות, מחמאות, בדיחות גסות, סקסיסטיות או שובניסטיות אשר יוצרות אווירה לא נעימה במקום העבודה יכולות להיחשב להטרדה מינית. עוד הובהר כי התנהגויות אלה אינן מקבלות הכשר נורמטיבי משום שנאמרו בסביבת עבודה שבה מקובלת התנהגות חופשית בתחום המין או משום שהדברים נאמרו בצחוק. ולא רק זאת אלא שהתנהגויות אלה הופכות לאסורות באופן גורף כאשר מעורבים בהם עובדים שיש ביניהם יחסי מרות.

הנתבע: אני לא בדיוק מתחנף

מעבר לכינוי התובעת “זנזונת” ולצילומה, הנתבע העיד ביחס להתנהלותו במקום העבודה כך:

“הדיבור שלי הוא לא פוליטיקלי קורקט, אני לא בדיוק מתחנף אך אני לא מדבר בלשון מינית ולא לשון בוטה.. אם מישהו או משהו אומר לי תשמע הבדיחה הזו לא מתאימה לי, זהו אני לא חוזר יותר עם אותו בן אדם על בדיחה לא במקום או על אמירה לא נאותה. לא חוזר. אם הוא לא מבין אותי באותו סגנון שאני מדבר אז אני לא מדבר בצורה כזו.

הנתבע אישר הלכה למעשה בעדותו כי משתמש בבדיחות גסות, כי משתמש בביטויים גסים, מדבר לא פוליטקלי קורקט ורק אם משהו מבקש אז הוא נמנע. בעדותו הוכיח את טענת התובעת כי הנתבע יוצר אווירה לא נעימה עם קונוטציות מיניות.

התובעת הרימה את הנטל והוכיחה הטרדה מינית, יצירת אווירה עוינת בהקשר מיני ולא רק כלפיה. שכן בהוכחות הוברר כי התובעת אינה היחידה שחשה כך לגבי התנהגות הנתבע. כך הוכח שהנתבע אמר לעובדת שביקש שיחתום לה על שיק “מה זה, בשביל הגדלת חזה” וכן אמר לעובדת “איך לך מלפפון?”. אמירות אלה הינן בהקשרים של מיניות חד משמעית ולכל הפחות שלא לעניין, ובאופן לא נאות ומבזה ומשפיל.

בסיכומיו הנתבע לא הבין ולא הפנים את חומרת מעשיו, טען כי התובעת גסת רוח, המרבה להשתמש בלשון ביבים, ואינה נרתעת משיחות בעלות אופי מיני ממש.

בית הדין קיבל איפוא את התביעה בדבר הטרדה מינית וקבע כי בשים לב לכלל הנסיבות, הנתבע ישלם לתובעת סך של 50,000 ₪ בגין ההטרדה המינית.

הצילום מהווה התנכלות, לא הטרדה מינית

במסגרת כתב התביעה המתוקן, עתרה התובעת להוסיף עילה זו לפיה צילום התובעת מהווה התנכלות אסורה, כטענה משפטית חלופית.

בית הדין קיבל את עמדת המומחית ד”ר אורית קמיר שלפיה:

דומני שהפרשנות הסבירה ביותר לצילום הכפוי של העובדת בידי העובד היא כמעשה של התנכלות.. מהקשר הדברים משתמע בסבירות גבוהה שהעובד צילם את העובדת כדי להפחידה ולאיים עליה שישלח את תמונתה כהוכחה להיותה “זנזונת” לגורמים שאליהם התלוננה ו/או בתפוצה רחבה כלשהי. פרשנות סבירה של הצילום מובילה למסקנה שהעובד התכוון לאותת לעובדת שהיא חשופה, שהוא יכול לפגוע בה בדרכים שונות, ושכדאי לה להיזהר ולא לדבוק בתלונתה נגדו.

התנכלות היא התנהגות אסורה על פי החוק למניעת הטרדה מינית. מדרג הענישה הפלילי בסעיפים קטנים 5(א) ו5(ב) מעיד שהיא נתפסת כחמורה יותר מאשר הטרדה מינית, וזאת מכיוון שנועדה למנוע תלונה על הטרדה ולפגוע במי שכבר נפגעה מן ההטרדה עצמה. על סמך כל האמור אני סבורה שניתן לראות בצילום הכפוי של המתלוננת בנסיבות שבהן נעשה, התנכלות אסורה על פי חוק”.

התנכלות בעבודה פנים רבות לה והיא קשה להוכחה.

הנתבע מסר בעדותו כי צילם את התובעת, כיוון שאם היה מעיר לה “היא שוב תפתח את הג’ורה שלה”. בכך הוכיח את טענת המומחית כי התכוון לגרום לה להבין שהוא יכול לפגוע בה בדרכים שונות ולהזהיר אותה, הנתבע אישר כי התכוון להעיר לה שוב, ועל מנת למנוע את תגובתה, צילם אותה בניגוד לרצונה. הוכח מעדותו שלו כי הנתבע לא צילם את התובעת כדי להוכיח שלא עבדה. זאת אף נוכח אמירתו בזמן אמת “יצאת פוטוגנית” אמירה שלא קשורה לתפקודה בעבודה אלא להקשר נראות פיזית והן נוכח הודאתו כי לא העביר את התמונות לאיש. חמורים הדברים עד מאד. עמדת המומחית נתמכה באמירות הנתבע עצמו ומתקבלת טענת התובעת לפיה מדובר בהתנכלות אסורה על פי החוק וכי מדובר בפגיעה שמקורה בתלונה על הטרדה מינית. בהעדר כימות התביעה בגין רכיב זה, לא מצאנו לפסוק פיצוי בגין התנכלות אסורה.

יחד עם זאת , משהא בהא תליא בקביעת סכום הפיצוי בגין ההטרדה המינית, נלקחו בחשבון נסיבות המקרה בכללותן, לרבות ההתנכלות, אולם אין לפסוק פיצוי נוסף בגין טענה חלופית זו, אשר כאמור לא כומתה.

נדחתה התביעה ברכיב לשון הרע

לטענת התובעת, הנתבע ידע כי התובעת מוכרת כאישה נשואה ואמא לילדה, מתוקף תפקידו כמנהל כוח אדם במועצה. הנתבע הוא מהדמויות הבכירות ברשות המקומית, אשר כולם סרים למרותו, ומשכך ההשפלה שהנתבע גרם לתובעת הייתה כבדה מנשוא. התובעת הפנתה לפסק דין שקבע כי כינוי אישה “פרוצה” מהווה “ייחוס של התנהגות מינית שאינה מקובלת לתובעים, והם מהווים לשון הרע מובהקת”. לפיכך, טענה כי כינוי אישה “זנזונת” בפרהסיה, מהווה לשון הרע.

בית הדין קבע כי אמירה שכזו פוגעת ובפרט בפרהסיה. שמדובר באמירה ובהתנהלות שאינה תקינה בין עובדים, וודאי שלא על ידי ממונה. נקבע לעיל כי מדובר בהטרדה מינית על פי החוק.

נוכח הפסיקה לעיל בה נקבע כי על מנת שגידופים יהוו לשון הרע יש לבחון האם קורא או שומע סביר עלול לייחס לתובע את כינוי הגנאי כפשוטו והאם יש בפרסום כדי להפכו למטרה לבוז או ללעג מצד השומע. ויש לבחון בהנחה שהביטוי פוגע, את עוצמת הפגיעה, בהקשר הנתון ,התרשמנו כי שומע סביר שהיה שומע את קריאות הנתבע “זנזונת” כלפי התובעת, לא היה מייחס לה “אחת שעובדת במקצוע” כהגדרתה. התובעת מוכרת כבעלת משפחה , כיו”ר ועד ואיש לא היה מייחס לה התנהלות זו, אף לא היה בז לה נוכח מעמדה . כולם היו מבינים כי מדובר בגידוף ,מגעיל ופוגע שאינו נכון כלל אמנם אך לא כדי לשון הרע.

הנתבע נסמך על טענות משפטיות ה”מנקות” את התנהלותו, דווקא לנוכח שמה הטוב של התובעת וותקה, ומעמדה בארגון , אולם יש לגנות בכל גנאי אפשרי את התבטאותו והתנהלותו, גם בוויכוח וגם בעידנה דריתחא , אף אם זו אינה עולה כדי “לשון הרע” על פי החוק. מכל מקום נוכח הפסיקה, התביעה לפיצוי בגין לשון הרע נדחית.

הטרדה מינית הגדרה סוגי הטרדות מיניות

מהן התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית? מהאתר של עו"ד מיה צחור, יותר מ-25 שנות ניסיון בתביעות הטרדה מינית בעבודה   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות

מה זה ניצול יחסי מרות? המנהלהוא שצריך להוכיח שקשר בהסכמה עם עובדת אינו הטרדה מינית. מהאתר של עו"ד מיה צחור,   המשך קריאה »

עורכת דין הטרדה מינית בעבודה

תוכן עניינים ייצוג משפטי עורך דין הטרדה מינית אני עורכת דין מתמחה בהטרדה מינית בעבודה, בעלת ניסיון של יותר מ-25   המשך קריאה »

פיצוי כספי, לא דמי שתיקה

מה זה בעצם משא ומתן לפשרה כספית על הטרדה מינית, מה היתרונות לנפגע/ת ההטרדה המינית. אין ממש בביקורת הציבורית כאילו   המשך קריאה »

הטרדה מינית מילולית

תוכן עניינים כשאני כותבת מכתב למעסיק או מנהל בתלונה שמנהל הטריד עובדת שלו מינית, משום שבישיבה של עובדים אמר לה   המשך קריאה »

דיבור מיני בוטה האם זו הטרדה מינית

תוכן עניינים דיבור מיני בוטה הוא התנהגות שנחשבת להטרדה מינית מילולית, ההגדרה בחוק למניעת הטרדה מינית מנוסחת כך: “התייחסות מבזה   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה – שאלות ותשובות

כל האינפורמציה בהרחבה על הטרדה מינית במקום עבודה, מאמרים והסברים מהניסיון, כתבתי בדף הראשי הטרדה מינית בעבודה. כאן ריכזתי שאלות נפוצות   המשך קריאה »

בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום

נניח יחסי מין מלאים למשל בין בוס למי שכפופה לו. האם התנהגותו של הממונה תיחשב להטרדה מינית לפי החוק למניעת   המשך קריאה »

רומן בעבודה או ניצול יחסי מרות?

מתלוננת שטוענת להטרדה מינית במקום העבודה צריכה להוכיח התנהגויות חוזרות בעלות אופי מיני, ושהראתה למטריד שאינה מעוניינת בהצעות או בהתייחסויות   המשך קריאה »

פיצוי של 185,000 שקל על הפרת חובות מעסיק הטרדה מינית

מעסיקה שלא נקטה אמצעי מנע, טיפול כושל בתלונה על הטרדה מינית, לא מינתה ממונה מתאימה תשלם 85,000 שקל פיצוי לעובדת.    המשך קריאה »

התעמרות בעבודה לעומת התנכלות על רקע הטרדה מינית

המונח “התנכלות” מתייחס לתופעה של “פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית”.   המשך קריאה »

פיטורי מרצה בגלל קשר מיני עם סטודנטית

פסק דין בעניין פיטוריו של התובע מעבודתו כחבר סגל במכללה האקדמית תל חי בעקבות קשר מיני שניהל עם סטודנטית שלימד   המשך קריאה »

טיפול בהטרדה מינית בעבודה מה חובות מעסיק

תוכן עניינים טיפול בהטרדה מינית בעבודה לפי החוק בתי הדין מדגישים את החשיבות שיש במילוי קפדני של ההוראות הפורמליות של   המשך קריאה »

עובדת שהתלוננה על הטרדה מינית חויבה בפיצוי על לשון הרע

מנהל חברה טען שעובדת הוציאה את דיבתו רעה כאשר טענה כי הטריד אותה מינית במהלך עבודתה בחברה. לטענתו של התובע,   המשך קריאה »

תגובת מנכ”ל שזילזל בתלונה על הטרדה מינית הוכרה כתאונת עבודה

בשיחה הבנתי עד כמה שימשתי ככלי בידי החברה, וזה גרם לי לי לקושי נפשי רב, קריסה ומשבר אמון. השקעתי שם   המשך קריאה »

30,000 שקל פיצוי ממנהל שהטריד מילולית, החברה תשלם רק 10,000

התובעת טענה לשלושה מקרים של הטרדה מינית, וכי בגלל סירוביה החוזרים ונשנים להצעות הנתבע, הוא להתנכל אליה עד שפוטרה מהעבודה.   המשך קריאה »

למי הסמכות לדון בתביעה נזיקית לאחר הרשעה במעשה מגונה

לפי החוק למניעת הטרדה מינית לבית הדין לעבודה סמכות עניינית ייחודית לדון בתביעות בגין הטרדות מיניות, אשר נמנו בסעיף 3 לחוק למניעת   המשך קריאה »

האם אפשר לתבוע אישית ממונה על הטרדה מינית במקום העבודה?

עובדת חברה שמונתה מטעם המעסיק לשמש ממונה על מניעה של הטרדה מינית ובירור תלונות על הטרדה מינית, עתרה לבית הדין   המשך קריאה »

ניצול מרות: יחסי השפעה במקום העבודה

בית הדין הארצי טבע בפסק דין מסוף 2022 מונח חדש המתאר יחסי כוחות בהקשר של הטרדה מינית וניצול יחסי מרות.   המשך קריאה »

בתי המשפט על טענת ההגנה הנפוצה: העובדת יזמה, פיתתה

זאת טענת ההגנה הנפוצה של ממונים שמוגשת נגדם תלונה על הטרדה מינית. פסקי דין קבעו כי אין מקום לקבוע כלל   המשך קריאה »

תלונה מאוחרת על הטרדה מינית, גרסה מתפתחת

התופעה של כבישת התלונה בעבירות מין, ובכלל זה מעשי הטרדה מינית במסגרת העבודה, אינה נדירה, ולעניין זה הסברים אפשריים מסוגים שונים.   המשך קריאה »

הערות סקסיסטיות הטרדה מינית מדירה

הטרדה מינית מדירה, הכוונה להערות סקסיסטיות משפילות שמערערות את תחושת המקצועיות של נשים, חותרות תחת ביטחונן העצמי, ממאיסות עליהן את   המשך קריאה »

לא כל התייחסות לנטייה מינית היא הטרדה מינית

בעניין שנדון בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב התובע טען כי הממונה השמיע לעברו אמירות המייחסות לו נטיות הומוסקסואליות, בהתייחסויות   המשך קריאה »

מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה המועדים להטרדות מיניות

יש מקומות עבודה שבהם תליית תקנון הטרדה מינית ומינוי ממונה זה לא מספיק מבחינת חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית   המשך קריאה »

מיולי 2022: אסור לשאול עובד או מועמד על עבר פלילי

ביום 12.7.2022 נכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, שנועד להגדיר מחדש את נקודת האיזון הראויה בין: הצורך לקיים מאגר   המשך קריאה »

האם יש חיסיון על עדויות עובדים בפני ממונה על הטרדה מינית

האם עובדים הנקראים להעיד בבירור הטרדה מינית יכולים לסמוך שהממונה לא תגלה לאיש את תוכן עדותם?   המשך קריאה »

שתיית אלכוהול מגופה של מלצרית (באדי שוט) – הטרדה מינית

באדי שוט זה לא אירוע כיפי קליל בפאב, אלא ניצול מיני וביזוי וגם מעשה מגונה.   המשך קריאה »

בוטל פסק דין מיליון שקל על ניצול יחסי מרות

לא התקיימו יחסי מרות בין המערער למשיבה, וגם אם היו קיימים יחסי מרות, אין מדובר בהטרדה מינית, כי היו יחסים   המשך קריאה »

בג”ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

בצעד נדיר ביטל בית המשפט העליון (פברואר 2019) פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, שקבע כי עובדת שהתפטרה בשל   המשך קריאה »

300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רוויית תכנים מיניים

העובדת הייתה בבחינת "קהל שבוי" להתבטאויותיו המיניות של המנהל והיא לא יכלה להימנע מהאזנה להן, ובכך יש ניצול של יחסי   המשך קריאה »

הטרדה מינית בהייטק

העיתון דה מארקר פירסם כתבת עומק בנושא הטרדות מיניות בהייטק הישראלי. בדף זה אביא ציטוטים עיקריים שלי מתוך תשובות לשאלות   המשך קריאה »

20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית

מעסיק צריך לברר תלונה על הטרדה מינית גם היא מוגשת נגד אדם שאינו עובד אצל המעסיק   המשך קריאה »

תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית

תקנות למניעת הטרדה מינית תשנ”ח 1998 והתקנון לדוגמה, באדיבות אתר נבו.   המשך קריאה »

החוק למניעת הטרדה מינית – נוסח החוק

החוק למניעת הטרדה מינית, נוסח החוק באדיבות אתר נבו.   המשך קריאה »

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

בקישורים הבאים תוכלו לעיין בחוקים ובתקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה, התשנ”ח – 1998. החוק למניעת הטרדה מינית התשנ”ח – 1998 חוק   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה

אם שניים לא מסוגלים להיות יחד - מי צריך ללכת, זה שייצרו גובר עליו או מושא הכמיהה?   המשך קריאה »

תפקיד בית הדין בהנחלת נורמות למניעת הטרדה מינית

בפסק הדין המנחה בעניין ניצול מרות כובד המשקל הועבר אל בעל המרות והופחת ממשקלה של ההסכמה כביכול של אותה עובדת.   המשך קריאה »

ראיות בתביעת הטרדה מינית

הפסיקה מכירה בקושי של תובעות להביא ראיות על הטרדה מינית. מה בכל זאת עוזר להוכיח הטרדה מינית בעבודה?   המשך קריאה »

התיישנות בתביעות על הטרדה מינית

עד ליום 1 בינואר 2012 היתה ההתיישנות על תביעות מכוח למניעת הטרדה מינית – שלוש שנים בלבד. הגבלת ההתיישנות בתביעות   המשך קריאה »

פסק דין בתביעה שייצגתי: מעסיק ישלם פיצוי חסר תקדים על פגיעה בכבודו של עובד וגם יחזיר אותו לתפקידו

בית הדין פסל את החלטת מנכ"ל החינוכית להעביר עובד מתפקידו, בשל אות הקלון שדבק בו כאילו ביצע הטרדה מינית והפגיעה   המשך קריאה »

הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מאפשר לתבוע, בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק על הטרדה מינית בסכום של 120,000 שקל, פיצוי נזיקי    המשך קריאה »

גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון

גישור היא אופציה נוספת שנמצאת על השולחן. לא לכל אחד זה מתאים, גם לא לכל מקרה. יש והגישור נעשה לפני   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה

במאמר שפורסם ב”הארץ” (25.10.06), שכותרתו “לא כולן שוות 50,000” (הכותרת של עורכי הארץ), הסברתי שדרישה לפיצוי כספי בגין הטרדה מינית,   המשך קריאה »

פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית

תביעת פיצויים בגין הטרדה מינית מסתיימת לעיתים בפשרה כספית. זה לא דמי שתיקה   המשך קריאה »

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

ראשי פרקים לפוסט: תקופה ארוכה ניסחתי בליבי את המאמר שעליי לכתוב על חוסר צדק משווע ממעלה ראשונה, ששמו בירור הטרדה מינית   המשך קריאה »

ממונה על הטרדה מינית במקום עבודה

במסגרת עבודתי והתמחותי בנושא הטרדה מינית בעבודה אני מציעה את עצמי לתפקיד אחראית (ממונה) במקומות עבודה לבירור תלונות על הטרדה   המשך קריאה »

תביעות של עובדים גברים על הטרדה מינית

ייצגתי עובד שתבע את המעסיק על התעלמות מתלונתו על הטרדה מינית. העובד בחר שלא להגיש תביעה נגד העובדת. בית הדין האזורי   המשך קריאה »

הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו

שורה של חובות מוטלות על המעסיק – מקום העבודה מכוח החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית. קיראו כאן   המשך קריאה »

בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

בפוסט זה תקראו: נניח שמועה נניח יש שמועה במקום העבודה שממונה מנהל מערכת יחסים אישית עם עובדת הכפופה לו. אם   המשך קריאה »

מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה המעסיק על הטרדה מינית

עובדים ועובדות המתלוננים על הטרדה מינית בעבודה מבקשים לתבוע פיצוי כספי על ההטרדה המינית עצמה ועל הנזק שנגרם להם. למשל: נזק נפשי,   המשך קריאה »

הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?

כשמדובר בהצעות מיניות חוזרות או בהתייחסויות מיניות חוזרות, התנהגות המציע תיחשב להטרדה מינית גם אם העובד לא הראה כי אינו   המשך קריאה »

התפטרות בגלל הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית וגם נותן אפשרויות לפעולה: תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה, תביעה כספית על   המשך קריאה »

הטרדות מינית בעבודה: מהי התנכלות

המונח “התנכלות” מתייחס לתופעה של “פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית”.   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית

העובדת הזרה חששה שלא תקבל שכר ולכן הבליגה על הטרדות מיניות מילוליות ונגיעות מזדמנות. אירוע התקיפה המינית היה הקש ששבר   המשך קריאה »

לתבוע או להגיש תלונה במשטרה על הטרדה מינית?

כאשר מתלוננת באה אליי עם סיפור של הטרדה מינית, ואני פורשת לפניה את האפשרויות העומדות בפניה במקרה של הטרדה מינית   המשך קריאה »

300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל במלואה תביעה כספית של עובדת סיעודית, אזרחית מולדבה, שטענה להטרדה מינית בעבודה, מעשים   המשך קריאה »

למה תביעה על הטרדה מינית ולא הגשת תלונה במשטרה

מה ההבדל בין הגשת תביעה כספית בגין הטרדה מינית לבין הגשת תלונה במשטרה ולמה תביעה כספית נראית לי אופציה טובה   המשך קריאה »

תביעת פיצויים בגין הטרדה מינית בעבודה

כמה כסף מקבלים על הטרדה מינית? זו השאלה ששואלים אותי מי ששוקלים להגיש תביעת פיצויים על הטרדה מינית בעבודה. 120,000   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות

מה נחשב הטרדה מינית ואיך לפעול? תלונה למקום עבודה? תביעה לפיצוי על הטרדה מינית?   המשך קריאה »

הקשר בין מתירנות מינית והטרדה מינית

מנהל מסעדה הורשע בהטרדה מינית עת הציע למלצרית שעבדה אצלו את ההצעה המגונה במילים הבאות: “מה היה קורה אם מישהו   המשך קריאה »

פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים

עובדות פסק הדין בקצרה: התובע שימש מאמן שחיה של קבוצת הבוגרים של הנתבעת, במשך 14 שנה.  במקביל להליכים לחידוש חוזה   המשך קריאה »

פסק דין: גידופים מיניים אינם “מעשה קונדס”

בפסק הדין (27.8.18, השופט אורן שגב) נדונו השאלות הבאות: האם התובע נחשף להטרדות מיניות מצד עובד הנתבעת? האם הנתבעת פעלה בעניין בהתאם   המשך קריאה »

לא כל אמירה בוטה ושובניסטית היא הטרדה מינית

ישנן אמירות שובניסיסטיות ולא ראויות, אבל הטרדה מינית הן לא   המשך קריאה »

הטרדה מינית: הפסיכולוגיה של יחסי המרות

ביחסי מרות תמונה מלאת פערים וסתירות. אישה הדומה לכל אחת מאיתנו הופכת להיות קורבן. מה קורה במערכת היחסים הזאת שהופך   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

מתן אפשרות לשלילה קטגורית של יחסי מרות מרגע שבו נודע לצדדים כי יחסי העבודה עומדים להסתיים בטווח זמן קרוב, עלול   המשך קריאה »

ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?

בחוק למניעת הטרדה מינית כתוב שרק הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו להטרדה מינית. הגדרה נוספת של החוק למניעת הטרדה מינית היא:   המשך קריאה »

חיזור או הטרדה מינית

למה הכוונה “הצעה בעלת אופי מיני”? בעמוד זה אני כותבת על ההגדרה בחוק למניעת הטרדה מינית, סעיף 3 (א) (3)   המשך קריאה »