לפניות

בכתב תביעה שהיגשתי בינואר 2014 תבעה עובדת פיצוי כספי על אפליה ממעביד שדחה את מועמדותה לעבודה כי סיפרה על הריונה . התובעת טענה כי המעסיק הפסיק את הליכי הקבלה לאחר שגילתה לו בהגינותה כי היא בהריון.

לפני שהמעסיק הגיש כתב הגנה הוא ביקש מבית הדין האזורי לעבודה להורות לתובעת לגלות את המסמכים שיש לתובעת, לרבות הקלטות ותמלילים ולצרפם.

מה בעצם המעסיק רצה?

לראות את הראיות של העובדת לפני שהוא מגיש כתב הגנה! כאשר הכנתי את התגובה לבקשה הזו היה לי ברור שבית הדין ידחה את הבקשה התמוהה הזו, אבל לא. התנגדתי לבקשה בנימוק שאם מעבידים יידעו מראש מהן הראיות שיש בידי תובעים ותובעות בגין אפליה, הם יוכלו להתאים את גרסתם. גילוי המסמכים והראיות צריך להיעשות לאחר שהצדדים נתנו את גרסתם.

ואולם למרבה הפתעתי בית הדין האזורי קיבל את הבקשה והורה לתובעת לגלות ולצרף כל המסמכים שעליהם נסמכת תביעתה, כולל תמלילים והקלטות. ואם היא לא מעוניינת לצרף ההקלטות בשלב הזה, עליה לנמק מדוע.

היגשתי ערעור.

לא מתקבל על הדעת שהמעסיק יקבל את ראיותיה של מי שטוענת לאפליה לפני שיציג גרסה למה הוא לא קיבל אותה לעבודה. בבתי הדין לעבודה הנחת המוצא בתביעות אפליה שאין צורך להוכיח פוזיטיבית את טענת אפליה וכי אם המעסיק מעמיד הסבר שיקרי יפסוק בית הדין לטובת התובעת.

בערעור טענתי שאם המסמכים של התובעת היו נמסרים למעסיק בטרם מתן גרסה מטעמו, ברור שהמעסיק היה מתאים את גרסתו לראיות שיש או שאין בידי התובעת, וטעה בית הדין האזורי כשלא דחה בשתי ידיים את הבקשה הזאת, כאילו אין הדבר מובן, ברור וגלוי כי המעביד מתכנן את גרסתו הראשונית בהתאם לראיות שיונחו בפניו, לרבות עצם קיומן של ראיות או העדרן. טענתי שלתובעת ייגרם נזק משווע.

בערעור טענתי:

דרישת המעביד לקבל את ראיותיה של התובעת, אם ישנן, מדברת בעד עצמה. אם נניח העובדת תגלה שאין לה תמלילים והקלטות, או אז יינתן מרחב תמרון למעביד והוא יוכל ליתן דרור לגרסאותיו באשר לנימוקים לדחיית מועמדותה כדי להזים את טענת האפליה. אולי בכלל יטען שלא היה ראיון עבודה?

החלטת בית הדין למסור את הראיות לא נותנת משקל לקושי הראייתי המובנה להוכיח תביעות אפליה, בשל העדרן של ראיות ישירות להוכחת האפליה, ובהעדר נכונות מצד המעסיק לחשוף את מכלול השיקולים האמיתיים אשר עמדו ביסוד ההחלטה שלא לקבל עובד לעבודה

בית הדין הארצי קיבל את הערעור וקבע שאין למסור ראיות לפני הגשת כתב הגנה

בית הדין הארצי קיבל את הערעור וביטל את החלטת בית הדין האזורי. בפסק דין מיום 30.2.14 נקבע כי התקנות מחייבות לצרף לכתב התביעה רק מסמכים מהותיים ולא ראיות. מסמך מהותי, למשל הסכם שטוענים שהופר. פסק הדין הזה חשוב לתביעות בכלל, ולתובעות אפליה בשל הריון – בפרט.
לפסק הדין בעניין זהבית תבל נגד גטר טק

פיטורים בהריון של עובדת פחות מחצי שנה

חוק עבודת נשים מעניק הגנה לנשים בהריון מהחודש הששי לעבודתן במקום העבודה וקובע כי אסור לפטרן אלא באישור משרד הכלכלה   המשך קריאה »

פיטורי עובדת שניהלה רומן עם הממונה

מגיעות אליי עובדות שמדווחות על רומן עם הממונה. רומן בהסכמה, ללא ניצול קשרי מרות. אין להן טענה של הטרדה מינית.   המשך קריאה »

אין תוקף לוויתור על הזכות לשוויון

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע כי אין תוקף לחתימה של עובד על מסמך, שבו הוא   המשך קריאה »

אפליה בשל מין והורות

הזכות לשוויון היא זכות חוקתית והיא מעוגנת בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. ה”שוויון” הזה מחזיק מעמד, פחות או יותר, עד שאשה   המשך קריאה »

אפליה בשל גיל

לא רק נשים צעירות מופלות. מגיעות אליי נשים בשנות הששים המוקדמות לחייהן, שקיבלו הודעת פיטורים מהממונה הצעיר שלהן בעבודה. הסיבות   המשך קריאה »

אפליה בקבלה לעבודה

מועמדות לעבודה מרגישות נוח לספר בראיון העבודה שהן בהריון. נכון, החוק מתיר להן לספר על ההריון בחודש החמישי, אין חובה   המשך קריאה »

אפליה על רקע השקפת עולם

בית הדין לעבודה החזיר לעבודה עובדת ששיתפה בפייסבוק תמונות יהודים בשואה לצד תמונות פלסטינים על רקע צוק איתן. העובדת, טכנאית   המשך קריאה »

שאלות על הריון בראיון עבודה

“אני הולכת היום לראיון עבודה וחוששת שידחו אותי כי אני אמא לבן שנתיים וחצי. מותר לשאול אותי בראיון על מצבי   המשך קריאה »

תמשיכו לאסוף ראיות. גם הקלטות

מי שעוסק בתביעות אפליה והטרדה מינית בעבודה יודע שבלי ראיות מאוד קשה להוכיח אפליה. צובעים את הפיטורים או ההחלטות בצבעים   המשך קריאה »

איסור להפלות בשל מקום מגורים

בדצמבר 2014 נוספה לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה עילה חדשה של אפליה אסורה, והיא “מקום מגורים”: מעסיק אינו רשאי להפלות עובד   המשך קריאה »

נדחתה תביעת עובדת שטענה לפיטורים עקב נטייה מינית

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה תביעה של עובדת, שטענה שפוטרה בשל נטייתה המינית. בית הדין קבע כי התובעת   המשך קריאה »