לפניות

כך נימקה מנהלת בית הספר הלל ברמת גן, אירית טוניק, את פיטוריה של יועצת חינוכית צעירה בשיחה ביניהן במהלך חופשת הלידה. המנהלת הצדיקה את החלטתה להפסיק את עבודתה של היועצת, כי העזה להרות בשנה הראשונה לעבודתה, וזה היה ההסבר שלה:

מורה שמתחילה לעבוד ומיד אחרי כמה חודשים נכנסת להריון, אז יש בזה מידה של חוסר אחריות, את מבינה?
זאת זכותה המלאה..יחד עם זאת –
אותה מורה אם היא שנה ראשונה אצלי, אני לא אחזיק אותה אחר כך.
יש הפרדה בין אירית הבן אדם, האישה, האמא, הסבתא, לבין מנהלת שצריכה לנהל פה איזשהו ארגון עם צרכים מסוימים”.

בתביעה שהיגשתי בשם היועצת לבית הדין לעבודה, על אפלייתה גם בהריון וגם אחרי הלידה, פסק בית הדין לעבודה את הסכום המקסימלי על אפליה, 75,000 שקל, ועוד הפסדי השתכרות והוצאות ובסך הכול 102,000 שקל.

העמדה השלילית התגבשה אצל המנהלת כבר כשהתובעת בחרה לעבור טיפולי פוריות בשנה הראשונה

בפסק הדין נקבע כי המנהלת הוותיקה אירית טוניק, שניהלה קודם לכן בית ספר בצהלה בתל אביב, גיבשה עמדה שלילית כלפי העסקת היועצת, כבר מבחירתה של היועצת להתחיל טיפולי פוריות בשנה הראשונה לעבודה, והתייחסה אלה באופן פוגעני. היא גיבשה כלפיה גישה שלילית שהתבטאה בחוסר נכונות לאפשר לה לבצע את שעות התגבור בשנה השנייה, בהערכות בינוניות, ובסגירת שערי בית ספר הלל בפניה. אף אם משרד החינוך לא פיטר את התובעת, הוא בהחלט לא התחייב כלפי התובעת למצוא לה עבודה בבית ספר אחר. בכך לטעמנו הראה לה את הדרך החוצה.

ההערה היחידה של המנהלת: למה את מתלבשת בצורה חונקת? זה משדר מצוקה

בית הדין קיבל את גרסת התובעת כי ההערה לשיפור היחידה שהשמיעה המנהלת במהלך ההריון הייתה שבזמן הטיפולים התחילה להתלבש בצורה “חונקת”, לסגור את הכפתורים כדי להסתיר את השינויים שעברו על הגוף בזמן הטיפולים. לדברי המנהלת צורת הלבוש הזו משדרת מצוקה ואינה מתאימה ליועצת.

כך אמרה המנהלת בחקירה הנגדית:

המחליפה שלך תקתקנית

שיקול אחר שעמד בבסיס החלטתה של המנהלת הוא שביעות רצונה ממחליפתה של היועצת בחופשת הלידה: “טלי מאוד תקתקנית כזאתי ומאוד כזאת ככה וזה, אז זה עוד יותר את יודעת חיזק לי את החוסר הזה שחשתי אותו קודם“.

בית הדין לא קיבל את הכחשותיו של משרד החינוך כאילו אין קשר בין ההריון וטיפולי הפוריות לקיצוץ בשכר במהלך ההריון ולהפסקת העבודה וקבע כי משרד החינוך לא עמד בנטל ההוכחה כאילו היו קיימים שיקולים ענייניים.

המנהלת צימצמה את המשרה – בגלל אנטגוניזם להריון

בית הדין קבע עוד כי –
החלטת המנהלת שלא לצמצם את שעות העבודה של היועצת בשנה השנייה נעשתה משיקולים פסולים, כי הביאה בחשבון שהתובעת תלד בשנת הלימודים השנייה, “ומתוך אנטגוניזם כלפי התובעת על בחירתה ללדת בשנה הראשונה לעבודתה”.

עוגמת נפש ליועצת בשל חוסר רגישותה של המנהלת

בית הדין התייחס בפסק הדין לעוגמת הנפש של היועצת כתוצאה מחוסר רגישותה של המנהלת בשיחת המשוב המסכמת. המנהלת ציינה שהתובעת נעלמה מבית הספר בלי להודיע על כך כדוגמא להתנהגותה הכושלת, אף כי ידעה שהתובעת עזבה עקב מצבה הרפואי הקשור עם ההיריון. דברים אלה פגעו בתובעת והותירו אותה בוכייה ונסערת.

אשר לנסיבות סיום העסקת התובעת, יש לראות בתובעת כמי שפוטרה בתוך התקופה המוגנת – תקופת 60 הימים שלאחר החזרה מתקופת ההורות ולידה, בניגוד לחוק עבודת נשים. הוכח כי בתוך התקופה המוגנת, המנהלת הודיעה לתובעת שהיא לא תמשיך לעבוד בבית ספרה בשנת הלימודים הבאה ולא הוכח כי נעשו מאמצים למציאת מקום עבודה חלופי לתובעת במשרד החינוך, כאשר בנסיבות העניין לא ניתן לצפות מהתובעת לחכות לראות אם משרד החינוך יאפשר לה לעבוד בשנת הלימודים השנייה. לפיכך בחירת התובעת לעזוב את עבודתה במשרד החינוך ולעבור לעבוד במקום אחר, אין לראותה כהמשך עבודה בנתבע. בנסיבות אלה, יש לראות בתובעת כמי שהודיעו לה שתפוטר בתוך התקופה המוגנת.

כשעובדת מתפטרת בגלל אפליה, זה כמו פיטורים לפי חוק עבודת נשים

אף אם התובעת לא פוטרה, עדיין יש לראות במשרד החינוך כמי שהפר את חובתו להמשיך להעסיקה בתקופה המוגנת. התובעת ביקשה להישאר לעבוד במשרד החינוך, אך אפשרויות ההעסקה החלופיות שלה היו מוגבלות והיא נאלצה לקבל עבודה במסגרת חינוכית אחרת.

לא ניתן לומר שהתובעת התפטרה, אלא מדובר בהתפטרות שדינה פיטורים לפי סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, שכן לא ניתן היה לצפות מהתובעת להמשיך בעבודתה. לא היה עוד דבר שהתובעת יכולה הייתה לעשות כדי שמשרד החינוך יתקן את הימצאותה ללא עבודה בתום שנת הלימודים.

בנסיבות אלו, יש להחיל את ההוראה המשליכה את תוצאות הפיטורים על ההתפטרות גם על חוק עבודת נשים. כלומר, שעובדת מתפטרת לאחר שהיא מקבלת יחס מפלה על רקע היותה בטיפולי פוריות או בהיריון, יש לראות בה כמי שפוטרה בניגוד לחוק עבודת נשים.

הפיצוי נזק לא ממוני של 75,000 שקל ועוד הפסדי השתכרות

בנסיבות העניין משרד החינוך ישלם לתובעת 75,000 ₪ כנזק לא ממוני עבור הפרת חוק עבודת נשים, חוק שוויון הזדמנויות, ועוגמת נפש.

אני מניחה שזאת לא הפעם הראשונה שמנהלות ותיקות מרשות לעצמן להתנהג ככל העולה על רוחן כלפי מורות בניסיון בשנים הראשונות, שיספגו את ההשפלה ובלבד שלא להרגיז את  המערכת ולקבל קביעות. אני לא בטוחה שפסק הדין הזה יעודד תביעות, כי בכל זאת משרד החינוך הוא המעסיק הראשי של מורים ומורות, אבל לפחות יעבור מסר למנהלים ולמנהלות מה גבולות הגזרה בהתייחסות לעובדים צעירים. תפקידו של משרד החינוך ללמוד את פסק הדין ולהנחיל את הנורמות בקרב מנהליו, האיסור להפלות חל גם על מעסיק שרוב עובדיו נשים.

בתביעה שייצגתי: 187,000 שקל על הרעת תנאים לאחר חופשת הלידה

כשהמנהלת חזרה מחופשת הלידה, הודיע לה המנהל שעכשיו עליה להיות מזכירתו של העובד שבא להחליפה בחופשת הלידה. בתביעה שהגישה באמצעותי זכתה העובדת לפיצוי של 187,000 שקל.  
לפסק הדין 

מעסיק חייב להחזיר לעבודה בפועל אחרי חופשת הלידה. מדריך

בעמוד זה תקראו: צריך לתת לעובדת הזדמנות להוכיח עצמה לאחר חופשת הלידה בחוק כתוב שאסור לפטר 60 יום לאחר חופשת   המשך קריאה »

פסק דין בתיק שייצגתי: 187,000 שקל על הרעת תנאים ואפליה לאחר חופשת לידה ובהריון

פסק דין בתיק שייצגתי את העובדת:  פיצוי חסר תקדים למנהלת תחנת הדלק הטורים בירושלים, שהתפטרה כי הועברה לתחנה אחרת לאחר חופשת הלידה וטענה   המשך קריאה »

על מעסיק לפעול באופן אקטיבי למניעת אפליה

שירה כהן, מנהלת אזור במנפאואר, ביקשה לשוב לעבודתה לאחר חופשת הלידה. מנהלה הודיע מספר ימים לפני שובה כי תפקידה בוטל   המשך קריאה »

הרעת תנאים אחרי חופשת הלידה

בתביעה שייצגתי: 187,000 שקל על הרעת תנאים לאחר חופשת הלידה. כשמנהלת בחברת דלק קימעונאות חזרה מחופשת הלידה, הודיע לה המנהל   המשך קריאה »

אסור לפטר אחרי חופשת לידה ללא שימוע הוגן

בפסק דין שניתן עוד לפני שהחוק שונה ל-60 יום איסור לפטר, נקבע כי מעסיק לא יוצא ידי חובתו כאשר הוא   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שפוטרה 60 יום אחרי חופשת הלידה כי המעסיק העדיף את המחליפה

המעביד החזיר את העובדת לעבודה לאחר חופשת הלידה, ופיטר אותה כמה ימים לאחר שחלפו שישים יום מיום שובה מחופשת הלידה.   המשך קריאה »

פיטורי צמצום אחרי חופשת לידה

בית הדין האזורי לעבודה קיבל חלקית תביעה של עובדת לקבלת פיצוי בשל פיטוריה במסגרת פיטורי צמצום בסמוך לחזרתה מחופשת לידה.   המשך קריאה »

מעסיק צריך להחזיר לאותה עבודה באותם תנאי עבודה אחרי חופשת הלידה

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי בירושלים נדונה שאלת זכאותה של עובדת שיצאה לחופשת לידה לשוב לעבודה באותו מקום שבו   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת עקב שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי בתל אביב (דצמבר 2012) נדון עניינה של עובדת ששימשה מנהלת תיקי לקוחות ובשובה מחופשת   המשך קריאה »

שינוי תפקיד ופיטורים לאחר חופשת לידה עקב שינוי ארגוני

נשים יוצאות לחופשת לידה וכשהן חוזרות אין להן את אותו התפקיד. המעביד מצדיק את העברתן לתפקיד אחר, או פיטוריהן, בצרכים   המשך קריאה »

האם סדק ראשון בחובה המוחלטת להחזיר לאותו תפקיד לאחר חופשת הלידה

בית הדין:חוק עבודת נשים נחקק על מנת לסייע בעד נשים, להגן עליהן בתקופות שבהן פגיעותן גדולה יותר ולאפשר לאשה לחזור   המשך קריאה »

100,000 שקל פיצוי לעובדת שפוטרה כי תפקידה פוצל

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (24.10.13) נפסק פיצוי של 50,000 שקל לעובדת שפוטרה לאחר חופשת לידה, על   המשך קריאה »

כשאומרים לעובדת נמליץ לפטר אותך בתום 60 יום לאחר חופשת לידה

לא תמיד אקט הפיטורים בחופשת לידה הוא אקט רשמי, מכתב פיטורים ביד. לפעמים מנהלים אומרים לעובדת, תחזרי, אבל תדעי לך   המשך קריאה »

פסק דין: מתי שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה בעקבות שינוי ארגוני לא מהווה הפרה של החוק

עובדת חוזרת מחופשת לידה וכבר אין לה את התפקיד. באתר מופיע פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה שלפיו  המעסיק צריך להחזיר   המשך קריאה »

פס”ד: 60,000 שקל פיצוי לעובדת שתפקידה שונה לאחר חופשת הלידה עקב שינוי ארגוני

התובעת עבדה כתועמלנית רפואית ולאחר חופשת הלידה הוצע לה תפקיד משרדי כרכזת שיווק בעקבות רה ארגון בחברה. התובעת סירבה להצעה   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שדחתה את ההצעה להתפטר, שבה ופוטרה

פיצוי של 84,000 שקל הוטל על עיתון המודיע שהודיע לעובדת במהלך חופשת הלידה שיש לה שתי אפשרויות: או שתתפטר וישלמו לה   המשך קריאה »

אפליה בעבודה? חכו לפני שאתם מראים למעסיק את החוק

מעסיקה או מעסיקה קוראים לעובדת לשיחה ומודיעים לה שהיא מפוטרת. בתגובה היא אומרת שהיא בהריון. המעסיק אומר שהוא לא מתכוון לבקש   המשך קריאה »

פיטורים אחרי חופשת לידה ואחרי חופשה ללא תשלום

מהי תקופה מוגנת לאחר חופשת לידה בחוק עבודת נשים נקבעה תקופה מוגנת לנשים מפני פיטורים בתקופת ההריון, חופשת הלידה ו-60   המשך קריאה »