עובדת בהריון שעובדת שישה חודשים במקום העבודה, אסור לפטרה. אם המעסיק רוצה לפטר עליו לבקש היתר לפיטורים מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה. בבקשה להיתר עליו להראות שנוצרו נסיבות שבהן אין ברירה אלא לפטר עובדת בהריון. משרד העבודה והרווחה ישמע את המעביד, ישמע את העובדת ויקבל החלטה אם להתיר את הפיטורים. כל עוד ההליך ב משרד העבודה והרווחה מתנהל, וזה יכול לקחת כמה שבועות טובים, העובדת אמורה להמשיך לעבוד במקום העבודה ולקבל את שכרה.

קיראו עוד באתר של עו"ד מיה צחור:

ומה עם אם אין קשר בין הפיטורים לבין ההריון? לממונה על חוק עבודת נשים שיקול דעת אם לתת היתר גם אם הפיטורים לא קשורים בהריון

נהוג לחשוב שאם אין קשר הפיטורים לבין ההריון, משרד העבודה והרווחה יאשר את הפיטורים. אבל זה לא כך. אם הפיטורים קשורים בהריון, לממונה אין סמכות לאשר את הפיטורים והיא לא תתן היתר. להוכיח קשר סיבתי בין פיטורים לבין הריון זה קשה, לפעמים מוכיחים את זה לפי הנסיבות. למשל, כאשר הכול היה בסדר עד להודעה על ההריון, ויום למחרת ההודעה על ההריון יש זימון לשימוע לפני פיטורים עם טענות לתפקוד לקוי  שלא היה להן זכר לפני ההודעה על ההריון.

משרד העבודה והרווחה שומע את שני הצדדים, את המעסיק וגם את העובדת בהריון שאותה רוצים לפטר, והמעסיק צריך לשכנע שמוצדק לפטר עובדת בהריון. גם אם המעביד לא שבע רצון מהתפקוד, מבצע שינוי ארגוני, מבצע קיצוצים – עדיין הוא צריך להוכיח סיבה מוצדקת, שנוצרו נסיבות המחייבות את הפיטורים בהריון.


ייעוץ משפטי וליווי בהליך הבקשה להיתר 
מול משרד הכלכלה והמעסיק.
כתיבת מכתב תגובה לבקשה להיתר.

לפניות

כך למשל כאשר הסיבה לפיטורים היא קיצוצים, על המעסיק להראות שהוא מפטר לא רק את העובדת בהריון, ושלא רק היא משלמת את המחיר. ייצגתי עובדת שלגביה טען המעביד כי הוא נאלץ לפטר אותה כי פיטר את כל העובדים. כשנתבקש להביא לכך הוכחה התברר כי הם ממשיכים לעבוד, רק תחת אישיות משפטית אחרת. משרד העבודה והרווחה לא עושה חיים קלים למעסיקים, הם צריכים להביא אסמכתאות לכל טענה. באותו מקרה אגב לא ניתן היתר לפיטורים.

ומה אם לא עברה חצי שנה, אין הגנה מפני פיטורים בהריון?

ייתכן מצב שבו מעסיק לוקח עובדת חדשה, והוא לא מרוצה ממנה, רוצה להיפרד ממנה לשלום כי לא מתאימה לו. בחודשי העבודה הראשונה העבודה היא בניסיון, גם אם זה לא מוגדר כך בהסכם רשמי. אז אם העובדת בהריון בנסיבות כאלה, אין לה הגנה. בעצם חוק עבודת נשים פורש את הגנתו על העובדת בהריון מהחודש הששי לעבודה (לא להריון).

אבל אם הפיטורים קשורים בהריון, אפילו עוד לא עברה חצי שנה, כלומר המעסיק שומע הריון ומחליט שלא מתאים לו ומפטר – כאן נכנס לתמונה חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, האוסר להפלות עובדת בשל הריונה. כך שפיטורים בהריון שאשה עובדת במקום העבודה פחות משישה חודשים פסולים, רק אם יש קשר בין הפיטורים לבין ההריון.

בתביעה שבה ייצגתי את התובעת קבע בית הדין הארצי בפסק דין תקדימי:

  פיטורים של עובדת, רק בשל היותה בהריון, מהווה הפליה אסורה ופסולה. החלטה למהר ולפטר בטרם תחלוף חצי שנה לעבודה,  כדי לעקוף את החובה לבקש היתר - גם היא אפליה פסולה.
לקריאה נוספת על אפליה בשל הריון

המעביד ממהר לפטר לפני שתעבור חצי שנה כדי שלא יצטרך לבקש היתר לפיטורים בהריון

כשהמעסיק מנהל מירוץ נגד חצי שנה, מזמן את העובדת בבהילות לשימוע לפני פיטורים, מפטר אותה כשהיא בתקופת מחלה לפני החצי שנה, כדי שלא יצטרך לבקש היתר לפיטורים בהריון ממשרד העבודה והרווחה, זו אפליה, המכתימה את הפיטורים.

כלומר, הפיטורים מוכתמים באפליה, גם אם הסיבה לפיטורים היתה כביכול לגיטימית. המשמעות היא  שגם אם יש סיבות ענייניות לפיטורים בזמן ההריון , אבל גם ההריון היווה שיקול, הפיטורין מוכתמים בכתם האפליה ולכן פסולים

.

שאלות נפוצות על תהליך קבלת ההיתר לפיטורים במשרד הכלכלה


קיראו כאן


המעסיק פיטר עובדת בהריון ללא היתר. האם העובדת חייבת לדרוש חזרה לעבודה או שהיא יכולה לתבוע פיצוי כספי?

לפי פסיקת בתי הדין לעבודה, אין כל דרישה בחוק מעובדת שפוטרה בניגוד לחוק עבודת נשים, לפעול באופן אקטיבי לצורך חזרה בפועל למקום העבודה, והדבר אינו עולה בקנה אחד עם תכליתו של חוק עבודת נשים. חובת הקטנת הנזק אינה מטילה על העובדת חובה להגיש תביעה לבית הדין לחזרה לעבודה תוך כדי ההריון.

פיטורים בהריון – שאלות ותשובות

בדף הזה ריכזתי שאלות נפוצות על פיטורים בזמן הריון, לאחר ששה חודשי עבודה. כשאשה עובדת במקום עבודה שישה חודשים, אסור   המשך קריאה »

פיטורים של עובדת בהריון העובדת יותר מחצי שנה

החוק אוסר פיטורים של עובדת בהריון העובדת חצי שנה בעבודה, אלא בהיתר של משרד העבודה והרווחה. ההוראה חלה על עובדת   המשך קריאה »

פיטורים בהריון של אשה שעבדה פחות מחצי שנה

בעמוד זה שלושה פסקי דין שבהם ייצגתי עובדות בתביעות אפליה והן זכו לפיצוי כספי משמעותי על פיטורים פסולים עקב ההריון,   המשך קריאה »

פיטורים בהריון בהסכם לתקופה קצובה – מתי צריך היתר

פיטורים בהריון המצריכים היתר של משרד התמ"ת הם גם אי חידוש חוזה לתקופה קצובה במקרים הבאים: חוזה לתקופה קצובה של שנה ויותר.   המשך קריאה »

נוהל הבקשה לקבלת היתר לפיטורים ממשרד התמ"ת

באתר תוכלו לראות הסברים על הליך הבקשה ועל זכויות העובדת המפוטרת. חשוב להדגיש עניין שעליו אני נשאלת מדי יום: משרד   המשך קריאה »

היתרון של הסכם זמני למחפשות עבודה בהריון

כשאשה בהריון מחפשת עבודה, היא מראש באה לראיון בלי ציפיות, "מי יקבל אותי ככה". הניסיון מלמד שמעבידים לא מתלהבים לקבל   המשך קריאה »

פגעו בזכויותיכם/ן? חכו לפני שאתם מראים למעסיק את החוק

מעסיקה או מעסיקה קוראים לעובדת לשיחה ומודיעים לה שהיא מפוטרת. בתגובה היא אומרת שהיא בהריון. המעסיק אומר שהוא לא מתכוון לבקש   המשך קריאה »

המעסיק מפטר בהריון ואחר כך מתחרט. או שאין היתר וצריך להמשיך לעבוד

המאמר הזה מתייחס ליחסי העבודה הנמשכים בהריון, אחרי שהמעסיק גילה את דעתו על הכוונה לפטר את העובדת בהריון. איך ממשיכים   המשך קריאה »

האם צריך להמציא אישור על הריון למעסיק?

מעסיק מבקש לפטר עובדת והיא מודיעה לו שהיא בהריון. המעסיק מבקש אישור רפואי, האם על העובדת להמציא לו? האם המעסיק   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי בנושא זכויות נשים בעבודה

הייעוץ המשפטי נועד בראש ובראשונה לבחון מהי העילה המשפטית הרלוונטית בנסיבות העובדתיות האישיות. חשוב לקרוא ולהבין, אינפורמציה ברשת לא חסר.   המשך קריאה »