לפניות

פיטורים בהריון המצריכים היתר של משרד העבודה הם גם אי חידוש חוזה לתקופה קצובה במקרים הבאים:

אי חידוש חוזה לתקופה קצובה של עובדת בהריון – מתי צריך היתר?

חוזה לתקופה קצובה של שנה ויותר

חוזה לתקופה קצובה הפחותה משנה, שהאריך או חידש העסקה קודמת שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.

כלומר, אם אשה עובדת תשעה חודשים בחוזה זמני, והיא בהריון, לא צריך היתר ממשרד העבודה כדי לסיים את ההתקשרות איתה. 

אבל אם מה אם האשה נשכרה לשלושה חודשי עבודה, ואחר כך האריכו את החוזה לעוד שישה חודשי עבודה, אז כבר צריך היתר כדי לא לחדש את ההסכם?

קיראו:

הסידור של היעדר החובה לבקש היתר בחוזה זמני יעזור דווקא למחפשות עבודה בעת ההריון

בתי הדין האזוריים קבעו כי במקרה של חוזה לתקופה קצובה הפחותה מ-12 חודשים, אף שהוארכה, שמגיעה לסיומה, כשאין לצידה ציפייה לחידוש אוטומטי של ההתקשרות, אין מדובר במעשה פיטורים.

הרעיון בסעיפים האלה הוא לתת מענה לסיטואציה בה מעביד מעסיק מראש עובדות לתקופות עונתיות או לתפקידים של מילוי מקום וכי התפקיד או התקן מוגדר מראש, לזמן קצוב. 

כדי למנוע מצב בו מעסיקים ינצלו את הסעיף הזה בחוק ויפצלו הסכמי העסקה לתקופות קצובות שכל אחת מהם לא יעלה על 12 חודשים, בא הסעיף השני הקובע שיש לבקש היתר במקרים של חוזה לתקופה קצובה הפחותה משנה, שהאריך או חידש העסקה קודמת שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.

כך פסק בית הדין לעבודה בתביעתה של עובדת שחתמה על הסכם העסקה קצוב לחצי שנה שהוארך ל-19 ימים נוספים בלבד, לצורך ביצוע חפיפה לעובדת שחזרה מחופשת לידה. כלומר מדובר בהסכם העסקה קצוב לתקופה הפחותה מ-12 חודשים.

כותבת האתר, עו”ד מיה צחור, יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, אפליה בעבודה, פיטורים בהריון ואחרי חופשת לידה, הטרדה מינית בעבודה. ייעוץ משפטי וייצוג, גישור.
לפניות

בית הדין: התובעת ידעה מראש שהעסקתה לתקופה קצובה בת שישה חודשים לצורך מילוי מקום לעובדת שיצאה לחופשת לידה

הארכת ההסכם לתקופה קצובה ל-19 ימים נוספים, נבעה בשל הצורך לבצע חפיפה לעובדת שחזרה מחופשת הלידה. משכך מדובר על הסכם העסקה קצוב הפחות מ-12 חודשים, שהוארך שלא כדי לעקוף את החוק. ולכן המעסיק לא היה צריך לבקש היתר.
בית הדין קבע כי אין לומר שמדובר בחוזה שהאריך העסקה קודמת, שהייתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה, ולכן פיטורי התובעת אינם מצריכים קבלת היתר.

נפסק כי כל פרשנות אחרת יש בה ליצור אפליה בין עובדת אשר הועסקה בחוזה לתקופה קצובה אשר הוארך באופן שמשך ההעסקה במצטבר הינו פחות משנים עשר חודשים, לבין עובדת אחרת אשר הועסקה מראש בחוזה לתקופה קצובה למשך אותה תקופה, הפחותה משנים עשר חודשים. 

כך לדוגמא, אין זה סביר שעובדת בדומה לתובעת אשר הועסקה בחוזה לתקופה קצובה למשך ארבעה חודשים אשר הוארך בארבעה חודשים נוספים ובמצטבר עבדה בסך הכול שמונה חודשים, תחסה תחת הגנת החוק;

בעוד שעובדת אחרת אשר הועסקה מלכתחילה בחוזה לתקופה קצובה למשך שמונה חודשים לא תוכל ליהנות מההגנה שבחוק.

בית הדין הארצי אישר את פסק הדין

התובעת הגישה ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי. התיק הסתיים בפשרה ואולם בית הדין הארצי כתב בפסק הדין כי “על פני הדברים דומה שאין מקום להתערבותנו בפרשנות בית הדין קמא לעניין סעיף 9(ז) לחוק עבודת נשים לגבי העסקה בחוזים לתקופה קצובה הפחותה מ-12 חודשים שאינם ראויים להיחשב כפיטורים.  בנסיבות האמורות הוצע לצדדים כי המערערת תחזור בה מהערעור ללא צו להוצאות והמשיבים יוותרו על גביית הסכום שנפסק לזכותם על פי פסק דינו של בית הדין”.

פיטורים בהריון – שאלות ותשובות

בדף הזה ריכזתי שאלות נפוצות על פיטורים בזמן הריון, לאחר ששה חודשי עבודה. כשאשה עובדת במקום עבודה שישה חודשים, אסור   המשך קריאה »

פיטורים של עובדת בהריון העובדת יותר מחצי שנה

החוק אוסר פיטורים של עובדת בהריון העובדת חצי שנה בעבודה, אלא בהיתר של משרד העבודה והרווחה. ההוראה חלה על עובדת   המשך קריאה »

פיטורים בהריון של אשה שעבדה פחות מחצי שנה

ראו בעמוד זה: לפניכם שלושה פסקי דין שבהם ייצגתי עובדות בתביעות אפליה והן זכו לפיצוי כספי משמעותי על פיטורים פסולים   המשך קריאה »

נוהל הבקשה לקבלת היתר לפיטורים ממשרד התמ”ת

באתר תוכלו לראות הסברים על הליך הבקשה ועל זכויות העובדת המפוטרת. חשוב להדגיש עניין שעליו אני נשאלת מדי יום: משרד   המשך קריאה »

היתרון של הסכם זמני למחפשות עבודה בהריון

כשאשה בהריון מחפשת עבודה, היא מראש באה לראיון בלי ציפיות, “מי יקבל אותי ככה”. הניסיון מלמד שמעסיקים לא מתלהבים לקבל   המשך קריאה »

פגעו בזכויותיכם/ן? חכו לפני שאתם מראים למעסיק את החוק

מעסיקה או מעסיקה קוראים לעובדת לשיחה ומודיעים לה שהיא מפוטרת. בתגובה היא אומרת שהיא בהריון. המעסיק אומר שהוא לא מתכוון לבקש   המשך קריאה »

המעסיק מפטר בהריון ואחר כך מתחרט. או שאין היתר וצריך להמשיך לעבוד

המאמר הזה מתייחס ליחסי העבודה הנמשכים בהריון, אחרי שהמעסיק גילה את דעתו על הכוונה לפטר את העובדת בהריון. איך ממשיכים   המשך קריאה »

האם צריך להמציא אישור על הריון למעסיק?

מעסיק מבקש לפטר עובדת והיא מודיעה לו שהיא בהריון. המעסיק מבקש אישור רפואי, האם על העובדת להמציא לו? האם המעסיק   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי בנושא זכויות נשים בעבודה

הייעוץ המשפטי נועד בראש ובראשונה לבחון מהי העילה המשפטית הרלוונטית בנסיבות העובדתיות האישיות. חשוב לקרוא ולהבין, אינפורמציה ברשת לא חסר.   המשך קריאה »