לפניות

בחוק עבודת נשים נקבעה תקופה מוגנת לנשים מפני פיטורים בתקופת ההריון, חופשת הלידה ו-60 יום אחרי חופשת לידה שבה אסור לפטר אותה וגם אסור למסור לעובדת הודעת פיטורין שתכנס לתוקף לאחר סיום התקופה המוגנת.

בחוק עבודת נשים נקבע כי אסור למעסיק להעסיק עובדת (או עובד) ביודעו שהם בתקופת לידה והורות. תקופת לידה והורות היא חופשת לידה. האיסור להעסיק הוא מוחלט ולא משנה אם העובדת היא זו שרצתה להיות מעורבת בענייני עבודה בחופשת לידה.

אסור לפטר עובדת 60 יום לאחר סיום חופשת הלידה. אם המעסיק נותן לך מכתב לזימון לשימוע לפיטורים מיד לאחר סיום ה-60 יום, ייתכן שתהיה לך עילת תביעה על אפליה. אפשר לבדוק בייעוץ משפטי.

לא. גם לא אחרי 60 יום. המעסיק צריך לבקש היתר לפיטורים בהריון.

זו בעיה כי המעסיק חייב להחזירך לעבודה בפועל ואם לא יעשה זאת הוא בסיכון של הפרת חוק עבודת נשים. כך שלכאורה אין משמעות לזה שהסכמת לוותר על הזכות לעבוד בפועל אחרי חופשת הלידה. מומלץ במקרים כאלה לפנות לייעוץ משפטי. 

פיטורים אחרי חופשת לידה – מתי חל איסור על פיטורי אישה אחרי חופשת לידה

לפי חוק עבודת נשים אסור לפטר 60 יום לאחר חופשת הלידה או החופשה ללא תשלום שלאחר חופשת הלידה. המטרה של חוק עבודת נשים לסייע לנשים להשתלב במעגל העבודה ולמנוע ממעסיקים להיפרד מהן לשלום לאחר שילדו. בקשר לאיסור לפטר לאחר חופשה ללא תשלום שאחרי חופשת הלידה: אדגיש כי מדובר בחופשה ללא תשלום שאישה לאחר חופשת לידה לוקחת לפי חוק עבודת נשים.
אם נניח עובדת לאחר חופשת לידה זכאית לפי הוותק שלה לשלושה חודשים חופשה ללא תשלום מכוח חוק עבודת נשים, אז אסור לפטר אותה 60 יום לאחר שלושה חודשי חל”ת. אם אותה עובדת לוקחת בהסכמת המעסיק חופשה ללא תשלום ארוכה יותר, למשל ארבעה חודשי חל”ת, אז האיסור לפטר עובדת אחרי חל”ת מתחיל אחרי שלושה חודשים של חופשה ללא תשלום (בחוק) ולא מיום שובה המחופשה המוארכת ללא תשלום.

הודעה מוקדמת לפיטורים במקרה של פיטורי עובדת אחרי חופשת לידה 

למעסיק אסור לתת הודעה מוקדמת לפיטורים במהלך חופשת הלידה וכן 60 יום לאחר חופשת הלידה או החופשה ללא תשלום שאחרי חופשת לידה. המשמעות היא שלא רק שאסור לפטר אחרי חופשת לידה, גם אסור להודיע על פיטורים עתידיים, נניח מודיעים לעובדת שמחזירים אותה לעבודה ואחרי התקופה המוגנת מפיטורים היא תפוטר. זו הפרה של חוק עבודת נשים.

האם מותר לפטר אחרי חופשת לידה? לא, האיסור מוחלט 

האיסור של פיטורי עובדת שחזרה מחופשת לידה הוא איסור מוחלט. למעסיקים אין שיקול דעת אם להחזיר את העובדת בפועל לעבודה. אם מעסיק מפטר עובדת שחזרה מחופשת לידה, הוא מפר את חוק עבודת נשים האוסר פיטורי עובדת בחופשת לידה ואחריה, אין צורך להוכיח אפליה. תכלית ההוראה האוסרת על  פיטורי אישה לאחר חופשת הלידה, להבטיח את זכותה של העובדת לשוב לעבודתה.

האם המעסיק יכול לבקש היתר של פיטורין אחרי חופשת לידה?

המעסיק יכול לבקש היתר לפיטורי עובדת לאחר חופשת לידה במשרד העבודה, ומשרד העבודה יכול לאשר את הפיטורים רק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

אין קשר בין הפיטורים לבין חופשת הלידה או החופשה ללא תשלום.

עסקו של המעסיק חדל לפעול באופן שאינו זמני או שהמעסיק הוכרז פושט רגל או ניתן לגביו צו פירוק.

המשמעות היא שהאיסור לפטר אחרי חופשת לידה מוחלט, ושיקול הדעת של משרד העבודה צר יחסית לבקשות להיתר לפיטורים בהריון.

פיטורי אישה לאחר חופשת לידה מוארכת, משרד העבודה יכול לתת היתר

חופשת לידה מוארכת הכוונה לחופשה ללא תשלום שלאחר חופשת לידה. האיסור המוחלט לפטר אישה אחרי חופשת לידה אינו חל על פיטורי עובדת אחרי חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה. משרד העבודה יכול להפעיל שיקול דעת אם לתת היתר לפיטורים. לא יתיר משרד השר פיטורים לפי פסקה זו אם הם לדעתו בקשר ללידה או להיעדרות כאמור.

למעסיק אסור להגיד לעובדת לשבת בבית 60 יום ולשלם לה את שכרה

המעסיק לא יכול לפדות את תקופת ה-60 יום בכסף אלא עליו להחזיר את העובדת לעבודה בפועל למשך 60 יום לאחר חופשת הלידה. אסור לו גם לומר לה עוד חודשיים אני מפטר אותך. החוק קובע כי מעסיק שמשלם לעובדת שכר ללא עבודה לא יוצא ידי חובתו, בכך הוא מפר את חוק עבודת נשים.

פיטורין לאחר חופשת לידה, עמדתי לגבי האיסור לפדות בכסף את התקופה המוגנת בפיטורים

מה החוק אומר?
←המעסיק חייב להחזיר לעבודה בפועל למשך 60 יום לאחר חופשת הלידה.
←למעסיק אסור לפדות בכסף ה-60 יום שבהם אסור לו לפטר אחרי חופשת הלידה.

לפעמים ההוראה הזאת, המחייבת את המעסיק להחזיר את העובדת לעבודה בפועל לאחר חופשת הלידה, ושאוסרת תשלום שכר ללא עבודה בפועל ,בעייתית לשני הצדדים, גם לעובדת וגם למעסיק.
כי מצד אחד המעסיק לא רוצה את העובדת, ומצד שני גם העובדת לא מעוניינת לחזור לעבודה בפועל במקום שלא רוצים אותה, בפרט אחרי חופשת הלידה, ומבחינתה שהמעסיק ישלם 60 יום וייפרדו לשלום.
איפה הבעיה?
אסור  בתכלית האיסור לפדות התקופה בכסף. גם אם העובדת תאמר למעסיק שזה בסדר ואין  לה טענות והיא תחתום לו שלעולם לא תתבע, המעסיק ימצא את עצמו בהפרה של חוק עבודת נשים אם ישלם שכר 60  יום אחרי חופשת הלידה והעובדת תשב בבית.
מומלץ במקרים כאלה להגיע לייעוץ משפטי.

חובה לתת לעובדת אחרי חופשת לידה הזדמנות להשתלב בחזרה בעבודה

המעסיק חייב להחזיר את העובדת ולתת לה הזדמנות לחזור ולהשתלב בעבודה ולהוכיח את עצמה ואת כישוריה גם לאחר ההיעדרות הארוכה ממקום העבודה. לא די בכך שהמעסיק יחזיר את העובדת לעבודה לאחר חופשת הלידה, אלא עליו לתת לה כלשון הפסיקה, “הזדמנות אמיתית, ממשית וכנה להוכיח את יכולותיה”.

החוק נועד להתגבר על הקושי של נשים שנעדרו מהעבודה זמן ממושך, שנקלעות מטבע הדברים לחוסר ודאות לגבי עתידן במקום העבודה. בתקופות ההיעדרות לפעמים חלים שינויים והתפתחויות המקשים על העובדת להשתלב מחדש לאחר חופשת לידה. כך גם פוחתת נכונות המעסיק להחזיר עובדת שנעדרה חודשים רבים.

על המעסיק חובה אקטיבית לאפשר לעובדת להשתלב במקום עבודתה עם שובה מחופשת הלידה, היעדר המאמץ מהווה אפליה.

מעסיק רומז לעובדת בחופשת לידה שבסיום ה-60 יום היא תפוטר מהעבודה. האם העובדת צריכה לחזור לעבוד?

מעסיק יכול, למשל, לומר לעובדת: תחזרי ל-60 יום כי כך מחייב החוק, אחר כך  אפטר אותך. אם העובדת לא תתייצב בעבודה, היא לכאורה מתפטרת. כאן התערבו בתי  הדין לעבודה וקבעו כי להגיד לעובדת שבסיום ה-60 יום היא הולכת הביתה, זה הפרה של חוק עבודת נשים.

במצב זה העובדת לא חייבת לחזור לעבודה לאחר חופשת הלידה ווהיא תיחשב למפוטרת ולא למתפטרת. בפסק דין שבו ייצגתי את העובדת נקבע שהעובדת לא חייבת להסכים להעברה מתפקידה, וזה ייחשב לפיטורים ולא התפטרות. ואולם, כל מקרה לגופו ומוטב להתייעץ לפני כן.

כאשר המעסיק מציג בפני העובדת את הפיטורים כעובדה מוגמרת, ונותן לה ברירה, או שתחזור לעבוד בפועל בתקופת 60 הימים ואז בכל מקרה תסיים את עבודתה בחברה, או שתקבל תמורה בעד 60 הימים, זאת הפרה של חוק עבודת נשים.

למה בכלל החוק קובע שצריך להחזיר לעבודה בפועל עובדת שחזרה מחופשת לידה

כי בעבר מעסיקים היו עוקפים את האיסור לפטר אחרי חופשת הלידה באמצעות תשלום כספי לעובדת שילדה – ושבי בבית. כך לא הוגשמה מטרת המחוקק שנשים לא ייצאו ממעגל העבודה אחרי חופשת הלידה. לא תמיד הדבר נובע מאפליה. יש הרבה סיבות לפיטורי עובדת בחופשת לידה: תפקוד לא מלהיב בתקופת ההריון, המעסיק ראה שאפשר להסתדר בלי העובדת שיצאה לחופשת לידה, התברר שהעובדת יקרה מדי ולא רק שאפשר להסתדר, העובד המחליף זול יותר, טוב יותר, יעיל ונמרץ.

האם מותר לפטר אחרי חופשת לידה כי העובדת או העובד המחליף פשוט יותר טוב, יעיל, נמרץ וגם זול?

בתי הדין קבעו במספר פסקי דין כי מדובר באפליה, שכן אלמלא יצאה העובדת לחופשת לידה ומקומה לא היה מתמלא על ידי עובדת אחרת, היא לא היתה מפוטרת. בפסק דין בעניין העדפת המחליפה מעסיק החזיר עובדת לעבודה לאחר חופשת הלידה, ופיטר אותה כמה ימים לאחר שחלפו שישים יום מיום שובה מחופשת הלידה. העובדת, אם חד הורית, עבדה במקום העבודה שבע שנים וטענה בבית הדין כי אם ידעה כי היתה מפוטרת, לא היתה נכנסת להריון. המנהל אמר בדיון כי הוא לא רוצה לפגוע, אבל המחליפה עולה עליה “עשר דרגות”. בית הדין קבע כי פיטורי עובדת לאחר חופשת לידה כי המעסיק מעדיף את המחליפה, מהווה הפרה של חוק עבודת נשים ואפליה אסורה. לולא יצאה התובעת לחופשת לידה, ולא נזקקה הנתבעת למחליפה, שנתגלתה כעובדת טובה ומקצועית יותר, לא הייתה התובעת מפוטרת מעבודתה כלומר לא ניתן לנתק את הקשר הסיבתי בין חופשת הלידה של התובעת לפיטוריה, גם אם למעסיקה לא הייתה כוונה כזו.

המעסיק שואל את העובדת שחזרה מחופשת לידה אם לא יהיה לה קשה להסתדר עם תינוק קטן בבית

מתברר כי העובדת ביקרה בחברה במהלך חופשת הלידה והממונים שאלו אותה – “לא יהיה לך קשה עם תאומים?” או בשיחת הפיטורים: “הנסיבות השתנו, עכשיו יהיה לך קשה עם שלושה ילדים”.

בית הדין הארצי קבע שאלו אמירות סטריאוטיפיות ומפלות המבססות את טענת ההפליה בעבודה. גם אם האמירות נאמרו מתוך כוונה טובה וכנה, אין הדבר רלוונטי. ספק אם המעסיק היה מפנה את האמירות האלה לגבר שהיה צפוי להיות אב לשלושה ילדים קטנים.

המעסיק: איך אפשר לטעון לאפליה כשבחברה מועסקות אמהות רבות ששבו מחופשת לידה

זו טענה שכיחה ביותר, שאני מוצאת כמעט בכך כתב הגנה שמוגש בתביעות אפליה. פסק הדין קבע שזו טענה לא רלוונטית. במקרה הזה המחליפה היא אפילו אם חד-הורית. על כך אמר בית הדין: העסקת עובדת אחרת, אשר הינה אם חד הורית, אינה מרפאת את הפגם בהתנהגות הפסולה כלפי העובדת בפיטוריה.

שימוע לפני פיטורים אחרי חופשת לידה

מעסיק לא יוצא ידי חובתו כאשר הוא מחזיר את העובדת ל-60 יום ואחר כך מפטר אותה מיד, כי החוק מתיר לו. לפי הפסיקה על המעסיק לתת לעובדת שחזרה מחופשת לידה הזדמנות להגן על מקום עבודתה, באמצעות שימוע שהיה בודק לעומק אם תיפקודה מחייב פיטורים מיידיים. והכול לפי כוונת המחוקק להקשות על הפיטורים של אמא טריה.

פיטורי צמצום לאחר חופשת לידה

עובדת שנעדרת ממקום העבודה בשל חופשת לידה או חופשה ללא תשלום אחרי חופשת לידה, אין לה חסינות מפני פיטורים אלא שבהליך בחירת העובדים במפוטרים, אסור להביא בחשבון את תקופת היעדרה מהעבודה או הורותה. אם הורות או היעדרות בגלל לידה מהווה שיקול בשיקולי המעסיק, זו אפליה אסורה.

מעסיק חייב להחזיר לעבודה בפועל אחרי חופשת הלידה. מדריך

בעמוד זה תקראו: צריך לתת לעובדת הזדמנות להוכיח עצמה לאחר חופשת הלידה בחוק כתוב שאסור לפטר 60 יום לאחר חופשת   המשך קריאה »

פסק דין בתיק שייצגתי: 187,000 שקל על הרעת תנאים ואפליה לאחר חופשת לידה ובהריון

פסק דין בתיק שייצגתי את העובדת:  פיצוי חסר תקדים למנהלת תחנת הדלק הטורים בירושלים, שהתפטרה כי הועברה לתחנה אחרת לאחר חופשת הלידה וטענה   המשך קריאה »

על מעסיק לפעול באופן אקטיבי למניעת אפליה

שירה כהן, מנהלת אזור במנפאואר, ביקשה לשוב לעבודתה לאחר חופשת הלידה. מנהלה הודיע מספר ימים לפני שובה כי תפקידה בוטל   המשך קריאה »

הרעת תנאים אחרי חופשת הלידה

בתביעה שייצגתי: 187,000 שקל על הרעת תנאים לאחר חופשת הלידה. כשמנהלת בחברת דלק קימעונאות חזרה מחופשת הלידה, הודיע לה המנהל   המשך קריאה »

אסור לפטר אחרי חופשת לידה ללא שימוע הוגן

בפסק דין שניתן עוד לפני שהחוק שונה ל-60 יום איסור לפטר, נקבע כי מעסיק לא יוצא ידי חובתו כאשר הוא   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שפוטרה 60 יום אחרי חופשת הלידה כי המעסיק העדיף את המחליפה

המעביד החזיר את העובדת לעבודה לאחר חופשת הלידה, ופיטר אותה כמה ימים לאחר שחלפו שישים יום מיום שובה מחופשת הלידה.   המשך קריאה »

פיטורי צמצום אחרי חופשת לידה

בית הדין האזורי לעבודה קיבל חלקית תביעה של עובדת לקבלת פיצוי בשל פיטוריה במסגרת פיטורי צמצום בסמוך לחזרתה מחופשת לידה.   המשך קריאה »

מעסיק צריך להחזיר לאותה עבודה באותם תנאי עבודה אחרי חופשת הלידה

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי בירושלים נדונה שאלת זכאותה של עובדת שיצאה לחופשת לידה לשוב לעבודה באותו מקום שבו   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת עקב שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי בתל אביב (דצמבר 2012) נדון עניינה של עובדת ששימשה מנהלת תיקי לקוחות ובשובה מחופשת   המשך קריאה »

שינוי תפקיד ופיטורים לאחר חופשת לידה עקב שינוי ארגוני

נשים יוצאות לחופשת לידה וכשהן חוזרות אין להן את אותו התפקיד. המעביד מצדיק את העברתן לתפקיד אחר, או פיטוריהן, בצרכים   המשך קריאה »

האם סדק ראשון בחובה המוחלטת להחזיר לאותו תפקיד לאחר חופשת הלידה

בית הדין:חוק עבודת נשים נחקק על מנת לסייע בעד נשים, להגן עליהן בתקופות שבהן פגיעותן גדולה יותר ולאפשר לאשה לחזור   המשך קריאה »

100,000 שקל פיצוי לעובדת שפוטרה כי תפקידה פוצל

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (24.10.13) נפסק פיצוי של 50,000 שקל לעובדת שפוטרה לאחר חופשת לידה, על   המשך קריאה »

כשאומרים לעובדת נמליץ לפטר אותך בתום 60 יום לאחר חופשת לידה

לא תמיד אקט הפיטורים בחופשת לידה הוא אקט רשמי, מכתב פיטורים ביד. לפעמים מנהלים אומרים לעובדת, תחזרי, אבל תדעי לך   המשך קריאה »

פסק דין: מתי שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה בעקבות שינוי ארגוני לא מהווה הפרה של החוק

עובדת חוזרת מחופשת לידה וכבר אין לה את התפקיד. באתר מופיע פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה שלפיו  המעסיק צריך להחזיר   המשך קריאה »

פס”ד: 60,000 שקל פיצוי לעובדת שתפקידה שונה לאחר חופשת הלידה עקב שינוי ארגוני

התובעת עבדה כתועמלנית רפואית ולאחר חופשת הלידה הוצע לה תפקיד משרדי כרכזת שיווק בעקבות רה ארגון בחברה. התובעת סירבה להצעה   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שדחתה את ההצעה להתפטר, שבה ופוטרה

פיצוי של 84,000 שקל הוטל על עיתון המודיע שהודיע לעובדת במהלך חופשת הלידה שיש לה שתי אפשרויות: או שתתפטר וישלמו לה   המשך קריאה »

פס”ד בתיק שייצגתי: 102,000 שקל פיצוי למורה שפוטרה כי זה חוסר אחריות להיכנס להריון בשנה הראשונה

כך נימקה מנהלת בית הספר הלל ברמת גן, אירית טוניק, את פיטוריה של יועצת חינוכית צעירה בשיחה ביניהן במהלך חופשת   המשך קריאה »

אפליה בעבודה? חכו לפני שאתם מראים למעסיק את החוק

מעסיקה או מעסיקה קוראים לעובדת לשיחה ומודיעים לה שהיא מפוטרת. בתגובה היא אומרת שהיא בהריון. המעסיק אומר שהוא לא מתכוון לבקש   המשך קריאה »