יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, הטרדה מינית בעבודה, אפליה.

מתי להודיע על הריון

מתי צריך להודיע על הריון

עובדת צריכה להודיע למעסיק על ההריון בחודש החמישי להריונה.  כך קובע חוק עבודת נשים. מה זה חודש חמישי? איזה שבוע? לפי ספירת הקופה או לפי ספירת האמהות שלנו? לא ראיתי התייחסות לאיזה שבוע בהריון לא בחוק ולא בפסיקה. אז למי ששואלת אותי תחילת חודש חמישי לספר על ההריון, מיד כשנכנסים לחודש חמישי, או סוף החודש, אין לי תשובה. 

כמובן שאפשר להודיע על ההריון גם קודם, לפני חודש חמישי. מרגע ההודעה על ההריון אסור למעסיק להעסיק את העובדת בשעות נוספות, בשעות המנוחה השבועית ובעבודת לילה, אלא אם נתנה את הסכמתה (לעניין שעות נוספות עליה לצרף אישור רפואי).

לספר על ההריון מיד או לחכות עם ההודעה על ההריון?

לעתים שואלים, האם כדאי לספר למעסיק מיד בהתחלה, או לחכות לחודש החמישי. למשל יש תחושה של צמצומים באויר, או יחס כלפי העובדת שמרמז על רצון אולי להזמין אותה לשימוע. ואז העובדת מתלבטת האם לספר על ההריון מיד.

הודעה על הריון למעסיק

מצד אחד, אם תספר על ההריון מיד, העובדת אולי תמנע את ההזמנה לשימוע ואת הפיטורים כי אסור לפטר בהריון ואז היא מקטינה את הסיכוי שיפטרו אותה.

ומצד שני, יש עובדות שחושבות שדווקא ההודעה על ההריון יכולה לדרבן על המעסיק להקדים ולהגיש בקשה להתיר את הפיטורים של עובדת בהריון. כמובן שכל מקרה לגופו וכך או כך, אנחנו לא באמת יודעות איך יגיב מעסיק.

היתרון שמעסיק יודע על ההריון

שימו לב שאם מעסיק שוקל לפטר אישה בהריון והוא לא ידע על ההריון שעה שהזמין אותה לשימוע לפני פיטורים, אז אמנם הוא יצטרך לבקש היתר ממשרד העבודה לאשר את הפיטורים. אבל בנסיבות שבהן הוא לא ידע על ההריון, אזי מטבע הדברים הסיכוי שלו לקבל היתר גבוהים יותר. בנסיבות כאלה הוא גם יכול לבקש היתר רטרואקטיבי לפיטורי אישה בהריון, מה שלא יקבל אם ידע על ההריון. על כל אלה תוכלו לקרוא בפוסט על פיטורי אישה בהריון שעבדה יותר מחצי שנה בעבודה.

התשובה תלויה בנסיבותיו של כל מקרה, כי הריון לא נותן חסינות מוחלטת מפני פיטורים. ישנם מעסיקים שהריון יכול להאיץ את החלטתם לפטר. אז אולי כדאי לשמור בשקט. אבל אם ההריון הוא סוד גלוי במקום העבודה, ולא נמסרה הודעה למנהל, כדאי לשקול להודיע. אז המנהל לא יוכל לטעון שהוא לא ידע.

בית הדין הארצי: אין חובה על מועמדת לעבודה להודיע על הריון בראיון עבודה

בית הדין הארצי לעבודה פסק מעל ל-100,000 ₪ פיצויים לעובדת שפוטרה עקב ההריון. העובדת, שלא סיפרה בראיון העבודה כי היא בהריון, פוטרה כחודש לאחר שהחלה לעבוד כאשר המעסיק שהיא בהריון והסתירה זאת ממנו.

לספר על הריון בראיון עבודה

בית הדין אימץ את שנקבע בעבר בבית הדין האזורי וקבע כי אין חובה ליידע את המעביד על ההריון בראיון עבודה, אלא אם כן מדובר בנסיבות חריגות ויוצאות דופן. בית הדין קבע כי הנזקים שנגרמים למעביד כתוצאה מההריון של העובדת אינם מצדיקים לחייב את העובדת להודיע על דבר ההריון מבעוד מועד. החוק מחייב כי אם מתברר שהעובדת בהריון, על המעביד "לספוג" את הנזקים הכרוכים בכך: ההעדרויות העתידיות של העובדת, הצורך במציאת מחליף לתקופת חופשת הלידה וכיוצא בזה.

מתי בכל זאת צריך להודיע למעסיק על ההריון בראיון העבודה?

הנסיבות שבהן קובע בית הדין כי בכל זאת יש להודיע על ההריון למעסיק כבר בראיון העבודה הן כאלה שבהן ההריון הוא עובדה רלוונטית למשרה המוצעת: כאשר מדובר בעבודה שבאופן מיוחד אינה יכולה להתבצע ע"י אישה בהריון, כך, לדוגמא:

כאשר מדובר בעבודה הכרוכה בחשיפה לקרינה האסורה על אישה בהריון.
או בעבודה לתקופה קצובה קצרה, כך שלהיעדרות העובדת במהלך ההריון או חופשת הלידה השלכה החורגת מההשלכות הרגילות של היעדרות עקב הריון או לידה. 

עם זאת בית הדין מבהיר כי אין די בכך שההיעדרות תיצור קושי או תטיל נטל כלכלי על המעסיק, שכן כאמור הנטל לשאת באלה מוטל על המעסיק – מדובר במצבים בהם היעדרות יוצרת קושי חריג שמצדיק הפליית נשים בהריון.

איזה אישור צריך לתת למעסיק?

לא בדיקת הריון ביתית, גם לא תוצאה של בדיקת דם. מה כן? המסמך צריך להיות מובן גם למי שלא עוסק ברפואה. אישור רפואי של רופא משפחה גם הוא מספיק כדי לאסור על החברה לפטר אישה בהריון ללא היתר ממשרד העבודה.

המעסיק מבקש אישור הריון לפני חודש חמישי, צריך לתת לו?

אם המעסיק מבקש מעובדת אישור הריון כדי להגיש בקשה להתיר את פיטוריה לפי חוק עבודת נשים, העובדת צריכה להמציא אישור הריון, ורק מרגע שנתנה אישור הריון למעסיק, קמה מבחינתו החובה לפנות בבקשה להתיר את פיטוריה אצל הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה.

זאת אומרת שאמנם עובדת צריכה לספר על ההריון רק בחודש החמישי (אלא אם תנאי העבודה מחייבים להודיע קודם). אבל אם המעסיק מבקש לפטר אותה ובתוך כך מבקש אישור הריון, עליה להמציא.