לפניות

עובדת צריכה להודיע למעבידה על הריונה בחודש החמישי להריונה. כמובן שאפשר להודיע גם קודם. מרגע ההודעה אסור למעביד להעסיק את העובדת בשעות נוספות, בשעות המנוחה השבועית ובעבודת לילה, אלא אם נתנה את הסכמתה (לעניין שעות נוספות עליה לצרף אישור רפואי).

לספר מיד או לחכות?

לעתים שואלים, האם כדאי לספר למעביד מיד בהתחלה, על מנת לנסות למנוע את הפיטורים, או לחכות לחודש החמישי. התשובה תלויה בנסיבותיו של כל מקרה, כי הריון לא נותן חסינות מוחלטת מפני פיטורים. ישנם מעבידים שהריון יכול להאיץ את החלטתם לפטר. אז אולי כדאי לשמור בשקט. אבל אם ההריון הוא סוד גלוי במקום העבודה, ולא נמסרה הודעה למנהל, כדאי לשקול להודיע. אז המנהל לא יוכל לטעון שהוא לא ידע.

עניין ידיעת המעביד הוא אחד השיקולים בהחלטת משרד העבודה והרווחה.

בית הדין הארצי: אין חובה על מועמדת לעבודה להודיע על הריון בראיון עבודה

בית הדין הארצי לעבודה פסק מעל ל-100,000 ₪ פיצויים לעובדת שפוטרה עקב ההריון. העובדת, שלא סיפרה בראיון העבודה כי היא בהריון, פוטרה כחודש לאחר שהחלה לעבוד כאשר המעביד גילה שהיא בהריון והסתירה זאת ממנו.

בית הדין אימץ את שנקבע בעבר בבית הדין האזורי וקבע כי אין חובה ליידע את המעביד על ההריון בראיון עבודה, אלא אם כן מדובר בנסיבות חריגות ויוצאות דופן. בית הדין קבע כי הנזקים שנגרמים למעביד כתוצאה מההריון של העובדת אינם מצדיקים לחייב את העובדת להודיע על דבר ההריון מבעוד מועד. החוק מחייב כי אם מתברר שהעובדת בהריון, על המעביד “לספוג” את הנזקים הכרוכים בכך: ההעדרויות העתידיות של העובדת, הצורך במציאת מחליף לתקופת חופשת הלידה וכיוצא בזה.

מתי בכל זאת צריך להודיע למעביד על ההריון בראיון העבודה?

הנסיבות שבהן קובע בית הדין כי בכל זאת יש להודיע על ההריון למעסיק כבר בראיון העבודה הן כאלה שבהן ההריון הוא עובדה רלוונטית למשרה המוצעת: כאשר מדובר בעבודה שבאופן מיוחד אינה יכולה להתבצע ע”י אישה בהריון. כך, לדוגמא, כאשר מדובר בעבודה הכרוכה בחשיפה לקרינה האסורה על אישה בהריון או בעבודה לתקופה קצובה קצרה, כך שלהיעדרות העובדת במהלך ההריון או חופשת הלידה השלכה החורגת מההשלכות הרגילות של היעדרות עקב הריון או לידה. 

כותבת האתר, עו”ד מיה צחור, יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, אפליה בעבודה, פיטורים בהריון ואחרי חופשת לידה, הטרדה מינית בעבודה. ייעוץ משפטי וייצוג, גישור.
לפניות

עם זאת בית הדין מבהיר כי אין די בכך שההיעדרות תיצור קושי או תטיל נטל כלכלי על המעביד, שכן כאמור הנטל לשאת באלה מוטל על המעביד; מדובר במצבים בהם היעדרות יוצרת קושי חריג שמצדיק הפליית נשים בהריון.

זכויות במהלך הריון

מתי צריך להודיע על ההריון? האם באמת אסור לפטר בהריון? ואם המעסיק מבקש לפטר אשה בהריון, האם יש סיכוי שיקבל אישור ממשרד הכלכלה   המשך קריאה »

עבודות אסורות או מוגבלות בהריון

אישה בגיל הפוריות ובהריון לא תיחשף בעבודתה לקרינה, בתקופת ההריון וההנקה, בשיעור העולה על הקבוע בתקנות ולעבודה עם חומרים מסוכנים:   המשך קריאה »

העדרויות במהלך ההריון

היעדרות לבדיקות רפואיות עובדת רשאית להעדר מעבודתה בלא שינוכו משכרה ימי היעדרותה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ו/או בדיקות   המשך קריאה »

טיפולי פוריות – שאלות ותשובות

אני בחודש השלישי ובהריון, אני צריכה להודיע בראיון העבודה על כך? לא, לפי החוק והפסיקה לא צריך להודיע על ההריון   המשך קריאה »

למצוא עבודה בהריון

נשים בהריון המחפשות עבודה יודעות שהסיכוי למצוא נמוך. מעסיקים פשוט לא מקבלים נשים בהריון. יש לכך כמה סיבות: עד שהעובדת משתלבת   המשך קריאה »

פיטורים בגלל העדרויות למחלת ילד – אפליה

לא פעם קורה שמעביד קורא לעובדת לשיחה שבה הוא מתרעם על היעדרויותיה הממושכות לצורך מחלת ילד. מעבידים גם נמנעים מלקבל   המשך קריאה »

זכויות לאחר הלידה

על אורכה של חופשת הלידה, מתי צריך להודיע למעביד שחוזרים, הזכות לפיצויי פיטורים כשמתפטרים, על חופשה ללא תשלום ושעת הנקה   המשך קריאה »

חופשת לידה או “תקופת לידה והורות”

חופשת לידה – 26 שבועות, מהם 15 שבועות בלבד בתשלום עובדת זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, מהם 15 שבועות   המשך קריאה »

התפטרות לצורך טיפול בילד

התפטרה עובדת, תוך תשעה חודשים מהיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה כפיטורים והיא תהא זכאית לפיצויי פיטורים.   המשך קריאה »

זכויות לאחר חופשת הלידה: חופשה ללא תשלום ושעת “הנקה”

הזכות לעבוד שעה פחות (“שעת הנקה”) – מהי משרה מלאה לעובדת העובדת במשרה מלאה זכות לעבוד שעה פחות, מתום חופשת   המשך קריאה »

זכותה של אם לדמי אבטלה

זכאות לדמי אבטלה בעקבות התפטרות לצורך טיפול בילד ככלל, עובדת המתפטרת לצורך טיפול בילד זכאית לפיצויי פיטורים – אך לא   המשך קריאה »

היעדרויות ואיסור פיטורים – זכויות בטיפולי פוריות

היעדרות עקב טיפולי פוריות עובדת העוברת טיפולי פוריות רשאית להעדר מהעבודה לצורך הטיפולים, ובלבד שהודיעה על כך למעביד מראש.  ימי   המשך קריאה »

חופשת אבהות

מליאת הכנסת אישרה (27.6.16) את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 55) (חופשת אבהות), התשע”ו-2016, שלפיה עובד יהיה רשאי להיעדר עד 5   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי בנושא זכויות נשים בעבודה

הייעוץ המשפטי נועד בראש ובראשונה לבחון מהי העילה המשפטית הרלוונטית בנסיבות העובדתיות האישיות. חשוב לקרוא ולהבין, אינפורמציה ברשת לא חסר.   המשך קריאה »

הקלות בחוק עבודת נשים להורים חד הוריים

עבודת לילה הוגדרה בחוק עבודת נשים כפרק זמן בן 11 שעות ובהן השעות שבין 24.00 ובין 06.00, ובחקלאות השעות שבין   המשך קריאה »