מעביד צריך להחזיר לאותה עבודה באותם תנאי עבודה אחרי חופשת הלידה

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי בירושלים נדונה שאלת זכאותה של עובדת שיצאה לחופשת לידה לשוב לעבודה באותו מקום שבו עבדה קודם לכן. התובעת, שעבדה בסניף של רשת אופטיקה, טענה כי העברתה לעבודה בסניף אחר לאחר שובה מחופשת לידה כמוה כפיטורים, ועל כן על הנתבעת לשלם לה פיצויי פיטורים ופיצוי כספי עבור התקופה המוגנת בחוק, כלומר שישים יום אחרי הלידה ועוד שלושים יום הודעה מוקדמת. 

הנתבעת טענה מנגד כי מקום העבודה נקבע בהתאם לצרכי המעביד, ומכל מקום לתובעת אין זכות קנויה לעבוד בסניף ספציפי. 

לא מעט נשים מגלות בסוף חופשת הלידה כי צורכי המעביד השתנו, הסניף שבו עבדו עבר מאויש, והנה הן מועברות לסניף אחר, חדש. לפעמים זה כרוך בנסיעה יותר ארוכה, בזמן רב יותר שצריך להיעדר מהבית; ולפעמים אין הרעה פיסית אלא פשוט עלבון מעצם המעבר. שכן אלמלא יצאה האשה לחופשת הלידה ונעדרה שלושה חודשים או יותר, ברור כי היתה ממשיכה לעבוד באותו הסניף כרגיל.

חוקי?

בית הדין
כוונת המחוקק הינה לא רק למנוע את פיטוריה של העובדת בתקופת ההריון ולאחריה, אלא גם להבטיח את שובה לאחר חופשת הלידה לאותה עבודה ולאותם תנאים שהיו לה לפני צאתה לחופשת הלידה. זאת, מבלי לחשוש כי בתקופת היעדרה בשל ההריון והלידה ייפגעו זכויותיה, ומבלי שייפגעו זכויות ותנאי עבודתה בשל ההיריון והלידה. מקובלים עלינו דבריה אלה של התובעת במלואם. השבתה של התובעת לעבודה בתנאים שונים מאלה שעל פיהם עבדה לפני הלידה אינם מאפשרים את חזרתה לעבודה, ומהווים פיטורים למעשה. כך מסוכלת תכלית החקיקה שנועדה למנוע פיטורי עובדת בזמן ההיריון או בתקופה המוגנת שלאחר חופשת הלידה, ונפגעת זכותה של האשה לשוויון הזדמנויות בעבודה, בשל העדר יכולת להשתלב בשוק העבודה.


30,000 שקל לעובדת שתפקידה שונה לאחר חופשת הלידה

כך נאמר לעובדת שחזרה מחופשת הלידה בשיחת השימוע לפיטורים: 

"מאז שחזרת מחופשת לידה מרגישים שמאבדים אותך אולי בגלל שינוי התפקיד שפחות התחברת אליו. כרגע אי אפשר להציע לך את התפקיד הקודם שלך ואין תפקיד פנוי אחר שיכול להתאים לך". העובדת: מסכימה לכל מה שאמרת. רציתי את תפקידי הקודם ולא ניתן לקבלו חזרה, ולכן אולי הגיע הזמן לדחוף אותי החוצה".
תשובת המעביד: "לאחר ששמענו אותך נקבל החלטה ונודיע לך".

התובעת עבדה כאחראית שילוח ייצוא וייבוא חברה. כשחזרה מחופשת לידה לא הוחזרה לתפקידה. לטענתה, לא היה לה תפקיד מוגדר, לטענת החברה, שובצה לתפקיד תיוק ואריזת קרטונים. נפסק (בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, ינואר 2013):

  • העובדת הביאה ראשית ראיה לכך שלא היתה עילה לשנות את תפקידה על פי התנהגותה, מעשיה או תפקודה בעבודה. על אי שביעות הרצון מעבודתה לאחר חופשת הלידה קבע בית הדין: "במהלך בתקופה זו, לאחר ש'ניטל' מהתובעת תפקידה והיא נדרשה לבצע תפקידים טכניים שאינם הולמים את כישוריה (כגון אריזת קרטונים, תיוקים), תוך ששאלת מעמדה אצל הנתבעת נותר לא ברור, לא ניתן היה לצפות ממנה לתפקוד מצטיין.
  • ועל כן עובר הנטל לנתבעת להוכיח ששינוי התפקיד בעיתוי של שובה מחופשת לידה לא היה נגוע בהפליה מחמת הורות.
  • להגנתה טענה החברה המעסיקה כי התובעת התקבלה לעבודתה כאם לילד אחד ובמהלך עבודתה יצאה לשתי חופשות לידה אצל הנתבעת.
  • על כך קבע בית הדין:
    "יש לקחת בחשבון שמטרת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה היא למנוע יחס מפלה מצד מעסיקים, אשר עלולה להתבטא בהעדפת עובדים עם מצב משפחתי נוח (ללא ילדים או עם מעט ילדים) על פני עובדים עם מצב משפחתי תובעני יותר (מרובה ילדים). מטרת החוק היא למנוע יחס של המעסיק לפיו ככל שעובדת הינה אם ליותר ילדים הדבר עלול לפגוע ביכולתה של העובדת למלא אחר דרישות התפקיד. נזכיר לעניין זה את עדותה של מנהלת בנתבעת כי התפקיד הפקידותי החדש הוא תפקיד יותר "רגוע" עבור התובעת כ"אמא".
  • בית הדין קבע כי הנתבעת לא הרימה את הנטל המוטל עליה לסתור את טענות התובעת כי שינוי תפקידה, בעיתוי שנבחר לכך, היווה הפלייתה "בתנאי עבודתה" וב"קידומה" בעבודה, על רקע הורות.
  • הנתבעת העבירה את התובעת מתפקידה עם חזרתה מחופשת לידה, על מנת לגרום לה להתפטר מעבודתה. מדיניותה של הנתבעת לשלם פיצויי פיטורים לעובדים שמתפטרים אינו שולל מסקנה זו. הסבר אפשרי להתנהגותה של הנתבעת הוא שהנתבעת ביקשה להימנע מהליך של בקשת היתר לפיטורי התובעת בסמוך לאחר שובה מחופשת לידה והעדיפה להשיג את התוצאה של סיום עבודתה של התובעת על פי יוזמה של התובעת. 
  • בסופו של דבר פסק בית הדין פיצוי כספי של 30,000 שקל, על הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

כותבת האתר עו"ד מיה צחור, 20 שנות ניסיון בדיני עבודה, מתמחה בתביעות הריון ואפליה. ייעוץ משפטי בנושא פיטורים והרעת תנאים לאחר חופשת הלידה.  ייצוג, מכתבים, הגשת תביעות. 
לפניות

מעסיק חייב להחזיר לעבודה בפועל אחרי חופשת הלידה. מדריך

בחוק כתוב שאסור לפטר 60 יום לאחר חופשת הלידה או החופשה ללא תשלום שלאחר חופשת הלידה. הפסיקה קבעה כי לא   המשך קריאה »

פסק דין בתיק שייצגתי: 187,000 שקל על הרעת תנאים ואפליה לאחר חופשת לידה ובהריון

המחליף הוא "דם חדש, רענן וצעיר", "את חוזרת אחרי חופשת הלידה, תינוקות, ילדים. מדהים לראות איך כולן הופכות למפלצות בהריון".   המשך קריאה »

פיטורים אחרי חופשת לידה ואחרי חופשה ללא תשלום

בעמוד זה אבהיר מה אומר החוק על פיטורים אחרי חופשת לידה וחופשה ללא תשלום. אסור לפטר בחופשת הלידה ו-60 יום   המשך קריאה »

על מעסיק לפעול באופן אקטיבי למניעת אפליה

שירה כהן, מנהלת אזור במנפאואר, ביקשה לשוב לעבודתה לאחר חופשת הלידה. מנהלה הודיע מספר ימים לפני שובה כי תפקידה בוטל   המשך קריאה »

הרעת תנאים אחרי חופשת הלידה

פסק דין: מעביד שהרע תנאי עבודתה של עובדת אחרי חופשת לידה, עד שלבסוף התפטרה, ישלם לה חודש וחצי שכר ועוד   המשך קריאה »

אסור לפטר אחרי חופשת לידה ללא שימוע הוגן

בפסק דין שניתן עוד לפני שהחוק שונה ל-60 יום איסור לפטר, נקבע כי מעסיק לא יוצא ידי חובתו כאשר הוא   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שפוטרה 60 יום אחרי חופשת הלידה כי המעסיק העדיף את המחליפה

המעביד החזיר את העובדת לעבודה לאחר חופשת הלידה, ופיטר אותה כמה ימים לאחר שחלפו שישים יום מיום שובה מחופשת הלידה.   המשך קריאה »

פיטורי צמצום אחרי חופשת לידה

בית הדין האזורי לעבודה קיבל חלקית תביעה של עובדת לקבלת פיצוי בשל פיטוריה במסגרת פיטורי צמצום בסמוך לחזרתה מחופשת לידה.   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת עקב שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי בתל אביב (דצמבר 2012) נדון עניינה של עובדת ששימשה מנהלת תיקי לקוחות ובשובה מחופשת   המשך קריאה »

שינוי תפקיד ופיטורים לאחר חופשת לידה עקב שינוי ארגוני

נשים יוצאות לחופשת לידה וכשהן חוזרות אין להן את אותו התפקיד. המעביד מצדיק את העברתן לתפקיד אחר, או פיטוריהן, בצרכים   המשך קריאה »

האם סדק ראשון בחובה המוחלטת להחזיר לאותו תפקיד לאחר חופשת הלידה

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (22.10.13)  דחה תביעה לקבלת פיצויי פיטורים שהגישה עובדת שהתפטרה לאחר שובה   המשך קריאה »

100,000 שקל פיצוי לעובדת שפוטרה כי תפקידה פוצל

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (24.10.13) נפסק פיצוי של 50,000 שקל לעובדת שפוטרה לאחר חופשת לידה, על   המשך קריאה »

כשאומרים לעובדת נמליץ לפטר אותך בתום 60 יום לאחר חופשת לידה

לא תמיד אקט הפיטורים בחופשת לידה הוא אקט רשמי, מכתב פיטורים ביד. לפעמים מנהלים אומרים לעובדת, תחזרי, אבל תדעי לך   המשך קריאה »

פסק דין: מתי שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה בעקבות שינוי ארגוני לא מהווה הפרה של החוק

עובדת חוזרת מחופשת לידה וכבר אין לה את התפקיד. באתר מופיע פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה שלפיו  המעביד צריך להחזיר   המשך קריאה »

פס"ד: 60,000 שקל פיצוי לעובדת שתפקידה שונה לאחר חופשת הלידה עקב שינוי ארגוני

התובעת עבדה כתועמלנית רפואית ולאחר חופשת הלידה הוצע לה תפקיד משרדי כרכזת שיווק בעקבות רה ארגון בחברה. התובעת סירבה להצעה   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שדחתה את ההצעה להתפטר, שבה ופוטרה

פיצוי של 84,000 שקל הוטל על עיתון המודיע שהודיע לעובדת במהלך חופשת הלידה שיש לה שתי אפשרויות: או שתתפטר וישלמו לה   המשך קריאה »

פס"ד בתיק שייצגתי: 102,000 שקל פיצוי למורה שפוטרה כי זה חוסר אחריות להיכנס להריון בשנה הראשונה

בתביעה שהיגשתי בשם היועצת לבית הדין לעבודה, על אפלייתה גם בהריון וגם אחרי הלידה, פסק בית הדין לעבודה את הסכום   המשך קריאה »