לפניות

תוכן עניינים

עורך דין הטרדות מיניות

אני עוסקת בנושא הטרדות מיניות בעבודה, עורכת דין מתמחה בהטרדה מינית בעבודה,  יותר מ-25 שנה. את האתר הקמתי בשנת 2002 כפרויקט אישי. באתר יש עדכוני פסיקה וחקיקה, הסברים שלי על חוק הטרדות מיניות, דוגמאות מניסיוני ומתיקים שייצגתי. ייעוץ משפטי אישי אני נותנת במשרדי בהרצליה, בפגישה בתשלום.  

התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית בעבודה, מהי הטרדה מינית?

בחוק למניעת הטרדה מינית בעבודה יש רשימה סגורה של סוגי הטרדות מיניות, התנהגויות המהוות הטרדה מינית. התשובה לשאלה האם התנהגות מהווה הטרדה מינית תלויה בהקשר של ההתנהגות, ביחסים ובמכלול נסיבות העניין, כל מקרה לגופו. אם אתם מתלבטים האם ההתנהגות היא הטרדה מינית, הכתובת היא ייעוץ משפטי אצל עורך דין הטרדה מינית בעבודה.

סחיטה באיומים: דוגמא להטרדה מינית בעבודה מתיק שייצגתי

ההגדרה הראשונה סחיטה באיומים כמשמעותה בחוק העונשין. אדם שמאיים על אדם אחר, בכתב בעל פה ואפילו בהתנהגות, שיפגע בו בגופו, בשמו הטוב, בפרנסתם או בשמם הטוב, או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה מיני. דוגמא להטרדה מינית סחיטה באיומים בתיק שטיפלתי: מנהל סניף של רשת הלבשה בעיר חרדית איים על אחת העובדות שאם לא תסכים לקיים איתו יחסי מין, הוא יספר לכולם שהיא שוכבת עם ערבי.

הטרדה מינית הגדרה מעשים מגונים

מעשה מגונה לפי ההגדרה הוא “מעשה שמטרתו גירוי, סיפוק, או ביזוי מיני”. החוק למניעת הטרדה מינית מפנה להגדרת מעשה מגונה בחוק העונשין, ששם העבירה היא מעשה מגונה בלא הסכמה. למשל: עובד או מנהל נוגע בעובדת לשם גירוי מיני או חושף את עצמו בפניה, בלא הסכמתה. אופיו ה”מגונה” של המעשה נובע מהמטרה – “לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים”. לא חייבים להוכיח שהמטרה של “גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים” התממשה, מספיק שהוכח רצון בעל אופי מיני, לא תוצאה.

מה ההבדל בין הטרדה מינית מעשה מגונה?

בניגוד ליתר ההגדרות של הטרדה מינית, בעבירה מסוג מעשה מגונה צריכה להיות כוונה מינית שמטרתה גירוי, סיפוק או ביזוי מיני. בהטרדות מיניות מילוליות למשל לא צריך כוונה מינית.
להטרדה מינית של מעשה מגונה יסוד עובדתי ויסוד נפשי: ←צריך אלמנט מיני גלוי לא מוסרי, לא הגון ולא צנוע וצריך ←מטרה של גירוי, סיפוק או ביזוי מיני. יסוד נוסף בהגדרה של הטרדה מינית מסוג של מעשה מגונה שלא בהסכמה הוא כי ←המוטרדת לא הסכימה לעשיית המעשה המגונה. חוסר ההסכמה יכול להתבטא במילים או בהתנהגות, לאו דווקא בצעקות או בבכי, גם התנהגות פסיבית יכולה להעיד במקרים מסוימים על אי הסכמה. היסוד האחרון שיש להוכיחו במקרה של הטרדה מינית מעשה מגונה, הוא כי ←המטריד היה מודע בפועל לכך שהמוטרדת אינה מסכימה למעשיו, או לפחות עצם את עיניו מפני אי הסכמתה.

הטרדה מינית או מעשה מגונה

מעשה מגונה
מעשה מיני ברור.
כוונה מינית.
התנגדות.
המטריד מודע לסירוב.

הטרדה מינית
אפשר רק מילים.
גם ללא כוונה.
סירוב ברור –
למעט מרות וביזוי

ההבדל בין חיזור להטרדה מינית

הטרדה מינית מוגדרת בחוק כך: הצעות מיניות המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות. שני תנאים על מנת שהצעות מיניות ייחשבו להטרדה מינית ולא לחיזור:
הצעות חוזרות, כלומר לפחות שתי הצעות מיניות.
התנאי השני שעל המוטרד להראות סירוב לאותן הצעות מיניות. הדרך להראות את חוסר העניין צריכה להיעשות, בהתאם לסעיף ההגדרות בחוק למניעת הטרדה מינית, במילים או בהתנהגות, ובלבד שלא יהיה ספק לגבי משמעות ההתנהגות, כלומר שהיא מבטאת סירוב. קיראו כאן עוד על חיזור או הטרדה מינית מה ההבדל.

הגדרה של הטרדה מינית מילולית

התייחסויות חוזרות המופנות לאדם המתמקדות במיניותו כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות. גם בהטרדה מינית מילולית. התייחסויות חוזרות יש שני תנאים: ←לפחות שתי התייחסויות מיניות. התנאי השני: ←על האדם המוטרד להראות למטריד באופן ברור שהוא לא מעוניין בהתייחסויות. חריג: ביחסי מרות לא צריך להראות סירוב.

דוגמאות להטרדה מינית מילולית מתביעה שניהלתי

דוגמאות מתוך תיקים שניהלתי או מפסקי דין. למשל, את מאחרת לעבודה, בטח היה לך לילה סוער, בדיחות גסות, מנהל במקום העבודה שמסתכל על סרט פורנו בזמן שהעובדת ניגשת אליו, ומראה לה.

הטרדה מינית מילולית: התייחסות מבזה או משפילה

המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו לרבות נטייתו המינית. לצורך הגדרה של הטרדה מינית מספיק שתהיה התייחסות אחת שהיא מבזה או משפילה, כדי לבסס עילה של הטרדה מינית. קיראו כאן על דיבור מיני בוטה שנחשב להטרדה מינית.

דוגמא להטרדה מינית מילולית התייחסות מבזה או משפילה

מנהל אמר לעובדת בהקשר של עבודה “תקשיבי טוב, גם אני יאנוס אותך ואמרוט את שערותייך את לא תדברי עם אף אחד”. בית הדין האזורי קבע כי אמירה זו מהווה הטרדה מינית. או מנהל קרא לעובדת זנזונת.

טיפול משפטי בהטרדות מיניות במקום העבודה

אפשר להגיש תלונה אצל הממונה על הטרדה מינית במקום העבודה. המעסיק צריך לקיים בירור מיידי וחייב להגן על המתלוננת במהלך בירור התלונה על הטרדה מינית, שלא תהיה כלפיה התנכלות כי הגישה תלונה, ולהרחיק את המטריד מן המתלוננת. אם מצאה הממונה על הטרדה מינית שאכן היתה הטרדה מינית, על המעסיק לנקוט צעדים להפסיק את ההטרדה המינית ולהגן על המתלוננת.
מניסיוני, למרות מה שקובע החוק מעסיקים לעיתים קרובות נותנים גב למטריד, שהוא בדרך כלל מנהל חשוב יותר לארגון. אם אתם בדרך להגיש תלונה על הטרדה מינית אתם מוזמנים לתאם ייעוץ משפטי בתשלום. כאן תוכלו לקרוא על טיפול משפטי בהטרדות מיניות וגם על תפקידי ממונה הטרדות מיניות במקום העבודה.

תביעה שהיגשתי נגד מעסיק על הפרת חובות מעסיק

בתביעה שהיגשתי נגד מעסיק ציבורי על כך שלא העביר לבירור ממונה תלונת עובד על הטרדה מינית, חייב בית הדין לעבודה את העובד להגיש תביעה גם נגד העובדת שהטרידה אותו. זאת בניגוד למגמת המחוקק לאפשר בחירה של ההליך, לצורך העצמת הנפגע/ת.

להגיש תביעה אזרחית על הטרדה מינית נגד המטריד ולתבוע פיצוי על הטרדה מינית

הנפגע יכול להגיש תביעה על הטרדה מינית והתנכלות בבית הדין לעבודה נגד המטריד או המתנכל בעצמו, וגם נגד מקום העבודה. אפשר לתבוע 120,000 ש”ח, ללא הוכחת נזק על עצם ההטרדה המינית. לתביעה על הטרדה מינית אפשר להוסיף פיצוי על נזקים כמו הפסד השתכרות, נזק נפשי וכיו”ב. כאן תוכלו לקרוא מתי אפשר להגיש תביעת פיצויים על הטרדה מינית נגד מעסיק.

3 סיבות להתנכלות על רקע הטרדה מינית

3 סיבות יש להתנכלות על רקע הטרדה מינית:

בגלל ההטרדה מינית עצמה. הרעה בתנאי עבודה עד פיטורים בגלל סירוב להטרדה מינית. עובדת מספרת לי שמיום שהעמידה גבולות למנהל המטריד, היא מקבלת יחס קר, לא מכתב פיטורים, לא משהו שאפשר להוכיח. 
בגלל תלונה שהיגשת על הטרדה מינית. 
התנכלות לעובדים שמסרו עדויות לטובת מתלונן בבירור הטרדה מינית במקום עבודה, או שפשוט תמכו במתלוננת.

להתנכלות יש הגדרה רחבה, לאו דווקא פיטורים או הרעת תנאים בעבודה. קיראו כאן על התנכלות.

עובדת שפוטרה עקב הטרדה מינית או התנכלות, יכולה לדרוש מהמעסיק להחזירה לעבודה או למנוע את הפיטורים, ואם מקום העבודה לא החזיר אותה לעבודה – לבקש בבית הדין לעבודה צו מניעה נגד הפיטורים.

בתיק שייצגתי עובד שנגדו הוגשה תלונה על הטרדה מינית

בית הדין הורה להחזיר את העובד לעבודה אחרי שפסק כי נימוק “המוגנות מפני הטרדה מינית” היה תירוץ של מנכ”ל הטלוויזיה החינוכית להעביר אותו מתפקידו. במילים אחרות השתמשו בערך החשוב של מניעת הטרדה מינית משיקולים ציניים.

ניצול יחסי מרות

מה זה ניצול יחסי מרות? המנהלהוא שצריך להוכיח שקשר בהסכמה עם עובדת אינו הטרדה מינית. מהאתר של עו"ד מיה צחור,   המשך קריאה »

עורכת דין הטרדה מינית בעבודה

תוכן עניינים ייצוג משפטי עורך דין הטרדה מינית אני עורכת דין מתמחה בהטרדה מינית בעבודה, בעלת ניסיון של יותר מ-25   המשך קריאה »

פיצוי כספי, לא דמי שתיקה

מה זה בעצם משא ומתן לפשרה כספית על הטרדה מינית, מה היתרונות לנפגע/ת ההטרדה המינית. אין ממש בביקורת הציבורית כאילו   המשך קריאה »

הטרדה מינית מילולית

תוכן עניינים כשאני כותבת מכתב למעסיק או מנהל בתלונה שמנהל הטריד עובדת שלו מינית, משום שבישיבה של עובדים אמר לה   המשך קריאה »

דיבור מיני בוטה האם זו הטרדה מינית

תוכן עניינים דיבור מיני בוטה הוא התנהגות שנחשבת להטרדה מינית מילולית, ההגדרה בחוק למניעת הטרדה מינית מנוסחת כך: “התייחסות מבזה   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה – שאלות ותשובות

כל האינפורמציה בהרחבה על הטרדה מינית במקום עבודה, מאמרים והסברים מהניסיון, כתבתי בדף הראשי הטרדה מינית בעבודה. כאן ריכזתי שאלות נפוצות   המשך קריאה »

בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום

נניח יחסי מין מלאים למשל בין בוס למי שכפופה לו. האם התנהגותו של הממונה תיחשב להטרדה מינית לפי החוק למניעת   המשך קריאה »

רומן בעבודה או ניצול יחסי מרות?

מתלוננת שטוענת להטרדה מינית במקום העבודה צריכה להוכיח התנהגויות חוזרות בעלות אופי מיני, ושהראתה למטריד שאינה מעוניינת בהצעות או בהתייחסויות   המשך קריאה »

פיצוי של 185,000 שקל על הפרת חובות מעסיק הטרדה מינית

מעסיקה שלא נקטה אמצעי מנע, טיפול כושל בתלונה על הטרדה מינית, לא מינתה ממונה מתאימה תשלם 85,000 שקל פיצוי לעובדת.    המשך קריאה »

התעמרות בעבודה לעומת התנכלות על רקע הטרדה מינית

המונח “התנכלות” מתייחס לתופעה של “פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית”.   המשך קריאה »

פיטורי מרצה בגלל קשר מיני עם סטודנטית

פסק דין בעניין פיטוריו של התובע מעבודתו כחבר סגל במכללה האקדמית תל חי בעקבות קשר מיני שניהל עם סטודנטית שלימד   המשך קריאה »

טיפול בהטרדה מינית בעבודה מה חובות מעסיק

תוכן עניינים טיפול בהטרדה מינית בעבודה לפי החוק בתי הדין מדגישים את החשיבות שיש במילוי קפדני של ההוראות הפורמליות של   המשך קריאה »

עובדת שהתלוננה על הטרדה מינית חויבה בפיצוי על לשון הרע

מנהל חברה טען שעובדת הוציאה את דיבתו רעה כאשר טענה כי הטריד אותה מינית במהלך עבודתה בחברה. לטענתו של התובע,   המשך קריאה »

תגובת מנכ”ל שזילזל בתלונה על הטרדה מינית הוכרה כתאונת עבודה

בשיחה הבנתי עד כמה שימשתי ככלי בידי החברה, וזה גרם לי לי לקושי נפשי רב, קריסה ומשבר אמון. השקעתי שם   המשך קריאה »

30,000 שקל פיצוי ממנהל שהטריד מילולית, החברה תשלם רק 10,000

התובעת טענה לשלושה מקרים של הטרדה מינית, וכי בגלל סירוביה החוזרים ונשנים להצעות הנתבע, הוא להתנכל אליה עד שפוטרה מהעבודה.   המשך קריאה »

למי הסמכות לדון בתביעה נזיקית לאחר הרשעה במעשה מגונה

לפי החוק למניעת הטרדה מינית לבית הדין לעבודה סמכות עניינית ייחודית לדון בתביעות בגין הטרדות מיניות, אשר נמנו בסעיף 3 לחוק למניעת   המשך קריאה »

האם אפשר לתבוע אישית ממונה על הטרדה מינית במקום העבודה?

עובדת חברה שמונתה מטעם המעסיק לשמש ממונה על מניעה של הטרדה מינית ובירור תלונות על הטרדה מינית, עתרה לבית הדין   המשך קריאה »

ניצול מרות: יחסי השפעה במקום העבודה

בית הדין הארצי טבע בפסק דין מסוף 2022 מונח חדש המתאר יחסי כוחות בהקשר של הטרדה מינית וניצול יחסי מרות.   המשך קריאה »

בתי המשפט על טענת ההגנה הנפוצה: העובדת יזמה, פיתתה

זאת טענת ההגנה הנפוצה של ממונים שמוגשת נגדם תלונה על הטרדה מינית. פסקי דין קבעו כי אין מקום לקבוע כלל   המשך קריאה »

תלונה מאוחרת על הטרדה מינית, גרסה מתפתחת

התופעה של כבישת התלונה בעבירות מין, ובכלל זה מעשי הטרדה מינית במסגרת העבודה, אינה נדירה, ולעניין זה הסברים אפשריים מסוגים שונים.   המשך קריאה »

הערות סקסיסטיות הטרדה מינית מדירה

הטרדה מינית מדירה, הכוונה להערות סקסיסטיות משפילות שמערערות את תחושת המקצועיות של נשים, חותרות תחת ביטחונן העצמי, ממאיסות עליהן את   המשך קריאה »

לא כל התייחסות לנטייה מינית היא הטרדה מינית

בעניין שנדון בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב התובע טען כי הממונה השמיע לעברו אמירות המייחסות לו נטיות הומוסקסואליות, בהתייחסויות   המשך קריאה »

מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה המועדים להטרדות מיניות

יש מקומות עבודה שבהם תליית תקנון הטרדה מינית ומינוי ממונה זה לא מספיק מבחינת חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית   המשך קריאה »

מיולי 2022: אסור לשאול עובד או מועמד על עבר פלילי

ביום 12.7.2022 נכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, שנועד להגדיר מחדש את נקודת האיזון הראויה בין: הצורך לקיים מאגר   המשך קריאה »

האם יש חיסיון על עדויות עובדים בפני ממונה על הטרדה מינית

האם עובדים הנקראים להעיד בבירור הטרדה מינית יכולים לסמוך שהממונה לא תגלה לאיש את תוכן עדותם?   המשך קריאה »

שתיית אלכוהול מגופה של מלצרית (באדי שוט) – הטרדה מינית

באדי שוט זה לא אירוע כיפי קליל בפאב, אלא ניצול מיני וביזוי וגם מעשה מגונה.   המשך קריאה »

הטרדה מינית: קרא לעובדת זנזונת וצילם אותה בסתר

נקבע שהכינוי זנזונת הטרדה מינית. ואילו הצילום מהווה התנכלות. העובד צילם את העובדת כדי להפחידה ולאיים עליה שישלח את תמונתה   המשך קריאה »

בוטל פסק דין מיליון שקל על ניצול יחסי מרות

לא התקיימו יחסי מרות בין המערער למשיבה, וגם אם היו קיימים יחסי מרות, אין מדובר בהטרדה מינית, כי היו יחסים   המשך קריאה »

בג”ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

בצעד נדיר ביטל בית המשפט העליון (פברואר 2019) פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, שקבע כי עובדת שהתפטרה בשל   המשך קריאה »

300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רוויית תכנים מיניים

העובדת הייתה בבחינת "קהל שבוי" להתבטאויותיו המיניות של המנהל והיא לא יכלה להימנע מהאזנה להן, ובכך יש ניצול של יחסי   המשך קריאה »

הטרדה מינית בהייטק

העיתון דה מארקר פירסם כתבת עומק בנושא הטרדות מיניות בהייטק הישראלי. בדף זה אביא ציטוטים עיקריים שלי מתוך תשובות לשאלות   המשך קריאה »

20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית

מעסיק צריך לברר תלונה על הטרדה מינית גם היא מוגשת נגד אדם שאינו עובד אצל המעסיק   המשך קריאה »

תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית

תקנות למניעת הטרדה מינית תשנ”ח 1998 והתקנון לדוגמה, באדיבות אתר נבו.   המשך קריאה »

החוק למניעת הטרדה מינית – נוסח החוק

החוק למניעת הטרדה מינית, נוסח החוק באדיבות אתר נבו.   המשך קריאה »

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

בקישורים הבאים תוכלו לעיין בחוקים ובתקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה, התשנ”ח – 1998. החוק למניעת הטרדה מינית התשנ”ח – 1998 חוק   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה

אם שניים לא מסוגלים להיות יחד - מי צריך ללכת, זה שייצרו גובר עליו או מושא הכמיהה?   המשך קריאה »

תפקיד בית הדין בהנחלת נורמות למניעת הטרדה מינית

בפסק הדין המנחה בעניין ניצול מרות כובד המשקל הועבר אל בעל המרות והופחת ממשקלה של ההסכמה כביכול של אותה עובדת.   המשך קריאה »

ראיות בתביעת הטרדה מינית

הפסיקה מכירה בקושי של תובעות להביא ראיות על הטרדה מינית. מה בכל זאת עוזר להוכיח הטרדה מינית בעבודה?   המשך קריאה »

התיישנות בתביעות על הטרדה מינית

עד ליום 1 בינואר 2012 היתה ההתיישנות על תביעות מכוח למניעת הטרדה מינית – שלוש שנים בלבד. הגבלת ההתיישנות בתביעות   המשך קריאה »

פסק דין בתביעה שייצגתי: מעסיק ישלם פיצוי חסר תקדים על פגיעה בכבודו של עובד וגם יחזיר אותו לתפקידו

בית הדין פסל את החלטת מנכ"ל החינוכית להעביר עובד מתפקידו, בשל אות הקלון שדבק בו כאילו ביצע הטרדה מינית והפגיעה   המשך קריאה »

הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מאפשר לתבוע, בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק על הטרדה מינית בסכום של 120,000 שקל, פיצוי נזיקי    המשך קריאה »

גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון

גישור היא אופציה נוספת שנמצאת על השולחן. לא לכל אחד זה מתאים, גם לא לכל מקרה. יש והגישור נעשה לפני   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה

במאמר שפורסם ב”הארץ” (25.10.06), שכותרתו “לא כולן שוות 50,000” (הכותרת של עורכי הארץ), הסברתי שדרישה לפיצוי כספי בגין הטרדה מינית,   המשך קריאה »

פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית

תביעת פיצויים בגין הטרדה מינית מסתיימת לעיתים בפשרה כספית. זה לא דמי שתיקה   המשך קריאה »

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

ראשי פרקים לפוסט: תקופה ארוכה ניסחתי בליבי את המאמר שעליי לכתוב על חוסר צדק משווע ממעלה ראשונה, ששמו בירור הטרדה מינית   המשך קריאה »

ממונה על הטרדה מינית במקום עבודה

במסגרת עבודתי והתמחותי בנושא הטרדה מינית בעבודה אני מציעה את עצמי לתפקיד אחראית (ממונה) במקומות עבודה לבירור תלונות על הטרדה   המשך קריאה »

תביעות של עובדים גברים על הטרדה מינית

ייצגתי עובד שתבע את המעסיק על התעלמות מתלונתו על הטרדה מינית. העובד בחר שלא להגיש תביעה נגד העובדת. בית הדין האזורי   המשך קריאה »

הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו

שורה של חובות מוטלות על המעסיק – מקום העבודה מכוח החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית. קיראו כאן   המשך קריאה »

בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

בפוסט זה תקראו: נניח שמועה נניח יש שמועה במקום העבודה שממונה מנהל מערכת יחסים אישית עם עובדת הכפופה לו. אם   המשך קריאה »

מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה המעסיק על הטרדה מינית

עובדים ועובדות המתלוננים על הטרדה מינית בעבודה מבקשים לתבוע פיצוי כספי על ההטרדה המינית עצמה ועל הנזק שנגרם להם. למשל: נזק נפשי,   המשך קריאה »

הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?

כשמדובר בהצעות מיניות חוזרות או בהתייחסויות מיניות חוזרות, התנהגות המציע תיחשב להטרדה מינית גם אם העובד לא הראה כי אינו   המשך קריאה »

התפטרות בגלל הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית וגם נותן אפשרויות לפעולה: תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה, תביעה כספית על   המשך קריאה »

הטרדות מינית בעבודה: מהי התנכלות

המונח “התנכלות” מתייחס לתופעה של “פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית”.   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית

העובדת הזרה חששה שלא תקבל שכר ולכן הבליגה על הטרדות מיניות מילוליות ונגיעות מזדמנות. אירוע התקיפה המינית היה הקש ששבר   המשך קריאה »

לתבוע או להגיש תלונה במשטרה על הטרדה מינית?

כאשר מתלוננת באה אליי עם סיפור של הטרדה מינית, ואני פורשת לפניה את האפשרויות העומדות בפניה במקרה של הטרדה מינית   המשך קריאה »

300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל במלואה תביעה כספית של עובדת סיעודית, אזרחית מולדבה, שטענה להטרדה מינית בעבודה, מעשים   המשך קריאה »

למה תביעה על הטרדה מינית ולא הגשת תלונה במשטרה

מה ההבדל בין הגשת תביעה כספית בגין הטרדה מינית לבין הגשת תלונה במשטרה ולמה תביעה כספית נראית לי אופציה טובה   המשך קריאה »

תביעת פיצויים בגין הטרדה מינית בעבודה

כמה כסף מקבלים על הטרדה מינית? זו השאלה ששואלים אותי מי ששוקלים להגיש תביעת פיצויים על הטרדה מינית בעבודה. 120,000   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות

מה נחשב הטרדה מינית ואיך לפעול? תלונה למקום עבודה? תביעה לפיצוי על הטרדה מינית?   המשך קריאה »

הקשר בין מתירנות מינית והטרדה מינית

מנהל מסעדה הורשע בהטרדה מינית עת הציע למלצרית שעבדה אצלו את ההצעה המגונה במילים הבאות: “מה היה קורה אם מישהו   המשך קריאה »

פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים

עובדות פסק הדין בקצרה: התובע שימש מאמן שחיה של קבוצת הבוגרים של הנתבעת, במשך 14 שנה.  במקביל להליכים לחידוש חוזה   המשך קריאה »

פסק דין: גידופים מיניים אינם “מעשה קונדס”

בפסק הדין (27.8.18, השופט אורן שגב) נדונו השאלות הבאות: האם התובע נחשף להטרדות מיניות מצד עובד הנתבעת? האם הנתבעת פעלה בעניין בהתאם   המשך קריאה »

לא כל אמירה בוטה ושובניסטית היא הטרדה מינית

ישנן אמירות שובניסיסטיות ולא ראויות, אבל הטרדה מינית הן לא   המשך קריאה »

הטרדה מינית: הפסיכולוגיה של יחסי המרות

ביחסי מרות תמונה מלאת פערים וסתירות. אישה הדומה לכל אחת מאיתנו הופכת להיות קורבן. מה קורה במערכת היחסים הזאת שהופך   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

מתן אפשרות לשלילה קטגורית של יחסי מרות מרגע שבו נודע לצדדים כי יחסי העבודה עומדים להסתיים בטווח זמן קרוב, עלול   המשך קריאה »

ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?

בחוק למניעת הטרדה מינית כתוב שרק הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו להטרדה מינית. הגדרה נוספת של החוק למניעת הטרדה מינית היא:   המשך קריאה »

חיזור או הטרדה מינית

למה הכוונה “הצעה בעלת אופי מיני”? בעמוד זה אני כותבת על ההגדרה בחוק למניעת הטרדה מינית, סעיף 3 (א) (3)   המשך קריאה »