יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, הטרדה מינית בעבודה, אפליה.

הטרדה מינית הגדרה: סוגי הטרדות מיניות

prejudice

עורך דין הטרדות מיניות

אני עוסקת בייצוג משפטי בנושא הטרדות מיניות בעבודה יותר מ-25 שנה. אלו בעצם שתי השאלות העיקריות שמופנות אליי ממי שעברו הטרדה מינית במקום העבודה: הטרדה מינית הגדרה, האם ההתנהגויות נחשבות הטרדה מינית? ואם כן שאלת השאלות, מה עושים עם זה? להתלונן? לתבוע? להתפטר? להעמיד את המנהל במקומו? לכל פעולה כזו בעניין הטרדה מינית בעבודה יש השלכות, וכאן מגיע הייעוץ המשפטי האישי. באתר שלי אפשר לקבל מידע רב על הטרדה מינית הגדרה, על כל אפשרויות הפעולה במקרה של הטרדה מינית, אבל במקרה הפרטי טוב ללכת לייעוץ משפטי שרואה את נסיבות המקרה הספציפי ואת התמונה כולה. אז יאללה מתחילים.

מה נחשב הטרדה מינית ואיך לפעול?

הטרדה מינית הגדרה תוכן עניינים

בחוק למניעת הטרדה מינית בעבודה יש רשימה סגורה של התנהגויות המהוות הטרדה מינית. התשובה לשאלה האם התנהגות מהווה הטרדה מינית תלויה בהקשר של ההתנהגות, ביחסים ובמכלול נסיבות העניין, כל מקרה לגופו. אם אתם מתלבטים האם ההתנהגות היא הטרדה מינית, הכתובת היא ייעוץ משפטי אצל עורך דין הטרדה מינית בעבודה.

התנהגויות הנחשבות הטרדה מינית

סחיטה באיומים: דוגמא מתיק שייצגתי

ההגדרה הראשונה סחיטה באיומים כמשמעותה בחוק העונשין. אדם שמאיים על אדם אחר, בכתב בעל פה ואפילו בהתנהגות, שיפגע בו בגופו, בשמו הטוב, בפרנסתם או בשמם הטוב, או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה מיני. דוגמא להטרדה מינית סחיטה באיומים בתיק שטיפלתי: מנהל סניף של רשת הלבשה בעיר חרדית איים על אחת העובדות שאם לא תסכים לקיים איתו יחסי מין, הוא יספר לכולם שהיא שוכבת עם ערבי.

מעשה מגונה הגדרה

מעשה מגונה לפי ההגדרה הוא "מעשה שמטרתו גירוי, סיפוק, או ביזוי מיני". החוק למניעת הטרדה מינית מפנה להגדרת מעשה מגונה בחוק העונשין, ששם העבירה היא מעשה מגונה בלא הסכמה. למשל: עובד או מנהל נוגע בעובדת לשם גירוי מיני או חושף את עצמו בפניה, בלא הסכמתה. אופיו ה"מגונה" של המעשה נובע מהמטרה – "לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים". לא חייבים להוכיח שהמטרה של "גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים" התממשה, מספיק שהוכח רצון בעל אופי מיני, לא תוצאה. ראו כאן פסק דין על מעשה מגונה.

מה ההבדל בין הטרדה מינית מעשה מגונה?

בניגוד ליתר ההגדרות של התנהגויות הנחשבות הטרדה מינית, בעבירה מסוג מעשה מגונה צריכה להיות כוונה מינית שמטרתה גירוי, סיפוק או ביזוי מיני. הטרדה מינית לעומת זאת, יכולה להיות גם מילים, לא חייבים כוונה מינית וגם לא מעשה מיני גלוי. בהטרדה מינית מילולית – מילים יכולים להיות הטרדה מינית גם בלי כוונה מינית. ובהטרדה מינית צריך להראות סירוב, למעט בדיבור מיני בוטה, ולמעט בניצול יחסי מרות בעבודה.

ההבדל בין חיזור להטרדה מינית

הטרדה מינית מוגדרת בחוק כך: הצעות מיניות המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות. מתי הצעות מיניות הן התנהגויות הנחשבות הטרדה מינית? שני תנאים:

שתי הטרדות מיניות שתי הצעות. הצעות חוזרות, כלומר לפחות שתי הצעות מיניות.
הטרדה מינית הגדרהסירוב. התנאי השני שעל המוטרד להראות הץתנגדות לאותן הצעות מיניות. מהי הדרך להראות את חוסר העניין בהתאם לסעיף ההגדרות בחוק? במילים או בהתנהגות, ובלבד שלא יהיה ספק לגבי משמעות ההתנהגות. כלומר שההתנהגות מבטאת סירוב. קיראו כאן עוד על חיזור או הטרדה מינית מה ההבדל.

הגדרה של הטרדה מינית מילולית

התייחסויות חוזרות המופנות לאדם המתמקדות במיניותו כאשר אותו אדם הראה למטריד שאינו מעוניין. מתי הצעות מיניות הן התנהגויות הנחשבות הטרדה מינית? גם כאן אותם שני תנאים:

שתי הטרדות מיניות שתי התייחסויות. לפחות שתי התייחסויות מיניות.

הטרדה מינית הגדרהסירוב. על האדם המוטרד להראות למטריד באופן ברור שהוא לא מעוניין בהתייחסויות. חריג: ביחסי מרות לא צריך להראות סירוב.

דוגמאות להטרדה מינית מילולית מתביעה שניהלתי

דוגמאות של התנהגות הנחשבת להטרדה מינית בעבודה מתוך תיקים שניהלתי או מפסקי דין. למשל, את מאחרת לעבודה, בטח היה לך לילה סוער, בדיחות גסות, מנהל במקום העבודה שמסתכל על סרט פורנו בזמן שהעובדת ניגשת אליו, ומראה לה. 

עוד הגדרה של הטרדה מינית: התייחסות מבזה

או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו לרבות נטייתו המינית. לצורך הגדרה של הטרדה מינית מספיק שתהיה התייחסות אחת מבזה או משפילה, כדי לבסס עילה של הטרדה מינית. קיראו כאן על דיבור מיני בוטה שנחשב להטרדה מינית.

דוגמא להטרדה מינית מילולית התייחסות מבזה או משפילה

מנהל אמר לעובדת בהקשר של עבודה "תקשיבי טוב, גם אני יאנוס אותך ואמרוט את שערותייך את לא תדברי עם אף אחד". בית הדין האזורי קבע כי אמירה זו מהווה הטרדה מינית. או מנהל קרא לעובדת זנזונת.

סוגי הטרדה מינית

טיפול משפטי בהטרדות מיניות במקום העבודה

אפשר להגיש תלונה במקום עבודה על הטרדה מינית שהתרחשה במקום העבודה. המעסיק צריך לקיים בירור וחייב להגן על המתלוננת במהלך הבירור. חובה לוודא שלא תהיה כלפי המתלוננת התנכלות כי הגישה תלונה הטרדה מינית. המעסיק גם חייב להרחיק את הנילון (מי שנגדו הגישו תלונה) מן המתלוננת. ומה קורה אם הממונה על הטרדה מינית במקום העבודה מצאה שאכן היתה הטרדה מינית? המעסיק צריך לנקוט צעדים להפסיק את ההטרדה המינית ולהגן על המתלוננת.

מניסיוני, למרות מה שקובע החוק מעסיקים לעיתים קרובות נותנים גב למטריד.  כי המטריד שהוא בכיר מטבע הדברים חשוב יותר לארגון. אם אתם בדרך להגיש תלונה על הטרדה מינית אתם מוזמנים לתאם ייעוץ משפטי בתשלום. כאן תוכלו לקרוא על טיפול משפטי בהטרדות מיניות וגם על תפקידי ממונה הטרדות מיניות במקום העבודה. ואם אתם נילון הטרדה מינית או נילונה הטרדה מינית, אתם מוזמנים לקרוא את הפוסט שכתבתי על הבעייתיות של בירור תלונה במקום עבודה. כי בשורה התחתונה המשמעות של קביעת המעסיק אם היתה הטרדה מינית, דומה לפסק דין.

התנגדות להטרדה מינית

תביעה שהיגשתי נגד מעסיק על הפרת חובות מעסיק

בתביעה שהיגשתי נגד מעסיק ציבורי על כך שלא העביר לבירור ממונה תלונת עובד על הטרדה מינית. בית הדין לעבודה חייב את העובד להגיש תביעה גם נגד העובדת שהטרידה אותו. זאת בניגוד למגמת המחוקק לאפשר בחירה של ההליך, לצורך העצמת הנפגע/ת.

להגיש תביעה אזרחית נגד המטריד 

הנפגע יכול להגיש תביעה על הטרדה מינית והתנכלות בבית הדין לעבודה נגד המטריד או המתנכל בעצמו, וגם נגד מקום העבודה. אפשר להגיש תביעה כספית בגין הטרדה מינית נגד המטריד בסכום של 120,000 ש"ח, ללא הוכחת נזק, על עצם ההטרדה המינית. ובמקרים חמורים אפשר להכפיל את הפיצוי 120,000 שקל במספר האירועים על הטרדה מינית. לתביעה על הטרדה מינית אפשר להוסיף פיצוי על נזקים כמו הפסד השתכרות, נזק נפשי וכיו"ב. כאן תוכלו לקרוא מתי אפשר להגיש תביעת פיצויים בגין הטרדה מינית במקום העבודה נגד מעסיק.

3 סיבות להתנכלות על רקע הטרדה מינית

להתנכלות יש הגדרה רחבה, לאו דווקא פיטורים או הרעת תנאים בעבודה. קיראו עוד על התנכלות על רקע הטרדה מינית.

התנכלות הגדרה

עובדת שפוטרה עקב הטרדה מינית או התנכלות, יכולה לדרוש מהמעסיק להחזירה לעבודה או למנוע את הפיטורים, ואם מקום העבודה לא החזיר אותה לעבודה – לבקש בבית הדין לעבודה צו מניעה נגד הפיטורים.

בתיק שייצגתי עובד שנגדו הוגשה תלונה על הטרדה מינית

בית הדין הורה להחזיר את העובד לעבודה אחרי שפסק כי נימוק "המוגנות מפני הטרדה מינית" היה תירוץ של מנכ"ל הטלוויזיה החינוכית להעביר אותו מתפקידו. במילים אחרות השתמשו בערך החשוב של מניעת הטרדה מינית משיקולים ציניים.

פוסטים נוספים על הטרדה מינית בעבודה