לפניות

הייעוץ המשפטי נועד בראש ובראשונה לבחון מהי העילה המשפטית הרלוונטית בנסיבות העובדתיות האישיות. חשוב לקרוא ולהבין, אינפורמציה ברשת לא חסר. אבל מומלץ להתייעץ לפני שעושים מעשה, בעיקר כדי להבין את הסיטואציה בנסיבות האישיות, את הראיות, את נתיב הפעולה הנכון בנסיבות העניין לפי המטרות והצרכים של האדם שפונה.

ייעוץ משפטי פיטורים בהריון אחרי חצי שנה, בהליך היתר לפיטורים במשרד הכלכלה

במקרה של פיטורים בהריון. אם המעסיק הגיש בקשה למשרד התמ”ת (משרד הכלכלה) לפיטורי עובדת, אפשר להתייעץ כדי לבחון מהן הטענות שיכולות להשפיע על החלטת משרד התמ”ת ולהשאיר את העובדת במקום העבודה, אילו טענות רלוונטיות בהליך קבלת היתר לפיטורים בהריון ומה להדגיש בשימוע במשרד התמ”ת. 

לעיתים עובדת חושבת שאין לה בכלל קייס, ובייעוץ מתברר שיש לה טענות לא רעות לטעון כדי לשמור על מקום העבודה בהריון. בייעוץ אם מחליטים אם צריך גם סיוע בניסוח מכתב למשרד התמ”ת או שהייעוץ וההכוונה מספיקים.

ייעוץ משפטי פיטורים בהריון בתחילת העבודה, לפני חצי שנה בעבודה

במקרה של פיטורים בהריון לפני חצי שנה בעבודה. לפעמים מדובר בפיטורים שהם אפליה פסולה, שההריון הוא הסיבה לפיטורים.
האם יש קייס?
הוכחות?
מה סיכויי התביעה?
למה אפשר לצפות בנסיבות של המקרה?
את זה מבררים בייעוץ משפטי. אחרי הייעוץ אפשר להחליט אם ממשיכים לתביעה. או לפחות למכתב למעסיק.

קיראו עוד:

על ייעוץ משפטי בעניין הטרדה מינית בעבודה

בעניין פיטורים בהריון ובכלל, לעיתים מכתב של עורכי דין הוא שיעשה את העבודה, ולפעמים צריך רק ליווי שקט מהצד, הכול לפי הנסיבות.

וגם אם נניח יש קייס משפטי, סיכויי התביעה גבוהים, לא לכולם זה מתאים. צריך לבחון מהי הדרך המתאימה ביותר להשיג את המטרה.

בדרך כלל אני מציעה להתייעץ לפני שנוקטים בפעולה על מנת שלא לעשות טעויות בדרך. למשל, עובדת המסבירה למעביד שלה למה הוא הפר את החוק כאשר פיטר אותה בהריון, תתקשה אחר כך להשיג ראיות להוכחת טענותיה.

אותו דבר גם בפיטורים או הרעת תנאים לאחר הלידה. המעסיק מפטר או לא מחזיר לעבודה או אומר תחזרי ל-60 יום ואחרי זה את מפוטרת, או מחזיר לעבודה בתפקיד אחר, או מעדיף את המחליפה – בכל הסיטואציות האלה כדאי להתייעץ לפני שאומרים למעסיק שמה שהוא עושה לא חוקי. 

לסיכום, אם נעשה עוול, המעביד פעל בניגוד לחוק, אם אתם מתלבטים, אם יש תחושה של אפליה, הטרדה מינית וכיו”ב, אתם יכולים לכתוב לי כמה מילים במייל. אני אראה אם בכלל יש מקום לייעוץ ואז נוכל לקבוע.

לפונים ולפונות לתיאום פגישה אני מבהירה: הייעוץ המשפטי, הנכון לנסיבותיו של המקרה הספציפי, ניתן בתשלום בפגישה במשרדי בקיבוץ גליל ים בהרצליה. התיאום נעשה ישירות איתי. מובהר כי השימוש באתר, כמו גם הפנייה אליי, בכתב או בשיחה טלפונית, לצורך בירור כללי, בדיקת אפשרות להגיע לפגישת ייעוץ או תיאום פגישה, אינם מהווים ייעוץ משפטי ואינם יוצרים יחסי עורך דין–לקוח. אינני נותנת ייעוץ “ראשוני”, לא במייל ולא בטלפון.
לפניות

זכויות במהלך הריון

מתי צריך להודיע על ההריון? האם באמת אסור לפטר בהריון? ואם המעסיק מבקש לפטר אשה בהריון, האם יש סיכוי שיקבל אישור ממשרד הכלכלה   המשך קריאה »

מתי להודיע על הריון

עובדת צריכה להודיע למעבידה על הריונה בחודש החמישי להריונה. כמובן שאפשר להודיע גם קודם. מרגע ההודעה אסור למעביד להעסיק את   המשך קריאה »

עבודות אסורות או מוגבלות בהריון

אישה בגיל הפוריות ובהריון לא תיחשף בעבודתה לקרינה, בתקופת ההריון וההנקה, בשיעור העולה על הקבוע בתקנות ולעבודה עם חומרים מסוכנים:   המשך קריאה »

העדרויות במהלך ההריון

היעדרות לבדיקות רפואיות עובדת רשאית להעדר מעבודתה בלא שינוכו משכרה ימי היעדרותה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ו/או בדיקות   המשך קריאה »

טיפולי פוריות – שאלות ותשובות

אני בחודש השלישי ובהריון, אני צריכה להודיע בראיון העבודה על כך? לא, לפי החוק והפסיקה לא צריך להודיע על ההריון   המשך קריאה »

למצוא עבודה בהריון

נשים בהריון המחפשות עבודה יודעות שהסיכוי למצוא נמוך. מעסיקים פשוט לא מקבלים נשים בהריון. יש לכך כמה סיבות: עד שהעובדת משתלבת   המשך קריאה »

פיטורים בגלל העדרויות למחלת ילד – אפליה

לא פעם קורה שמעביד קורא לעובדת לשיחה שבה הוא מתרעם על היעדרויותיה הממושכות לצורך מחלת ילד. מעבידים גם נמנעים מלקבל   המשך קריאה »

זכויות לאחר הלידה

על אורכה של חופשת הלידה, מתי צריך להודיע למעביד שחוזרים, הזכות לפיצויי פיטורים כשמתפטרים, על חופשה ללא תשלום ושעת הנקה   המשך קריאה »

חופשת לידה או “תקופת לידה והורות”

חופשת לידה – 26 שבועות, מהם 15 שבועות בלבד בתשלום עובדת זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, מהם 15 שבועות   המשך קריאה »

התפטרות לצורך טיפול בילד

התפטרה עובדת, תוך תשעה חודשים מהיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה כפיטורים והיא תהא זכאית לפיצויי פיטורים.   המשך קריאה »

זכויות לאחר חופשת הלידה: חופשה ללא תשלום ושעת “הנקה”

הזכות לעבוד שעה פחות (“שעת הנקה”) – מהי משרה מלאה לעובדת העובדת במשרה מלאה זכות לעבוד שעה פחות, מתום חופשת   המשך קריאה »

זכותה של אם לדמי אבטלה

זכאות לדמי אבטלה בעקבות התפטרות לצורך טיפול בילד ככלל, עובדת המתפטרת לצורך טיפול בילד זכאית לפיצויי פיטורים – אך לא   המשך קריאה »

היעדרויות ואיסור פיטורים – זכויות בטיפולי פוריות

היעדרות עקב טיפולי פוריות עובדת העוברת טיפולי פוריות רשאית להעדר מהעבודה לצורך הטיפולים, ובלבד שהודיעה על כך למעביד מראש.  ימי   המשך קריאה »

חופשת אבהות

מליאת הכנסת אישרה (27.6.16) את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 55) (חופשת אבהות), התשע”ו-2016, שלפיה עובד יהיה רשאי להיעדר עד 5   המשך קריאה »

הקלות בחוק עבודת נשים להורים חד הוריים

עבודת לילה הוגדרה בחוק עבודת נשים כפרק זמן בן 11 שעות ובהן השעות שבין 24.00 ובין 06.00, ובחקלאות השעות שבין   המשך קריאה »