לפניות

תוכן עניינים

מה זה יחסי מרות

רבות מהפונות אליי מגיעות עם סיפור על יחסי מרות בהסכמה עם הבוס. לכאורה רומן. בוס, עובדת, קשרי מין ולעיתים יחסים גם מחוץ לכותלי המשרד, שני אנשים מבוגרים. מה לזה ולהטרדה מינית?
ובכן, קשר בין שני אנשים שאחד מהם הוא מנהל במקום העבודה, אינו קשר שוויוני מעצם המעמד של שני הצדדים. בידי האחד הכוח לקבוע את סדר יומה של האשה, משכורתה, מעמדה, פיטוריה, איך ייראה יומה בעבודה.

איזה חופש ושוויון יש במערכת יחסים שאם אחד הצדדים רוצה להפסיקו, יש חשש למקום עבודתו, לפרנסתו, למעמדו בעבודה? בלא מעט מקרים, הקשים ביותר, האשה היא חד הורית, מפרנסת יחידה, תלויה במקום עבודתה, לבטח משתכרת פחות מהבוס שלה.

עורך דין ניצול יחסי מרות

הגיעה אליי לקוחה שהתלוננה שהבוס הישיר שלה מטריד אותה. היא סיפרה שהוא כועס עליה כשהיא נעדרת לכמה שעות באמצע יום העבודה. מתברר שהבעלים של המוסד שבו עבדה היה קורא לה למחסן צדדי, מקיים איתה יחסי מין, נותן לה קצת כסף והיא היתה מסתדרת וחוזרת לעבודה. כששאלתי אולתה למה היא באה להתלונן על הבוס הישיר, כי מה שעשה הבעלים חמור פי כמה, קוראים לזה ניצול יחסי מרות. אוסיף שאותה בחורה היא גרושה, אם ל-5 ילדים. היא השיבה לי: כי זה היה בהסכמה, הסכמתי.

בסופו של דבר היגשתי בשמה של העובדת תביעה בית הדין לעבודה ובית הדין פסק לה פיצוי בסכום של 150,000 שקל! שמות הצדדים ועוד פרטים מזהים אסורים בפרסום.

יחסי מרות עובד ומעביד

בתיק שבו ייצגתי את העובד המעסיק החליט לפטר מנהל צעיר כי היה לו קשר אינטימי עם עובדת אחרת שהצעירה ממנו במקום העבודה. לא עזרו הראיות שהביא אותו עובד שהעובדת יזמה את הקשר איתו, שזה היה חד פעמי, הוא פוטר מהעבודה. 

רבים מהתיקים של ניהול יחסי מרות מסתיימים בפשרה כספית משמעותית אחרי הגשת כתב תביעה או לפני. מנהלים המקיימים קשר אינטימי עם עובדת שמעמדה נמוך משלהם, לא קולגה, מוזמנים לקבוע ייעוץ משפטי  לדון בשאלה איך מצמצמים את הסיכון שהמעסיק יראה בקשר הטרדה מינית של ניצול יחס מרות או הפרת משמעת.

יחסי מרות בעבודה הגדרה

ונניח קשר כזה מתנהל בצורה חופשית ושוויונית, “רומן” לכל דבר ועניין מה קורה כאשר הרומן מסתיים? מי משלם את המחיר, הבוס הולך הביתה? או שהוא ממשיך להיות המנהל והאשה צריכה לחפש עבודה אחרת, להתחיל הכול מהתחלה?

בהגדרה של הטרדה מינית מסוג הצעות מיניות חוזרות צריך שיהיו שתי הצעות והתנגדות להצעה על מנת שההתנהגות תיחשב להטרדה מינית. בניצול מרות בהסכמה לא צריך סירוב, העובדת לא צריכה להוכיח שהתנגדה. הרעיון הוא שהעובדה שהמנהל הוא בעל מרות, בכיר בהיררכיה, תקשה על יכולתה של העובדת להתנגד להצעותיו המיניות, הן בגלל מעמדו והן בגלל החשש שיפגע בה כעובדת. מעמדו של בעל המרות משפיע גם על הרצון של העובדת והחלטתה לקיים איתו קשר אישי. אני רואה זאת בעיקר כאשר מגיעה בחורה צעירה ומספרת על קשר מיני עם מנהל שגילו כפול משלה. אלמלא היה מנהל לא היתה מעיפה לעברו מבט.  

ניצול יחסי מרות מצד מנהל ישיר

מבחן אובייקטיבי בשאלה האם יש יחסי מרות. לבעל מרות ייחשב מי שיש לו השפעה וסמכות בעבודה, גם אם אינו ממונה ישיר, גם אם סמכות עקיפה. נפסק כי מרות במשמעותה הפשוטה היא שליטה של הממונה על מי שכפוף לו. מרכיב המרות כולל בחובו גם השפעה וסמכות עקיפה ואינו מוגבל ליחסים של מעסיק או ממונה ישיר בלבד. 

יחסי מרות עובד ומעביד-  גם מרות עקיפה

 גם יחסים היררכיים לא קלאסיים (כפיפות עקיפה, השפעה וסמכות שאינן ישירות) יוכרו בתור יחסי מרות. כך, גם יכולת השפעה על מעמד העובד ועתידו במקום העבודה.

הטרדה מינית יחסי מרות גם יחסי השפעה במקום העבודה

לבעל מרות ייחשב מנהל ישיר וגם ממונה עקיף שיש לו יכולת השפעה. בית הדין הגדיר מקרי ביניים בקשר לניצול מרות בעבודה במונח “יחסי השפעה”, שהם: יחסים שבהם קיים פער כוחות בין שני עובדים, שאינו נובע מכפיפות המוגדרת כיחסי מרות במובן שנקבע בפסיקה.

יחסי השפעה במקום העבודה מצויים בתווך שבין יחסי מרות (ממונה לכפיף) לבין היעדר מרות (חברים לעבודה במעמד זהה). כוח השפעה זה יכול להיווצר כתוצאה מפערים בין שני עובדים: פער בניסיון המקצועי, מידת החשיבות המקצועית במקום העבודה, מהות התפקיד, ותק, וטיב קשריו עם עובדים אחרים, שמו והמוניטין שלו במקום.
בית הדין הארצי קבע כי “כאשר מדובר בהטרדה מינית שבוצעה על ידי בעל השפעה, יש לקבוע כי רף ההוכחה המוטל על המוטרדת ביחס להוכחת רכיב ‘הראה למטריד כי אינו מעוניין’ (ראו הגדרות הצעות חוזרות ו-התייחסויות חוזרות) נמוך מהרף המוטל על מי שהוטרדה על ידי עובד במעמד זהה לה.
עוד נקבע כי ככל שיחסי ההשפעה חזקים יותר, הרף להוכחת רכיב הסירוב יהא נמוך יותר. ראו עוד על יחסי מרות הגדרה גם יחסי השפעה.

יחסי מרות בעבודה בהסכמה. מהו הניצול?

הרכיב העובדתי השני של יסוד “ניצול המרות” הוא מרכיב הניצול. המילה “ניצול” היא מילה נרדפת למילה “שימוש”, הכוונה לשימוש לרעה. המנהל משתמש בסמכותו או בכוחו להשפיע על מעמדו או עתידו של הכפוף למרותו, על מנת להשיג את הסכמתו לביצוע מעשה מיני. 

משהוכח יסוד המרות קמה חזקה, כלומר הנחה ראשונית, שהתקיים ניצול. פערי הכוחות בין הצדדים, המנהל ומי שכפוף לו, מטילים בספק את היכולת להתנגד או לבסס רצון חופשי ועצמאי. 

ניצול יחסי מרות מצד מנהל ישיר מאפיינים

  • פערי כוח והפרשי הגיל.
  • יכולת השפעה רבה של המנהל.
  • היוזמה של המנהל .
  • ושהעובדת היתה מודעת למעמדו של המנהל.
  • התנהגות של מנהל הנחשבת לניצול יחסי מרות יכולה להיוות מפורשת או ברמז, ישיר או עקיף.
  • ניצול יחסי מרות אינו בהכרח השמעת הצעה לקיום יחסי מין תמורת הטבה. ברוב המקרים המנהל לא ישמיע איום מפורש וברור.
  • המתלוננת לא צריכה להוכיח שהיה איום מפורש או כי פחדה למעמדה.
  • אין מקום להטיל על מתלוננת בהטרדה מינית בנסיבות של יחסי יחסי מרות בהסכמה נטל הוכחה כבד, לפיו עליה להראות באיזו דרך נוצלה, או נכפו עליה מעשים חמורים.

המנהל הוא זה שצריך להוכיח שאין ניצול מרות ביחסי עבודה

נפסק כי משהוכחו יסודות המרות, קמה חזקת ניצול המרות והנטל להפריך את הטענה כי התקיימה הטרדה מינית או ניצול מרות בהסכמה, עובר לכתפי בעל המרות. הנתבע בתביעה על ניצול יחסי מרות צריך להוכיח מערכת יחסים כוללת בינו לבין העובדת, שיש בה פעולות הדדיות המשקפות רצון משותף לרומן אמיתי. עליו להראות סממנים של מערכת יחסים שהינה גם חיצונית למסגרת יחסי העבודה. אמנם, ייתכן שמערכת יחסים שכזו נולדה במקום העבודה, אבל עליו להראות כי מערכת היחסים איננה בעלת זיקה בלעדית למסגרת העבודה. כך, למשל, אם יוכח פגישות לשעות העבודה ושלא במקום העבודה.

מערכת יחסים של יחסי מין מזדמנים, לא מחייבת ונטולת אופי של קרבה הדדית תיחשב להטרדה מינית בנסיבות של ניצול יחסי מרות בעבודה.

אם העובדת יזמה את הרומן, האם גם אז ניצול מרות בהסכמה? 

גם אם העובדת יזמה את הקשר המיני או “פיתתה” ואפילו “התאהבה בי”, כלשון נתבעים רבים, עדיין התנהגות המנהל יכולה להיחשב להטרדה מינית. זו טענת ההגנה הנפוצה ביותר של מנהלים בתביעות שאני מגישה על הטרדה מינית. 

בתי הדין קבעו כי אין מקום לקבוע כלל שאם עובד יוזם את יחסי המין אז אין ניצול יחסי מרות. בנסיבות מסוימות, גם היענות של ממונה ליוזמתה של מי שכפופה לו לפיתוח קשר כלשהו עמו, יכול להיחשב ניצול יחסי מרות. לעיתים מדובר ביוזמה “טכנית” בלבד, כשברור שזו הדרך היחידה להימנע מפיטורים או לקבל קידום במקום העבודה. בית הדין הארצי מטיל את מלוא כובד האחריות על המנהל גם במקרה של יוזמה מצד העובדת:  “ישקול הממונה את צעדיו, ואם הבחין ביוזמה או פיתוי של עובדת, הקשורות ביכולתו להשפיע על מעמדה, הוא זה שאחראי להימנע מקשר מיני איתה. הבחירה להיענות לפיתוי בנסיבות אלו, היא היא ניצול יחסי המרות”.  

תביעה בגין ניצול יחסי מרות

אם אתם שוקלים להגיש תביעה על ניצול יחסי מרות, מומלץ ללכת לייעוץ משפטי אצל עורך דין הטרדה מינית בעבודה. בייעוץ המשפטי צריך לבדוק האם הקשר בהסכמה עם המנהל הישיר הממונה הוא אכן ניצול מרות, מהן ההוכחות לכך, ומה אפשרות הפעולה המתאימה ביותר בנסיבות העניין. על ייעוץ משפטי עורך דין הטרדה מינית בעבודה.

הטרדה מינית הגדרה סוגי הטרדות מיניות

מהן התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית? מהאתר של עו"ד מיה צחור, יותר מ-25 שנות ניסיון בתביעות הטרדה מינית בעבודה   המשך קריאה »

עורכת דין הטרדה מינית בעבודה

תוכן עניינים ייצוג משפטי עורך דין הטרדה מינית אני עורכת דין מתמחה בהטרדה מינית בעבודה, בעלת ניסיון של יותר מ-25   המשך קריאה »

פיצוי כספי, לא דמי שתיקה

מה זה בעצם משא ומתן לפשרה כספית על הטרדה מינית, מה היתרונות לנפגע/ת ההטרדה המינית. אין ממש בביקורת הציבורית כאילו   המשך קריאה »

הטרדה מינית מילולית

תוכן עניינים כשאני כותבת מכתב למעסיק או מנהל בתלונה שמנהל הטריד עובדת שלו מינית, משום שבישיבה של עובדים אמר לה   המשך קריאה »

דיבור מיני בוטה האם זו הטרדה מינית

תוכן עניינים דיבור מיני בוטה הוא התנהגות שנחשבת להטרדה מינית מילולית, ההגדרה בחוק למניעת הטרדה מינית מנוסחת כך: “התייחסות מבזה   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה – שאלות ותשובות

כל האינפורמציה בהרחבה על הטרדה מינית במקום עבודה, מאמרים והסברים מהניסיון, כתבתי בדף הראשי הטרדה מינית בעבודה. כאן ריכזתי שאלות נפוצות   המשך קריאה »

בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום

נניח יחסי מין מלאים למשל בין בוס למי שכפופה לו. האם התנהגותו של הממונה תיחשב להטרדה מינית לפי החוק למניעת   המשך קריאה »

רומן בעבודה או ניצול יחסי מרות?

מתלוננת שטוענת להטרדה מינית במקום העבודה צריכה להוכיח התנהגויות חוזרות בעלות אופי מיני, ושהראתה למטריד שאינה מעוניינת בהצעות או בהתייחסויות   המשך קריאה »

פיצוי של 185,000 שקל על הפרת חובות מעסיק הטרדה מינית

מעסיקה שלא נקטה אמצעי מנע, טיפול כושל בתלונה על הטרדה מינית, לא מינתה ממונה מתאימה תשלם 85,000 שקל פיצוי לעובדת.    המשך קריאה »

התעמרות בעבודה לעומת התנכלות על רקע הטרדה מינית

המונח “התנכלות” מתייחס לתופעה של “פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית”.   המשך קריאה »

פיטורי מרצה בגלל קשר מיני עם סטודנטית

פסק דין בעניין פיטוריו של התובע מעבודתו כחבר סגל במכללה האקדמית תל חי בעקבות קשר מיני שניהל עם סטודנטית שלימד   המשך קריאה »

טיפול בהטרדה מינית בעבודה מה חובות מעסיק

תוכן עניינים טיפול בהטרדה מינית בעבודה לפי החוק בתי הדין מדגישים את החשיבות שיש במילוי קפדני של ההוראות הפורמליות של   המשך קריאה »

עובדת שהתלוננה על הטרדה מינית חויבה בפיצוי על לשון הרע

מנהל חברה טען שעובדת הוציאה את דיבתו רעה כאשר טענה כי הטריד אותה מינית במהלך עבודתה בחברה. לטענתו של התובע,   המשך קריאה »

תגובת מנכ”ל שזילזל בתלונה על הטרדה מינית הוכרה כתאונת עבודה

בשיחה הבנתי עד כמה שימשתי ככלי בידי החברה, וזה גרם לי לי לקושי נפשי רב, קריסה ומשבר אמון. השקעתי שם   המשך קריאה »

30,000 שקל פיצוי ממנהל שהטריד מילולית, החברה תשלם רק 10,000

התובעת טענה לשלושה מקרים של הטרדה מינית, וכי בגלל סירוביה החוזרים ונשנים להצעות הנתבע, הוא להתנכל אליה עד שפוטרה מהעבודה.   המשך קריאה »

למי הסמכות לדון בתביעה נזיקית לאחר הרשעה במעשה מגונה

לפי החוק למניעת הטרדה מינית לבית הדין לעבודה סמכות עניינית ייחודית לדון בתביעות בגין הטרדות מיניות, אשר נמנו בסעיף 3 לחוק למניעת   המשך קריאה »

האם אפשר לתבוע אישית ממונה על הטרדה מינית במקום העבודה?

עובדת חברה שמונתה מטעם המעסיק לשמש ממונה על מניעה של הטרדה מינית ובירור תלונות על הטרדה מינית, עתרה לבית הדין   המשך קריאה »

ניצול מרות: יחסי השפעה במקום העבודה

בית הדין הארצי טבע בפסק דין מסוף 2022 מונח חדש המתאר יחסי כוחות בהקשר של הטרדה מינית וניצול יחסי מרות.   המשך קריאה »

בתי המשפט על טענת ההגנה הנפוצה: העובדת יזמה, פיתתה

זאת טענת ההגנה הנפוצה של ממונים שמוגשת נגדם תלונה על הטרדה מינית. פסקי דין קבעו כי אין מקום לקבוע כלל   המשך קריאה »

תלונה מאוחרת על הטרדה מינית, גרסה מתפתחת

התופעה של כבישת התלונה בעבירות מין, ובכלל זה מעשי הטרדה מינית במסגרת העבודה, אינה נדירה, ולעניין זה הסברים אפשריים מסוגים שונים.   המשך קריאה »

הערות סקסיסטיות הטרדה מינית מדירה

הטרדה מינית מדירה, הכוונה להערות סקסיסטיות משפילות שמערערות את תחושת המקצועיות של נשים, חותרות תחת ביטחונן העצמי, ממאיסות עליהן את   המשך קריאה »

לא כל התייחסות לנטייה מינית היא הטרדה מינית

בעניין שנדון בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב התובע טען כי הממונה השמיע לעברו אמירות המייחסות לו נטיות הומוסקסואליות, בהתייחסויות   המשך קריאה »

מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה המועדים להטרדות מיניות

יש מקומות עבודה שבהם תליית תקנון הטרדה מינית ומינוי ממונה זה לא מספיק מבחינת חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית   המשך קריאה »

מיולי 2022: אסור לשאול עובד או מועמד על עבר פלילי

ביום 12.7.2022 נכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, שנועד להגדיר מחדש את נקודת האיזון הראויה בין: הצורך לקיים מאגר   המשך קריאה »

האם יש חיסיון על עדויות עובדים בפני ממונה על הטרדה מינית

האם עובדים הנקראים להעיד בבירור הטרדה מינית יכולים לסמוך שהממונה לא תגלה לאיש את תוכן עדותם?   המשך קריאה »

שתיית אלכוהול מגופה של מלצרית (באדי שוט) – הטרדה מינית

באדי שוט זה לא אירוע כיפי קליל בפאב, אלא ניצול מיני וביזוי וגם מעשה מגונה.   המשך קריאה »

הטרדה מינית: קרא לעובדת זנזונת וצילם אותה בסתר

נקבע שהכינוי זנזונת הטרדה מינית. ואילו הצילום מהווה התנכלות. העובד צילם את העובדת כדי להפחידה ולאיים עליה שישלח את תמונתה   המשך קריאה »

בוטל פסק דין מיליון שקל על ניצול יחסי מרות

לא התקיימו יחסי מרות בין המערער למשיבה, וגם אם היו קיימים יחסי מרות, אין מדובר בהטרדה מינית, כי היו יחסים   המשך קריאה »

בג”ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

בצעד נדיר ביטל בית המשפט העליון (פברואר 2019) פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, שקבע כי עובדת שהתפטרה בשל   המשך קריאה »

300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רוויית תכנים מיניים

העובדת הייתה בבחינת "קהל שבוי" להתבטאויותיו המיניות של המנהל והיא לא יכלה להימנע מהאזנה להן, ובכך יש ניצול של יחסי   המשך קריאה »

הטרדה מינית בהייטק

העיתון דה מארקר פירסם כתבת עומק בנושא הטרדות מיניות בהייטק הישראלי. בדף זה אביא ציטוטים עיקריים שלי מתוך תשובות לשאלות   המשך קריאה »

20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית

מעסיק צריך לברר תלונה על הטרדה מינית גם היא מוגשת נגד אדם שאינו עובד אצל המעסיק   המשך קריאה »

תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית

תקנות למניעת הטרדה מינית תשנ”ח 1998 והתקנון לדוגמה, באדיבות אתר נבו.   המשך קריאה »

החוק למניעת הטרדה מינית – נוסח החוק

החוק למניעת הטרדה מינית, נוסח החוק באדיבות אתר נבו.   המשך קריאה »

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

בקישורים הבאים תוכלו לעיין בחוקים ובתקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה, התשנ”ח – 1998. החוק למניעת הטרדה מינית התשנ”ח – 1998 חוק   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה

אם שניים לא מסוגלים להיות יחד - מי צריך ללכת, זה שייצרו גובר עליו או מושא הכמיהה?   המשך קריאה »

תפקיד בית הדין בהנחלת נורמות למניעת הטרדה מינית

בפסק הדין המנחה בעניין ניצול מרות כובד המשקל הועבר אל בעל המרות והופחת ממשקלה של ההסכמה כביכול של אותה עובדת.   המשך קריאה »

ראיות בתביעת הטרדה מינית

הפסיקה מכירה בקושי של תובעות להביא ראיות על הטרדה מינית. מה בכל זאת עוזר להוכיח הטרדה מינית בעבודה?   המשך קריאה »

התיישנות בתביעות על הטרדה מינית

עד ליום 1 בינואר 2012 היתה ההתיישנות על תביעות מכוח למניעת הטרדה מינית – שלוש שנים בלבד. הגבלת ההתיישנות בתביעות   המשך קריאה »

פסק דין בתביעה שייצגתי: מעסיק ישלם פיצוי חסר תקדים על פגיעה בכבודו של עובד וגם יחזיר אותו לתפקידו

בית הדין פסל את החלטת מנכ"ל החינוכית להעביר עובד מתפקידו, בשל אות הקלון שדבק בו כאילו ביצע הטרדה מינית והפגיעה   המשך קריאה »

הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מאפשר לתבוע, בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק על הטרדה מינית בסכום של 120,000 שקל, פיצוי נזיקי    המשך קריאה »

גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון

גישור היא אופציה נוספת שנמצאת על השולחן. לא לכל אחד זה מתאים, גם לא לכל מקרה. יש והגישור נעשה לפני   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה

במאמר שפורסם ב”הארץ” (25.10.06), שכותרתו “לא כולן שוות 50,000” (הכותרת של עורכי הארץ), הסברתי שדרישה לפיצוי כספי בגין הטרדה מינית,   המשך קריאה »

פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית

תביעת פיצויים בגין הטרדה מינית מסתיימת לעיתים בפשרה כספית. זה לא דמי שתיקה   המשך קריאה »

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

ראשי פרקים לפוסט: תקופה ארוכה ניסחתי בליבי את המאמר שעליי לכתוב על חוסר צדק משווע ממעלה ראשונה, ששמו בירור הטרדה מינית   המשך קריאה »

ממונה על הטרדה מינית במקום עבודה

במסגרת עבודתי והתמחותי בנושא הטרדה מינית בעבודה אני מציעה את עצמי לתפקיד אחראית (ממונה) במקומות עבודה לבירור תלונות על הטרדה   המשך קריאה »

תביעות של עובדים גברים על הטרדה מינית

ייצגתי עובד שתבע את המעסיק על התעלמות מתלונתו על הטרדה מינית. העובד בחר שלא להגיש תביעה נגד העובדת. בית הדין האזורי   המשך קריאה »

הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו

שורה של חובות מוטלות על המעסיק – מקום העבודה מכוח החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית. קיראו כאן   המשך קריאה »

בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

בפוסט זה תקראו: נניח שמועה נניח יש שמועה במקום העבודה שממונה מנהל מערכת יחסים אישית עם עובדת הכפופה לו. אם   המשך קריאה »

מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה המעסיק על הטרדה מינית

עובדים ועובדות המתלוננים על הטרדה מינית בעבודה מבקשים לתבוע פיצוי כספי על ההטרדה המינית עצמה ועל הנזק שנגרם להם. למשל: נזק נפשי,   המשך קריאה »

הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?

כשמדובר בהצעות מיניות חוזרות או בהתייחסויות מיניות חוזרות, התנהגות המציע תיחשב להטרדה מינית גם אם העובד לא הראה כי אינו   המשך קריאה »

התפטרות בגלל הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית וגם נותן אפשרויות לפעולה: תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה, תביעה כספית על   המשך קריאה »

הטרדות מינית בעבודה: מהי התנכלות

המונח “התנכלות” מתייחס לתופעה של “פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית”.   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית

העובדת הזרה חששה שלא תקבל שכר ולכן הבליגה על הטרדות מיניות מילוליות ונגיעות מזדמנות. אירוע התקיפה המינית היה הקש ששבר   המשך קריאה »

לתבוע או להגיש תלונה במשטרה על הטרדה מינית?

כאשר מתלוננת באה אליי עם סיפור של הטרדה מינית, ואני פורשת לפניה את האפשרויות העומדות בפניה במקרה של הטרדה מינית   המשך קריאה »

300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל במלואה תביעה כספית של עובדת סיעודית, אזרחית מולדבה, שטענה להטרדה מינית בעבודה, מעשים   המשך קריאה »

למה תביעה על הטרדה מינית ולא הגשת תלונה במשטרה

מה ההבדל בין הגשת תביעה כספית בגין הטרדה מינית לבין הגשת תלונה במשטרה ולמה תביעה כספית נראית לי אופציה טובה   המשך קריאה »

תביעת פיצויים בגין הטרדה מינית בעבודה

כמה כסף מקבלים על הטרדה מינית? זו השאלה ששואלים אותי מי ששוקלים להגיש תביעת פיצויים על הטרדה מינית בעבודה. 120,000   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות

מה נחשב הטרדה מינית ואיך לפעול? תלונה למקום עבודה? תביעה לפיצוי על הטרדה מינית?   המשך קריאה »

הקשר בין מתירנות מינית והטרדה מינית

מנהל מסעדה הורשע בהטרדה מינית עת הציע למלצרית שעבדה אצלו את ההצעה המגונה במילים הבאות: “מה היה קורה אם מישהו   המשך קריאה »

פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים

עובדות פסק הדין בקצרה: התובע שימש מאמן שחיה של קבוצת הבוגרים של הנתבעת, במשך 14 שנה.  במקביל להליכים לחידוש חוזה   המשך קריאה »

פסק דין: גידופים מיניים אינם “מעשה קונדס”

בפסק הדין (27.8.18, השופט אורן שגב) נדונו השאלות הבאות: האם התובע נחשף להטרדות מיניות מצד עובד הנתבעת? האם הנתבעת פעלה בעניין בהתאם   המשך קריאה »

לא כל אמירה בוטה ושובניסטית היא הטרדה מינית

ישנן אמירות שובניסיסטיות ולא ראויות, אבל הטרדה מינית הן לא   המשך קריאה »

הטרדה מינית: הפסיכולוגיה של יחסי המרות

ביחסי מרות תמונה מלאת פערים וסתירות. אישה הדומה לכל אחת מאיתנו הופכת להיות קורבן. מה קורה במערכת היחסים הזאת שהופך   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

מתן אפשרות לשלילה קטגורית של יחסי מרות מרגע שבו נודע לצדדים כי יחסי העבודה עומדים להסתיים בטווח זמן קרוב, עלול   המשך קריאה »

ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?

בחוק למניעת הטרדה מינית כתוב שרק הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו להטרדה מינית. הגדרה נוספת של החוק למניעת הטרדה מינית היא:   המשך קריאה »

חיזור או הטרדה מינית

למה הכוונה “הצעה בעלת אופי מיני”? בעמוד זה אני כותבת על ההגדרה בחוק למניעת הטרדה מינית, סעיף 3 (א) (3)   המשך קריאה »