לפניות

אני בחודש השלישי ובהריון, אני צריכה להודיע בראיון העבודה על כך?

לא, לפי החוק והפסיקה לא צריך להודיע על ההריון אלא בחודש החמישי. אין חובה בחוק לספר.

אני בטיפולי פוריות. להגיד בראיון?

המחוקק לא קובע דבר על חובה להודיע על טיפולי פוריות. 

התקבלתי לעבודה, זימנו אותי לראיון סופי ובין לבין גיליתי שאני בהריון. אם אספר, ייתכן שלא אתקבל אבל אני מרגישה צורך להיות כנה. מה עושים?

זה לשיקולך האישי. אם את מרגישה שההחלטה של המעביד יכולה להשתנות, בכל הקשור לקבלה לעבודה, הקליטי את השיחה הזאת. אם המעביד יודיע לך אחר כך שבעצם לא התקבלת לעבודה, אולי תוכלי לעשות מזה, אם תרצי, משהו משפטי.

התחלתי טיפולי פוריות. אני צריכה לספר למעביד?

אם העובדת מתכוונת להיעדר בגלל הטיפולים, היא רשאית להעדר מהעבודה לצורך הטיפולים, ובלבד שהודיעה על כך למעביד מראש. 

אני בטיפולי פוריות ועובדת ארבעה חודשים בחברה. מותר לפטר אותי?

על המעביד איסור לפטר בטיפולי פוריות רק אם נעדרת מהעבודה לצורך טיפול הפוריות. אסור יהיה לפטר אותך בתקופת ההיעדרות וכן 150 יום אחריה, אלא בהיתר ממשרד התמ”ת. אם לא נעדרת מהעבודה, מותר לפטר אותך בהקשר זה.

כותבת האתר, עו”ד מיה צחור, יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, אפליה בעבודה, פיטורים בהריון ואחרי חופשת לידה, הטרדה מינית בעבודה. ייעוץ משפטי וייצוג, גישור.
לפניות

אני עובדת בחברה חודשיים, ואמרתי למעביד שאני חושבת על טיפולי פוריות. בסוף יום העבודה הוא פיטר אותי. לא נעדרתי מהעבודה. מותר לו?

אם את חושבת שהפיטורים קשורים לתוכנית שלך לעבור טיפולי פוריות, אז אמנם מותר לפטר אותך לפי חוק עבודת נשים, אבל ייתכן שמדובר באפליה בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

זכויות במהלך הריון

מתי צריך להודיע על ההריון? האם באמת אסור לפטר בהריון? ואם המעסיק מבקש לפטר אשה בהריון, האם יש סיכוי שיקבל אישור ממשרד הכלכלה   המשך קריאה »

מתי להודיע על הריון

עובדת צריכה להודיע למעבידה על הריונה בחודש החמישי להריונה. כמובן שאפשר להודיע גם קודם. מרגע ההודעה אסור למעביד להעסיק את   המשך קריאה »

עבודות אסורות או מוגבלות בהריון

אישה בגיל הפוריות ובהריון לא תיחשף בעבודתה לקרינה, בתקופת ההריון וההנקה, בשיעור העולה על הקבוע בתקנות ולעבודה עם חומרים מסוכנים:   המשך קריאה »

העדרויות במהלך ההריון

היעדרות לבדיקות רפואיות עובדת רשאית להעדר מעבודתה בלא שינוכו משכרה ימי היעדרותה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ו/או בדיקות   המשך קריאה »

למצוא עבודה בהריון

נשים בהריון המחפשות עבודה יודעות שהסיכוי למצוא נמוך. מעסיקים פשוט לא מקבלים נשים בהריון. יש לכך כמה סיבות: עד שהעובדת משתלבת   המשך קריאה »

פיטורים בגלל העדרויות למחלת ילד – אפליה

לא פעם קורה שמעביד קורא לעובדת לשיחה שבה הוא מתרעם על היעדרויותיה הממושכות לצורך מחלת ילד. מעבידים גם נמנעים מלקבל   המשך קריאה »

זכויות לאחר הלידה

על אורכה של חופשת הלידה, מתי צריך להודיע למעביד שחוזרים, הזכות לפיצויי פיטורים כשמתפטרים, על חופשה ללא תשלום ושעת הנקה   המשך קריאה »

חופשת לידה או “תקופת לידה והורות”

חופשת לידה – 26 שבועות, מהם 15 שבועות בלבד בתשלום עובדת זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, מהם 15 שבועות   המשך קריאה »

התפטרות לצורך טיפול בילד

התפטרה עובדת, תוך תשעה חודשים מהיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה כפיטורים והיא תהא זכאית לפיצויי פיטורים.   המשך קריאה »

זכויות לאחר חופשת הלידה: חופשה ללא תשלום ושעת “הנקה”

הזכות לעבוד שעה פחות (“שעת הנקה”) – מהי משרה מלאה לעובדת העובדת במשרה מלאה זכות לעבוד שעה פחות, מתום חופשת   המשך קריאה »

זכותה של אם לדמי אבטלה

זכאות לדמי אבטלה בעקבות התפטרות לצורך טיפול בילד ככלל, עובדת המתפטרת לצורך טיפול בילד זכאית לפיצויי פיטורים – אך לא   המשך קריאה »

היעדרויות ואיסור פיטורים – זכויות בטיפולי פוריות

היעדרות עקב טיפולי פוריות עובדת העוברת טיפולי פוריות רשאית להעדר מהעבודה לצורך הטיפולים, ובלבד שהודיעה על כך למעביד מראש.  ימי   המשך קריאה »

חופשת אבהות

מליאת הכנסת אישרה (27.6.16) את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 55) (חופשת אבהות), התשע”ו-2016, שלפיה עובד יהיה רשאי להיעדר עד 5   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי בנושא זכויות נשים בעבודה

הייעוץ המשפטי נועד בראש ובראשונה לבחון מהי העילה המשפטית הרלוונטית בנסיבות העובדתיות האישיות. חשוב לקרוא ולהבין, אינפורמציה ברשת לא חסר.   המשך קריאה »

הקלות בחוק עבודת נשים להורים חד הוריים

עבודת לילה הוגדרה בחוק עבודת נשים כפרק זמן בן 11 שעות ובהן השעות שבין 24.00 ובין 06.00, ובחקלאות השעות שבין   המשך קריאה »