לפניות

זכאות לדמי אבטלה בעקבות התפטרות לצורך טיפול בילד

ככלל, עובדת המתפטרת לצורך טיפול בילד זכאית לפיצויי פיטורים – אך לא לדמי אבטלה. ואולם, אם העובדת עבדה בטרם הלידה עד שעות הערב ועכשיו היא מבקשת לקצר את יום עבודתה לשעות עבודה רגילות ומקום העבודה לא מאפשר זאת – התפטרותה תיחשב לפיטורים גם לצורך קבלת דמי אבטלה מן המוסד לביטוח לאומי. רצוי להצטייד במכתב המאשר שלא היתה אפשרות לעבוד בשעות נוחות.

זכותה של אם המחפשת עבודה לדמי אבטלה, כשהיא מעוניינת לעבוד בשעות הנוחות לאם

פסיקת בית הדין לעבודה קובעת כי לא כל תשובה שלילית מצד מחפש עבודה להצעת עבודה היא בגדר סירוב. הדבר תלוי בנסיבות, כשהשאלה היא האם נהג האדם כמחפש עבודה ולא כמי שסומך על כך שבאין עבודה יקבל דמי אבטלה. בשני פסקי דין שייצגתי באחרונה התחשב בית הדין לעבודה בנסיבותיה המיוחדות של אם, לעניין סירובה לעבוד בשעות עבודה שאינן מתאימות לאם. כלומר, בית הדין קבע כי אי הסכמה מצד אם לעבוד בשעות לא שגרתיות, לא ייחשב “סירוב”, והמובטלת תוכל לקבל דמי אבטלה.

אם שמסרבת לצאת מהבית ב–5 וחצי בבוקר

שירות התעסוקה הציע לאם לשתי בנות קטנות, אחות במקצועה, עבודה המתחילה בשעה 6 וחצי בבוקר. אותה מובטלת אמרה שלצורך התייצבות בשעה זו היא צריכה לעזוב את הבית בשעה 5 וחצי בבוקר. שירות התעסוקה רשם לה “סירוב” והיא לא קיבלה דמי אבטלה. המובטלת עירערה באמצעותי לבית הדין. בפסק הדין נקבע כי המערערת לא נענתה להצעת העבודה לא בשל חוסר רצונה לעבוד אלא בגין אי יכולתה לצאת בשעה כה מוקדמת לעבודה כשהיא מטופלת בשתי בנות שהקטנה בהן היא בת ארבע. שירות התעסוקה הגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה והערעור נדחה.
(תיק עב’ 4937/01 דליה שוקרון – שירות התעסוקה)

אם שרוצה לעבוד לפי שעות המעון

שירות התעסוקה היפנה את דבורה ברויטמן, אם לתינוקת, לעבודה בשעות 8 – 17. ברויטמן טענה שהיא אינה יכולה לעבוד אחרי השעה 4 משום שהיא צריכה לאסוף את בתה מהמעון עד השעה 16:30 לכל היותר. שירות התעסוקה רשם לה סירוב. בערעור שהיגשתי קבע בית הדין אין לראות באי הסכמתה לעבוד עד השעה 5 “סירוב” והיא זכאית לדמי אבטלה.
(תיק עב’ 910014/99 דבורה ברויטמן יהב – שירות התעסוקה)

זכויות במהלך הריון

מתי צריך להודיע על ההריון? האם באמת אסור לפטר בהריון? ואם המעסיק מבקש לפטר אשה בהריון, האם יש סיכוי שיקבל אישור ממשרד הכלכלה   המשך קריאה »

מתי להודיע על הריון

עובדת צריכה להודיע למעבידה על הריונה בחודש החמישי להריונה. כמובן שאפשר להודיע גם קודם. מרגע ההודעה אסור למעביד להעסיק את   המשך קריאה »

עבודות אסורות או מוגבלות בהריון

אישה בגיל הפוריות ובהריון לא תיחשף בעבודתה לקרינה, בתקופת ההריון וההנקה, בשיעור העולה על הקבוע בתקנות ולעבודה עם חומרים מסוכנים:   המשך קריאה »

העדרויות במהלך ההריון

היעדרות לבדיקות רפואיות עובדת רשאית להעדר מעבודתה בלא שינוכו משכרה ימי היעדרותה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ו/או בדיקות   המשך קריאה »

טיפולי פוריות – שאלות ותשובות

אני בחודש השלישי ובהריון, אני צריכה להודיע בראיון העבודה על כך? לא, לפי החוק והפסיקה לא צריך להודיע על ההריון   המשך קריאה »

למצוא עבודה בהריון

נשים בהריון המחפשות עבודה יודעות שהסיכוי למצוא נמוך. מעסיקים פשוט לא מקבלים נשים בהריון. יש לכך כמה סיבות: עד שהעובדת משתלבת   המשך קריאה »

פיטורים בגלל העדרויות למחלת ילד – אפליה

לא פעם קורה שמעביד קורא לעובדת לשיחה שבה הוא מתרעם על היעדרויותיה הממושכות לצורך מחלת ילד. מעבידים גם נמנעים מלקבל   המשך קריאה »

זכויות לאחר הלידה

על אורכה של חופשת הלידה, מתי צריך להודיע למעביד שחוזרים, הזכות לפיצויי פיטורים כשמתפטרים, על חופשה ללא תשלום ושעת הנקה   המשך קריאה »

חופשת לידה או “תקופת לידה והורות”

חופשת לידה – 26 שבועות, מהם 15 שבועות בלבד בתשלום עובדת זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, מהם 15 שבועות   המשך קריאה »

התפטרות לצורך טיפול בילד

התפטרה עובדת, תוך תשעה חודשים מהיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה כפיטורים והיא תהא זכאית לפיצויי פיטורים.   המשך קריאה »

זכויות לאחר חופשת הלידה: חופשה ללא תשלום ושעת “הנקה”

הזכות לעבוד שעה פחות (“שעת הנקה”) – מהי משרה מלאה לעובדת העובדת במשרה מלאה זכות לעבוד שעה פחות, מתום חופשת   המשך קריאה »

היעדרויות ואיסור פיטורים – זכויות בטיפולי פוריות

היעדרות עקב טיפולי פוריות עובדת העוברת טיפולי פוריות רשאית להעדר מהעבודה לצורך הטיפולים, ובלבד שהודיעה על כך למעביד מראש.  ימי   המשך קריאה »

חופשת אבהות

מליאת הכנסת אישרה (27.6.16) את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 55) (חופשת אבהות), התשע”ו-2016, שלפיה עובד יהיה רשאי להיעדר עד 5   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי בנושא זכויות נשים בעבודה

הייעוץ המשפטי נועד בראש ובראשונה לבחון מהי העילה המשפטית הרלוונטית בנסיבות העובדתיות האישיות. חשוב לקרוא ולהבין, אינפורמציה ברשת לא חסר.   המשך קריאה »

הקלות בחוק עבודת נשים להורים חד הוריים

עבודת לילה הוגדרה בחוק עבודת נשים כפרק זמן בן 11 שעות ובהן השעות שבין 24.00 ובין 06.00, ובחקלאות השעות שבין   המשך קריאה »