לפניות

חוקי העבודה נותנים הגנה לנשים הרות, אבל ההגנה היא מוגבלת. נשים רבות מופתעות מקורת הגג החלקית שהחוק נותן. אסור, למשל, לפטר עובדת בהריון, אבל האיסור אינו מוחלט. המעביד יכול לבקש היתר לפיטורי אשה בהריון ממשרד הכלכלה. משרד הכלכלה נותן במקרים רבים אישור לפיטורי עובדת בהריון. ואז העובדת נשארת בלי עבודה ובלי יכולת של ממש למצוא עבודה אחרת.

לפטר בהריון אסור, אז הרעת תנאים

ישנם מעבידים החוששים לפטר לעתים עובדת הרה ואז הם מרעים את תנאי עבודתה: תפקיד אחר, שינוי במעמד, פתאום מתחשבנים איתה על כל שעה וכל היעדרות, מקפידים איתה על נהלים, מחפשים אותה בקטנות. החוק לא נותן לכך תשובה. נכון, יש כמה פסקי דין האוסרים התנכלות כלפי אשה בהריון, אבל הליך משפטי לא יכול בדרך כלל לשנות התנהגות של מנהל שמחליט שעובדת בהריון זה הדבר האחרון שמתאים לו עכשיו. ואם אי אפשר לפטר, כי אסור, אז אפשר סתם להיות לא נחמד. ולכי תנהלי על זה משפט.

בתביעה שבה ייצגתי את העובדת
המעסיק אמר למנהלת בהריון – מהיום את מזכירה של המנהל שמחליף אותך.  בתביעה שהגישה באמצעותי נפסק למנהלת פיצוי חסר תקדים, על אפליה בהריון ולאחר חופשת הלידה.
לפסק הדין

לעובדת הזכות לחזור לעבודה אחרי חופשת לידה למשך 60 יום. כוונת החוק היתה לאפשר לנשים לחזור לתקופה קצרה ואז המעבידים יראו שהשד לא נורא כל כך ועובדת שהיא גם אמא יכולה לעשות את העבודה כמו קודם. אבל במציאות אנחנו רואים שהחוק לא עזר במיוחד לנשים להשתלב במעגל העבודה לאחר חופשת הלידה ורבות מהן מוצאות את עצמן מחוצה לו, למרות החוק.

חילקתי את העניין לכמה נושאים, כדי שתוכלו למצוא תשובה מהירה לשאלה שמטרידה אתכם. כתבתי את הדברים תוך תרגום החוק לחיי המעשה, נתתי דוגמאות מתוך הפרקטיקה שלי והדגשתי את העיקר. אין האמור באתר תחליף לייעוץ משפטי אישי הקשור בנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה.

זכויות במהלך הריון

מתי צריך להודיע על ההריון? האם באמת אסור לפטר בהריון? ואם המעסיק מבקש לפטר אשה בהריון, האם יש סיכוי שיקבל אישור ממשרד הכלכלה   המשך קריאה »

מתי להודיע על הריון

עובדת צריכה להודיע למעבידה על הריונה בחודש החמישי להריונה. כמובן שאפשר להודיע גם קודם. מרגע ההודעה אסור למעביד להעסיק את   המשך קריאה »

עבודות אסורות או מוגבלות בהריון

אישה בגיל הפוריות ובהריון לא תיחשף בעבודתה לקרינה, בתקופת ההריון וההנקה, בשיעור העולה על הקבוע בתקנות ולעבודה עם חומרים מסוכנים:   המשך קריאה »

העדרויות במהלך ההריון

היעדרות לבדיקות רפואיות עובדת רשאית להעדר מעבודתה בלא שינוכו משכרה ימי היעדרותה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ו/או בדיקות   המשך קריאה »

טיפולי פוריות – שאלות ותשובות

אני בחודש השלישי ובהריון, אני צריכה להודיע בראיון העבודה על כך? לא, לפי החוק והפסיקה לא צריך להודיע על ההריון   המשך קריאה »

למצוא עבודה בהריון

נשים בהריון המחפשות עבודה יודעות שהסיכוי למצוא נמוך. מעסיקים פשוט לא מקבלים נשים בהריון. יש לכך כמה סיבות: עד שהעובדת משתלבת   המשך קריאה »

פיטורים בגלל העדרויות למחלת ילד – אפליה

לא פעם קורה שמעביד קורא לעובדת לשיחה שבה הוא מתרעם על היעדרויותיה הממושכות לצורך מחלת ילד. מעבידים גם נמנעים מלקבל   המשך קריאה »

זכויות לאחר הלידה

על אורכה של חופשת הלידה, מתי צריך להודיע למעביד שחוזרים, הזכות לפיצויי פיטורים כשמתפטרים, על חופשה ללא תשלום ושעת הנקה   המשך קריאה »

חופשת לידה או “תקופת לידה והורות”

חופשת לידה – 26 שבועות, מהם 15 שבועות בלבד בתשלום עובדת זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, מהם 15 שבועות   המשך קריאה »

התפטרות לצורך טיפול בילד

התפטרה עובדת, תוך תשעה חודשים מהיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה כפיטורים והיא תהא זכאית לפיצויי פיטורים.   המשך קריאה »

זכויות לאחר חופשת הלידה: חופשה ללא תשלום ושעת “הנקה”

הזכות לעבוד שעה פחות (“שעת הנקה”) – מהי משרה מלאה לעובדת העובדת במשרה מלאה זכות לעבוד שעה פחות, מתום חופשת   המשך קריאה »

זכותה של אם לדמי אבטלה

זכאות לדמי אבטלה בעקבות התפטרות לצורך טיפול בילד ככלל, עובדת המתפטרת לצורך טיפול בילד זכאית לפיצויי פיטורים – אך לא   המשך קריאה »

היעדרויות ואיסור פיטורים – זכויות בטיפולי פוריות

היעדרות עקב טיפולי פוריות עובדת העוברת טיפולי פוריות רשאית להעדר מהעבודה לצורך הטיפולים, ובלבד שהודיעה על כך למעביד מראש.  ימי   המשך קריאה »

חופשת אבהות

מליאת הכנסת אישרה (27.6.16) את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 55) (חופשת אבהות), התשע”ו-2016, שלפיה עובד יהיה רשאי להיעדר עד 5   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי בנושא זכויות נשים בעבודה

הייעוץ המשפטי נועד בראש ובראשונה לבחון מהי העילה המשפטית הרלוונטית בנסיבות העובדתיות האישיות. חשוב לקרוא ולהבין, אינפורמציה ברשת לא חסר.   המשך קריאה »

הקלות בחוק עבודת נשים להורים חד הוריים

עבודת לילה הוגדרה בחוק עבודת נשים כפרק זמן בן 11 שעות ובהן השעות שבין 24.00 ובין 06.00, ובחקלאות השעות שבין   המשך קריאה »