יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, הטרדה מינית בעבודה, אפליה.

התפטרות לצורך טיפול בילד

Asset 5 2 (1)

התפטרה עובדת, תוך תשעה חודשים מהיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה כפיטורים והיא תהא זכאית לפיצויי פיטורים. כנ"ל לגבי עובדת שקיבלה לאימוץ ילד שטרם מלאו לו 13 שנה, ותוך תשעה חודשים מיום קבלתו לאימוץ התפטרה על מנת לטפל בו, ובלבד שניתן צו אימוץ, בין אם לפני התפטרותה ובין אם אחריה.

מתי אפשר להמשיך לעבוד אחרי התפטרות לצורך טיפול בילד? 

עובדת שהתפטרה על מנת לטפל בילדה זכאית לפיצויי פיטורים גם אם זמן קצר לאחר התפטרותה החלה לעבוד במקום אחר, בתנאי שהעבודה במקום החדש מאפשרת לה באופן משמעותי, שהות ארוכה יותר עם התינוק. למשל: הפחתה משמעותית של שעות העבודה, או מעבר למקום עבודה הקרוב יותר לבית היולדת, המאפשר לה נגישות לתינוק בעת הצורך. מקובל לומר שאם יושבים בבית לפחות שלושה חודשים, זו התפטרות לצורך טיפול בילד.

ואם המעסיק מציע לעובדת אחרי לידה לעבוד אצלו פחות שעות

נניח מעסיק מציע לעובדת לעבוד אצלו פחות שעות, כדי ששעות העבודה יתאימו לה כאמא לתינוק, והיא בכל זאת מחליטה להתפטר.

אחרי כמה חודשים מחליטה העובדת, וסיבותיה עימה, לחזור למעגל העבודה. האם זכותו של המעביד לדרוש את החזר פיצויי פיטורים? שהרי הוא הציע לה לעבוד בפחות שעות.
בתי הדין לעבודה קבעו שעובדת לא צריכה להעמיד את המעביד על כוונתה ובמידה שזה ייענה לדרישתה לשינוי שעות העבודה, לשלול ממנה הזכות לפיצויי פיטורים.

התפטרות אב לצורך טיפול בילד

גם עובד זכאי לפיצויי פיטורים אם התפטר לצורך טיפול בילד, אם נתקיים בו אחד מאלה:
התפטרות לצורך טיפול בילדבת זוגו הועסקה כעובדת במשך ששה חודשים רצופים בסמוך לפני מועד התפטרותו (תקופת חופשת הלידה נחשבת).

התפטרות לצורך טיפול בילדהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו;

התפטרות לצורך טיפול בילדבת זוגו של העובד היתה עובדת עצמאית במשך 12 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.