לפניות

עבודת לילה הוגדרה בחוק עבודת נשים כפרק זמן בן 11 שעות ובהן השעות שבין 24.00 ובין 06.00, ובחקלאות השעות שבין 24.00 ובין 05.00. בפרק זמן זה לא ניתן לחייב אישה להגיע לעבודה למעט במקרים מיוחדים שפורטו בחוק.

במרס 2022 פורסם תיקון לחוק עבודת נשים שנועד להקל על נשים וגברים, שהם הורה עצמאי לילד עד גיל 12 ולהרחיב את פרק הזמן שמוגדר כלילה מחצות עד השעה 7:30 בבוקר, כדי להקל על נשים שהן הורה עצמאי ולאפשר להן לטפל בילדיהן עד ליציאתם לבתי הספר ומוסדות החינוך.

כותבת האתר, עו”ד מיה צחור, יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, אפליה בעבודה, פיטורים בהריון ואחרי חופשת לידה, הטרדה מינית בעבודה. ייעוץ משפטי וייצוג, גישור.
לפניות

מהן ההקלות להורה עצמאי בקשר לשעות חצות עד 7:30 בבוקר?

למעסיק אסור לסרב לקבל לעבודה הורה עצמאי אם ההורה הודיע שהוא אינו יכול לעבוד, מטעמים משפחתיים, מחצות עד 7:30 בבוקר.

הורה עצמאי שנדרש לעבוד בשעות הנ”ל במקום עבודה שבו לא עבדו קודם מחצות עד 7:30 בבוקר, רשאי להודיע למעסיקו 3 ימים מיום הדרישה כי הוא אינו מסכים לעבוד בשעות הללו.

מה ההגדרה של הורה עצמאי? (גם אבות וגם אמהות)

הוא/היא אינו נשוי.

נשואה וחי בנפרד מבן הזוג לפחות שנתיים ופתח בהליך להשתחרר מקשר הנישואין ופעל בהליך הזה לפחות שנתיים.

עגונה כמשמעות מונח זה בחוק הביטוח הלאומי.

חיה נפרד מבן הזוג, שהתה במקלט לנשים מוכות 90 יום לפחות מתוך תקופה של שנה שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט, פתחה בהליך לפי הדין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה בהליך זה לפחות חצי שנה. פטור מפתיחת הליך יינתן אם תציג אישור המחלקה לשירותים חברתיים כי יש בכך לסכן את חייה או חיי ילדיה.

עולה חדש/ה שנמצא בארץ יותר משנה ופחות משנתיים ובן זוגו לא עלה לארץ או איננו שוהה בה, בתנאי שאין לו בן זוג אחר.

זכויות במהלך הריון

מתי צריך להודיע על ההריון? האם באמת אסור לפטר בהריון? ואם המעסיק מבקש לפטר אשה בהריון, האם יש סיכוי שיקבל אישור ממשרד הכלכלה   המשך קריאה »

מתי להודיע על הריון

עובדת צריכה להודיע למעבידה על הריונה בחודש החמישי להריונה. כמובן שאפשר להודיע גם קודם. מרגע ההודעה אסור למעביד להעסיק את   המשך קריאה »

עבודות אסורות או מוגבלות בהריון

אישה בגיל הפוריות ובהריון לא תיחשף בעבודתה לקרינה, בתקופת ההריון וההנקה, בשיעור העולה על הקבוע בתקנות ולעבודה עם חומרים מסוכנים:   המשך קריאה »

העדרויות במהלך ההריון

היעדרות לבדיקות רפואיות עובדת רשאית להעדר מעבודתה בלא שינוכו משכרה ימי היעדרותה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ו/או בדיקות   המשך קריאה »

טיפולי פוריות – שאלות ותשובות

אני בחודש השלישי ובהריון, אני צריכה להודיע בראיון העבודה על כך? לא, לפי החוק והפסיקה לא צריך להודיע על ההריון   המשך קריאה »

למצוא עבודה בהריון

נשים בהריון המחפשות עבודה יודעות שהסיכוי למצוא נמוך. מעסיקים פשוט לא מקבלים נשים בהריון. יש לכך כמה סיבות: עד שהעובדת משתלבת   המשך קריאה »

פיטורים בגלל העדרויות למחלת ילד – אפליה

לא פעם קורה שמעביד קורא לעובדת לשיחה שבה הוא מתרעם על היעדרויותיה הממושכות לצורך מחלת ילד. מעבידים גם נמנעים מלקבל   המשך קריאה »

זכויות לאחר הלידה

על אורכה של חופשת הלידה, מתי צריך להודיע למעביד שחוזרים, הזכות לפיצויי פיטורים כשמתפטרים, על חופשה ללא תשלום ושעת הנקה   המשך קריאה »

חופשת לידה או “תקופת לידה והורות”

חופשת לידה – 26 שבועות, מהם 15 שבועות בלבד בתשלום עובדת זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, מהם 15 שבועות   המשך קריאה »

התפטרות לצורך טיפול בילד

התפטרה עובדת, תוך תשעה חודשים מהיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה כפיטורים והיא תהא זכאית לפיצויי פיטורים.   המשך קריאה »

זכויות לאחר חופשת הלידה: חופשה ללא תשלום ושעת “הנקה”

הזכות לעבוד שעה פחות (“שעת הנקה”) – מהי משרה מלאה לעובדת העובדת במשרה מלאה זכות לעבוד שעה פחות, מתום חופשת   המשך קריאה »

זכותה של אם לדמי אבטלה

זכאות לדמי אבטלה בעקבות התפטרות לצורך טיפול בילד ככלל, עובדת המתפטרת לצורך טיפול בילד זכאית לפיצויי פיטורים – אך לא   המשך קריאה »

היעדרויות ואיסור פיטורים – זכויות בטיפולי פוריות

היעדרות עקב טיפולי פוריות עובדת העוברת טיפולי פוריות רשאית להעדר מהעבודה לצורך הטיפולים, ובלבד שהודיעה על כך למעביד מראש.  ימי   המשך קריאה »

חופשת אבהות

מליאת הכנסת אישרה (27.6.16) את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 55) (חופשת אבהות), התשע”ו-2016, שלפיה עובד יהיה רשאי להיעדר עד 5   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי בנושא זכויות נשים בעבודה

הייעוץ המשפטי נועד בראש ובראשונה לבחון מהי העילה המשפטית הרלוונטית בנסיבות העובדתיות האישיות. חשוב לקרוא ולהבין, אינפורמציה ברשת לא חסר.   המשך קריאה »