יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, הטרדה מינית בעבודה, אפליה.

הקלות בחוק עבודת נשים להורים חד הוריים

pixta 8321638 S 1 (1)

עבודת לילה הוגדרה בחוק עבודת נשים כפרק זמן בן 11 שעות ובהן השעות שבין 24.00 ובין 06.00, ובחקלאות השעות שבין 24.00 ובין 05.00. בפרק זמן זה לא ניתן לחייב אישה להגיע לעבודה למעט במקרים מיוחדים שפורטו בחוק.

במרס 2022 פורסם תיקון לחוק עבודת נשים שנועד להקל על נשים וגברים, שהם הורה עצמאי לילד עד גיל 12 ולהרחיב את פרק הזמן שמוגדר כלילה מחצות עד השעה 7:30 בבוקר, כדי להקל על נשים שהן הורה עצמאי ולאפשר להן לטפל בילדיהן עד ליציאתם לבתי הספר ומוסדות החינוך.

מהן ההקלות להורה עצמאי בקשר לשעות חצות עד 7:30 בבוקר?

למעסיק אסור לסרב לקבל לעבודה הורה עצמאי אם ההורה הודיע שהוא אינו יכול לעבוד, מטעמים משפחתיים, מחצות עד 7:30 בבוקר.

הורה עצמאי שנדרש לעבוד בשעות הנ"ל במקום עבודה שבו לא עבדו קודם מחצות עד 7:30 בבוקר, רשאי להודיע למעסיקו 3 ימים מיום הדרישה כי הוא אינו מסכים לעבוד בשעות הללו.

מה ההגדרה של הורה עצמאי?

(גם אבות וגם אמהות)
הוא/היא אינו נשוי.
נשואה וחי בנפרד מבן הזוג לפחות שנתיים ופתח בהליך להשתחרר מקשר הנישואין ופעל בהליך הזה לפחות שנתיים.
עגונה כמשמעות מונח זה בחוק הביטוח הלאומי.
חיה נפרד מבן הזוג, שהתה במקלט לנשים מוכות 90 יום לפחות מתוך תקופה של שנה שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט, פתחה בהליך לפי הדין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה בהליך זה לפחות חצי שנה. פטור מפתיחת הליך יינתן אם תציג אישור המחלקה לשירותים חברתיים כי יש בכך לסכן את חייה או חיי ילדיה.
עולה חדש/ה שנמצא בארץ יותר משנה ופחות משנתיים ובן זוגו לא עלה לארץ או איננו שוהה בה, בתנאי שאין לו בן זוג אחר.