לפניות

בעמוד זה תקראו:

למה הכוונה “הצעה בעלת אופי מיני”?

בעמוד זה אני כותבת על ההגדרה בחוק למניעת הטרדה מינית, סעיף 3 (א) (3) שניסוחה כך:  הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות.

על ההצעה להיות בעל תוכן מיני. הבה נראה מתי זו הצעה בעלת תוכן מיני ומתי לא. הכי חשוב: הנסיבות וההקשר.
באה לקפה?
רוצה בירה?
רוצה לראות איתי קונצרט?
נרד היום יחד לארוחת צהריים?
אלו למשל הצעות שאינן בעלות תוכן מיני. כאשר בוחנים מהי הטרדה מינית
אסורה, צריך לבדוק את העניין בהקשר הספציפי של הנסיבות, ויכול להיות שנגיע למסקנה שגם הצעות שנשמעות תמימות באופיין, ההקשר שלהן מיני.

לפי הפסיקה, לא כל קשר בין שני המינים נושא אופי מיני: מחמאה, שיחה על נושא מיני, מגע גופני, ואפילו חיבוק או נשיקה, לא בהכרח יש להם אופי מיני. הכול תלוי בטיב היחסים שבין שני הצדדים ובנסיבות.

מבחן אובייקטיבי אם זו הטרדה מינית

לשאלה אם זו הצעה היא בעלת אופי מיני – המבחן אובייקטיבי, לא מה מרגישה המתלוננת. מעשה שנראה הטרדה מינית לאדם אחד, לא בהכרח ייראה הטרדה מינית לאדם אחר. לפי בית המשפט העליון, להטרדה מינית יש היבט סובייקטיבי המשתנה מאדם לאדם, המטריד והמוטרד נוטים לראות אותו מעשה בעיניים שונות. אין לבחון האם מעשה מסוים עולה כדי הטרדה מינית על בסיס ראייה סובייקטיבית, העובדה שהמטריד לא התכוון להטריד, אין בה כדי להכריע. כך גם העובדה שהצד השני נפגע ראה את עצמו מוטרד, לא מכריעה. המבחן הוא אובייקטיבי.

מתגעגע, מתוקה, את גדולה

בפסק הדין שדן בשאלה האם אמירותיו של מנהל כלפי מזכירתו מהוות הצעות בעלות אופי מיני נבחנו התבטאויותיו של מנהל שכתב למזכירתו במסרונים את הדברים הבאים: שוב תודה, מתגעגע”. תודה מתוקה“. בית המשפט שקבע שבמסרונים לא טמונה כל “הצעה”.

היו הערות על המראה החיצוני, על שמלה שלבשתי שהיא יפה, על השיער ולאט לאט החמיר ל-אנחנו צריכים לבלות כל החיים ביחד, אנחנו צריכים 24 שעות ביחד. אני אומרת לו אני צריכה חמש דקות אתך והוא עונה לי אני צריך אותך כל החיים, בואי נגור ביחד. היה מעיר לי שאני לא מתייחסת אליו ומתעסקת בעבודה שלי. לא יכולתי לבוא ולהגיד לו שיפסיק.
הייתה הערכה מקצועית גדולה מאוד וזה היה הדדי. גם המערכת האישית שלנו הייתה טובה מאוד… הוא ידע עליי המון דברים. היו שיחות אישיות כי גם אחרים שיתפתי. לפעמים כדי לשנות את נושא השיחה.

המתלוננת הסבירה את הימנעותה להעיר לנאשם ולהעמידו על התנהגותו כלפיה בחשש מעימות צפוי ופגיעה בעבודתה עד כדי פיטוריה”.

הנאשם הסביר כי אמירה כגון מתגעגע סביר שנרשמה ביום בו שהה בלימודים, וכוונתו הייתה להביע את געגועיו למשרד, לעבודה, לחברים“. ובאשר לאמירה כגון מתוקה הסביר הנאשם כי בדרך כלל הוא אומר “יקירה” ולא “מתוקה”  ושלעיתים רחוקות אמר ” מתוקה”.

בית המשפט קבע כי אין מדובר באמירות בעלות אופי מיני, לא במפורש ולא במשתמע, לאורה של מערכת היחסים שנרקמה והתקיימה בין השניים. גם במסרון שכתב הנאשם, “את גדולה”, אין בו כל הצעה מינית. 

ומה עם “בואי נתחתן”? האם זו הצעה מינית?

הנאשם שלח למתלוננת מסרון “אני מתגעגע” ובהמשך מסרון “בואי נתחתן”. הוא לא זכר מסרון כזה אבל גם לא הכחיש. הוא הסביר כי האמירה בואי נתחתן דומה לאמירה “את גדולה” שמשמעותה היא “כל הכבוד”, וזאת בצורה הומוריסטית. תוך שציין כי כחלק מהווי המשרד המתלוננת הייתה נוהגת לומר כי היא אינה נשואה. גם המתלוננת אישרה שכחלק מהווי המשרד היו מקרים בהם הנאשם השתמש במינוח “בואי נתחתן”, זאת כמחמאה על פתרון מוצלח ובצורה הומוריסטית.
המתלוננת שלחה לנאשם קובץ ובו סידור אבטחה לאישורו והוא השיב: “אני הרוס, אני תובע חברות” שבסגנונו דומה ל”בואי נתחתן”, וכוונתה לומר שהמתלוננת עשתה עבודה טובה בהכנת סידור האבטחה. המתלוננת הגיבה לאמירה זו מיד “מעולה! 🙂 אני מפיצה. 

בית הדין קבע כי המתלוננת הבינה גם הבינה כי הנאשם אינו מציע לה “חברות” אלא מחמיא לה על עבודתה הטובה. ולא למיותר לציין, כי ה“סמיילי” שהוסיפה לתגובתה מלמד, שלא הוטרדה מאמירתו של הנאשם בטח ובטח לא “שידרה” לנאשם כי היא סולדת מאמירה זו, נהפוך הוא. הגם שאמירות כמו אני “אני תובע חברות” “בואי נתחתן” “מתוקה” “את גדולה” ודומיהן לא הצחיקו את המתלוננת והיא חשה אי נוחות מסוימת, הן לא הגיעו בתדירותן לרמת הטרדה ודאי לא להטרדה מינית.

בית הדין:
התנהגות אינה מהווה הטרדה מינית אלא אם היא, כשמה, בעלת אופי מיני. מכאן שהתנהגות לא תיחשב הטרדה מינית, גם אם היא מטרידה, אם אין לה אופי מיני או אם אין היא באה לידי ביטוי בדברים הקשורים למין. התנהגות שהיא הטרדה מינית מכוונת, במקרה הרגיל, להשיג טובת הנאה מינית: יחסי-מין, או אפילו סיפוק מיני מעצם מעשה ההטרדה, כגון סיפוק מחיבוק או חיכוך. אך לא תמיד כך. 
ההצעה לא חייבת להיות בעל פה. היא יכולה להיות בכתב, בעל פה, באמצעות מוצג חזותי או שמיעתי, באמצעות מחשב או בהתנהגות.

מה הכוונה הצעות חוזרות? האם ביחסי מרות בעבודה מספיקה הצעה מינית אחת?

בפסיקתו מיולי 2021 התייחס בית הדין הארצי לטענה כי אין צורך בדרישת החזרתיות ב”הצעות חוזרות” או “התייחסויות חוזרות” כשמדובר במקרה בו מתקיימים יחסי מרות בעבודה. לדעת בית הדין טענה זו, גם אם יש בה טעם במקצת, עומדת בניגוד ללשון החוק אשר בחר לסייג את הצורך של המוטרד להראות למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות. לו סבר המחוקק, כי בנסיבות של יחסי מרות בעבודה די בהצעה או בהתייחסות אחת בלבד, היה מציין זאת במפורש. אמנם ביחסי מרות בעבודה אין דרישה לאלמנט של אי הסכמה, אך הדרישה לחזרתיות בעינה עומדת.

שני תנאים שהצעות מיניות חוזרות
ייחשבו להטרדה מינית:


שתי הצעות


*אי הסכמה

*חריג: ביחסי מרות. גם ללא סירוב

התייחסויות או הצעות חוזרות באירוע אחד של הטרדה מינית, אמירה חד פעמית נסלחת

“הצעות חוזרות” או “התייחסויות חוזרות” יכולות ליצור “הטרדה מינית” גם במהלך אירוע אחד ואינן חייבות להתרחש במהלך אירועים נפרדים בזמן ובמקום. “אלמנט ה”חזרה” שבהגדרה נועד להתגבר על מצב של פליטת פה חד פעמית אשר יכולה להיאמר בהיסח הדעת או אפילו מתוך כוונה. אמירה חד-פעמית בעלת אופי מיני נחשבת בעיני החוק כאירוע מקרי שיש ממנו חזרה. אמירה חד פעמית שכזו נסלחת על פי החוק ואין היא עולה כדי הטרדה מינית במובן סעיף 3(א) (3) ו-(4) לחוק.

עם זאת, אמירה חוזרת בעלת אופי מיני או סידרה של אמירות דומות בלשונן ובמטרתן – אף אם נאמרו במהלך אירוע אחד – מקיימות את ההגדרה של “הטרדה מינית” במובן החוק” (ע”ע 432/07 הנ”ל). הנה כי כן, גם כאשר מדובר במסגרת של יחסי מרות בעבודה, לא ניתן לוותר באופן גורף על דרישת החזרתיות, ומנגד בהחלט ניתן להסתפק בדרישה זו כאשר היא מתקיימת במהלך אירוע אחד, כפי שנראה שאכן כך הם הדברים בענייננו אנו.

הראה למציע שאינו מעוניין. איך הראה?

אותו סירוב יכול להיות גם באמצעות צד גימל, בכתב או בעל פה. ואם לעובד/ת חשד שההצעות ישובו, כדאי שתהיה הוכחה לסירוב או להבעת חוסר העניין. נדרשת התנהגות אקטיבית, אחרת יכלה להשתמע מהנסיבות הסכמה.

ומה אם העובדת שתקה? קפאה? חשה אי נוחות? חייכה ממבוכה?

כאן החוק קובע כאמור כי אם מנהל בעבודה מציע לעובדת הכפופה לו הצעה בעל אופי מיני, אין צורך שהעובדת תסרב להצעתו, על מנת שהצעתו הבאה, שהיא כבר הצעה חוזרת, תיחשב להטרדה מינית.

ההתנגדות לא חייבת להיות אקטיבית

בית המשפט העליון: לא תמיד נדרשת התנגדות אקטיבית להצעה מינית. אפשר ללמוד על ההתנגדות מהנסיבות, גם שתיקה רועמת יכולה לבטא חוסר הסכמה.

החריג לכלל שצריך להראות סירוב: ביחסי מרות בעבודה

במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול מרות ביחסי העבודה לא צריך להראות סירוב לפי לשונו של החוק למניעת הטרדה מינית. זה לשונו של החריג לכלל:  “הצעות או התייחסויות..המופנות לעובדת במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול מרות ביחסי העבודה – גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות”.

מקום בו מדובר בהצעות בעלות תוכן מיני במסגרת יחסי עבודה, תוך ניצול מרות ביחסי העבודה, ייחשבו ההצעות כהטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהן. 

כותבת האתר, עו”ד מיה צחור, יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, הטרדות מיניות בעבודה, ייעוץ משפטי וייצוג, גישור, בירור הטרדה מינית במקומות עבודה.
לפניות

ומה קורה כשהמציע הוא עמית לעבודה, לא בוס?

כאשר חבר לעבודה, עמית, חבר לעבודה מציע הצעה מינית, אז אם אין מדובר בבוס או בקשרי מרות עקיפים אחרים, יש להראות סירוב ברור להצעה זו על מנת שהצעה נוספת תיחשב להטרדה מינית.

התובעת פלרטטנית, פרובוקטיבית

התנהגות “מתירנית” או “משוחררת” אינה יכולה להוות צידוק […]המשך קריאה

העובדת יזמה או בכלל “פיתתה”

זו טענת ההגנה הנפוצה. פסקי דין קבעו כי אין מקום לקבוע כלל קטגורי שלפיו מצב בו העובד יוזם את יחסי המין  […] המשך קריאה

העובדת מסכימה להצעה מינית. האם עדיין ההצעות המיניות של הממונה הן הטרדה מינית?

בהטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה, תוך ניצול מרות, נשמטה הדרישה להראות סירוב של המוטרד להצעה המינית. בית הדין הארצי הסביר זאת בכך שמערכות יחסים בעבודה, בין בעל מרות לבין מי שכפופה לו, יכולות להוות קרקע פוריה לניצול בעל אופי מיני של הכפוף, שכן התלות הכלכלית והמקצועית של העובד בבעל המרות – המטריד, עלולה להרתיע אותו מלהראות לממונה עליו שאיננו מעוניין באותם מעשים, המהווים הטרדה מינית.

אם הוכחה מרות

מרות ישירה

מרות עקיפה

מכוח השפעה

קמה חזקת ניצול המרות.
המנהל הוא שצריך להוכיח שזו לא הטרדה מינית:

להראות קשר הדדי וכולל, לא רק מין.

להפריד מרות ולדווח.

לכן נקבע כי גם אם נמצא שהייתה הסכמה לאותן התנהגויות מטרידות, יש מקום לקבוע כהנחה ראשונית, שהסכמה זו לאו הסכמה היא, בהתקיים יחסי מרות. אפשר להניח שהמוטרד או המוטרדת לא נתנו הסכמתם המלאה והחופשית להתנהגות המטרידה, ואין לדרוש ביטוי חיצוני לאי הסכמה כאשר המעשה המיני מבוצע כלפי עובדת הסרה למרותו של המטריד.

אז כל רומן עם בוס או בוסית בעבודה זה ניצול יחסי מרות והטרדה מינית?

אם תוכיח מתלוננת את יסודותיו של החריג הקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית, שלפיו אין צורך להראות סירוב במקרה של עובד במערכת יחסי עבודה תוך ניצול יחסי מרות, הנטל להפריך את קיומה של “הטרדה מינית” יועבר לכתפי המטריד, הוא הממונה – בעל המרות. עליו להוכיח שלא התקיים רכיב מן הרכיבים המקימים עילת הטרדה מינית, כהגדרתה בחוק. ראו כאן איך ממונה יכול לסתור טענה לניצול יחסי מרות.

הצעה “מנומסת”, לא בוטה, לקשר מיני, למשל: “אני רוצה שתהיי חברה שלי”

במקרה שנדון בבית הדין לעבודה נקבע כי ניסוח הדברים על ידי הממונה לא היה בעל אופי מיני בוטה ומפורש, והדברים נאמרו בצורה מנומסת יותר, בלשון “אני רוצה שתהיי חברה שלי”. נוסח כזה יכול להשתמע לשני פנים. לפרשנות המילים יש להוסיף את התנהגות הצדדים, הנסיבות ואף את ההתייחסות למגזר אליו משתייכים שני הצדדים ואופיו.

הדברים לא נאמרו באופן שניתן לפרשו כהצעה תמימה לחברות אפלטונית וידידות שבין שני חברים לעבודה. ראיה לכך ניתן למצוא בדברי העובדת, כי היא מעוניינת ביחסי הידידות עימו כאח, ובסירובה העיקש להצעותיו. העובדה שההצעה הייתה בלשון מנומסת ולא בוטה, אין בה כדי להפחית מחומרת המעשה ומהגדרתו כהטרדה מינית.

יתכן שבמגזרים ובתרבויות מסוימות, כמו המגזר הערבי אליו משתייכים הצדדים, הצעה מסוג כזה יש ותיעשה בלשון יותר מעודנת מהמקובל כיום. לשון “חברות” יכולה בקונוטציה או בחברה מסוימת להסתיר מאחוריה גם כוונה ליצור קשר אישי-אינטימי. בית הדין קבע כי זה מסוג ההטרדות המיניות הקלות, לא מדובר במקרה חמור של הטרדה מינית – מה שמשליך על הפיצוי הכספי.

פסק דין תקדימי בתביעה שהיגשתי:
בית הדין ביטל החלטת מעסיק להעביר עובד מתפקידו לאחר בירור הטרדה מינית. נקבע שהנימוק להעברתו, “מוגנות” למתלוננות, אינו אלא תירוץ, ופסק לעובד פיצוי על עוגמת נפש ופגיעה בכבוד.
לפסק הדין

מה ההגדרה של הטרדה מינית בעבודה

מהן התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית? מהאתר של עו"ד מיה צחור, יותר מ-25 שנות ניסיון בתביעות הטרדה מינית בעבודה   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי הטרדה מינית בעבודה

בעמוד זה הסבר על מטרת הייעוץ המשפטי גם למתלוננים/ות וגם למי שנגדם מוגשת תלונה על הטרדה מינית בעבודה.  יש לי   המשך קריאה »

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

ראשי פרקים לפוסט: תקופה ארוכה ניסחתי בליבי את המאמר שעליי לכתוב על חוסר צדק משווע ממעלה ראשונה, ששמו בירור הטרדה מינית   המשך קריאה »

הטרדה מינית מסוג התייחסויות חוזרות

בפוסט זה תקראו: כשאני כותבת מכתב למעסיק או ממונה ובו אני מפנה את תשומת ליבו לכך שהטריד עובדת שלו מינית,   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות

אין לשלול את החזקה בדבר ניצול יחסי מרות גם אם המתלוננת החליטה להתפטר מעבודתה לפני אירועי ההטרדה המינית. הזכות לסביבת עבודה בטוחה ומוגנת מתקיימת   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

מתן אפשרות לשלילה קטגורית של יחסי מרות מרגע שבו נודע לצדדים כי יחסי העבודה עומדים להסתיים בטווח זמן קרוב, עלול   המשך קריאה »

ניצול מרות: יחסי השפעה במקום העבודה

בית הדין הארצי טבע בפסק דין מסוף 2022 מונח חדש המתאר יחסי כוחות בהקשר של הטרדה מינית וניצול יחסי מרות.   המשך קריאה »

רומן בעבודה או ניצול מרות?

בעמוד זה תקראו: כלל הוא שמתלוננת הטוענת להטרדה מינית במקום העבודה תידרש להוכיח קיומן של התנהגויות חוזרות בעלות אופי מיני,   המשך קריאה »

הטרדה מינית: ההקשר הפסיכולוגי של ניצול יחסי מרות

במרס 2008 ארגנתי כנס לציון 10 שנים לחוק למניעת הטרדה מינית בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, במסגרת הקליניקה שניהלתי לזכויות נשים   המשך קריאה »

בתי המשפט על טענת ההגנה הנפוצה: העובדת יזמה, פיתתה

זאת טענת ההגנה הנפוצה של ממונים שמוגשת נגדם תלונה על הטרדה מינית. פסקי דין קבעו כי אין מקום לקבוע כלל   המשך קריאה »

ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?

בחוק למניעת הטרדה מינית כתוב שרק הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו להטרדה מינית. הגדרה נוספת של החוק למניעת הטרדה מינית היא:   המשך קריאה »

פסק דין בתביעה שייצגתי: מעסיק ישלם פיצוי חסר תקדים על פגיעה בכבודו של עובד וגם יחזיר אותו לתפקידו

בית הדין פסל את החלטת מנכ"ל החינוכית להעביר עובד מתפקידו, בשל אות הקלון שדבק בו כאילו ביצע הטרדה מינית והפגיעה   המשך קריאה »

התייחסות מבזה או משפילה ביחס למיניות או לנטייה מינית: הסבר ופסקי דין

קיראו בעמוד זה: שש הגדרות מהי הטרדה מינית בחוק למניעת הטרדה מינית. עמוד זה מוקדש להסבר על ההגדרה החמישית והיא:   המשך קריאה »

פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים

עובדות פסק הדין בקצרה: התובע שימש מאמן שחיה של קבוצת הבוגרים של הנתבעת, במשך 14 שנה.  במקביל להליכים לחידוש חוזה   המשך קריאה »

פסק דין: לא כל אמירה גסת רוח ושוביניסטית היא הטרדה מינית

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (אוגוסט 2016) עסק באמירות של מנהל כלפי עובדת וקבע כי הן   המשך קריאה »

300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רוויית תכנים מיניים

ראשי פרקים לפסק הדין בפוסט זה: העובדת, מזכירה רפואית בבית חולים שבבעלות המדינה, עבדה בכפיפות למנהל במשך כ-8 שנים. כשנה   המשך קריאה »

בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום – האם נכללים בהגדרות ההטרדה המינית?

נניח יחסי מין מלאים למשל בין בוס למי שכפופה לו. האם התנהגותו של הממונה תיחשב להטרדה מינית לפי החוק למניעת   המשך קריאה »

300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל במלואה תביעה כספית של עובדת סיעודית, אזרחית מולדבה, שטענה להטרדה מינית בעבודה, מעשים   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית

“גרסה מתפתחת אופיינת לנפגעי עבירות מין. יש לשרש את השיח על ‘דרך נכונה’, ‘רצויה’ או ‘מקובלת’ להתמודד עם פגיעה מינית.   המשך קריאה »

פסק דין: גידופים מיניים אינם “מעשה קונדס”

בפסק הדין (27.8.18, השופט אורן שגב) נדונו השאלות הבאות: האם התובע נחשף להטרדות מיניות מצד עובד הנתבעת? האם הנתבעת פעלה בעניין בהתאם   המשך קריאה »

פסק דין: האם מתירנות מינית מצד תובעת רלוונטית בשאלה אם היתה הטרדה מינית

המנהל: מה היה קורה אם מישהו היה רוצה לעזור לך לתת כסף כל הזמן… את יודעת יש לי בניין דירות   המשך קריאה »

לא כל התייחסות לנטייה מינית היא הטרדה מינית מסוג התייחסות מבזה ומשפילה

בעניין שנדון בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב התובע טען כי הממונה השמיע לעברו אמירות המייחסות לו נטיות הומוסקסואליות, בהתייחסויות   המשך קריאה »

קרא לעובדת זנזונת וישלם 50,000 שקל פיצוי

נפסק פיצוי של 50 אלף שקל על הטרדה מינית לעובדת במועצה מקומית, שטענה כי גזבר המועצה כינה אותה בכמה הזדמנויות   המשך קריאה »

הטרדה מקבעת והטרדה מדירה

התייחסות מבזה ומשפילה, ההגדרה החמישית בחוק למניעת הטרדה מינית, מוגדרת כך: “התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או   המשך קריאה »

בוטל בערעור פסק דין שקבע פיצוי של מיליון שקל על ניצול יחסי מרות

בית הדין קבע פיצוי חריג על הטרדה מינית לעובדת בחברת הסעות שנוצלה מינית על ידי סדרן רציפים. הנתבע בחושיו זיהה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מהי התנכלות

מה תקראו בעמוד זה: החוק למניעת הטרדה מינית אוסר התנכלות. התנכלות מוגדרת כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או   המשך קריאה »

שתיית אלכוהול מגופה של מלצרית (באדי שוט) – הטרדה מינית

מנהל בר בתל אביב קרא למלצרית בסיומה של המשמרת והזמין אותה, מול לקוחות הבר שאיתם התיידד באותו הערב, לעשות עמם   המשך קריאה »

הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?

כשמדובר בהצעות מיניות חוזרות או בהתייחסויות מיניות חוזרות, התנהגות המציע תיחשב להטרדה מינית גם אם העובד לא הראה כי אינו   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה – שאלות ותשובות

כל האינפורמציה בהרחבה על הטרדה מינית במקום עבודה, מאמרים והסברים מהניסיון, כתבתי בדף הראשי הטרדה מינית בעבודה. כאן ריכזתי שאלות נפוצות   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות

חמש אפשרויות עומדות בפני נפגעי הטרדה מינית במקום העבודה וזכותם לממש את כל האפשרויות, כלומר אפשר גם וגם: תלונה על   המשך קריאה »

תביעה כספית על הטרדה מינית בעבודה – הפיצוי

בעמוד זה תקראו: 120,000 שקל זהו סכום הפיצוי המירבי ללא הוכחת נזק שאפשר לתבוע בבית הדין לעבודה בתביעה על הטרדה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: למה תביעה כספית ולא משטרה

מאמר זה כתבתי בדצמבר 2013, בעקבות סגירת תיק החקירה נגד העיתונאי עמנואל רוזןקול דממה דקה זה אנדרסטייטמנט לאוושת סיומה של פרשת   המשך קריאה »

מדוע הגשת תביעה כספית עדיפה לעיתים על תלונה במשטרה

כאשר מתלוננת באה אליי עם סיפור של הטרדה מינית, ואני פורשת לפניה את האפשרויות העומדות בפניה במקרה של הטרדה מינית   המשך קריאה »

הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מאפשר לתבוע, בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק על הטרדה מינית בסכום של 120,000 שקל, פיצוי נזיקי    המשך קריאה »

הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה

במאמר שפורסם ב”הארץ” (25.10.06), שכותרתו “לא כולן שוות 50,000” (הכותרת של עורכי הארץ), הסברתי שדרישה לפיצוי כספי בגין הטרדה מינית,   המשך קריאה »

פשרה כספית עם מקום העבודה והמטריד

בדרך כלל לפני שמגישים תביעה אזרחית יש פנייה מוקדמת לצד השני, שלאחריה מוחלט אם לגשת לערכאות. הפנייה המוקדמת יכולה להניב   המשך קריאה »

פיצוי כספי, לא דמי שתיקה

מה זה בעצם משא ומתן לפשרה כספית על הטרדה מינית, מה היתרונות לנפגע/ת ההטרדה המינית. אין ממש בביקורת הציבורית כאילו   המשך קריאה »

גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון

במסגרת עיסוקי בתחום אני מגישה תביעות על הטרדה מינית בבתי הדין לעבודה, לפיצוי כספי או לצווים מבית הדין נגד התנכלות   המשך קריאה »

עזיבת מקום העבודה בגלל תלונה על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית וגם נותן אפשרויות לפעולה: תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה, תביעה כספית   המשך קריאה »

ראיות בתביעת הטרדה מינית

קיראו בעמוד זה: כשאני מבררת בפגישת הייעוץ אם יש ראיות להטרדה המינית הנטענת, התשובה היא בדרך כלל מחקתי הכול. מוחקים כי הממונה   המשך קריאה »

כבישת תלונה על הטרדה מינית, גרסה מתפתחת

התופעה של כבישת התלונה בעבירות מין, ובכלל זה מעשי הטרדה מינית במסגרת העבודה, אינה נדירה, ולעניין זה הסברים אפשריים מסוגים שונים.   המשך קריאה »

בג”ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

בצעד נדיר ביטל בית המשפט העליון (פברואר 2019) פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, שקבע כי עובדת שהתפטרה בשל   המשך קריאה »

בירור תלונה על הטרדה מינית שלב אחר שלב

היגשת תלונה על הטרדה מינית?הוגשה נגדך תלונה על הטרדה מינית?איך זה אמור להתנהל, מה חובות המעסיק. בעמוד הזה הבאתי את   המשך קריאה »

בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

בפוסט זה תקראו: נניח שמועה נניח יש שמועה במקום העבודה שממונה מנהל מערכת יחסים אישית עם עובדת הכפופה לו. אם   המשך קריאה »

האם יש חיסיון על מידע שנמסר לאחראית בבירור הטרדה מינית

מי יכולה לשמש במקום העבודה יש בירור על הטרדה מינית בעבודה, נניח יש שמועה שהמנהל שלך מנהל יחסים עם עובדת   המשך קריאה »

20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית

עורכת דין במשרד עורכי דין הגישה תביעה כספית נגד שותף במשרד עורך דין ששם עבדה. התביעה הוגשה על כך שהמשרד   המשך קריאה »

על מעסיק נטל מוגבר למניעה הטרדה מינית במקומות עבודה שבהם סיכון להטרדות מיניות

חובות המעסיק בשלב הראשון הוא לנקוט אמצעי מנע סבירים על מנת למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה. היקף   המשך קריאה »

מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה המעסיק על הטרדה מינית

עובדים ועובדות המתלוננים על הטרדה מינית בעבודה מבקשים לתבוע פיצוי כספי על ההטרדה המינית עצמה ועל הנזק שנגרם להם. למשל: נזק נפשי,   המשך קריאה »

אחראית חיצונית לבירור תלונות על הטרדה מינית

בעמוד זה תקראו: במסגרת עבודתי והתמחותי בנושא הטרדה מינית בעבודה אני מציעה את עצמי לתפקיד אחראית (ממונה) במקומות עבודה לבירור   המשך קריאה »

הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו

שורה של חובות מוטלות על המעסיק – מקום העבודה מכוח החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית. קיראו כאן   המשך קריאה »

הטרדה מינית הפרת חובות מעסיק: בית הדין חייב תובע להגיש תביעה גם נגד המטרידה

החוק למניעת הטרדה מינית נותן לנפגע/ת הטרדה מינית אפשרות לנקוט בהליכים משפטיים שונים לפי בחירתו/ה: נקיטת הליך פלילי; תלונה במקום   המשך קריאה »

תפקיד בית הדין בהנחלת נורמות למניעת הטרדה מינית

בכנס שאירגנתי במסגרת תפקידי כמנהלת הקליניקה לזכויות נשים בעבודה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, הזמנתי את נשיאת בית הדין הארצי   המשך קריאה »

התיישנות בתביעות על הטרדה מינית

עד ליום 1 בינואר 2012 היתה ההתיישנות על תביעות מכוח למניעת הטרדה מינית – שלוש שנים בלבד. הגבלת ההתיישנות בתביעות   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה

פיצוי של 100 אלף שקל נפסק לסגנית מנהל בבית ספר חרדי שהועברה מתפקידה בשל משיכה של המנהל אליה ולחציה של   המשך קריאה »

הטרדה מינית בהייטק

העיתון דה מארקר פירסם כתבת עומק בנושא הטרדות מיניות בהייטק הישראלי. בדף זה אביא ציטוטים עיקריים שלי מתוך תשובות לשאלות   המשך קריאה »

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

בקישורים הבאים תוכלו לעיין בחוקים ובתקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה, התשנ”ח – 1998. החוק למניעת הטרדה מינית התשנ”ח – 1998 חוק   המשך קריאה »

החוק למניעת הטרדה מינית – נוסח החוק

החוק למניעת הטרדה מינית, נוסח החוק באדיבות אתר נבו.   המשך קריאה »

תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית

תקנות למניעת הטרדה מינית תשנ”ח 1998 והתקנון לדוגמה, באדיבות אתר נבו.   המשך קריאה »

מיולי 2022: אסור לשאול עובד או מועמד על עבר פלילי

ביום 12.7.2022 נכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, שנועד להגדיר מחדש את נקודת האיזון הראויה בין: הצורך לקיים מאגר   המשך קריאה »

האם אפשר לתבוע אישית ממונה על הטרדה מינית

 עובדת חברה שמונתה מטעם המעסיק לשמש ממונה על מניעה של הטרדה מינית ובירור תלונות על הטרדה מינית, עתרה לבית הדין   המשך קריאה »

למי הסמכות לדון בתביעה נזיקית לאחר הרשעה במעשה מגונה

לפי החוק למניעת הטרדה מינית לבית הדין לעבודה סמכות עניינית ייחודית לדון בתביעות בגין הטרדות מיניות, אשר נמנו בסעיף 3 לחוק למניעת   המשך קריאה »

30,000 שקל פיצוי ממנהל שהטריד מילולית, החברה תשלם רק 10,000

התובעת טענה לשלושה מקרים של הטרדה מינית, וכי בגלל סירוביה החוזרים ונשנים להצעות הנתבע, הוא להתנכל אליה עד שפוטרה מהעבודה.   המשך קריאה »

שיחה עם המנכ”ל שזילזל וגיחך בעניין הטרדה מינית הוכרה כתאונת עבודה

התובעת השתתפה בחתונה של אחד מעובדי החברה, ונפגעה מאחד העובדים שניסה לגעת בה בצורה מינית ובלתי הולמת ורדף אחריה לחנייה   המשך קריאה »

עובדת שהתלוננה על הטרדה מינית חויבה בפיצוי על לשון הרע

מנהל חברה טען שעובדת הוציאה את דיבתו רעה כאשר טענה כי הטריד אותה מינית במהלך עבודתה בחברה. לטענתו של התובע,   המשך קריאה »

פיטורי מרצה בגלל קשר מיני עם סטודנטית

פסק דין בעניין בפיטוריו של התובע מעבודתו כחבר סגל במכללה האקדמית תל חי בעקבות קשר מיני שניהל עם סטודנטית שלימד   המשך קריאה »

התעמרות בעבודה לעומת התנכלות על רקע הטרדה מינית

המונח “התנכלות” מתייחס לתופעה של “פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית”.   המשך קריאה »

פסד: חברה תשלם 185,000 שקל על הפרת חובות כמעסיקה והתנכלות

כך התנהל בירור תלונה על הטרדה מינית, שנעשה במהלך ישיבת השימוע לפיטורים. אלו הדברים שאמרה המנהלת למתלוננת: בית הדין קבע   המשך קריאה »