הצעות חוזרות בעלות אופי מיני: מתי זו הטרדה מינית

יש שש הגדרות למה נחשב להטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית: סחיטה באיומים לביצוע מעשה מיני, מעשה מגונה, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, התייחסויות מיניות חוזרות, התייחסות מבזה או משפילה. בשנת 2013 הצטרפה הגדרה נוספת: פרסום סרט או הקלטה.

בעמוד זה אני כותבת על ההגדרה בחוק למניעת הטרדה מינית, סעיף 3 (א) (3) שניסוחה כך:  הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות.

למה הכוונה "הצעה בעלת אופי מיני"?

על ההצעה להיות בעל תוכן מיני. הבה נראה מתי זו הצעה בעלת תוכן מיני ומתי לא. הכי חשוב: הנסיבות וההקשר.

באה לקפה? רוצה בירה? רוצה לראות איתי קונצרט? נרד היום יחד לארוחת צהריים?

אלו למשל הצעות שאינן בעלות תוכן מיני. כאשר בוחנים מהי התנהגות שהיא הטרדה מינית אסורה, צריך לבדוק את העניין בהקשר הספציפי של הנסיבות, ויכול להיות שנגיע למסקנה שגם הצעות שנשמעות תמימות באופיין, ההקשר שלהן מיני.

לפי הפסיקה, לא כל קשר בין שני המינים נושא אופי מיני: מחמאה, שיחה על נושא מיני, מגע גופני, ואפילו חיבוק או נשיקה, לא בהכרח יש להם אופי מיני. הכול תלוי בטיב היחסים שבין שני הצדדים ובנסיבות.

מתגעגע, מתוקה, את גדולה

בפסק הדין שדן בשאלה האם אמירותיו של מנהל כלפי מזכירתו מהוות הצעות בעלות אופי מיני נבחנו התבטאויותיו של מנהל שכתב למזכירתו במסרונים את הדברים הבאים: "שוב תודה, מתגעגע". "תודה מתוקה". בית המשפט שקבע שבמסרונים לא טמונה כל "הצעה".

המתלוננת:
"היו תחילה הערות על המראה החיצוני, על שמלה שלבשתי שהיא יפה, על השיער ולאט לאט החמיר ל-אנחנו צריכים לבלות כל החיים ביחד, אנחנו צריכים 24 שעות ביחד. כל דבר שאמרתי הוא סובב את זה להערות מהסוג הזה.
אני אומרת לו אני צריכה חמש דקות אתך והוא עונה לי אני צריך אותך כל החיים, בואי נעבור לגור ביחד. הימים היו מלווים בהערות כאלה והתחמקויות שלי, בלסובב את הדברים חזרה לעבודה ולהתחמק ולא לענות וזה הלך והחמיר. הוא היה מעיר לי שאני לא מתייחסת אליו ומתעסקת בעבודה שלי. לא יכולתי לבוא ולהגיד לו שיפסיק.
על יחסיה עם הנאשם סיפרה: "מערכת היחסים בעבודה הייתה מאוד טובה, אני מאוד הערכתי ומעריכה אותו כאיש עבודה. הייתה הערכה מקצועית גדולה מאוד וזה היה הדדי. גם המערכת האישית שלנו הייתה טובה מאוד… הוא ידע עליי המון דברים.
סיפרה על שיחות אישיות בינה לבין הנאשם תוך שהטעימה כי גם אחרים שיתפה בענייניה האישיים, שכן כזו היא, נוהגת לספר ולשתף אחרים בענייניה, גם הכמוסים. את הנאשם שיתפה בדברים על בן זוגה ועל ילדיה, גם משום שהיה לה נוח לדבר, אולם גם באופן מכוון כדי לשנות נושא שיחה שלא הייתה נוחה לה. לטענתה לצד יחסי עבודה המצוינים ששררו בינה לבין הנאשם, וההכרה בכישוריה המקצועיים, ולצד חברותם הקרובה: "כן הרגשתי שאנחנו חברים, שאנחנו בקשרים טובים, קשרים מעולים". המתלוננת הסבירה את הימנעותה להעיר לנאשם ולהעמידו על התנהגותו כלפיה בחשש מעימות צפוי ופגיעה בעבודתה עד כדי פיטוריה. סיפרה כי שיתפה את בן זוגה בכל הדברים כבר בתחילת תקופת ההטרדה, אולם סירבה להצעתו להתערב".

הנאשם הסביר כי אמירה כגון מתגעגע סביר שנרשמה ביום בו שהה בלימודים, וכוונתו הייתה להביע את געגועיו "למשרד, לעבודה, לחברים". ובאשר לאמירה כגון מתוקה הסביר הנאשם כי בדרך כלל הוא אומר "יקירה" ולא "מתוקה"  ושלעיתים רחוקות אמר " מתוקה".

בית המשפט קבע כי אין מדובר באמירות בעלות אופי מיני, לא במפורש ולא במשתמע, לאורה של מערכת היחסים שנרקמה והתקיימה בין השניים. גם במסרון שכתב הנאשם, "את גדולה", אין בו כל הצעה מינית. 

ומה עם "בואי נתחתן"? האם זו אמירה מינית?

הנאשם שלח למתלוננת מסרון "אני מתגעגע" ובהמשך מסרון "בואי נתחתן". הוא לא זכר מסרון כזה אבל גם לא הכחיש. הוא הסביר כי האמירה בואי נתחתן דומה לאמירה "את גדולה" שמשמעותה היא "כל הכבוד", וזאת בצורה הומוריסטית. תוך שציין כי כחלק מהווי המשרד המתלוננת הייתה נוהגת לומר כי היא אינה נשואה. גם המתלוננת אישרה שכחלק מהווי המשרד היו מקרים בהם הנאשם השתמש במינוח "בואי נתחתן", זאת כמחמאה על פתרון מוצלח ובצורה הומוריסטית.
המתלוננת שלחה לנאשם קובץ ובו סידור אבטחה לאישורו והוא השיב: "אני הרוס, אני תובע חברות" שבסגנונו דומה ל"בואי נתחתן", וכוונתה לומר שהמתלוננת עשתה עבודה טובה בהכנת סידור האבטחה. המתלוננת הגיבה לאמירה זו מיד "מעולה! 🙂 אני מפיצה. 

בית הדין קבע כי המתלוננת הבינה גם הבינה כי הנאשם אינו מציע לה "חברות" אלא מחמיא לה על עבודתה הטובה. ולא למיותר לציין, כי ה"סמיילי" שהוסיפה לתגובתה מלמד, שלא הוטרדה מאמירתו של הנאשם בטח ובטח לא "שידרה" לנאשם כי היא סולדת מאמירה זו, נהפוך הוא. הגם שאמירות כמו אני "אני תובע חברות" "בואי נתחתן" "מתוקה" "את גדולה" ודומיהן לא הצחיקו את המתלוננת והיא חשה אי נוחות מסוימת, הן לא הגיעו בתדירותן לרמת הטרדה ודאי לא להטרדה מינית.

התנהגות אינה מהווה הטרדה מינית אלא אם היא, כשמה, בעלת אופי מיני. מכאן שהתנהגות לא תיחשב הטרדה מינית, גם אם היא מטרידה, אם אין לה אופי מיני או אם אין היא באה לידי ביטוי בדברים הקשורים למין. התנהגות שהיא הטרדה מינית מכוונת, במקרה הרגיל, להשיג טובת הנאה מינית: יחסי-מין, או אפילו סיפוק מיני מעצם מעשה ההטרדה, כגון סיפוק מחיבוק או חיכוך. אך לא תמיד כך.   
ההצעה לא חייבת להיות בעל פה. היא יכולה להיות בכתב, בעל פה, באמצעות מוצג חזותי או שמיעתי, באמצעות מחשב או בהתנהגות. 

מה הכוונה הצעות חוזרות? האם ביחסי מרות בעבודה מספיקה הצעה מינית אחת?

בפסיקתו מיולי 2021 התייחס בית הדין הארצי לטענה כי אין צורך בדרישת החזרתיות ב"הצעות חוזרות" או "התייחסויות חוזרות" כשמדובר במקרה בו מתקיימים יחסי מרות בעבודה. לדעת בית הדין טענה זו, גם אם יש בה טעם במקצת, עומדת בניגוד ללשון החוק אשר בחר לסייג את הצורך של המוטרד להראות למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות. לו סבר המחוקק, כי בנסיבות של יחסי מרות בעבודה די בהצעה או בהתייחסות אחת בלבד, היה מציין זאת במפורש. אמנם ביחסי מרות בעבודה אין דרישה לאלמנט של אי הסכמה, אך הדרישה לחזרתיות בעינה עומדת.

התייחסויות או הצעות חוזרות באירוע אחד של הטרדה מינית

"הצעות חוזרות" או "התייחסויות חוזרות" יכולות ליצור "הטרדה מינית" גם במהלך אירוע אחד ואינן חייבות להתרחש במהלך אירועים נפרדים בזמן ובמקום. "אלמנט ה"חזרה" שבהגדרה נועד להתגבר על מצב של פליטת פה חד פעמית אשר יכולה להיאמר בהיסח הדעת או אפילו מתוך כוונה. אמירה חד-פעמית בעלת אופי מיני נחשבת בעיני החוק כאירוע מקרי שיש ממנו חזרה. אמירה חד פעמית שכזו נסלחת על פי החוק ואין היא עולה כדי הטרדה מינית במובן סעיף 3(א) (3) ו-(4) לחוק. עם זאת, אמירה חוזרת בעלת אופי מיני או סידרה של אמירות דומות בלשונן ובמטרתן – אף אם נאמרו במהלך אירוע אחד – מקיימות את ההגדרה של "הטרדה מינית" במובן החוק" (ע"ע 432/07 הנ"ל). הנה כי כן, גם כאשר מדובר במסגרת של יחסי מרות בעבודה, לא ניתן לוותר באופן גורף על דרישת החזרתיות, ומנגד בהחלט ניתן להסתפק בדרישה זו כאשר היא מתקיימת במהלך אירוע אחד, כפי שנראה שאכן כך הם הדברים בענייננו אנו.

ההתנגדות לא חייבת להיות אקטיבית

בית המשפט העליון: לא תמיד נדרשת התנגדות אקטיבית להצעה מינית. אפשר ללמוד על ההתנגדות מהנסיבות, גם שתיקה רועמת יכולה לבטא חוסר הסכמה.

מבחן אובייקטיבי לשאלה אם זו הטרדה מינית. לא מה הרגיש/ה המתלוננ/ת

השאלה אם זו הצעה היא בעלת אופי מיני – מבחן אובייקטיבי מעשה שנראה הטרדה מינית לאדם אחד, לא בהכרח ייראה הטרדה מינית לאדם אחר. לפי בית המשפט העליון, להטרדה מינית יש היבט סובייקטיבי המשתנה מאדם לאדם. המטריד והמוטרד נוטים לראות אותו מעשה בעיניים שונות. אין לבחון האם מעשה מסוים עולה כדי הטרדה מינית על בסיס ראייה סובייקטיבית, העובדה שהמטריד לא התכוון להטריד, אין בה כדי להכריע. כך גם העובדה שהצד השני נפגע ראה את עצמו מוטרד, לא מכריעה. המבחן הוא אובייקטיבי.

בחוק כתוב שצריך שתי הצעות כדי שההתנהגות תיחשב להטרדה מינית.
ומה אם זו רק הצעה אחת?

בית הדין: אמירה חד פעמית בעלת אופי מיני (הצעה מינית או התייחסות מינית), נסלחת על פי החוק ואינה עולה כדי הטרדה מינית לפי החוק. עם זאת, אמירה חוזרת בעלת אופי מיני או סדרה של אמירות דומות בלשונן ובמטרתן – אף אם נאמרו במהלך אירוע אחד – מקיימות את ההגדרה של "הטרדה מינית" במובן החוק
פסק דין קבע: לא הטרדה מינית

מאמר דיעה שלי: גם הצעה מינית אחת יכולה לבזות 

קיראו עוד באתר של עו"ד מיה צחור:


פסק דין קבע: לא הטרדה מינית

מאמר דיעה שלי: גם הצעה מינית אחת יכולה לבזות 

הראה למציע שאינו מעוניין. איך הראה?

אותו סירוב יכול להיות גם באמצעות צד גימל, בכתב או בעל פה. ואם לעובד/ת חשד שההצעות ישובו, כדאי שתהיה הוכחה לסירוב או להבעת חוסר העניין. נדרשת התנהגות אקטיבית, אחרת יכלה להשתמע מהנסיבות הסכמה.

החריג לכלל שצריך להראות סירוב: ביחסי מרות בעבודה

במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול מרות ביחסי העבודה לא צריך להראות סירוב לפי לשונו של החוק למניעת הטרדה מינית. זה לשונו של החריג לכלל:  "הצעות או התייחסויות..המופנות לעובדת במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול מרות ביחסי העבודה – גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות".

מקום בו מדובר בהצעות בעלות תוכן מיני במסגרת יחסי עבודה, תוך ניצול מרות ביחסי העבודה, ייחשבו ההצעות כהטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהן. 

קיראו עוד באתר של עו"ד מיה צחור:

ומה אם העובדת שתקה? קפאה? חשה אי נוחות? חייכה ממבוכה?

כאן החוק קובע כאמור כי אם מנהל בעבודה מציע לעובדת הכפופה לו הצעה בעל אופי מיני, אין צורך שהעובדת תסרב להצעתו, על מנת שהצעתו הבאה, שהיא כבר הצעה חוזרת, תיחשב להטרדה מינית.

בפסיקה נקבע כי לא תמיד נדרשת התנגדות אקטיבית. הנסיבות עצמן יכולות להצביע בבירור על חוסר הסכמה. יש גם שתיקה רועמת. זוהי התנגדות פסיבית. בנסיבות מיוחדות אפשר כי התנהגות, הנראית כהסכמה, לא תיחשב הסכמה: הנסיבות מלמדות כי התנהגות פסיבית אינה מצביעה בהכרח על הסכמה, אלא היא מכסה על התנגדות פסיבית. אם הייתה או לא הייתה התנגדות כזאת, הרי זו שאלה של עובדה, וכרגיל אפשר לקבוע את העובדה על יסוד ראיות נסיבתיות.

בתביעה שבה ייצגתי את העובדת: 
בית הדין האזורי לעבודה פסק 150,000 שקל פיצוי לעובדת ניקיון במפעל שהמנהל נהג לקרוא לה לשכב איתו במחסן ולהחזיר אותה למשמרת. בדרך חזרה למשמרתה הוא גם היטיב איתה בדמי כיס. תלונתה על הטרדה מינית התקבלה בלגלוג. הממונה על הטרדה מינית אמרה לה במהלך הבירור: יש לך פינצטה? תעשי לי גבות. על כל פרטי ההליך יש צו איסור פרסום.

פסק דין לגבי הצעות חוזרות: יכולות להיות באירוע אחד

"הצעות חוזרות" או "התייחסויות חוזרות" יכולות להתרחש במהלך אירוע אחד ואין צורך במספר אירועים כדי להקים את אלמנט ה"חזרה" הקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית.

העובדה שהמתלוננת מדברת בענייני מין – לא מצביעה על הסכמתה להצעות והתייחסויות מיניות

מנהל מסעדה הורשע בהטרדה מינית עת הציע למלצרית שעבדה אצלו הצעה מגונה כדלקמן:
"מה היה קורה אם מישהו היה רוצה לעזור לך לתת כסף כל הזמן… את יודעת יש לי בניין דירות את יכולה לגור שם".
המתלוננת: "בתמורה לזה שאנחנו חברים בלבד?"
המנהל: "לא, בתמורה אני אבוא אלייך פעם, פעמיים בשבוע, להתנסויות חדשות וכיף".
על פי כתב האישום, הנאשם חתם את השיחה בכך שאמר למתלוננת: "אני מקווה שהדברים האלה נשארים בינינו".

להגנתו טען הנאשם כי המתלוננת היתה מינית מאד ופרובקטיבית בענייני מין ומדברת גסויות. "עושה כל מיני תנועות עם הגוף שלה ודברים שרוצה להחצין. אוהבת לדבר כל הזמן על מין".

בית המשפט:
אפילו נכון הדבר שהמתלוננת הרבתה לדבר על מין, ואף לשתף הסובבים עמה בשיחות אלה – אין בדיבורים אלה אלו כדי לאותת לנאשם, כי הייתה מעוניינת בהצעות או בהתייחסויות מיניות כלפיה.

ומה קורה כשהמציע הוא עמית לעבודה, לא בוס?

כאשר חבר לעבודה, עמית, חבר לעבודה מציע הצעה מינית, אז אם אין מדובר בבוס או בקשרי מרות עקיפים אחרים, יש להראות סירוב להצעה זו על מנת שהצעה נוספת תיחשב להטרדה מינית.

טענת ההגנה הנפוצה: העובדת יזמה. האם אז הצעות מיניות ייחשבו להטרדה מינית?

בעניין זה בית המשפט קבע כי אף מקום בו הוכח שהיוזמה לקיום המגע המיני באה מצד המתלונן דווקא "אין הדבר שולל בהכרח את התקיימות הנסיבה של ניצול מרות ביחסי עבודה וההכרעה בעניין צריכה להתקבל לפי נסיבות המקרה".

בית הדין הארצי על הטענה שהעובדת יזמה ופיתתה

בנסיבות מסוימות גם היענות של ממונה ליוזמתה של מי שכפופה לו לפיתוח קשר כלשהו עמו, יכול להיחשב ניצול יחסי מרות. בית הדין ביקש להנחיל נורמות התנהגות רצויות במקום עבודה, נקיות מניצול מרות, ולכן הוא קובע: ישקול הממונה את צעדיו, וככל שזיהה יוזמה או פיתוי מצידה של עובדת, אשר קשורות קשר ישיר להיותו בעל היכולת לשמר או להיטיב את מעמדה של אותה עובדת – הרי שהאחריות להימנע ממגע מיני עמה מוטלת עליו. שכן, הבחירה להיענות לאותו פיצוי, היא היא ניצול יחסי המרות שיש לו כלפיו.

בעניין שהובא בפני בית הדין הארצי, הנתבע טען כי לא יזם כל מעשה, הצעה או התייחסות בעלת אופי מיני כלפי התובעת. שכן המגעים המיניים בין הצדדים נעשו ביוזמתה של התובעת, והוא אך נעתר להצעותיה.

בית הדין קבע כי התובע אינו טוען באופן פוזיטיבי, כי מעולם לא הציע לתובעת הצעה בעלת אופי מיני. כל שטוען התובע בתצהירו הוא, כי מעולם לא כפה על התובעת את יחסי המין שהתקיימו ביניהם. נקבע שהעובדה שרק חלק מהמגעים העובדת יזמה סותרת את טענתו כי לא הציע הצעות מיניות.

העובדת מסכימה להצעה מינית. האם עדיין ההצעות המיניות של הממונה הן הטרדה מינית?

בהטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה, תוך ניצול מרות, נשמטה הדרישה להראות סירוב של המוטרד להצעה המינית. בית הדין הארצי הסביר זאת בכך שמערכות יחסים בעבודה, בין בעל מרות לבין מי שכפופה לו, יכולות להוות קרקע פוריה לניצול בעל אופי מיני של הכפוף, שכן התלות הכלכלית והמקצועית של העובד בבעל המרות – המטריד, עלולה להרתיע אותו מלהראות לממונה עליו שאיננו מעוניין באותם מעשים, המהווים הטרדה מינית.

לכן נקבע כי גם אם נמצא שהייתה הסכמה לאותן התנהגויות מטרידות, יש מקום לקבוע כהנחה ראשונית, שהסכמה זו לאו הסכמה היא, בהתקיים יחסי מרות. אפשר להניח שהמוטרד או המוטרדת לא נתנו הסכמתם המלאה והחופשית להתנהגות המטרידה, ואין לדרוש ביטוי חיצוני לאי הסכמה כאשר המעשה המיני מבוצע כלפי עובדת הסרה למרותו של המטריד.

אז כל רומן עם בוס או בוסית בעבודה זה הטרדה מינית?

אם תוכיח מתלוננת את יסודותיו של החריג הקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית, שלפיו אין צורך להראות סירוב במקרה של עובד במערכת יחסי עבודה תוך ניצול יחסי מרות, הנטל להפריך את קיומה של "הטרדה מינית" יועבר לכתפי המטריד, הוא הממונה – בעל המרות. עליו להוכיח שלא התקיים רכיב מן הרכיבים המקימים עילת הטרדה מינית, כהגדרתה בחוק. ראו כאן איך ממונה יכול לסתור טענה לניצול יחסי מרות.

בכך, נכתב בפסק הדין המנחה בקשר לניצול יחסי מרות בעבודה, ניתנת תשובה ראויה ומאוזנת לטענה לפיה אין מקום להתערב באופן מופרז ביחסים החברתיים מרצון שיכולים להתפתח גם במקומות עבודה.

הוראות החוק מבקשות לעטוף את העובד או העובדת במעטפת הגנה עבה, אך עם זאת אינן מבקשות לחסום אפשרות לפיתוח קשרים אישיים מרצון חופשי במקום העבודה או לאכוף הלכות מוסר בדרך כלשהי.

הצעה "מנומסת", לא בוטה, לקשר מיני, למשל: "אני רוצה שתהיי חברה שלי"

במקרה שנדון בבית הדין לעבודה נקבע כי ניסוח הדברים על ידי הממונה לא היה בעל אופי מיני בוטה ומפורש, והדברים נאמרו בצורה מנומסת יותר, בלשון "אני רוצה שתהיי חברה שלי". נוסח כזה יכול להשתמע לשני פנים. לפרשנות המילים יש להוסיף את התנהגות הצדדים, הנסיבות ואף את ההתייחסות למגזר אליו משתייכים שני הצדדים ואופיו.

הדברים לא נאמרו באופן שניתן לפרשו כהצעה תמימה לחברות אפלטונית וידידות שבין שני חברים לעבודה. ראיה לכך ניתן למצוא בדברי העובדת, כי היא מעוניינת ביחסי הידידות עימו כאח, ובסירובה העיקש להצעותיו. העובדה שההצעה הייתה בלשון מנומסת ולא בוטה, אין בה כדי להפחית מחומרת המעשה ומהגדרתו כהטרדה מינית.

יתכן שבמגזרים ובתרבויות מסוימות, כמו המגזר הערבי אליו משתייכים הצדדים, הצעה מסוג כזה יש ותיעשה בלשון יותר מעודנת מהמקובל כיום. לשון "חברות" יכולה בקונוטציה או בחברה מסוימת להסתיר מאחוריה גם כוונה ליצור קשר אישי-אינטימי. בית הדין קבע כי זה מסוג ההטרדות המיניות הקלות, לא מדובר במקרה חמור של הטרדה מינית – מה שמשליך על הפיצוי הכספי.

מה ההגדרה של הטרדה מינית בעבודה

כשעובדת במקום העבודה מרגישה הטרדה, השאלה הראשונה היא האם זו בכלל הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית. אם זו   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי הטרדה מינית בעבודה

בעמוד זה הסבר על מטרת הייעוץ המשפטי גם למתלוננים/ות וגם למי שנגדם מוגשת תלונה על הטרדה מינית בעבודה.  יש לי   המשך קריאה »

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

בית הדין הארצי לעבודה: "התוצאות הקשות הנובעות מייחוס כותרת של ביצוע עבירת מין או עוולת מין, ולו כזו שנמצאת ברף   המשך קריאה »

הטרדה מינית מילולית: התייחסויות מיניות חוזרות

כשאני כותבת מכתב למעסיק או ממונה ובו אני מפנה את תשומת ליבו לכך שהטריד עובדת שלו מינית, משום שבישיבה של   המשך קריאה »

ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?

בחוק למניעת הטרדה מינית כתוב שרק הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו להטרדה מינית. הגדרה נוספת של החוק למניעת הטרדה מינית היא:   המשך קריאה »

פסק דין בתביעה שייצגתי: מעסיק ישלם פיצוי חסר תקדים על פגיעה בכבודו של עובד וגם יחזיר אותו לתפקידו

בית הדין פסל את החלטת מנכ"ל החינוכית להעביר עובד מתפקידו, בשל אות הקלון שדבק בו כאילו ביצע הטרדה מינית והפגיעה   המשך קריאה »

התייחסות מבזה או משפילה ביחס למיניות או לנטייה מינית: הסבר ופסקי דין

שש הגדרות להטרדה מינית בחוק למניעת הטרדה מינית. עמוד זה מוקדש להסבר על ההגדרה החמישית והיא: "התייחסות מבזה או משפילה   המשך קריאה »

פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים

עובדות פסק הדין בקצרה: התובע שימש מאמן שחיה של קבוצת הבוגרים של הנתבעת, במשך 14 שנה.  במקביל להליכים לחידוש חוזה   המשך קריאה »

פסק דין: לא כל אמירה גסת רוח ושוביניסטית היא הטרדה מינית

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (אוגוסט 2016) עסק באמירות של מנהל כלפי עובדת וקבע כי הן   המשך קריאה »

300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רוויית תכנים מיניים

העובדת, מזכירה רפואית בבית חולים שבבעלות המדינה, עבדה בכפיפות למנהל במשך כ-8 שנים. כשנה לאחר תחילת עבודתם המשותפת החל המנהל   המשך קריאה »

בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום – האם נכללים בהגדרות ההטרדה המינית?

בחוק למניעת הטרדה מינית מופיעות ההתנהגויות המהוות הטרדה מינית בעבודה: סחיטה באיומים לביצוע מעשה מיני, מעשה מגונה, הצעות חוזרות בעלות   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות

רבות מהפונות אליי מגיעות עם סיפור על קשר בהסכמה עם הבוס. לכאורה רומן. בוס, עובדת, קשרי מין ולעיתים קשרים גם   המשך קריאה »

רומן בעבודה או ניצול מרות?

כלל הוא שמתלוננת הטוענת להטרדה מינית במקום העבודה תידרש להוכיח קיומן של התנהגויות חוזרות בעלות אופי מיני, וכי הראתה למטריד   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

טור דעה מאפריל 2014 בעקבות חשיפת החקירה נגד סילבן שלום. כלי התקשורת שפרסמו את גרסתה של המתלוננת נגד סילבן שלום שלחו   המשך קריאה »

300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל במלואה תביעה כספית של עובדת סיעודית, אזרחית מולדבה, שטענה להטרדה מינית בעבודה, מעשים   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית

"גרסה מתפתחת אופיינת לנפגעי עבירות מין. יש לשרש את השיח על 'דרך נכונה', 'רצויה' או 'מקובלת' להתמודד עם פגיעה מינית.   המשך קריאה »

פסק דין: גידופים מיניים אינם "מעשה קונדס"

בפסק הדין (27.8.18, השופט אורן שגב) נדונו השאלות הבאות: האם התובע נחשף להטרדות מיניות מצד עובד הנתבעת? האם הנתבעת פעלה בעניין בהתאם   המשך קריאה »

פסק דין: האם מתירנות מינית מצד תובעת רלוונטית בשאלה אם היתה הטרדה מינית

עובדת הגישה תביעה נגד החברה המעסיקה, חברה המפעילה מרפאות שיניים ונגד רופא השיניים מנהל המרפאה. העובדת הועסקה כמנהלת מרפאה. בית   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי חריג של מיליון שקל פיצוי לעובדת שהבוס ניצל אותה מינית

בית הדין קבע פיצוי חריג על הטרדה מינית לעובדת בחברת הסעות שנוצלה מינית על ידי סדרן רציפים. הנתבע בחושיו זיהה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: ההקשר הפסיכולוגי של ניצול יחסי מרות

במרס 2008 ארגנתי כנס לציון 10 שנים לחוק למניעת הטרדה מינית בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, במסגרת הקליניקה שניהלתי לזכויות נשים   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מהי התנכלות

החוק למניעת הטרדה מינית אוסר התנכלות. התנכלות מוגדרת כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו   המשך קריאה »

הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?

כשמדובר בהצעות מיניות חוזרות או בהתייחסויות מיניות חוזרות, התנהגות המציע תיחשב להטרדה מינית גם אם העובד לא הראה כי אינו   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה – שאלות ותשובות

כל האינפורמציה בהרחבה על הטרדה מינית במקום עבודה, מאמרים והסברים מהניסיון, כתבתי בדף הראשי הטרדה מינית בעבודה. כאן ריכזתי שאלות נפוצות   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות

ארבע אפשרויות עומדות בפני נפגעי הטרדה מינית במקום העבודה והם יכולים לממש את כולן: תלונה על הטרדה מינית אצל המעביד,   המשך קריאה »

תביעה כספית על הטרדה מינית בעבודה – הפיצוי

120,000 שקל זהו סכום הפיצוי המירבי ללא הוכחת נזק שאפשר לתבוע בבית הדין לעבודה בתביעה על הטרדה מינית במקום העבודה.   המשך קריאה »

הטרדה מינית: למה תביעה כספית ולא משטרה

מאמר זה כתבתי בדצמבר 2013, בעקבות סגירת תיק החקירה נגד העיתונאי עמנואל רוזןקול דממה דקה זה אנדרסטייטמנט לאוושת סיומה של פרשת   המשך קריאה »

מדוע הגשת תביעה כספית עדיפה לעיתים על תלונה במשטרה

כאשר מתלוננת באה אליי עם סיפור של הטרדה מינית, ואני פורשת לפניה את האפשרויות העומדות בפניה במקרה של הטרדה מינית   המשך קריאה »

הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מאפשר לתבוע, בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק על הטרדה מינית בסכום של 120,000 שקל, פיצוי נזיקי    המשך קריאה »

הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה

במאמר שפורסם ב"הארץ" (25.10.06), שכותרתו "לא כולן שוות 50,000", הסברתי שדרישה לפיצוי כספי בגין הטרדה מינית, אינה בהכרח סחיטה. החוק   המשך קריאה »

פשרה כספית עם מקום העבודה והמטריד

בדרך כלל לפני שמגישים תביעה אזרחית יש פנייה מוקדמת לצד השני, שלאחריה מוחלט אם לגשת לערכאות. הפנייה המוקדמת יכולה להניב   המשך קריאה »

פיצוי כספי, לא דמי שתיקה

מה זה בעצם משא ומתן לפשרה כספית על הטרדה מינית, מה היתרונות לנפגע/ת ההטרדה המינית. אין ממש בביקורת הציבורית כאילו   המשך קריאה »

גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון

במסגרת עיסוקי בתחום אני מגישה תביעות על הטרדה מינית בבתי הדין לעבודה, לפיצוי כספי או לצווים מבית הדין נגד התנכלות   המשך קריאה »

עזיבת מקום העבודה בגלל תלונה על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית וגם נותן אפשרויות לפעולה: תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה, תביעה כספית   המשך קריאה »

ראיות בתביעת הטרדה מינית

כשאני מבררת בפגישת הייעוץ אם יש ראיות להטרדה המינית הנטענת, התשובה היא בדרך כלל מחקתי הכול. מוחקים כי הממונה דרש למחוק, או   המשך קריאה »

בג"ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

בצעד נדיר ביטל בית המשפט העליון (פברואר 2019) פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, שקבע כי עובדת שהתפטרה בשל   המשך קריאה »

בירור תלונה על הטרדה מינית שלב אחר שלב

היגשת תלונה על הטרדה מינית?הוגשה נגדך תלונה על הטרדה מינית?איך זה אמור להתנהל, מה חובות המעסיק. בעמוד הזה הבאתי את   המשך קריאה »

בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

נניח יש שמועה במקום העבודה שממונה מנהל מערכת יחסים אישית עם עובדת הכפופה לו. אם הוא לא מדווח על הקשר   המשך קריאה »

20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית

עורכת דין במשרד עורכי דין הגישה תביעה כספית נגד שותף במשרד עורך דין ששם עבדה. התביעה הוגשה על כך שהמשרד   המשך קריאה »

מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה המעסיק על הטרדה מינית

עובדים ועובדות המתלוננים על הטרדה מינית בעבודה מבקשים לתבוע פיצוי כספי על ההטרדה המינית עצמה ועל הנזק שנגרם להם. למשל: נזק נפשי,   המשך קריאה »

אחראית חיצונית לבירור תלונות על הטרדה מינית

במסגרת עבודתי והתמחותי בנושא הטרדה מינית בעבודה אני מציעה את עצמי לתפקיד אחראית (ממונה) במקומות עבודה לבירור תלונות על הטרדה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו

שורה של חובות מוטלות על המעסיק – מקום העבודה מכוח החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית. קיראו כאן   המשך קריאה »

הטרדה מינית הפרת חובות מעסיק: בית הדין חייב תובע להגיש תביעה גם נגד המטרידה

החוק למניעת הטרדה מינית נותן לנפגע/ת הטרדה מינית אפשרות לנקוט בהליכים משפטיים שונים לפי בחירתו/ה: נקיטת הליך פלילי; תלונה במקום   המשך קריאה »

תפקיד בית הדין בהנחלת נורמות למניעת הטרדה מינית

מיד לאחר פרסום פסק הדין בעניין ניצול יחסי מרות (מרס 2008) הירצתה השופטת (כתוארה אז) ורדה וירט לבנה, המשמשת היום   המשך קריאה »

התיישנות בתביעות על הטרדה מינית

עד ליום 1 בינואר 2012 היתה ההתיישנות על תביעות מכוח למניעת הטרדה מינית – שלוש שנים בלבד. הגבלת ההתיישנות בתביעות   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה

פיצוי של 100 אלף שקל נפסק לסגנית מנהל בבית ספר חרדי שהועברה מתפקידה בשל משיכה של המנהל אליה ולחציה של   המשך קריאה »

הטרדה מינית בהייטק

העיתון דה מארקר פירסם כתבת עומק בנושא הטרדות מיניות בהייטק הישראלי. בדף זה אביא ציטוטים עיקריים שלי מתוך תשובות לשאלות   המשך קריאה »

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

בקישורים הבאים תוכלו לעיין בחוקים ובתקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה, התשנ"ח – 1998. החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח – 1998 חוק   המשך קריאה »

החוק למניעת הטרדה מינית – נוסח החוק

חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח 1998מטרת החוק1. חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על   המשך קריאה »

תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998* בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ד) ו-13 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 (להלן –   המשך קריאה »

קרא לעובדת זנזונת וישלם 50,000 שקל פיצוי

נפסק פיצוי של 50 אלף שקל על הטרדה מינית לעובדת במועצה מקומית, שטענה כי גזבר המועצה כינה אותה בכמה הזדמנויות   המשך קריאה »

שתיית אלכוהול מגופה של מלצרית (באדי שוט) – הטרדה מינית

מנהל בר בתל אביב קרא למלצרית בסיומה של המשמרת והזמין אותה, מול לקוחות הבר שאיתם התיידד באותו הערב, לעשות עמם   המשך קריאה »

האם יש חיסיון על מידע שנמסר לאחראית בבירור הטרדה מינית

הצורך להבטיח בירור יעיל של תלונות על הטרדה מינית, כחלק מההתמודדות הכוללת עם תופעת ההטרדה המינית, מהווה שיקול כבד משקל   המשך קריאה »

מיולי 2022: אסור לשאול עובד או מועמד על עבר פלילי

ביום 12.7.2022 ייכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, שנועד להגדיר מחדש את נקודת האיזון הראויה בין: הצורך לקיים מאגר   המשך קריאה »