לפניות

חמש אפשרויות עומדות בפני נפגעי הטרדה מינית במקום העבודה וזכותם לממש את כל האפשרויות, כלומר אפשר גם וגם: תלונה על הטרדה מינית אצל המעסיק מקום העבודה, תלונה במשטרה, תביעה לפיצוי כספי על הטרדה מינית, נגד המטריד ו/או נגד מקום העבודה, תביעה לצו נגד התנכלות למשל תביעה לחזור לעבודה. בעמוד זה אני מפרטת את האפשרויות של נפגעת הטרדה מינית ומשמעותן. מומלץ ללכת לייעוץ משפטי אצל עו”ד הטרדה מינית  כדי לבחור את האפשרות המתאימה לנסיבות ההטרדה המינית לרצון ולצרכים של העובד/ת.

 קשת האפשרויות שנתן המחוקק בידי נפגעי ההטרדה המינית נועדה לעודדם לעמוד על זכויותיהם. וכך לבחור את ערוץ הפעולה שאינו מרתיע ומאיים ומתאים לרצון ולצרכים.

להגיש תלונה על הטרדה מינית למעסיק, נגד המטריד

העובדת זכאית להתלונן בפני המעסיק על ההטרדה המינית, או ההתנכלות, ולדרוש ממנו לקיים בירור הוגן ורציני על ההטרדה המינית או להעמיד את העובד לדין משמעתי. על המעסיק לקיים, ללא דיחוי, בירור של התלונה על ההטרדה המינית. על המעסיק להגן על המתלוננת, במהלך בירור תלונתה על הטרדה מינית, מפני התנכלות כתוצאה מהגשת התלונה על הטרדה מינית ולהרחיק את המטריד מן המתלוננת. אם מצא המעסיק כי אכן היתה הטרדה מינית, עליו לנקוט צעדים להפסיק את ההטרדה המינית ולהגן על המתלוננת.

החוק למניעת הטרדה מינית אכן מחייב את המעסיק לספק רשת הגנה לנשים המתלוננות על הטרדה מינית במקום העבודה. בפועל, נשים רבות המתלוננות על הטרדה מינית מתאכזבות, בלשון המעטה, מיחסו של המעסיק. מעסיקים רבים נותנים גב למטריד, או נוקטים גישה סלחנית כלפי התנהגותו ולא רואים בה הטרדה מינית למרות מה שכתוב בחוק למניעת הטרדה מינית. אסור לשכוח שהמטריד הוא בדרך כלל בכיר בארגון ונחיצותו רבה יותר מאשר העובד/ת המתלוננ/ת נגדו על הטרדה מינית. 

ואולם, בשנים האחרונות מאז ימי ה-Me Too אני רואה גם גישה לא עניינית ולא מידתית כלפי תלונות על הטרדה מינית, שאין בה הגינות ויחס מכבד לצד שנגדו התלוננו.

להגיש תביעה כספית על הטרדה מינית נגד המעסיק

מעסיק שלא נקט אמצעים לצורך מניעת הטרדה וטיפול יעיל בה, לרבות תיקון הפגיעה עקב ההטרדה המינית ו/או ההתנכלות – יהיה אחראי להטרדה מינית או להתנכלות שביצע עובד שלו או ממונה מטעמו במסגרת יחסי העבודה, וניתן לתבוע את המעביד בתביעה אזרחית בשל כך.

חובות המעסיק בקשר להטרדה מינית הם בין היתר, למנוע את ההטרדה המינית, לטפל ביעילות ובמהירות במקרים של הטרדה מינית, למנות אחראית הממונה על בירור תלונות על הטרדה מינית, לתלות תקנון הטרדה מינית ובו שם האחראית לבירור תלונות על הטרדה מינית, לקבוע דרך יעילה להגשת תלונות על הטרדה מינית, למלא את כל חובותיו מכוח תקנות למניעת הטרדה מינית.

לתבוע עובד אחר על הטרדה מינית

בתביעה שהיגשתי נגד מעסיק ציבורי על היעדר בירור תלונת עובד על הטרדה מינית, חייב בית הדין לעבודה את העובד להגיש תביעה גם נגד העובדת שהטרידה אותו. וזאת בניגוד למגמת המחוקק לאפשר בחירה של ההליך, לצורך העצמת הנפגע/ת. ראו כאן את פסק הדין, הביקורת ואת המיוחד בתביעות גברים על הטרדה מינית בעבודה.

להגיש תביעה כספית על הטרדה מינית נגד המטריד

הנפגע יכול להגיש תביעה על הטרדה מינית והתנכלות בבית הדין לעבודה נגד המטריד או המתנכל בעצמו, וגם נגד מקום העבודה. אפשר לתבוע 120,000 ש”ח, ללא הוכחת נזק על עצם ההטרדה המינית. לתביעה על הטרדה מינית אפשר להוסיף פיצוי על נזקים כמו הפסד השתכרות, נזק נפשי וכיו”ב. 

לתבוע חזרה לעבודה

עובד/ת שפוטר/ה עקב הטרדה מינית או התנכלות, רשאי/ת לדרוש מהמעסיק להחזירם לעבודה או למנוע את הפיטורים, ואם מקום העבודה לא עשה כן – לבקש בבית הדין לעבודה צו מניעה נגד הפיטורים. בתיק שייצגתי עובד שנגדו הוגשה תלונה על הטרדה מינית, בית הדין הורה להחזיר את העובד לעבודה אחרי שפסק כי נימוק “המוגנות מפני הטרדה מינית” היה תירוץ של מנכ”ל הטלוויזיה החינוכית להעביר אותו מתפקידו. במילים אחרות השתמשו בערך החשוב של מניעת הטרדה מינית משיקולים ציניים.

תביעה כספית או תלונה במשטרה?

(אפשר גם וגם)
מניסיון, אני חושבת שתביעה כספית בדרך כלל, עדיפה מתלונה במשטרה. ההחלטה תלויה כמובן בנסיבותיו של כל מקרה ומומלץ לגשת לייעוץ משפטי לפני שנוקטים בפעולה כלשהי. על תביעה כספית על הטרדה מינית לעומת תלונה במשטרה תוכלו לקרוא כאן. באופן כללי אפשר לנקוט בשני ההליכים גם יחד: גם להגיש תלונה במשטרה על הטרדה מינית וגם להגיש תביעה כספית על הטרדה מינית.

פסק דין: במקרים חמורים של הטרדה מינית צריך להתלונן

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי לא די בכך שתובעת בגין הטרדה מינית תטען במסגרת ההליך האזרחי כי נאנסה או כי בוצע בה מעשה סדום בנסיבות חמורות. במקרה של תקיפה פיזית חמורה, ובמיוחד כאשר היא חוזרת על עצמה מספר פעמים, יש לצפות כי העובדת תפנה למשטרה או לפחות לממונה על מניעת הטרדה מינית במקום העבודה.

לפי פסק הדין, אינטרס חברתי מובהק הינו למגר תופעות חמורות מעין אלו, ולעודד נפגעות תקיפה מינית להגיש תלונה למשטרה, על מנת שניתן יהיה להעמיד את העבריינים לדין, ולהושיבם מאחורי סורג ובריח למשך שנים ארוכות.

לעומת זאת, מקום בו אישה טוענת בהליך אזרחי של הטרדה מינית, כי היא נפלה קורבן למעשי אלימות קשים כמו אונס ומעשה סדום, ומנגד אין היא מגישה תלונה משטרה, עלול להעלות ספקות באשר לגרסתה העובדתית בדבר ההטרדה המינית ולעמוד לחובתה. זו הפעם הראשונה שבית הדין משמיע דברים כאלה כי אי פנייה למשטרה פוגמת באמינות.

ופסק דין אחר: אי פנייה למשטרה בגין הטרדה מינית אינה גורעת מאמינות המתלוננת
בפסק הדין פלונית מיום 26 במרס 2008 נקבע כי אם היתה המערערת מגישה תלונה במשטרה, יכול היה הדבר להוות אינדיקציה לכך שהמעשים שנעשו לה היו בניגוד לרצונה, אולם אין מדובר בדרישה הכרחית הגורעת ממהימנותה לגבי גרסתה על ההטרדה המינית, גם אם לא הגישה תלונתה.

מידת ההוכחה הנחוצה במשפט אזרחי על הטרדה מינית בעבודה

הוכחת הטרדה מינית בהליך אזרחי פסק דין של בית הדין הארצי (9.11.02) קבע כי מידת ההוכחה הדרושה כדי להוכיח הטרדה מינית מקום העבודה היא כהוכחה הדרושה בהליך אזרחי רגיל. בכך דחה בית הדין הארצי את קביעתו של בית הדין האזורי כאילו נחוצה רמת הוכחה מוגברת בתביעות הטרדה מינית בעבודה. ראו כאן על ראיות בתביעת הטרדה מינית.

ממתי “סופרים” התיישנות על הטרדה מינית או התנכלות

תקופת ההתיישנות על מעשי ההטרדה המינית או ההתנכלות נמדדת לא מיום סיום יחסי העבודה אלא “מיום שנוצרה העילה” ועד ליום הגשת התביעה. 

אירועי הטרדה מינית והתנכלות שחלקם התיישנו וחלקם לא

לפי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, אם מדובר בפגיעה מצטברת ונמשכת בתנאי העבודה, בקידום בעבודה, ייתכן שהאירועים יהוו אירוע אחד של הטרדה מינית והתנכלות, לצורך בחינת ההתיישנות לפי החוק למניעת הטרדה מינית. או למשל כאשר מדובר בהתייחסויות מיניות חוזרות היוצרות מסכת אחת של הטרדה מינית, או הטרדה מינית והתנכלות. צריך לבדוק כל מקרה לפי נסיבותיו והכתובת לייעוץ משפטי אישי היא עורך דין הטרדה מינית בעבודה.

החוק למניעת הטרדה מינית נותן לנפגע/ת הטרדה מינית אפשרות לנקוט בהליכים משפטיים שונים לפי בחירתו/ה: נקיטת הליך פלילי; תלונה במקום העבודה; הגשת תביעה אזרחית נגד המעסיק, נגד המטריד, או שניהם.

עובד/ת שהוטרד מינית יכול לתבוע את מקום העבודה, המעסיק בשני המקרים הבאים:
אם המעסיק הפר את חובותיו לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע את ההטרדה המינית או ההתנכלות, או אם לא נקט את הצעדים המתחייבים בחוק: למשל, לא קיים בירור, לא הפריד בין הצדדים במהלך הבירור.

חוץ מתביעה נגד המעסיק על הפרת חובותיו, אפשר לתבוע בשל אחריותו לעוולה שביצע עובד מטעמו, אם המעסיק הפר את חובותיו כמעסיק. מה שצריך להוכיח זה שהתרחשה הטרדה מינית.

בתביעה שבה ייצגתי את העובד המוטרד

היגשתי תביעה בשם עובד שתבע את מקום העבודה כי הפר את חובותיו כמעסיק מכוח החוק למניעת הטרדה מינית, והתעלם מתלונת העובד על הטרדה מינית. העובד בחר שלא להגיש תביעה נגד העובדת.  בית הדין האזורי (5.2.17) בהחלטה מקוממת: אם תובעים את מקום העבודה, חייבים לתבוע גם את המטריד.

החלטת בית הדין לצרף את “המטרידה” כנתבעת בנוסף למקום העבודה

העובדת המטרידה נגעה באופן בוטה ומשפיל בעובד לעיני חברותיה תוך שהיא מלגלגת עליו. מקום העבודה היה אדיש למצוקת העובד ולא בדק את תלונתו. גם לא דאג להרחקת העובדת ולא הבטיח שהמעשה לא יחזור על עצמו. לעובד לא היה שום עניין לתבוע את העובדת, אלא את מקום העבודה, שבשל מחדליו כטענתו, נאלץ העובד להתפטר ממקום העבודה. 

למה מוטעית הקביעה כי יש לתבוע גם את המטריד בנוסף למקום העבודה?

הכלל הוא כי התובע בוחר בנתבע. בית הדין יכול לצרף אדם כבעל דין בתביעה, גם אם התביעה לא הוגשה נגדו, רק אם נוכחותו של האדם כבעל-דין במשפט דרושה כדי לאפשר לבית-המשפט לפסוק בשאלות העולות מן התביעה. הכלל הוא שאין לכפות על אדם לתבוע אדם שממנו אינו חפץ לדרוש סעד.

האוטונומיה של התובע לבחור את נתבעיו היא בבסיס השיטה המשפטית. התובע הוא שיוזם את התביעה וקובע את עיתוי הגשתה, את העילות שבגינן יתבע, את הסעדים שיבקש ואת זהותם של הצדדים לתביעה.

מספר אפשרויות לנפגעי הטרדה מינית כדי להעצימם

ולאפשר להם לבחור ההליך הנוח והמתאים. המדיניות המשפטית היא לאפשר לנפגעי הטרדה מינית קשת של אפשרויות משפטיות, כדי לעודדם לעמוד על זכויותיהם.

האוטונומיה של התובע לבחור את נתבעיו באה לידי ביטוי מפורט וספציפי בחוק למניעת הטרדה מינית המאפשר לנפגע הטרדה מינית לנקוט בהליכים משפטיים שונים לפי בחירתו. 

המטרה היתה “להציע כיוונים משפטיים רבים ככל האפשר, כדי שכל מי שנפגעה מהטרדה מינית תמצא את האפיק שאינו מאיים עליה, אינו מרתיע אותה, ועונה על צרכיה” (ד”ר אורית קמיר בספרה זה מטריד אותי לחיות עם החוק למניעת הטרדה מינית, הוצאת כרמל 2009).

החוק נועד למנוע לחץ מכל סוג שהוא על נפגעת ההטרדה המינית ולאפשר לה חופש פעולה מירבי.

מה מיוחד בתביעות של תובעים גברים על הטרדה מינית?

דברים אלה יפים קל וחומר על נפגעי הטרדה מינית, גברים, המתקשים להתלונן על פגיעות מיניות בכלל והטרדות מיניות בפרט, וסביר להניח שאחוז הנפגעים המתלוננים בקרבם נמוך עוד יותר מאשר בקרב נשים (ציטוט מספרה של קמיר הנ”ל).

אם מקום העבודה חפץ שה”מטריד” יציג את עמדתו בדיון, פתוחה בפניו הדרך להעידו או לבקש מבית הדין הנכבד לזמנו לעדות. אין צורך לצרפו כנתבע בתיק כשהתובע/ת אינו מעוניין בכך.

הטרדה מינית הגדרה סוגי הטרדות מיניות

מהן התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית? מהאתר של עו"ד מיה צחור, יותר מ-25 שנות ניסיון בתביעות הטרדה מינית בעבודה   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות

מה זה ניצול יחסי מרות? המנהלהוא שצריך להוכיח שקשר בהסכמה עם עובדת אינו הטרדה מינית. מהאתר של עו"ד מיה צחור,   המשך קריאה »

עורכת דין הטרדה מינית בעבודה

תוכן עניינים ייצוג משפטי עורך דין הטרדה מינית אני עורכת דין מתמחה בהטרדה מינית בעבודה, בעלת ניסיון של יותר מ-25   המשך קריאה »

פיצוי כספי, לא דמי שתיקה

מה זה בעצם משא ומתן לפשרה כספית על הטרדה מינית, מה היתרונות לנפגע/ת ההטרדה המינית. אין ממש בביקורת הציבורית כאילו   המשך קריאה »

הטרדה מינית מילולית

תוכן עניינים כשאני כותבת מכתב למעסיק או מנהל בתלונה שמנהל הטריד עובדת שלו מינית, משום שבישיבה של עובדים אמר לה   המשך קריאה »

דיבור מיני בוטה האם זו הטרדה מינית

תוכן עניינים דיבור מיני בוטה הוא התנהגות שנחשבת להטרדה מינית מילולית, ההגדרה בחוק למניעת הטרדה מינית מנוסחת כך: “התייחסות מבזה   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה – שאלות ותשובות

כל האינפורמציה בהרחבה על הטרדה מינית במקום עבודה, מאמרים והסברים מהניסיון, כתבתי בדף הראשי הטרדה מינית בעבודה. כאן ריכזתי שאלות נפוצות   המשך קריאה »

בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום

נניח יחסי מין מלאים למשל בין בוס למי שכפופה לו. האם התנהגותו של הממונה תיחשב להטרדה מינית לפי החוק למניעת   המשך קריאה »

רומן בעבודה או ניצול יחסי מרות?

מתלוננת שטוענת להטרדה מינית במקום העבודה צריכה להוכיח התנהגויות חוזרות בעלות אופי מיני, ושהראתה למטריד שאינה מעוניינת בהצעות או בהתייחסויות   המשך קריאה »

פיצוי של 185,000 שקל על הפרת חובות מעסיק הטרדה מינית

מעסיקה שלא נקטה אמצעי מנע, טיפול כושל בתלונה על הטרדה מינית, לא מינתה ממונה מתאימה תשלם 85,000 שקל פיצוי לעובדת.    המשך קריאה »

התעמרות בעבודה לעומת התנכלות על רקע הטרדה מינית

המונח “התנכלות” מתייחס לתופעה של “פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית”.   המשך קריאה »

פיטורי מרצה בגלל קשר מיני עם סטודנטית

פסק דין בעניין פיטוריו של התובע מעבודתו כחבר סגל במכללה האקדמית תל חי בעקבות קשר מיני שניהל עם סטודנטית שלימד   המשך קריאה »

טיפול בהטרדה מינית בעבודה מה חובות מעסיק

תוכן עניינים טיפול בהטרדה מינית בעבודה לפי החוק בתי הדין מדגישים את החשיבות שיש במילוי קפדני של ההוראות הפורמליות של   המשך קריאה »

עובדת שהתלוננה על הטרדה מינית חויבה בפיצוי על לשון הרע

מנהל חברה טען שעובדת הוציאה את דיבתו רעה כאשר טענה כי הטריד אותה מינית במהלך עבודתה בחברה. לטענתו של התובע,   המשך קריאה »

תגובת מנכ”ל שזילזל בתלונה על הטרדה מינית הוכרה כתאונת עבודה

בשיחה הבנתי עד כמה שימשתי ככלי בידי החברה, וזה גרם לי לי לקושי נפשי רב, קריסה ומשבר אמון. השקעתי שם   המשך קריאה »

30,000 שקל פיצוי ממנהל שהטריד מילולית, החברה תשלם רק 10,000

התובעת טענה לשלושה מקרים של הטרדה מינית, וכי בגלל סירוביה החוזרים ונשנים להצעות הנתבע, הוא להתנכל אליה עד שפוטרה מהעבודה.   המשך קריאה »

למי הסמכות לדון בתביעה נזיקית לאחר הרשעה במעשה מגונה

לפי החוק למניעת הטרדה מינית לבית הדין לעבודה סמכות עניינית ייחודית לדון בתביעות בגין הטרדות מיניות, אשר נמנו בסעיף 3 לחוק למניעת   המשך קריאה »

האם אפשר לתבוע אישית ממונה על הטרדה מינית במקום העבודה?

עובדת חברה שמונתה מטעם המעסיק לשמש ממונה על מניעה של הטרדה מינית ובירור תלונות על הטרדה מינית, עתרה לבית הדין   המשך קריאה »

ניצול מרות: יחסי השפעה במקום העבודה

בית הדין הארצי טבע בפסק דין מסוף 2022 מונח חדש המתאר יחסי כוחות בהקשר של הטרדה מינית וניצול יחסי מרות.   המשך קריאה »

בתי המשפט על טענת ההגנה הנפוצה: העובדת יזמה, פיתתה

זאת טענת ההגנה הנפוצה של ממונים שמוגשת נגדם תלונה על הטרדה מינית. פסקי דין קבעו כי אין מקום לקבוע כלל   המשך קריאה »

תלונה מאוחרת על הטרדה מינית, גרסה מתפתחת

התופעה של כבישת התלונה בעבירות מין, ובכלל זה מעשי הטרדה מינית במסגרת העבודה, אינה נדירה, ולעניין זה הסברים אפשריים מסוגים שונים.   המשך קריאה »

הערות סקסיסטיות הטרדה מינית מדירה

הטרדה מינית מדירה, הכוונה להערות סקסיסטיות משפילות שמערערות את תחושת המקצועיות של נשים, חותרות תחת ביטחונן העצמי, ממאיסות עליהן את   המשך קריאה »

לא כל התייחסות לנטייה מינית היא הטרדה מינית

בעניין שנדון בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב התובע טען כי הממונה השמיע לעברו אמירות המייחסות לו נטיות הומוסקסואליות, בהתייחסויות   המשך קריאה »

מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה המועדים להטרדות מיניות

יש מקומות עבודה שבהם תליית תקנון הטרדה מינית ומינוי ממונה זה לא מספיק מבחינת חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית   המשך קריאה »

מיולי 2022: אסור לשאול עובד או מועמד על עבר פלילי

ביום 12.7.2022 נכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, שנועד להגדיר מחדש את נקודת האיזון הראויה בין: הצורך לקיים מאגר   המשך קריאה »

האם יש חיסיון על עדויות עובדים בפני ממונה על הטרדה מינית

האם עובדים הנקראים להעיד בבירור הטרדה מינית יכולים לסמוך שהממונה לא תגלה לאיש את תוכן עדותם?   המשך קריאה »

שתיית אלכוהול מגופה של מלצרית (באדי שוט) – הטרדה מינית

באדי שוט זה לא אירוע כיפי קליל בפאב, אלא ניצול מיני וביזוי וגם מעשה מגונה.   המשך קריאה »

הטרדה מינית: קרא לעובדת זנזונת וצילם אותה בסתר

נקבע שהכינוי זנזונת הטרדה מינית. ואילו הצילום מהווה התנכלות. העובד צילם את העובדת כדי להפחידה ולאיים עליה שישלח את תמונתה   המשך קריאה »

בוטל פסק דין מיליון שקל על ניצול יחסי מרות

לא התקיימו יחסי מרות בין המערער למשיבה, וגם אם היו קיימים יחסי מרות, אין מדובר בהטרדה מינית, כי היו יחסים   המשך קריאה »

בג”ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

בצעד נדיר ביטל בית המשפט העליון (פברואר 2019) פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, שקבע כי עובדת שהתפטרה בשל   המשך קריאה »

300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רוויית תכנים מיניים

העובדת הייתה בבחינת "קהל שבוי" להתבטאויותיו המיניות של המנהל והיא לא יכלה להימנע מהאזנה להן, ובכך יש ניצול של יחסי   המשך קריאה »

הטרדה מינית בהייטק

העיתון דה מארקר פירסם כתבת עומק בנושא הטרדות מיניות בהייטק הישראלי. בדף זה אביא ציטוטים עיקריים שלי מתוך תשובות לשאלות   המשך קריאה »

20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית

מעסיק צריך לברר תלונה על הטרדה מינית גם היא מוגשת נגד אדם שאינו עובד אצל המעסיק   המשך קריאה »

תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית

תקנות למניעת הטרדה מינית תשנ”ח 1998 והתקנון לדוגמה, באדיבות אתר נבו.   המשך קריאה »

החוק למניעת הטרדה מינית – נוסח החוק

החוק למניעת הטרדה מינית, נוסח החוק באדיבות אתר נבו.   המשך קריאה »

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

בקישורים הבאים תוכלו לעיין בחוקים ובתקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה, התשנ”ח – 1998. החוק למניעת הטרדה מינית התשנ”ח – 1998 חוק   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה

אם שניים לא מסוגלים להיות יחד - מי צריך ללכת, זה שייצרו גובר עליו או מושא הכמיהה?   המשך קריאה »

תפקיד בית הדין בהנחלת נורמות למניעת הטרדה מינית

בפסק הדין המנחה בעניין ניצול מרות כובד המשקל הועבר אל בעל המרות והופחת ממשקלה של ההסכמה כביכול של אותה עובדת.   המשך קריאה »

ראיות בתביעת הטרדה מינית

הפסיקה מכירה בקושי של תובעות להביא ראיות על הטרדה מינית. מה בכל זאת עוזר להוכיח הטרדה מינית בעבודה?   המשך קריאה »

התיישנות בתביעות על הטרדה מינית

עד ליום 1 בינואר 2012 היתה ההתיישנות על תביעות מכוח למניעת הטרדה מינית – שלוש שנים בלבד. הגבלת ההתיישנות בתביעות   המשך קריאה »

פסק דין בתביעה שייצגתי: מעסיק ישלם פיצוי חסר תקדים על פגיעה בכבודו של עובד וגם יחזיר אותו לתפקידו

בית הדין פסל את החלטת מנכ"ל החינוכית להעביר עובד מתפקידו, בשל אות הקלון שדבק בו כאילו ביצע הטרדה מינית והפגיעה   המשך קריאה »

הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מאפשר לתבוע, בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק על הטרדה מינית בסכום של 120,000 שקל, פיצוי נזיקי    המשך קריאה »

גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון

גישור היא אופציה נוספת שנמצאת על השולחן. לא לכל אחד זה מתאים, גם לא לכל מקרה. יש והגישור נעשה לפני   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה

במאמר שפורסם ב”הארץ” (25.10.06), שכותרתו “לא כולן שוות 50,000” (הכותרת של עורכי הארץ), הסברתי שדרישה לפיצוי כספי בגין הטרדה מינית,   המשך קריאה »

פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית

תביעת פיצויים בגין הטרדה מינית מסתיימת לעיתים בפשרה כספית. זה לא דמי שתיקה   המשך קריאה »

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

ראשי פרקים לפוסט: תקופה ארוכה ניסחתי בליבי את המאמר שעליי לכתוב על חוסר צדק משווע ממעלה ראשונה, ששמו בירור הטרדה מינית   המשך קריאה »

ממונה על הטרדה מינית במקום עבודה

במסגרת עבודתי והתמחותי בנושא הטרדה מינית בעבודה אני מציעה את עצמי לתפקיד אחראית (ממונה) במקומות עבודה לבירור תלונות על הטרדה   המשך קריאה »

תביעות של עובדים גברים על הטרדה מינית

ייצגתי עובד שתבע את המעסיק על התעלמות מתלונתו על הטרדה מינית. העובד בחר שלא להגיש תביעה נגד העובדת. בית הדין האזורי   המשך קריאה »

הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו

שורה של חובות מוטלות על המעסיק – מקום העבודה מכוח החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית. קיראו כאן   המשך קריאה »

בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

בפוסט זה תקראו: נניח שמועה נניח יש שמועה במקום העבודה שממונה מנהל מערכת יחסים אישית עם עובדת הכפופה לו. אם   המשך קריאה »

מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה המעסיק על הטרדה מינית

עובדים ועובדות המתלוננים על הטרדה מינית בעבודה מבקשים לתבוע פיצוי כספי על ההטרדה המינית עצמה ועל הנזק שנגרם להם. למשל: נזק נפשי,   המשך קריאה »

הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?

כשמדובר בהצעות מיניות חוזרות או בהתייחסויות מיניות חוזרות, התנהגות המציע תיחשב להטרדה מינית גם אם העובד לא הראה כי אינו   המשך קריאה »

התפטרות בגלל הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית וגם נותן אפשרויות לפעולה: תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה, תביעה כספית על   המשך קריאה »

הטרדות מינית בעבודה: מהי התנכלות

המונח “התנכלות” מתייחס לתופעה של “פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית”.   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית

העובדת הזרה חששה שלא תקבל שכר ולכן הבליגה על הטרדות מיניות מילוליות ונגיעות מזדמנות. אירוע התקיפה המינית היה הקש ששבר   המשך קריאה »

לתבוע או להגיש תלונה במשטרה על הטרדה מינית?

כאשר מתלוננת באה אליי עם סיפור של הטרדה מינית, ואני פורשת לפניה את האפשרויות העומדות בפניה במקרה של הטרדה מינית   המשך קריאה »

300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל במלואה תביעה כספית של עובדת סיעודית, אזרחית מולדבה, שטענה להטרדה מינית בעבודה, מעשים   המשך קריאה »

למה תביעה על הטרדה מינית ולא הגשת תלונה במשטרה

מה ההבדל בין הגשת תביעה כספית בגין הטרדה מינית לבין הגשת תלונה במשטרה ולמה תביעה כספית נראית לי אופציה טובה   המשך קריאה »

תביעת פיצויים בגין הטרדה מינית בעבודה

כמה כסף מקבלים על הטרדה מינית? זו השאלה ששואלים אותי מי ששוקלים להגיש תביעת פיצויים על הטרדה מינית בעבודה. 120,000   המשך קריאה »

הקשר בין מתירנות מינית והטרדה מינית

מנהל מסעדה הורשע בהטרדה מינית עת הציע למלצרית שעבדה אצלו את ההצעה המגונה במילים הבאות: “מה היה קורה אם מישהו   המשך קריאה »

פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים

עובדות פסק הדין בקצרה: התובע שימש מאמן שחיה של קבוצת הבוגרים של הנתבעת, במשך 14 שנה.  במקביל להליכים לחידוש חוזה   המשך קריאה »

פסק דין: גידופים מיניים אינם “מעשה קונדס”

בפסק הדין (27.8.18, השופט אורן שגב) נדונו השאלות הבאות: האם התובע נחשף להטרדות מיניות מצד עובד הנתבעת? האם הנתבעת פעלה בעניין בהתאם   המשך קריאה »

לא כל אמירה בוטה ושובניסטית היא הטרדה מינית

ישנן אמירות שובניסיסטיות ולא ראויות, אבל הטרדה מינית הן לא   המשך קריאה »

הטרדה מינית: הפסיכולוגיה של יחסי המרות

ביחסי מרות תמונה מלאת פערים וסתירות. אישה הדומה לכל אחת מאיתנו הופכת להיות קורבן. מה קורה במערכת היחסים הזאת שהופך   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

מתן אפשרות לשלילה קטגורית של יחסי מרות מרגע שבו נודע לצדדים כי יחסי העבודה עומדים להסתיים בטווח זמן קרוב, עלול   המשך קריאה »

ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?

בחוק למניעת הטרדה מינית כתוב שרק הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו להטרדה מינית. הגדרה נוספת של החוק למניעת הטרדה מינית היא:   המשך קריאה »

חיזור או הטרדה מינית

למה הכוונה “הצעה בעלת אופי מיני”? בעמוד זה אני כותבת על ההגדרה בחוק למניעת הטרדה מינית, סעיף 3 (א) (3)   המשך קריאה »