האם זו הטרדה מינית?

כשעובדת מרגישה הטרדה מינית במקום העבודה, כאשר מעסיק נתקל בתלונה על הטרדה מינית, כשנגד עובד או עובדת יש תלונה על הטרדה מינית, השאלה הראשונה היא האם זו בכלל הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית.
אם זו רק התנהגות מילולית מעליבה מצד חבר לעבודה, זו הטרדה מינית?
אם זו הצעה מינית שהעובדת הגיבה עליה, שתקה, או התעלמה, מדובר בהטרדה מינית? משנה אם זה בוס או חבר לעבודה?
ואם העובדת הסכימה להצעה המינית, איך אפשר לטעון להטרדה מינית?
מתי זו סתם גסות רוח ומתי הטרדה מינית מילולית מסוג התייחסות מבזה או משפילה?
איך מבחינים בין רומן לגיטימי לבין ניצול יחסי מרות?

קיראו עוד באתר של עו"ד מיה צחור:

החוק הרלוונטי הוא החוק למניעת הטרדה מינית, ושבו שש הגדרות לשאלה מהי הטרדה מינית. באתר אני מביאה את ההגדרות מהחוק למניעת הטרדה מינית כלשונן בצירוף דוגמאות, הסברים ופסקי דין תקדימיים בנושא הטרדות מיניות.
כשאומרים הטרדה מינית האסוציאציה הראשונה היא נגיעות פיסיות ללא הסכמה, מישהו כפה את רצונו. אבל לא רק.

כך, גם הצעות מיניות חוזרות מצד ממונה למי שכפופה לו הן הטרדה מינית, גם התייחסויות מילוליות מיניות חוזרות נחשבות להטרדה מינית וגם התייחסות מבזה חד פעמית. אלה נחשבות הטרדה מינית מילולית. כל מקרה צריך לבחון לגופו, לפי הנסיבות וההקשר הכללי.

הוטרדתי, מה עושים עם זה עכשיו? תלונה במקום העבודה? תביעה?

החוק הגדיר מהן הטרדות מיניות וגם קבע מה נפגע/ת הטרדה מינית במקום עבודה יכולה לעשות במקרה של הטרדה מינית: יש כמה אפיקי פעולה, והם לא סותרים זה את זה: תלונה במקום העבודהתלונה במשטרהתביעה כספית נגד המטריד. תביעה כספית נגד מקום העבודה. תביעה לצו נגד התנכלות או לחזור לעבודה.

קיראו כאן:

לגבי בירור הטרדה מינית במקום העבודה, במציאות זה לא בדיוק כמו שהיתווה החוק. כי מקום עבודה הוא לא המקום הטבעי לבירור תלונות על הטרדה מינית. וכי החיים חזקים מכל חוק וכאשר יש מתלוננת על הטרדה מינית, ויש בעל סמכות, מנהל שהוא חשוב יותר ממנה במקום העבודה, הדברים נראים אחרת, לא בדיוק כמו שקבע החוק למניעת הטרדה מינית.
מצד שני אנחנו גם רואים, בפרט בזמן האחרון, שמעסיקים ממהרים לקבוע ממצא של הטרדה מינית, למרות שהחוק והפסיקה קובעים אחרת לגבי התנהגות מסוימת. ולמה? כי בעידן של הרשתות החברתיות והיד הקלה על המקלדת מעסיק לא רוצה למצוא את שמו כמי שלא מגן על מתלוננות. מצד אחד אנחנו אמורים לשמוח שהנה סוף סוף מעסיקים הפנימו שעליהם לעמוד לצד מתלוננות, אך מצד שני היעדר מידתיות והגינות אינו מיטיב עם איש. לא זו היתה מטרת החוק למניעת הטרדה מינית.
בכל מקרה אני חושבת שרצוי ללכת לייעוץ משפטי לפני שנוקטים בפעולה בקשר להטרדה מינית, לפני שנוקשים על דלתה של האחראית עם תלונה על הטרדה מינית, או אפילו לפני שהולכים להגיש תלונה במשטרה על הטרדה מינית.

בתביעה שבה ייצגתי את העובדת:
בית הדין לעבודה בתל אביב פסק 150,000 שקל פיצוי לעובדת ניקיון במפעל, שהמנהל נהג לקרוא לה לשכב איתו במחסן ולהחזיר אותה למשמרת. בדרך חזרה למשמרתה הוא גם נתן לה כסף מזומן בכיס.

במקומות עבודה תלויים מזה כבר, מכוח החוק למניעת הטרדה מינית, תקנוני הטרדה מינית, ובהם פירוט החוק למניעת הטרדה מינית והכתובת לממונה על בירור תלונה על הטרדה מינית (בדרך כלל מנהלת משאבי אנוש בארגון היא זו שאחראית לברר תלונות על הטרדה מינית). החוק גם מפרט בדיוק כיצד על מקום העבודה לנהוג כלפי המתלוננת וכלפי הנילון (מי שנגדו מוגשת התלונה על הטרדה מינית) ומהם שלבי הבירור של תלונה על הטרדה מינית.

ומה לגבי זכויותיו של "המטריד", הנילון (מי שנגדו הוגשה תלונה בעבודה על הטרדה מינית)

כאשר מוגשת נגד אדם תלונה במקום העבודה על הטרדה מינית, חשוב שיהיה הליך הוגן וראוי, כזה שיאפשר לו להעלות את טענותיו ולא למצוא את עצמו עם כתם של הטרדה מינית, בלי שהשמיע את טענותיו, או בשל מסקנה שגויה של מעסיק. מניסיוני עצם הגשת תלונה כזו על הטרדה מינית, יכולה למוטט את כבודו ופרנסתו של אדם, בלי קשר לממצאים ולמסקנות של המעסיק.

פסק דין תקדימי בתביעה שהיגשתי בשם עובד:
בית הדין הורה להחזיר לתפקידו מנהל לאחר בירור הטרדה מינית, ולשלם לו פיצוי של 92,500 שקל על עוגמת נפש, פגיעה בכבוד והוצאות.
לפסק הדין

כך למשל, כאשר מקום העבודה מחליט שזו היתה הטרדה מינית בלי לשמוע את העובד/ת, או בשל פרשנות שגויה של החוק, או כאשר יחסים בהסכמה שלא עלו יפה הובילו לתלונה על הטרדה מינית. רוב פסקי הדין התקדימיים בנושא הטרדות מיניות עוסקים בכבודה ופרטיותה של מתלוננת, פחות בכבודו של מי שנגדו הוגשה תלונה.  כי עובדים שנגדם קבע המעסיק שביצעו הטרדה מינית בדרך כלל לא הולכים עם זה הלאה, לעיתים רבות בשל הסיכון הכרוך בנקיטת הליך משפטי, מחשש שבית המשפט יאשר את החלטת המעסיק.

לעיתים מקום העבודה רוצה להיות כל כך בסדר עם המתלוננת, להתיישר עם המגמה החברתית להוקיע הטרדה מינית, עד כדי כך שבדרך נזנחות זכויותיו של מי שנגדו מוגשת תלונה על הטרדה מינית והמעסיק לא עושה את הבירור באופן הגון כפי שמחייב אותו החוק למניעת הטרדה מינית ותקנון ההטרדה המינית.

שימו לב שלמעסיק חובה לקיים בירור בקשר עם הטרדות מיניות כזה גם אם בכלל לא הוגשה תלונה על הטרדה מינית, מרגע שנודע לו על הטרדה מינית במקום העבודה. מה עושים אז? חייבים להעיד בפני המעביד?

פרק נכבד באתר אני מייחדת לנושא של תביעה כספית על הטרדה מינית, שבמקרים רבים מהווה דרך פעולה שעונה על הצרכים של המתלוננת ומשאירה בידיה את מירב השליטה על התהליך שבו היא פותחת נגד המטריד עצמו ונגד מקום העבודה.

מה ההגדרה של הטרדה מינית בעבודה

כשעובדת במקום העבודה מרגישה הטרדה, השאלה הראשונה היא האם זו בכלל הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית. אם זו   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי הטרדה מינית בעבודה

בעמוד זה הסבר על מטרת הייעוץ המשפטי גם למתלוננים/ות וגם למי שנגדם מוגשת תלונה על הטרדה מינית בעבודה.  יש לי   המשך קריאה »

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

בית הדין הארצי לעבודה: "התוצאות הקשות הנובעות מייחוס כותרת של ביצוע עבירת מין או עוולת מין, ולו כזו שנמצאת ברף   המשך קריאה »

הטרדה מינית מילולית: התייחסויות מיניות חוזרות

כשאני כותבת מכתב למעסיק או ממונה ובו אני מפנה את תשומת ליבו לכך שהטריד עובדת שלו מינית, משום שבישיבה של   המשך קריאה »

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני: מתי זו הטרדה מינית

יש שש הגדרות למה נחשב להטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית: סחיטה באיומים לביצוע מעשה מיני, מעשה מגונה, הצעות   המשך קריאה »

ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?

בחוק למניעת הטרדה מינית כתוב שרק הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו להטרדה מינית. הגדרה נוספת של החוק למניעת הטרדה מינית היא:   המשך קריאה »

פסק דין בתביעה שייצגתי: מעסיק ישלם פיצוי חסר תקדים על פגיעה בכבודו של עובד וגם יחזיר אותו לתפקידו

בית הדין פסל את החלטת מנכ"ל החינוכית להעביר עובד מתפקידו, בשל אות הקלון שדבק בו כאילו ביצע הטרדה מינית והפגיעה   המשך קריאה »

התייחסות מבזה או משפילה ביחס למיניות או לנטייה מינית: הסבר ופסקי דין

שש הגדרות להטרדה מינית בחוק למניעת הטרדה מינית. עמוד זה מוקדש להסבר על ההגדרה החמישית והיא: "התייחסות מבזה או משפילה   המשך קריאה »

פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים

עובדות פסק הדין בקצרה: התובע שימש מאמן שחיה של קבוצת הבוגרים של הנתבעת, במשך 14 שנה.  במקביל להליכים לחידוש חוזה   המשך קריאה »

פסק דין: לא כל אמירה גסת רוח ושוביניסטית היא הטרדה מינית

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (אוגוסט 2016) עסק באמירות של מנהל כלפי עובדת וקבע כי הן   המשך קריאה »

300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רוויית תכנים מיניים

העובדת, מזכירה רפואית בבית חולים שבבעלות המדינה, עבדה בכפיפות למנהל במשך כ-8 שנים. כשנה לאחר תחילת עבודתם המשותפת החל המנהל   המשך קריאה »

בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום – האם נכללים בהגדרות ההטרדה המינית?

בחוק למניעת הטרדה מינית מופיעות ההתנהגויות המהוות הטרדה מינית בעבודה: סחיטה באיומים לביצוע מעשה מיני, מעשה מגונה, הצעות חוזרות בעלות   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות

רבות מהפונות אליי מגיעות עם סיפור על קשר בהסכמה עם הבוס. לכאורה רומן. בוס, עובדת, קשרי מין ולעיתים קשרים גם   המשך קריאה »

רומן בעבודה או ניצול מרות?

כלל הוא שמתלוננת הטוענת להטרדה מינית במקום העבודה תידרש להוכיח קיומן של התנהגויות חוזרות בעלות אופי מיני, וכי הראתה למטריד   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

טור דעה מאפריל 2014 בעקבות חשיפת החקירה נגד סילבן שלום. כלי התקשורת שפרסמו את גרסתה של המתלוננת נגד סילבן שלום שלחו   המשך קריאה »

300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל במלואה תביעה כספית של עובדת סיעודית, אזרחית מולדבה, שטענה להטרדה מינית בעבודה, מעשים   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית

"גרסה מתפתחת אופיינת לנפגעי עבירות מין. יש לשרש את השיח על 'דרך נכונה', 'רצויה' או 'מקובלת' להתמודד עם פגיעה מינית.   המשך קריאה »

פסק דין: גידופים מיניים אינם "מעשה קונדס"

בפסק הדין (27.8.18, השופט אורן שגב) נדונו השאלות הבאות: האם התובע נחשף להטרדות מיניות מצד עובד הנתבעת? האם הנתבעת פעלה בעניין בהתאם   המשך קריאה »

פסק דין: האם מתירנות מינית מצד תובעת רלוונטית בשאלה אם היתה הטרדה מינית

עובדת הגישה תביעה נגד החברה המעסיקה, חברה המפעילה מרפאות שיניים ונגד רופא השיניים מנהל המרפאה. העובדת הועסקה כמנהלת מרפאה. בית   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי חריג של מיליון שקל פיצוי לעובדת שהבוס ניצל אותה מינית

בית הדין קבע פיצוי חריג על הטרדה מינית לעובדת בחברת הסעות שנוצלה מינית על ידי סדרן רציפים. הנתבע בחושיו זיהה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: ההקשר הפסיכולוגי של ניצול יחסי מרות

במרס 2008 ארגנתי כנס לציון 10 שנים לחוק למניעת הטרדה מינית בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, במסגרת הקליניקה שניהלתי לזכויות נשים   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מהי התנכלות

החוק למניעת הטרדה מינית אוסר התנכלות. התנכלות מוגדרת כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו   המשך קריאה »

הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?

כשמדובר בהצעות מיניות חוזרות או בהתייחסויות מיניות חוזרות, התנהגות המציע תיחשב להטרדה מינית גם אם העובד לא הראה כי אינו   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה – שאלות ותשובות

כל האינפורמציה בהרחבה על הטרדה מינית במקום עבודה, מאמרים והסברים מהניסיון, כתבתי בדף הראשי הטרדה מינית בעבודה. כאן ריכזתי שאלות נפוצות   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות

ארבע אפשרויות עומדות בפני נפגעי הטרדה מינית במקום העבודה והם יכולים לממש את כולן: תלונה על הטרדה מינית אצל המעביד,   המשך קריאה »

תביעה כספית על הטרדה מינית בעבודה – הפיצוי

120,000 שקל זהו סכום הפיצוי המירבי ללא הוכחת נזק שאפשר לתבוע בבית הדין לעבודה בתביעה על הטרדה מינית במקום העבודה.   המשך קריאה »

הטרדה מינית: למה תביעה כספית ולא משטרה

מאמר זה כתבתי בדצמבר 2013, בעקבות סגירת תיק החקירה נגד העיתונאי עמנואל רוזןקול דממה דקה זה אנדרסטייטמנט לאוושת סיומה של פרשת   המשך קריאה »

מדוע הגשת תביעה כספית עדיפה לעיתים על תלונה במשטרה

כאשר מתלוננת באה אליי עם סיפור של הטרדה מינית, ואני פורשת לפניה את האפשרויות העומדות בפניה במקרה של הטרדה מינית   המשך קריאה »

הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מאפשר לתבוע, בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק על הטרדה מינית בסכום של 120,000 שקל, פיצוי נזיקי    המשך קריאה »

הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה

במאמר שפורסם ב"הארץ" (25.10.06), שכותרתו "לא כולן שוות 50,000", הסברתי שדרישה לפיצוי כספי בגין הטרדה מינית, אינה בהכרח סחיטה. החוק   המשך קריאה »

פשרה כספית עם מקום העבודה והמטריד

בדרך כלל לפני שמגישים תביעה אזרחית יש פנייה מוקדמת לצד השני, שלאחריה מוחלט אם לגשת לערכאות. הפנייה המוקדמת יכולה להניב   המשך קריאה »

פיצוי כספי, לא דמי שתיקה

מה זה בעצם משא ומתן לפשרה כספית על הטרדה מינית, מה היתרונות לנפגע/ת ההטרדה המינית. אין ממש בביקורת הציבורית כאילו   המשך קריאה »

גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון

במסגרת עיסוקי בתחום אני מגישה תביעות על הטרדה מינית בבתי הדין לעבודה, לפיצוי כספי או לצווים מבית הדין נגד התנכלות   המשך קריאה »

עזיבת מקום העבודה בגלל תלונה על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית וגם נותן אפשרויות לפעולה: תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה, תביעה כספית   המשך קריאה »

ראיות בתביעת הטרדה מינית

כשאני מבררת בפגישת הייעוץ אם יש ראיות להטרדה המינית הנטענת, התשובה היא בדרך כלל מחקתי הכול. מוחקים כי הממונה דרש למחוק, או   המשך קריאה »

בג"ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

בצעד נדיר ביטל בית המשפט העליון (פברואר 2019) פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, שקבע כי עובדת שהתפטרה בשל   המשך קריאה »

בירור תלונה על הטרדה מינית שלב אחר שלב

היגשת תלונה על הטרדה מינית?הוגשה נגדך תלונה על הטרדה מינית?איך זה אמור להתנהל, מה חובות המעסיק. בעמוד הזה הבאתי את   המשך קריאה »

בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

נניח יש שמועה במקום העבודה שממונה מנהל מערכת יחסים אישית עם עובדת הכפופה לו. אם הוא לא מדווח על הקשר   המשך קריאה »

20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית

עורכת דין במשרד עורכי דין הגישה תביעה כספית נגד שותף במשרד עורך דין ששם עבדה. התביעה הוגשה על כך שהמשרד   המשך קריאה »

מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה המעסיק על הטרדה מינית

עובדים ועובדות המתלוננים על הטרדה מינית בעבודה מבקשים לתבוע פיצוי כספי על ההטרדה המינית עצמה ועל הנזק שנגרם להם. למשל: נזק נפשי,   המשך קריאה »

אחראית חיצונית לבירור תלונות על הטרדה מינית

במסגרת עבודתי והתמחותי בנושא הטרדה מינית בעבודה אני מציעה את עצמי לתפקיד אחראית (ממונה) במקומות עבודה לבירור תלונות על הטרדה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו

שורה של חובות מוטלות על המעסיק – מקום העבודה מכוח החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית. קיראו כאן   המשך קריאה »

הטרדה מינית הפרת חובות מעסיק: בית הדין חייב תובע להגיש תביעה גם נגד המטרידה

החוק למניעת הטרדה מינית נותן לנפגע/ת הטרדה מינית אפשרות לנקוט בהליכים משפטיים שונים לפי בחירתו/ה: נקיטת הליך פלילי; תלונה במקום   המשך קריאה »

תפקיד בית הדין בהנחלת נורמות למניעת הטרדה מינית

מיד לאחר פרסום פסק הדין בעניין ניצול יחסי מרות (מרס 2008) הירצתה השופטת (כתוארה אז) ורדה וירט לבנה, המשמשת היום   המשך קריאה »

התיישנות בתביעות על הטרדה מינית

עד ליום 1 בינואר 2012 היתה ההתיישנות על תביעות מכוח למניעת הטרדה מינית – שלוש שנים בלבד. הגבלת ההתיישנות בתביעות   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה

פיצוי של 100 אלף שקל נפסק לסגנית מנהל בבית ספר חרדי שהועברה מתפקידה בשל משיכה של המנהל אליה ולחציה של   המשך קריאה »

הטרדה מינית בהייטק

העיתון דה מארקר פירסם כתבת עומק בנושא הטרדות מיניות בהייטק הישראלי. בדף זה אביא ציטוטים עיקריים שלי מתוך תשובות לשאלות   המשך קריאה »

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

בקישורים הבאים תוכלו לעיין בחוקים ובתקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה, התשנ"ח – 1998. החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח – 1998 חוק   המשך קריאה »

החוק למניעת הטרדה מינית – נוסח החוק

חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח 1998מטרת החוק1. חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על   המשך קריאה »

תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998* בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ד) ו-13 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 (להלן –   המשך קריאה »

קרא לעובדת זנזונת וישלם 50,000 שקל פיצוי

נפסק פיצוי של 50 אלף שקל על הטרדה מינית לעובדת במועצה מקומית, שטענה כי גזבר המועצה כינה אותה בכמה הזדמנויות   המשך קריאה »

שתיית אלכוהול מגופה של מלצרית (באדי שוט) – הטרדה מינית

מנהל בר בתל אביב קרא למלצרית בסיומה של המשמרת והזמין אותה, מול לקוחות הבר שאיתם התיידד באותו הערב, לעשות עמם   המשך קריאה »

האם יש חיסיון על מידע שנמסר לאחראית בבירור הטרדה מינית

הצורך להבטיח בירור יעיל של תלונות על הטרדה מינית, כחלק מההתמודדות הכוללת עם תופעת ההטרדה המינית, מהווה שיקול כבד משקל   המשך קריאה »

מיולי 2022: אסור לשאול עובד או מועמד על עבר פלילי

ביום 12.7.2022 ייכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, שנועד להגדיר מחדש את נקודת האיזון הראויה בין: הצורך לקיים מאגר   המשך קריאה »