לפניות

מעסיק מבקש לפטר עובדת והיא מודיעה לו שהיא בהריון. המעסיק מבקש אישור רפואי, האם על העובדת להמציא לו? האם המעסיק חייב לפנות למשרד התמ”ת לאישור ההריון גם בלי אישור רפואי?

האם מספיק להגיד למעסיק על ההריון בעל פה או שצריך להביא אישור רפואי? האם הודעה בעל פה על הריון מספיקה כדי לבסס חובה של המעסיק לפנות למשרד התמ”ת (הכלכלה) כדי לקבל היתר?

אין די באמירה של עובדת כי היא בהריון כדי להקים חובה על פי חוק עבודת נשים לקבלת היתר לפיטורים 

בית הדין הארצי קבע לראשונה בפסק דין תקדימי (29.11.15) כי ככל שעובדת מתבקשת להציג אישור על הריונה, עליה להציג אישור כזה, ורק אם הוצג, קמה חובה על המעסיק לפנות אל הממונה לפי החוק לקבלת היתר לפיטורים. 

בית הדין הסביר כי העובדה שבחוק קיימת חובה על העובדת להודיע על ההריון בחודש החמישי להריון, אינה פוטרת אותה מהצגת אישור רפואי אודות ההריון, במקרה שבו מעסיק מבקש לפטר עובדת הטוענת שהיא בהריון. הוא זכאי לדרוש אסמכתא כאשר מגבילים את יכולתו לפטר.

מסמך בדיקת דם לא מהווה אישור רפואי תקף, גם לא בדיקת הריון.

מתי צריך להציג למעסיק אישור הריון? 

רק אם המעסיק מבקש אסמכתא להריון לפני שמכין בקשה להתיר את הפיטורים.

איזה אישור להמציא? 

נפסק כי מספיק אישור של רופא משפחה, לא חייבים אישור של רופא נשים. מסמך בדיקת דם לא מהווה אישור רפואי תקף, גם לא בדיקת הריון.
בית הדין העיר כי על מסמך רפואי המוצג לפני המעסיק כאישור להריונה של עובדת להיות מובן וברור גם למי שאין עיסוקו בתחום הרפואה. מסמך בדיקת דם שאינה מפוענחת אינו עונה על הנדרש בהקשר זה.

פיטורים בהריון – שאלות ותשובות

בדף הזה ריכזתי שאלות נפוצות על פיטורים בזמן הריון, לאחר ששה חודשי עבודה. כשאשה עובדת במקום עבודה שישה חודשים, אסור   המשך קריאה »

פיטורים של עובדת בהריון העובדת יותר מחצי שנה

החוק אוסר פיטורים של עובדת בהריון העובדת חצי שנה בעבודה, אלא בהיתר של משרד העבודה והרווחה. ההוראה חלה על עובדת   המשך קריאה »

פיטורים בהריון של אשה שעבדה פחות מחצי שנה

ראו בעמוד זה: לפניכם שלושה פסקי דין שבהם ייצגתי עובדות בתביעות אפליה והן זכו לפיצוי כספי משמעותי על פיטורים פסולים   המשך קריאה »

פיטורים בהריון בהסכם לתקופה קצובה – מתי צריך היתר

פיטורים בהריון המצריכים היתר של משרד העבודה הם גם אי חידוש חוזה לתקופה קצובה במקרים הבאים: אי חידוש חוזה לתקופה קצובה של   המשך קריאה »

נוהל הבקשה לקבלת היתר לפיטורים ממשרד התמ”ת

באתר תוכלו לראות הסברים על הליך הבקשה ועל זכויות העובדת המפוטרת. חשוב להדגיש עניין שעליו אני נשאלת מדי יום: משרד   המשך קריאה »

היתרון של הסכם זמני למחפשות עבודה בהריון

כשאשה בהריון מחפשת עבודה, היא מראש באה לראיון בלי ציפיות, “מי יקבל אותי ככה”. הניסיון מלמד שמעסיקים לא מתלהבים לקבל   המשך קריאה »

פגעו בזכויותיכם/ן? חכו לפני שאתם מראים למעסיק את החוק

מעסיקה או מעסיקה קוראים לעובדת לשיחה ומודיעים לה שהיא מפוטרת. בתגובה היא אומרת שהיא בהריון. המעסיק אומר שהוא לא מתכוון לבקש   המשך קריאה »

המעסיק מפטר בהריון ואחר כך מתחרט. או שאין היתר וצריך להמשיך לעבוד

המאמר הזה מתייחס ליחסי העבודה הנמשכים בהריון, אחרי שהמעסיק גילה את דעתו על הכוונה לפטר את העובדת בהריון. איך ממשיכים   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי בנושא זכויות נשים בעבודה

הייעוץ המשפטי נועד בראש ובראשונה לבחון מהי העילה המשפטית הרלוונטית בנסיבות העובדתיות האישיות. חשוב לקרוא ולהבין, אינפורמציה ברשת לא חסר.   המשך קריאה »