שתיית אלכוהול מגופה של מלצרית (באדי שוט) – הטרדה מינית

מנהל בר בתל אביב קרא למלצרית בסיומה של המשמרת והזמין אותה, מול לקוחות הבר שאיתם התיידד באותו הערב, לעשות עמם "בודי שוטס". על אף תשובתה השלילית הורה מנהל המשמרת לאחד הלקוחות להרים את המלצרית ולהניח אותה על גבי דלפק הבר בתנוחת שכיבה על הגב.

כך תיארה המלצרית את אירוע הבאדי שוט שלגביו קבעה שופטת בית הדין האזורי שאינו הטרדה מינית, כי נעשה בהסכמה לצורך "אווירה קלילה וכיפית בפאב". הנה לפניכם ה"כיף" ו"הקלילות", מילה במילה:

כשהבנתי שכוונתו לכך שאדם אחר ילקק אלכוהול מגופי החשוף, נחרדתי מהרעיון וסירבתי מיד לבקשתו. מנהל המשמרת לא הירפה והמשיך לנסות ולשכנע אותי לבצע עמו ועם חבריו "בודי שוטס", אך עמדתי בסירובי.
עקב תשומת הלב הרבה שהופנתה אליי ומבוכתי הרבה, לא הבעתי התנגדות פיסית למעשים. בעודי שכובה על הדלפק, אמר לי מספר פעמים: "את חייבת לעשות זאת" ו"אני לא מוכן לקבל לא כתשובה". דבריו גרמו לי לחשוש כי אאבד את משרתי אם לא אשתף פעולה.

בשלב זה, הוא מרח מלח על צווארי, והורה לי להרים את חולצתי. במבוכתי העצומה, שמתי את ידיי על בטני אך הוא הזיז אותם והחזיק אותם כך שבטני תישאר חשופה. לאחר מכן, כשהוא מכריז בפני הלקוחות: "בטוח שהולכים לפטר אותי על זה', הוא שפך על בטני משקה אלכוהולי, והורה לאחד הלקוחות ללקק את המלח מהצוואר ולאחר מכן את המשקה מבטני.
הלקוח, שהיה בחור גדול מימדים, טיפס על הדלפק, רכן מעל גופי כך שלא יכולתי לזוז, וליקק את צווארי ובטני. לאחר מכן דחף המנהל פרוסת לימון לפי, והורה לאותו הלקוח לקחת באמצעות לשונו את פרוסת הלימון מפי. הלקוח ביצע זאת וירד מהדלפק. במהלך כל האירוע חשתי גועל וביזוי אך עקב המבוכה הרבה לא התנגדתי פיסית למעשים.
לאחר שירד הלקוח מהדלפק, הזדרזתי וירדתי גם אני. בשלב זה המנהל ביקש ממני לא ללכת, אלא לבצע כעת "בודי שוט" מגופו של אותו לקוח. לאחר שהמנהל שפך אלכוהול על בטנו של הלקוח, בזמן שהוא מפציר בי שוב ושוב לא ללכת ולשתף פעולה, הצמדתי במבוכה רבה את פי בזריזות לבטנו של הלקוח, כדי לרצות את המנהל ולהמשיך בעבודתי.

אבל המנהל דרש ממני לעלות על הדלפק ולבצע את ה"בודי שוט" כאשר אני ישובה על גופו של הלקוח בעודו מחזיק את ידיי מתוך הדלפק. בעוד המנהל משך את ידיי, לקוח נוסף הרים אותי והניח אותי על גופו של הלקוח ששכב על הדלפק. משהתמהמהתי ולא התקרבתי לבטנו של הלקוח, דחף המנהל בחוזקה את ראשי מטה לבטנו של הלקוח עד ששפתיי הוצמדו לביטנו.
הכול התרחש לעיניהם של שאר עובדי המשמרת ומספר לקוחות הבר. חלק מהלקוחות (לא פחות משלושה-ארבעה לקוחות) אף צילמו את הנעשה בטלפונים הניידים. בסיום העניין ותוך שאני מנסה לעצור את עצמי מלבכות מול שאר העובדים והלקוחות בבר, יצאתי למרפסת. ביציאתי מהבר ניגש אליי אותו לקוח שהשתתף ב"בודי שוט" וביקש לדעת את שמי על מנת למצוא את חשבוני בפייסבוק. במהלך השיחה עמו הייתו נבוכה מאוד והתאפקתי לא לפרוץ בבכי…."

בית הדין האזורי קבע: מעשה שיש בו "קונוטציה מינית מסוימת", שנועד ל"אווירה קלילה וכיפית", לא הטרדה מינית. בית הדין הארצי הפך את ההחלטה

העובדת הגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, שפסק כי אירוע הבאדי שוט הוא מעשה בעל "קונוטציה מינית מסוימת", אך אין מדובר במעשה הנכנס להגדרת הטרדה מינית לפי החוק, ולשם כך בחן את הגדרות ההטרדה מינית: זה לא מעשה מגונה, משום שאין מדובר במעשה שנעשה לצורך גירוי, ביזוי או סיפוק מיני, תוך ניצול יחסי מרות כהגדרתו בחוק. המעשה לא נעשה לאחר הצעות חוזרות ונשנות; מדובר במעשה שנעשה בהסכמה, שלא כוון לכתחילה למערערת עצמה וש"נעשה לצורך יצירת אוירה קלילה וכיפית בבר.

למה אירוע הבאדי שוט אינו הטרדה מינית לפי בית הדין האזורי?
כי העובדת הודיעה על התפטרותה לפני אירוע ההטרדה ולכן אין ניצול מרות, דהיינו העובדת לא חששה מפיטורים. כי באדי שוט הוא מעשה בעל קונוטציה מינית מסוימת, שנעשה בהסכמה "לצורך יצירת אווירה קלילה וכיפית בבר". בערעור נקבע אחרת.

בית הדין האזורי הבהיר כי אין מדובר בניצול יחסי מרות, משום שהעובדת התפטרה לפני קיומו של האירוע, ולא מדובר במעשה שנעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני. לפיכך אף שמדובר באירוע מיני, אין הוא נופל לאחת מהגדרות החוק בעניין הטרדה מינית.

האם ייתכן ניצול יחסי מרות באירוע שהתרחש אחרי שהעובדת ביקשה להתפטר?

לגבי קביעתו של בית הדין האזורי כי אין מדובר בניצול יחסי מרות כי העובדת ביקשה להתפטר עוד לפני האירוע, נקבע שהבחינה אם מתקיימים יחסי מרות אינה יכולה להצטמצם לשאלה האם מרחף מעל ראשה של מתלוננת חשש מפני פיטורים. הכרה בקיומם של פערי כוחות כוללת גם את החשש שמא בעל המרות ימנע מתשלום זכויות לאחר סיום יחסי העבודה, ימנע ממתן הטבות, המלצות וכד' וכן עלול לגרום להדרה ופגיעה בשם הטוב, וזאת גם במקרה שבו מערכת יחסי העבודה עומדת בפני סיום מסיבות שאינן קשורות לעניין ההטרדה מינית.

מתן אפשרות לשלילה קטגורית של יחסי מרות מרגע שבו נודע לצדדים כי יחסי העבודה עומדים להסתיים בטווח זמן קרוב, עלול להביא לניצול בוטה של יחסי המרות ובניגוד גמור לכוונת המחוקק.

הארצי: זו הטרדה מינית כי היו "הצעות חוזרות בעלות אופי מיני", לשון החוק, אין משמעות להסכמת העובדת

בית הדין הארצי קבע שיש להתייחס לסיטואציה שקדמה לאירוע הבאדי שוט ככזו שכללה "הצעות חוזרות ונשנות", ואין משמעות להסכמה או אי הסכמה של העובדת להצעות, בשל יחסי המרות בין הצדדים. בית הדין האזורי נתן משקל רב לכך שהעובדת שיתפה פעולה עם המנהל במהלך האירוע, אך לדעת בית הדין הארצי, את אלומת האור יש להפנות לפעולותיו של המנהל, ופחות לאופן שבו התייחסה לכך המלצרית. היו "הצעות חוזרות בעלות אופי מיני", הן בכך שהמנהל פנה למלצרית והציע מלכתחילה לקיים את הבאדי שוט, והן בכך שבמהלך האירוע פעל באופן אקטיבי לתפעולו של הבאדי שוט, ובכלל זאת, שפך מלח על בטנה, הרים את חולצתה, הזיז את ידיה על מנת לחשוף את בטנה ואחז בראשה לצורך מיקומה בתנוחה של רכינה לעבר בטנו של הלקוח.

די באירועים אלו, שאינם מתמצים רק בהצעות אלא כוללים מעשים אקטיביים, כדי לענות על יסוד החזרתיות, בבחינת קל וחומר.

נקבע שהאירוע מהווה מעשה מגונה ולא מעשה בעל קונוטציה מינית מסוימת

מעשה מגונה מורכב מיסוד עובדתי ויסוד נפשי. אשר ליסוד העובדתי: זהו מעשה הכולל אלמנט מיני גלוי, ושלפי אמות מידה אובייקטיביות של מתבונן מהצד, של האדם הממוצע, ייחשב לא הגון, לא מוסרי, לא צנוע, ובלבד שנעשה למטרה של גירוי, סיפוק או ביזוי מיני .

מאפיין נוסף למבחן קיומו של מעשה מגונה הינו הערך המוגן, הניצב בבסיס העבירה, שלאורו יש לפרש את יסודותיה. במקרה זה מדובר בהגנה על זכויות יסוד של שלמות גופו, צנעת פרטיותו וכבודו של האדם.

בית הדין הארצי שינה את ההחלטה וקבע:
אין מדובר אך ביצירת אווירה קלילה וכיפית בפאב, אלא בניצול העובדת תוך כדי ביזויה. הבחינה אם מתקיימים יחסי מרות אינה יכולה להצטמצם לשאלה האם מרחף מעל ראשה של מתלוננת חשש מפני פיטורים. כל עוד עובד או עובדת נמצאים במסגרת של יחסי עבודה, יש ליתן להם את מלוא ההגנה והמעטפת הנדרשת על מנת שיעבדו בסביבה בטוחה ומוגנת.

באשר ליסוד הנפשי, מדובר בשלוש מטרות חלופיות שדי בהשגת אחת מהן על מנת לקבוע שהתקיים היסוד הנפשי בעבירה. מדובר בשאיפה סובייקטיבית הנושאת אופי מיני בלא שנדרשת התקיימותה של תוצאה, לפיכך אין הכרח להוכיח כי המטרה של "גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים" התממשה בפועל.

בהתייחס לחלופה בדבר "ביזוי מיני" – מדובר במטרה השונה משתי אחיותיה הרעות, אלו מטרת הגירוי המיני ומטרת הסיפוק המיני. ששתי אלו האחרונות ממצות עצמן בגוף העושה, בעוד שמטרת הביזוי המיני יוצאת אל ביזויו של הקורבן גם אם אין במעשה כדי לגרום לריגוש מיני לעושה המעשה. גם מעשה הנראה לכאורה תמים, עשוי לקיים את יסודות ההתנהגות האסורה אם ההקשר בו בוצע ומכלול נסיבות העניין שוללים את אופיו התמים.

בית הדין הארצי פסל את קביעת בית הדין האזורי כי מדובר במעשה בעל "קונוטציה מינית מסוימת". נקבע שלא יכולה להיות פרשנות אחרת שאירוע הבאדי שוט הוא מעשה בעל אופי מיני בוטה ביותר, ועל פי טיבו וטבעו הוא מעשה מגונה. אשר ליסוד הנפשי, על רקע היותו מעשה בעל מאפיינים מיניים מובהקים, גם אם לא הייתה כוונתו של המנהל לשם גירוי או סיפוק מיני, בעצם המעשה כשלעצמו יש ללמוד על הכוונה המינית הנדרשת להוכחת היסוד הנפשי.  גם אם המנהל לא חפץ כמטרה העומדת לעצמה בביזוי המערערת הרי שלצורך גיבוש היסוד הנפשי די קיומה של מודעות בדרגת הסתברות גבוהה לאפשרות שמעשיו יביאו לביזוי כזה. במעשיו של המנהל יש אלמנט של מיניות גלויה, כך שעל-פי אמות מידה אובייקטיביות של האדם הממוצע, יחשבו מעשיו ללא הגונים, לא מוסריים ולא צנועים.

הפסול המוסרי עולה באופן בולט ממעשי המנהל והוא ניצל את יחסי המרות שבינו לבין המערערת והפכה למושא מיני. בהתנהגותו זו, פגע המשיב בזכות האוטונומיה של המערערת על גופה, בפרטיותה ובצניעותה וזוהי הפגיעה שמפניה מבקש החוק לגונן בעבירת המעשה המגונה.

אין זה אירוע "ליצירת אוירה קלילה וכיפית בפאב", אלא ניצול העובדת, החפצתה וביזויה

אין מדובר אך ביצירת אווירה קלילה וכיפית בפאב, כקביעת בית הדין האזורי, אלא ניצולה של המערערת תוך כדי ביזויה. טיבו של המעשה צובע את התנהגות המשיב באור אחר ומקנה לה את אופייה המגונה. בניגוד לקביעת בית הדין האזורי ולפיה אירוע הבאדי שוט נועד אך "ליצירת אווירה קלילה וכיפית", מקובלת עלינו עמדת איגוד מרכזי הסיוע כי ניתן לראות בעצם מעשה הבאדי שוט כפרקטיקה פסולה של החפצת נשים, דהיינו מצב בו נוהגים בבני אנוש כבחפץ, כלי או אמצעי. הצגת אישה כחפץ ולא כבת אנוש, היינו כאובייקט ולא כסובייקט.

בית הדין הארצי על החפצת נשים:
אין צורך להוסיף מדוע מעשה הבאדי שוט, הכולל פרקטיקה של החפצת נשים – הוא פסול, ובפרט כאשר נעשה במקום עבודה, אשר צריך להיות מקום מוגן ובטוח עבור העובדות בו ואף עבור המבלים במסגרתו. הדברים מקבלים משנה תוקף עת מדובר במקום עבודה שמשקאות אלכוהוליים הוא המוצר העיקרי הנמכר בו וכל שימוש חריג במשקאות בו לוקחים חלק עובדים, עובדות ואורחים הוא פרקטיקה שתוצאותיה עלולות לחשוף את העובדים בסביבת עבודה שכזו לסיכונים ופגיעות.

מה זו החפצה בהקשר של הטרדה מינית

ההחפצה ככלל נובעת מהצגת האישה כפאסיבית, הנענית תמיד למין על פי דרישה, וייחוס אופי מיני לעצם ההחפצה של נשים. הגברים הבאים לצפות בחשפנות לצורך גירוי מיני, עושים זאת לצרכיהם המיניים שלהם, הם מתייחסים לנשים במקום ככלי להשגת מטרה שהיא חיצונית לאותן נשים, כנטולות קיום ומשמעות אנושיים כשלעצמן. הם אינם רואים בהן מטרה בפני עצמה ואינם דואגים לטובתן ולאושרן.

דומה שאין צורך להוסיף מדוע אם כך מעשה הבאדי שוט, הכולל פרקטיקה של החפצת נשים – הוא פסול, ובפרט כאשר נעשה במקום עבודה, אשר צריך להיות מקום מוגן ובטוח עבור העובדות בו ואף עבור המבלים במסגרתו. הדברים משנה תוקף עת מדובר במקום עבודה שמשקאות אלכוהוליים הוא המוצר העיקרי הנמכר בו וכל שימוש חריג במשקאות בו לוקחים חלק עובדים, עובדות ואורחים הוא פרקטיקה שתוצאותיה עלולות לחשוף את העובדים בסביבת עבודה שכזו לסיכונים ופגיעות.

האם אירוע הבאדי שוט עונה גם להגדרה "התייחסות מבזה ומשפילה הנוגעת למינו או למיניותו"

הצדדים לא טענו בשאלה האם בעניינו מתקיימת החלופה הקבועה בסעיף 3(א)(5) לחוק – "התייחסות משפילה או מבזה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו". מעצם טיבו וטבעו של מעשה הבאדי שוט כלולה בו באופן אינהרנטי התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו, וזאת בשל ההחפצה והשימוש, באופן שאינו הגון אינו מוסרי ואינו צנוע. אם כך סוג זה של התייחסות למערערת כוללת גם התייחסות מבזה העולה כדי הטרדה מינית.

30,000 שקל סכום הפיצוי על ההטרדה המינית, מהם השיקולים?

בית הדין פסק כי על המנהל לשלם לתובעת פיצוי בגין נזק לא ממוני בסך של 30,000 ₪. השיקולים שהובאו בחשבון בקביעת סכום פיצוי זה: מצד אחד שמדובר בהטרדה מינית בוטה אשר נעשתה תוך ניצול יחסי מרות שהיו בין הצדדים; שנפגעה זכותה של המערערת לעבודה בסביבה מוגנת וזכותה לכבוד ופרטיות. ומצד שני נלקחה בחשבון העובדה שמדובר במסכת אירועים בודדת, אשר נעשתה, כפי שנראה בהמשך הדברים, על רקע זה שהחברה לא מילאה את חובותיה שלה בכל הנוגע למניעת הטרדה מינית בהתאם לחוק והתקנות, והיא שלא יצרה סביבת עבודה מוגנת ובטוחה, כך שחלק לא מבוטל מהאחריות לכך שהדברים אירעו מוטל לפתחה של החברה. בית הדין לקח בחשבון גם את נסיבותיו האישיות של המנהל, שהוא בחור צעיר בתחילת חייו אשר כתוצאה ממסכת הדברים הסתיימה לבסוף העסקתו בחברה.

מה ההגדרה של הטרדה מינית בעבודה

כשעובדת במקום העבודה מרגישה הטרדה, השאלה הראשונה היא האם זו בכלל הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית. אם זו   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי הטרדה מינית בעבודה

בעמוד זה הסבר על מטרת הייעוץ המשפטי גם למתלוננים/ות וגם למי שנגדם מוגשת תלונה על הטרדה מינית בעבודה.  יש לי   המשך קריאה »

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

בית הדין הארצי לעבודה: "התוצאות הקשות הנובעות מייחוס כותרת של ביצוע עבירת מין או עוולת מין, ולו כזו שנמצאת ברף   המשך קריאה »

הטרדה מינית מילולית: התייחסויות מיניות חוזרות

כשאני כותבת מכתב למעסיק או ממונה ובו אני מפנה את תשומת ליבו לכך שהטריד עובדת שלו מינית, משום שבישיבה של   המשך קריאה »

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני: מתי זו הטרדה מינית

יש שש הגדרות למה נחשב להטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית: סחיטה באיומים לביצוע מעשה מיני, מעשה מגונה, הצעות   המשך קריאה »

ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?

בחוק למניעת הטרדה מינית כתוב שרק הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו להטרדה מינית. הגדרה נוספת של החוק למניעת הטרדה מינית היא:   המשך קריאה »

פסק דין בתביעה שייצגתי: מעסיק ישלם פיצוי חסר תקדים על פגיעה בכבודו של עובד וגם יחזיר אותו לתפקידו

בית הדין פסל את החלטת מנכ"ל החינוכית להעביר עובד מתפקידו, בשל אות הקלון שדבק בו כאילו ביצע הטרדה מינית והפגיעה   המשך קריאה »

התייחסות מבזה או משפילה ביחס למיניות או לנטייה מינית: הסבר ופסקי דין

שש הגדרות להטרדה מינית בחוק למניעת הטרדה מינית. עמוד זה מוקדש להסבר על ההגדרה החמישית והיא: "התייחסות מבזה או משפילה   המשך קריאה »

פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים

עובדות פסק הדין בקצרה: התובע שימש מאמן שחיה של קבוצת הבוגרים של הנתבעת, במשך 14 שנה.  במקביל להליכים לחידוש חוזה   המשך קריאה »

פסק דין: לא כל אמירה גסת רוח ושוביניסטית היא הטרדה מינית

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (אוגוסט 2016) עסק באמירות של מנהל כלפי עובדת וקבע כי הן   המשך קריאה »

300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רוויית תכנים מיניים

העובדת, מזכירה רפואית בבית חולים שבבעלות המדינה, עבדה בכפיפות למנהל במשך כ-8 שנים. כשנה לאחר תחילת עבודתם המשותפת החל המנהל   המשך קריאה »

בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום – האם נכללים בהגדרות ההטרדה המינית?

בחוק למניעת הטרדה מינית מופיעות ההתנהגויות המהוות הטרדה מינית בעבודה: סחיטה באיומים לביצוע מעשה מיני, מעשה מגונה, הצעות חוזרות בעלות   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות

רבות מהפונות אליי מגיעות עם סיפור על קשר בהסכמה עם הבוס. לכאורה רומן. בוס, עובדת, קשרי מין ולעיתים קשרים גם   המשך קריאה »

רומן בעבודה או ניצול מרות?

כלל הוא שמתלוננת הטוענת להטרדה מינית במקום העבודה תידרש להוכיח קיומן של התנהגויות חוזרות בעלות אופי מיני, וכי הראתה למטריד   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

טור דעה מאפריל 2014 בעקבות חשיפת החקירה נגד סילבן שלום. כלי התקשורת שפרסמו את גרסתה של המתלוננת נגד סילבן שלום שלחו   המשך קריאה »

300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל במלואה תביעה כספית של עובדת סיעודית, אזרחית מולדבה, שטענה להטרדה מינית בעבודה, מעשים   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית

"גרסה מתפתחת אופיינת לנפגעי עבירות מין. יש לשרש את השיח על 'דרך נכונה', 'רצויה' או 'מקובלת' להתמודד עם פגיעה מינית.   המשך קריאה »

פסק דין: גידופים מיניים אינם "מעשה קונדס"

בפסק הדין (27.8.18, השופט אורן שגב) נדונו השאלות הבאות: האם התובע נחשף להטרדות מיניות מצד עובד הנתבעת? האם הנתבעת פעלה בעניין בהתאם   המשך קריאה »

פסק דין: האם מתירנות מינית מצד תובעת רלוונטית בשאלה אם היתה הטרדה מינית

עובדת הגישה תביעה נגד החברה המעסיקה, חברה המפעילה מרפאות שיניים ונגד רופא השיניים מנהל המרפאה. העובדת הועסקה כמנהלת מרפאה. בית   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי חריג של מיליון שקל פיצוי לעובדת שהבוס ניצל אותה מינית

בית הדין קבע פיצוי חריג על הטרדה מינית לעובדת בחברת הסעות שנוצלה מינית על ידי סדרן רציפים. הנתבע בחושיו זיהה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: ההקשר הפסיכולוגי של ניצול יחסי מרות

במרס 2008 ארגנתי כנס לציון 10 שנים לחוק למניעת הטרדה מינית בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, במסגרת הקליניקה שניהלתי לזכויות נשים   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מהי התנכלות

החוק למניעת הטרדה מינית אוסר התנכלות. התנכלות מוגדרת כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו   המשך קריאה »

הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?

כשמדובר בהצעות מיניות חוזרות או בהתייחסויות מיניות חוזרות, התנהגות המציע תיחשב להטרדה מינית גם אם העובד לא הראה כי אינו   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה – שאלות ותשובות

כל האינפורמציה בהרחבה על הטרדה מינית במקום עבודה, מאמרים והסברים מהניסיון, כתבתי בדף הראשי הטרדה מינית בעבודה. כאן ריכזתי שאלות נפוצות   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות

ארבע אפשרויות עומדות בפני נפגעי הטרדה מינית במקום העבודה והם יכולים לממש את כולן: תלונה על הטרדה מינית אצל המעביד,   המשך קריאה »

תביעה כספית על הטרדה מינית בעבודה – הפיצוי

120,000 שקל זהו סכום הפיצוי המירבי ללא הוכחת נזק שאפשר לתבוע בבית הדין לעבודה בתביעה על הטרדה מינית במקום העבודה.   המשך קריאה »

הטרדה מינית: למה תביעה כספית ולא משטרה

מאמר זה כתבתי בדצמבר 2013, בעקבות סגירת תיק החקירה נגד העיתונאי עמנואל רוזןקול דממה דקה זה אנדרסטייטמנט לאוושת סיומה של פרשת   המשך קריאה »

מדוע הגשת תביעה כספית עדיפה לעיתים על תלונה במשטרה

כאשר מתלוננת באה אליי עם סיפור של הטרדה מינית, ואני פורשת לפניה את האפשרויות העומדות בפניה במקרה של הטרדה מינית   המשך קריאה »

הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מאפשר לתבוע, בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק על הטרדה מינית בסכום של 120,000 שקל, פיצוי נזיקי    המשך קריאה »

הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה

במאמר שפורסם ב"הארץ" (25.10.06), שכותרתו "לא כולן שוות 50,000", הסברתי שדרישה לפיצוי כספי בגין הטרדה מינית, אינה בהכרח סחיטה. החוק   המשך קריאה »

פשרה כספית עם מקום העבודה והמטריד

בדרך כלל לפני שמגישים תביעה אזרחית יש פנייה מוקדמת לצד השני, שלאחריה מוחלט אם לגשת לערכאות. הפנייה המוקדמת יכולה להניב   המשך קריאה »

פיצוי כספי, לא דמי שתיקה

מה זה בעצם משא ומתן לפשרה כספית על הטרדה מינית, מה היתרונות לנפגע/ת ההטרדה המינית. אין ממש בביקורת הציבורית כאילו   המשך קריאה »

גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון

במסגרת עיסוקי בתחום אני מגישה תביעות על הטרדה מינית בבתי הדין לעבודה, לפיצוי כספי או לצווים מבית הדין נגד התנכלות   המשך קריאה »

עזיבת מקום העבודה בגלל תלונה על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית וגם נותן אפשרויות לפעולה: תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה, תביעה כספית   המשך קריאה »

ראיות בתביעת הטרדה מינית

כשאני מבררת בפגישת הייעוץ אם יש ראיות להטרדה המינית הנטענת, התשובה היא בדרך כלל מחקתי הכול. מוחקים כי הממונה דרש למחוק, או   המשך קריאה »

בג"ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

בצעד נדיר ביטל בית המשפט העליון (פברואר 2019) פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, שקבע כי עובדת שהתפטרה בשל   המשך קריאה »

בירור תלונה על הטרדה מינית שלב אחר שלב

היגשת תלונה על הטרדה מינית?הוגשה נגדך תלונה על הטרדה מינית?איך זה אמור להתנהל, מה חובות המעסיק. בעמוד הזה הבאתי את   המשך קריאה »

בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

נניח יש שמועה במקום העבודה שממונה מנהל מערכת יחסים אישית עם עובדת הכפופה לו. אם הוא לא מדווח על הקשר   המשך קריאה »

20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית

עורכת דין במשרד עורכי דין הגישה תביעה כספית נגד שותף במשרד עורך דין ששם עבדה. התביעה הוגשה על כך שהמשרד   המשך קריאה »

מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה המעסיק על הטרדה מינית

עובדים ועובדות המתלוננים על הטרדה מינית בעבודה מבקשים לתבוע פיצוי כספי על ההטרדה המינית עצמה ועל הנזק שנגרם להם. למשל: נזק נפשי,   המשך קריאה »

אחראית חיצונית לבירור תלונות על הטרדה מינית

במסגרת עבודתי והתמחותי בנושא הטרדה מינית בעבודה אני מציעה את עצמי לתפקיד אחראית (ממונה) במקומות עבודה לבירור תלונות על הטרדה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו

שורה של חובות מוטלות על המעסיק – מקום העבודה מכוח החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית. קיראו כאן   המשך קריאה »

הטרדה מינית הפרת חובות מעסיק: בית הדין חייב תובע להגיש תביעה גם נגד המטרידה

החוק למניעת הטרדה מינית נותן לנפגע/ת הטרדה מינית אפשרות לנקוט בהליכים משפטיים שונים לפי בחירתו/ה: נקיטת הליך פלילי; תלונה במקום   המשך קריאה »

תפקיד בית הדין בהנחלת נורמות למניעת הטרדה מינית

מיד לאחר פרסום פסק הדין בעניין ניצול יחסי מרות (מרס 2008) הירצתה השופטת (כתוארה אז) ורדה וירט לבנה, המשמשת היום   המשך קריאה »

התיישנות בתביעות על הטרדה מינית

עד ליום 1 בינואר 2012 היתה ההתיישנות על תביעות מכוח למניעת הטרדה מינית – שלוש שנים בלבד. הגבלת ההתיישנות בתביעות   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה

פיצוי של 100 אלף שקל נפסק לסגנית מנהל בבית ספר חרדי שהועברה מתפקידה בשל משיכה של המנהל אליה ולחציה של   המשך קריאה »

הטרדה מינית בהייטק

העיתון דה מארקר פירסם כתבת עומק בנושא הטרדות מיניות בהייטק הישראלי. בדף זה אביא ציטוטים עיקריים שלי מתוך תשובות לשאלות   המשך קריאה »

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

בקישורים הבאים תוכלו לעיין בחוקים ובתקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה, התשנ"ח – 1998. החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח – 1998 חוק   המשך קריאה »

החוק למניעת הטרדה מינית – נוסח החוק

חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח 1998מטרת החוק1. חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על   המשך קריאה »

תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998* בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ד) ו-13 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 (להלן –   המשך קריאה »

קרא לעובדת זנזונת וישלם 50,000 שקל פיצוי

נפסק פיצוי של 50 אלף שקל על הטרדה מינית לעובדת במועצה מקומית, שטענה כי גזבר המועצה כינה אותה בכמה הזדמנויות   המשך קריאה »