פסק דין: מתי שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה בעקבות שינוי ארגוני לא מהווה הפרה של החוק

עובדת חוזרת מחופשת לידה וכבר אין לה את התפקיד. באתר מופיע פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה שלפיו  המעביד צריך להחזיר את העובדת ששבה מחופשת הלידה לאותו תפקיד והוא לא יוכל להסתתר תחת "שינויים ארגוניים". 

"א על העובדת שחזרה מחופשת לידה לשאת על גבה שינויים כאלה ואחרים, לרבות שינויים דרמטיים, ככל שחלו במקום העבודה. הסתמכות המעסיק על שינויים מעין אלה כאסמכתא לאי שילובה של עובדת ששבה לעבודה מחופשת לידה לא תתקבל, ומשמעותה תהיה אי קיום הוראת החוק", קבע בית הדין הארצי.

בתביעה שבה ייצגתי את התובעת
בית הדין פסק סכום חסר תקדים של 187,000 שקל לעובדת דלק שהועברה מתפקידה לאחר חופשת הלידה.
פסק הדין בעניין הדס זקן - דלק 

זו אחת השאלות הנפוצות שאני מקבלת: הם זה חוקי שהמעביד לא החזיר אותי לאותו תפקיד? שהזיז אותי סניף? התשובה כמובן תלויה בנסיבות העובדתיות של כל מקרה ומקרה.  הנה פסק דין שניתן ביולי 2014 בקשר לעניינה של עובדת שתפקידה שונה לאחר חופשת הלידה.
באותו עניין פסק בית הדין האזורי לעבודה כי השינוי הארגוני שבוצע בתפקיד התובעת במהלך שהותה בחופשת לידה הינו במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של הנתבעת, ולא הוכח כי הנתבעת פעלה בניגוד להוראות חוק עבודת נשים וחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

זו טענת ההגנה הנפוצה של מעבידים בתביעות על שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה: זו הפררוגטיבה ניהולית שלנו. 

כותבת האתר עו"ד מיה צחור, יותר מ-20 שנות ניסיון בתביעות אפליה בעבודה.
לתיאום ייעוץ משפטי

מהי פרווגטיבה? סמכות, הזכות הניהולית. למעסיק נתונה פררוגטיבה הניהולית לבצע שינויים במקום העבודה לרבות לעניין העברת עובדים מתפקיד לתפקיד, והיא נובעת מעצם מעמד המעסיק ומהווה חלק מהסכם העבודה. אבל הפפרגוטיבה אינה חסרת גבולות. על המעביד להפעילה תוך בתום לב תוך שקילת שיקולים ענייניים, תוך התחשבות בעובד, ברצונותיו, בשאיפותיו וכישוריו. 

אז כאשר משנים את תפקידה של עובדת לאחר חופשת הלידה בשל שינוי ארגוני, מתי זו פררוגטיבה של המעסיק ומתי זו הפרת החוק?

השופט אבחן את המקרה הזה והגיע למסקנה כי מדובר בזכותו הניהולית של המעסיק שהופעלה בתום לב וזאת מן הסיבות הבאות:

  • הוצע לתובעת במסגרת השינוי הארגוני להשתלב במספר תפקידים חליפיים.
  • הנתבעת עשתה ככל שביכולתה על מנת לשלב את התובעת בתפקיד ניהולי, במסגרת השינוי הארגוני. לא הוכח כי מדובר היה בהתנהלות המופנית באופן ספציפי כלפי התובעת.
  • לא הוכח כי השינוי נעשה במטרה לפגוע בה כאשה וכהורה.
  • נוכח עיתוי השינוי וחזרתה של התובעת מחופשת לידה, המעסיק חייב לתת לעובדת הזדמנות אמיתית וכנה להשתלב חזרה בעבודה. חובה זו עליו למלא בתום לב ובהגינות, לרבות במקום עבודה שחלו בו שינויים במהלך חופשת הלידה. בענייננו, לא נמצא כי בנסיבות העניין השינוי הארגוני היה בלתי סביר.
  • העובדה שהתובעת בחרה לסרב לתפקידים שהוצעו לה בצירוף העובדה כי הפרויקט שהוטל על התובעת לא צלח ולא התממשה תוכניתה של הנתבעת למסור לידה סניף לניהול, אינה מטילה אחריות על הנתבעת כמעסיקה, שעה שהוכח כי הנתבעת עשתה מאמצים רבים למציאת תפקיד הולם לתובעת.
  • בנסיבות המקרה לא היה בהתנהגות התובעת סיבה לפיטוריה. עם זאת, הנתבעת הוכיחה כי לא הפלתה את התובעת לרעה אל מול עובדים אחרים בשל היותה אֵם. השינויים בנתבעת נבעו משינוי ארגוני שכלל לא היה קשור בתובעת. לפיכך, לא נמצא כי הנתבעת פעלה בניגוד לחוק. 

מעסיק חייב להחזיר לעבודה בפועל אחרי חופשת הלידה. מדריך

בחוק כתוב שאסור לפטר 60 יום לאחר חופשת הלידה או החופשה ללא תשלום שלאחר חופשת הלידה. הפסיקה קבעה כי לא   המשך קריאה »

פסק דין בתיק שייצגתי: 187,000 שקל על הרעת תנאים ואפליה לאחר חופשת לידה ובהריון

המחליף הוא "דם חדש, רענן וצעיר", "את חוזרת אחרי חופשת הלידה, תינוקות, ילדים. מדהים לראות איך כולן הופכות למפלצות בהריון".   המשך קריאה »

פיטורים אחרי חופשת לידה ואחרי חופשה ללא תשלום

בעמוד זה אבהיר מה אומר החוק על פיטורים אחרי חופשת לידה וחופשה ללא תשלום. אסור לפטר בחופשת הלידה ו-60 יום   המשך קריאה »

על מעסיק לפעול באופן אקטיבי למניעת אפליה

שירה כהן, מנהלת אזור במנפאואר, ביקשה לשוב לעבודתה לאחר חופשת הלידה. מנהלה הודיע מספר ימים לפני שובה כי תפקידה בוטל   המשך קריאה »

הרעת תנאים אחרי חופשת הלידה

פסק דין: מעביד שהרע תנאי עבודתה של עובדת אחרי חופשת לידה, עד שלבסוף התפטרה, ישלם לה חודש וחצי שכר ועוד   המשך קריאה »

אסור לפטר אחרי חופשת לידה ללא שימוע הוגן

בפסק דין שניתן עוד לפני שהחוק שונה ל-60 יום איסור לפטר, נקבע כי מעסיק לא יוצא ידי חובתו כאשר הוא   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שפוטרה 60 יום אחרי חופשת הלידה כי המעסיק העדיף את המחליפה

המעביד החזיר את העובדת לעבודה לאחר חופשת הלידה, ופיטר אותה כמה ימים לאחר שחלפו שישים יום מיום שובה מחופשת הלידה.   המשך קריאה »

פיטורי צמצום אחרי חופשת לידה

בית הדין האזורי לעבודה קיבל חלקית תביעה של עובדת לקבלת פיצוי בשל פיטוריה במסגרת פיטורי צמצום בסמוך לחזרתה מחופשת לידה.   המשך קריאה »

מעביד צריך להחזיר לאותה עבודה באותם תנאי עבודה אחרי חופשת הלידה

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי בירושלים נדונה שאלת זכאותה של עובדת שיצאה לחופשת לידה לשוב לעבודה באותו מקום שבו   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת עקב שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי בתל אביב (דצמבר 2012) נדון עניינה של עובדת ששימשה מנהלת תיקי לקוחות ובשובה מחופשת   המשך קריאה »

שינוי תפקיד ופיטורים לאחר חופשת לידה עקב שינוי ארגוני

נשים יוצאות לחופשת לידה וכשהן חוזרות אין להן את אותו התפקיד. המעביד מצדיק את העברתן לתפקיד אחר, או פיטוריהן, בצרכים   המשך קריאה »

האם סדק ראשון בחובה המוחלטת להחזיר לאותו תפקיד לאחר חופשת הלידה

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (22.10.13)  דחה תביעה לקבלת פיצויי פיטורים שהגישה עובדת שהתפטרה לאחר שובה   המשך קריאה »

100,000 שקל פיצוי לעובדת שפוטרה כי תפקידה פוצל

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (24.10.13) נפסק פיצוי של 50,000 שקל לעובדת שפוטרה לאחר חופשת לידה, על   המשך קריאה »

כשאומרים לעובדת נמליץ לפטר אותך בתום 60 יום לאחר חופשת לידה

לא תמיד אקט הפיטורים בחופשת לידה הוא אקט רשמי, מכתב פיטורים ביד. לפעמים מנהלים אומרים לעובדת, תחזרי, אבל תדעי לך   המשך קריאה »

פס"ד: 60,000 שקל פיצוי לעובדת שתפקידה שונה לאחר חופשת הלידה עקב שינוי ארגוני

התובעת עבדה כתועמלנית רפואית ולאחר חופשת הלידה הוצע לה תפקיד משרדי כרכזת שיווק בעקבות רה ארגון בחברה. התובעת סירבה להצעה   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שדחתה את ההצעה להתפטר, שבה ופוטרה

פיצוי של 84,000 שקל הוטל על עיתון המודיע שהודיע לעובדת במהלך חופשת הלידה שיש לה שתי אפשרויות: או שתתפטר וישלמו לה   המשך קריאה »

פס"ד בתיק שייצגתי: 102,000 שקל פיצוי למורה שפוטרה כי זה חוסר אחריות להיכנס להריון בשנה הראשונה

בתביעה שהיגשתי בשם היועצת לבית הדין לעבודה, על אפלייתה גם בהריון וגם אחרי הלידה, פסק בית הדין לעבודה את הסכום   המשך קריאה »