פסק דין: האם מתירנות מינית מצד תובעת רלוונטית בשאלה אם היתה הטרדה מינית

עובדת הגישה תביעה נגד החברה המעסיקה, חברה המפעילה מרפאות שיניים ונגד רופא השיניים מנהל המרפאה. העובדת הועסקה כמנהלת מרפאה. בית הדין אימץ את גרסת העובדת בעניין התרחשות שני אירועי הטרדה מינית:

אירוע ההטרדה המינית הראשון

ברכב במהלך הנסיעה ברכבו של הרופא לסניף הניח הרופא את ידו על רגליה של העובדת, למרות המרחק ביניהם במכונית, וניסה ללטפה. העובדת נדהמה ומיד דרשה מהרופא להוריד את ידו מרגליה. בתצהיר עדותה העידה העובדת כי הנתבע הניח את ידו על ירכה וניסה ללטף את רגלה וכי היא נדהמה ומיד דרשה ממנו להוריד את ידו מרגלה ואף הרימה את קולה וצעקה "מה אתה עושה"?

אירוע ההטרדה המינית השני

במעלית כאשר העובדת והרופא הגיעו למחוז חפצם, הם נכנסו למעלית ריקה. הרופא התקרב לעובדת עד כמעט "אפס" מרחק ונצמד אליה. העובדת שאלה את הנתבע מדוע הוא נצמד אליה והוא השיב כי הוא "רוצה להגיד לה משהו". העובדת מיד אמרה לו כי "אתה יכול להגיד את זה ממרחק סביר" רק אז הרפה הרופא מהעובדת. בתצהיר עדותה הוסיפה העובדת כי היא "דחפה את הנתבע ממנה".

התובעת סיפרה במשפט על אירועי הטרדה מינית נוספים שלא פורטו בכתב התביעה – האם הדבר פוגע באמינותה?

העובדת פירטה בעדותה ארבעה אירועים נוספים, שלא פורטו בכתב התביעה, בהם לטענתה הרופא הטריד אותה מינית. העובדת לא ביקשה לתקן את כתב תביעתה ולתבוע פיצוי בגינם, אך ביקשה לפרט אותם על מנת לחזק את מהימנותה, הנתבעים ביקשו למחוק את עדותה לגבי האירועים הנוספים בטענה שזו הרחבת חזית.
בית הדין קבע כי מקרי ההטרדה הנטענים, שלא פורטו בכתב התביעה, אינם יכולים לשמש עילה לתביעת סעד כלשהו. בית הדין דחה את הטענה להרחבת חזית וקבע כי תיאור האירועים בתצהיר העובדת קביל לפי הכלל הקובע שבמשפט אזרחי מעשים דומים עשויים להצביע על הלך נפש של האדם. בענייננו – שאלת האופי המיני של ההצעות החוזרות הנטענות – הצדיקה לדעת בית הדין את ההחלטה שלא למחוק סעיפים אלה מתצהיר העובדת.
בית הדין קבע:

כבישת תלונה

בהתאם להלכות המגבילות את יישום דוקטרינת העדות הכבושה ביחס לנפגעות עבירות מין, אין מקום לזקוף לחובתה של העובדת את הימנעותה מלהתלונן על ההטרדה במהלך קיום יחסי העבודה ואף לא את גרסתה המתפתחת, הגם שאחד האירועים הנוספים היה חמור מאלה שבגינם תבעה.
כבישת התלונה על הטרדה מינית אינה שוללת את מהימנותה אם יש הסבר מתקבל על הדעת. העובדת הסבירה בעדותה כי לא התלוננה ולא פירטה בכתב התביעה את ארבעת האירועים הנוספים, שכן ב"זמן אמת" יכלה להתמודד איתם והעירה לנתבע ואז הנתבע נרתע, חדל מהתנהגות זו, ויחסי העבודה המשיכו להיות תקינים כך שהיא לא הרגישה מאוימת במקום העבודה שבו היא הייתה תלויה.


התנהגות לא רציונלית של מתלוננת על הטרדה מינית בעיני המתבונן מהצד

בית הדין קיבל את הסברה של התובעת כי החליטה להתלונן ולתבוע בגין שני אירועים האחרונים, ברכב ובמעלית, שכן לאחריהם חשה שינוי בהתנהגות הנתבע וביחסו אליה, באופן שפגע בה, בתנאי עבודתה ובמקום העבודה בו הייתה תלויה לצורך פרנסתה.
מעבר לכך, אף אם התנהגותה של העובדת אינה נתפסת כ"רציונלית" בעיני המתבונן מהצד, הרי שכבר נפסק לעניין זה כי התנהגותה של נפגעת עבירת מין אינה נבחנת בסבירותה, וגם כאשר התנהגותה נראית לאחר מעשה בלתי רציונאלית אין בכך כדי ללמד על חוסר אמינותה.

טענת הנתבעים – העובדת התנהגה באופן מיני משוחרר, יש לה "היסטוריית נגיעות"

הנתבעים הכחישו בכתב ההגנה את המעשים המיוחסים לרופא והוסיפו כי המעשים הנ"ל "אינם נחשבים להטרדה מינית על פי שום פרמטר". לטענתם, מעשי ההטרדה המינית נבדו מעמקי ליבה של העובדת, אך ורק לאחר שנתפסה בפעולות הפסולות שביצעה.

הנתבעים הוסיפו: העובדת תמיד התנהגה בצורה "משוחררת" עם הרופא והתנהגותה היא שהגיעה לכדי הטרדה של הרופא (ואולי אף הטרדה מינית), גבר נשוי אשר רעייתו עובדת באותה מרפאה. לטענתם, מסרטוני המצלמות שהותקנו בנתבעת עולה כי הרופא כלל אינו משתף פעולה עם העובדת וחרף רצונו המופגן שלא לשתף פעולה עמה, היא ממשיכה לגעת בו שוב ושוב באופן שאינו מותיר כל מקום לספק מיהו יוזם המגע.

כך הרופא הכחיש את אירוע ההטרדה המינית ברכב בין היתר כי "אין באירוע הנטען כדי להוות הטרדה מינית, לאור היסטוריית הנגיעות של העובדת בנתבע וכן לאור העובדה שגם בתיאור העובדת אין כל אזכור מילולי או מעשה אקטיבי כלשהו מצדו, לשיטתה".

הרופא הכחיש גם את האירוע במעלית, בין היתר בטענה ש"לשיטתה של העובדת לא היה מגע ולא שום אזכור מילולי המעיד על כוונה כלשהי מינית או אחרת מצד הרופא".

גרסת הרופא בתצהירו: התובעת פלרטטנית, פתיינית, נדבקת ומתחככת

הרופא ייחס לעובדת התנהגויות חוזרות היוזמות עמו מגע פיסי תוך הפנייה לשעות מוגדרות בסרטוני המצלמות שצפייה בהן מעלה, לטענתו, כי – העובדת אחזה בזרועו, נשענה עליו, התחככה עמו, קנטרה אותו, השפריצה עליו מים, ניסתה ללטפו ולצבוט אותו, נתנה לו צ'אפחות עם שקית או מכשור רפואי.

"כשרואים את העובדת נוגעת בי כל יום ברחבי המשרד. לא רק עם היד בברך אלא ממש נשענת, מלטפת, משחקת. אם כך נגיעה אגבית נטול כל קונטקסט מיני (שאף לא נטען) נטולת אמירה מינית שמלווה אותה, היא הטרדה מינית? אתמהה".
"מדובר אפילו על אירוע מופרך עוד יותר. כאן טוענת העובדת שכאמור הרבתה לגעת בי באופן שספק אם עובד כלשהו ירשה לעצמו לגעת במעסיק שלו, והכל מיוזמתה, כי התקרבתי אליה במעלית ואמרתי לה שאני רוצה להגיד לה משהו. גם במקרה דנן מה בדיוק הטענה הנטענת? ששני אנשים היו קרובים זה לזה במעלית? 
ושוב במקרה דנן אף לשיטתה של העובדת לא היה מגע ולא שום אזכור מילולי המעיד על כוונה כלשהי מינית או אחרת מצדי. בסרטונים הרבים רואים כי העובדת תמיד בחרה להידבק אלי ולהיצמד אלי. אם כל הדלפק היה פנוי היא הייתה מגיעה ונעמדת ממש לידי. כך גם בחדר הטיפולים הייתה מגיעה ונצמדת אלי, שלא לדבר על הפעמים שנשענה עלי וחככה באופן אקטיבי את גופה על גופי, למרבה מבוכתי. 
היא תוטרד אם התקרבתי אליה במעלית בנסיעה של 10 שניות?
במנותק מקונטקסט- כשכל יום היא מנסה לפתות ולפלרטט איתי במשרד, במטבחון או בחדר הטיפולים ואני אף פעם לא יוזם מגע???"

עובדת אחרת במרפאה העידה: התובעת מפלרטטת בלי סוף ועושה עיניים לגברים

עובדת המשמשת סייעת בנתבעת העידה מטעם הנתבעים כי העובדת הייתה "מפלרטטת בלי סוף עם .., תוך שימוש בשפה גסה ובוטה" בנוכחות הרופא ועובדים נוספים. ייחוס אמירות כגון "כמה היא חמה במיטה, וכמה היא יודעת לתפוס גבר"; "היא גם דאגה לעדכן את כולנו כי היא במחזור, כי החזה שלה בגלל זה גדל וכואב" …"ושאחותה עשתה הלילה סקס לראשונה". ותוך "נגיעות קלות", "השפרצת מים" ו"משחקים אחרים מסוג זה", וכי אף עובדת לא התנהגה באופן חריג כמו העובדת.

"מה שהיה לי מוזר במיוחד הוא שדווקא האשה הוולגרית הזו שלא היססה לגעת ברופא שוב ושוב מול כולם, שלא היססה לדבר על מין מול כולם על כל המבוכה שהדבר יצר, דווקא היא האשימה את הרופא בהטרדה מינית כשבעצם בעשרות מקרים שאני הייתי עדה אליהן הייתה זו היא שיזמה מגע, והיא יזמה פלירטוט עם הרופא עם המגע או בלעדיו".
 "לאורך כל תקופת היכרותי עם .. היא התנהלה באופן פלרטטני עם גברים במקומות בהם עבדה. הדבר התבטא בכך שנהגה לשוחח על נושאים מיניים עם גברים שבסביבת עבודתה. כך למשל הייתה נוהגת לספר בדיחות בעלות אופי מיני. דיבורה היה פלרטטני והיא הייתה 'עושה עיניים' לגברים".


בית הדין: במקום להתמודד עם טענות העובדת, השקיעו הנתבעים את מרצם להוכיח שהעובדת התנהגה בצורה "משוחררת", "מתירנית" ו"מפלרטטת"

בית הדין התרשם כי תצהיר הרופא מסיט את הדיון ממנו ומתרכז בהתנהגות העובדת –תוך שהוא מייחס לה התנהגות "משוחררת" ו"פלרטטנית" עמו, תוך הפניה לאירועים המתועדים בסרטונים של מצלמות הנתבעת בהן העובדת נצפתה יוזמת עמו מגע פיסי שאינו מיני, כפי שאישרו הן העובדת והן הנתבע בעדויותיהם בבית הדין.
בית הדין צפה בסרטונים והאמין לעובדת כי התנהגותה נעשתה בדרך של הלצה. בית הדין צפה בסרטונים שהראו כי העובדת אחזה בידו של הנתבע, נשענה עליו, טפחה בגבו עם שקית, דחפה מכשיר רפואי לבטנו, התיזה עליו מטהר אוויר ונגעה בו בהזדמנויות שונות במהלך העבודה.
העובדת עומתה בבית הדין עם "התנהגותה" כפי שעולה מהסרטונים, והיא העידה כי התנהגותה נעשתה בדרך של הלצה ובדרך כלל בתגובה להתנהגות הנתבע שקדמה לכך, אך לא נצפית בסרטונים שכן הנתבעים לא הציגו בפני בית הדין את כל הסרטונים. טענה זו של העובדת איננה משוללת יסוד, קבע בית הדין.

קביעותיו העקרוניות של בית הדין על טענת ההגנה כי העובדת פלרטטנית ומשוחררת:

בית הדין: נורמה של מתירנות מינית אינה רלוונטית להוכחת יסודותיהן של עבירות מין
  • קו ההגנה של הנתבעים מתאפיין בכך שבמקום להתמודד עם טענות העובדת ולמסור גרסה עובדתית ברורה, הם השקיעו את רוב מרצם בהבאת עדים וראיות בניסיון להוכיח כי העובדת התנהגה בצורה "משוחררת", "מתירנית" ו"מפלרטטת" עם הנתבע, בעוד שלעובדה זו אין השלכה על השאלה שאנו צריכים להכריע בה, והיא האם הנתבע הטריד מינית את העובדת אם לאו.
  • התנהגות "מתירנית" או "משוחררת" אינה יכולה להוות צידוק או הגנה לטענה בדבר הטרדה מינית, לפיכך כל טענות הנתבעים בעניין "היסטוריית הנגיעות" של העובדת בנתבע אינה רלוונטית. מעבר לכך, הנתבע אישר בעדותו בבית הדין כי בזמן אמת לא ייחס לנגיעות של העובדת כל כוונה מינית.
  • מתירנות מינית עשויה להיות מושא לדיון מוסרי וחברתי, אך במסגרת הליך משפטי, נורמה של מתירנות מינית איננה רלוונטית כלל ועיקר להוכחת יסודותיהן של עבירות מין.
  • טענת הנתבע לפיה למעשה הנגיעה בברך לא לווה כל "אזכור מילולי" או "מעשה אקטיבי" מצידו אינה רלוונטית לשאלה, אם המעשה של הנגיעה בברך, כשלעצמו, בנסיבות שבהן הוא נעשה, מהווה הטרדה מינית. טענת הנתבע בתצהירו לפיה העובדת אך טוענת כי הוא נגע בה "באופן אגבי" אינה נכונה ולטעמנו יש בה ניסיון "לגמד" את האירועים שתוארו על ידי העובדת.
  • הנתבע אישר לראשונה במסגרת עדותו בבית הדין כי הוא נגע בירך של העובדת במהלך הנסיעה, אך טען כי הנגיעה היתה מסוג של "צ'אפחה". כנשאל הנתבע מדוע הוא נתן (לשיטתו) "צ'אפחה" לעובדת, השיב הנתבע: "מהתנהגות הקבועה החברתית שלה שתועדה קודם במצלמות".
  • משהנתבע שינה את גרסתו ואישר מקצת גרסת העובדת, החלטנו להעדיף את גרסתה של העובדת לפיה הנתבע נגע לה בירך במהלך נסיעתם המשותפת וניסה ללטפה. העובדת העידה בבית הדין כי בשונה מהנגיעות ההדדיות שנצפו בסרטונים, הנגיעה של הנתבע בירך שלה הייתה מינית: "ההבדל מאוד ברור. כשהיינו בדרך, באוטו, המישוש היה מישוש מיני. ועובדה, שהערתי לו…".
  • נגיעה בירך של העובדת תוך ניסיון ללטפה במהלך נסיעה משותפת, מקיימת את יסודות סעיף 3(א)(3) לחוק למניעת הטרדה מינית, שכן מדובר ב"הצעה" "בעלת אופי מיני".
  • כאשר מדובר ביחסי מרות ביחסי עבודה, אין צורך שהמוטרד יראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות. בהתייחס ליסוד ה"הישנות" של ההצעה שבסעיף 3(א)(3) לחוק למניעת הטרדה מינית, הרי שהוא מתקיים בשים לב לכך שהאירוע במעלית, אירע סמוך לאחר האירוע ברכב.
  • נדחתה הטענה בדבר התנכלות עקב הטרדה מינית או תלונה על הטרדה מינית הנתבעים הרימו את הנטל להוכיח כי הם לא פגעו בתנאי עבודתה או קידומה של העובדת וכי לא פיטרו אותה מעבודתה בשל ההטרדה או תלונתה או תביעתה בשל כך. השיחות על החתמת שעון הנוכחות נעשו לפני שהתובעת העלתה לראשונה בפני הרופא טענות שהיא חשה לא נעים בנסיעתם ותיארה את שני האירועים בגינם היא תבעה פיצוי.

הנתבע השיב לעובדת כי זה היה במסגרת ה"צחוקים" ביניהם וכי ישמור ממנה מרחק אם זה מפריע לה. השתלשלות האירועים אינה תומכת בגרסת העובדת כי הנתבעים התנכלו לה, שכן ההזדמנות הראשונה בה העלתה טענה בדבר הטרדה מינית היתה ביום 10.12.12, לאחר שכבר בוצעה הרעה בתנאי עבודתה.
הנתבעת הפרה את חובותיה לפי החוק, לא פירסמה תקנון ולא מינתה אחראית. הפיצוי: 5,000 שקל.

קיראו עוד באתר של עו"ד מיה צחור:

הנתבעת טענה להגנתה כי היא "לא פעלה למניעת מקרי הטרדה מינית, משום שאלו לא קרו (ואם קרו הרי זו היתה העובדת שהטרידה את הרופא לפני ואחרי האירועים הנטענים). העובדת התלוננה על 'ההטרדות' רק לאחר שנתפסה בקלקלתה בבחינת הקם להורגך השכם להורגו", 

מטענה זו הסיק בית הדין כי הנתבעת מודה שלא קיימה את חובותיה בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית והיא אינה חולקת על כך שהיא מעסיקה מעל 25 עובדים. 

לפיכך נקבע כי הנתבעת אחראית לשני מעשי ההטרדה המינית שביצע הרופא כלפי העובדת והפיצוי שייפסק בגין ההטרדות המיניות שביצע הרופא יחול יחד ולחוד על שני הנתבעים.
העובדת עתרה לפיצוי נפרד בסך 30,000 ₪ בשל אי קיום חובות המעסיק לפי סעיף 7 לחוק.

הנתבעת הודתה למעשה בכך שלא קיימה את חובותיה והתגוננה בטענה כי לא היו הטרדות מיניות שהיה עליה למנוע. הנתבעת הפרה את חובתה להבטיח סביבת עבודה בטוחה לעובדיה. סביר להניח שלו קיימה הנתבעת את חובותיה לפעול למינוי ממונה לקבלת תלונות, לפרסום תקנון למניעת הטרדה מינית, היה בכך כדי להגן על עובדי המרפאה על ידי העלאת מודעות המעסיק והעובדים כאחד לחובותיהם בקשר למניעת הטרדה מינית, ובכלל זה יצירת סביבת עבודה עוינת.
בנסיבות אלה, הועמד סכום הפיצוי על סך 5,000 ₪.
שיעור הפיצוי בגין ההטרדה המינית העובדת עתרה לפיצוי בגין ההטרדה המינית בסך 135,879 ₪ כנגד כל אחד מהנתבעים וכן לפיצוי מהנתבעים יחד ולחוד בגין "ההוצאות שהוציאה העובדת ושעתידה להוציא כדי לטפל בטראומה שעברה בשל ההטרדה: 50,000 ₪". עם זאת, העובדת הגבילה את סכום תביעתה לפיצוי בגין הטרדה מינית לסך של 120,000 ₪ כנגד כל אחד מהנתבעים ובסה"כ 240,000 ₪.

העובדת טענה כי ההטרדה המינית גרמה לה לנזק לא ממוני רב, כי היא סבלה מהתמוטטות נפשית ואף נאלצה לקבל טיפול פסיכולוגי. לטענתה, המומחית הפסיכולוגית הביעה חשש לשלומה והמליצה כי לא תישאר לבדה. עקב מצבה הנפשי סבלה העובדת מתחלואה פיזית (כאבי בטן, כאבי ראש, פריחות וכו'). העובדת התקשתה לישון וסבלה מחוסר רעב. העובדת מפנה בתצהירה לאישור מחלה בו נרשם כי "חזרה לעבודה מאיימת עליה בהתמוטטות קשה".

לא הוכח נזק נפשי

בית הדין קבע כי העובדת לא הוכיחה כי היא סבלה מהתמוטטות נפשית ומתחלואה פיזית וכי היה להם קשר סיבתי להטרדה המינית. לא מן הנמנע כי תופעות אלו התרחשו על רקע נסיבות סיום עבודתה של העובדת.
בית הדין רשאי לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק בסך של עד 120,000 ₪ בגין הטרדה מינית או התנכלות וניתן לפסוק פיצוי בגין כל מעשה של הטרדה מינית בנפרד.
בית הדין על גובה הפיצוי, לאחר ששלל נזק נפשי: בנסיבות העניין, בשים לב למעשים שבוצעו, ולנסיבות שבהם הם בוצעו על ידי הממונה על עבודת העובדת (שהוא גם מנהל הנתבעת) ומשאין מדובר על  הרף הגבוה של הטרדות מיניות (תוך שלקחנו בחשבון את פסיקת בתי הדין לעבודה בעניין גובה הפיצויים שיש לפסוק בתיקי הטרדה מינית בהתאם לכלל נסיבות העניין), הפיצוי הראוי שיש לפסוק לעובדת בגין האירוע ברכב הוא בסך של 15,000 ₪ ובגין האירוע במעלית הוא בסך של 20,000 ₪.

מה ההגדרה של הטרדה מינית בעבודה

כשעובדת במקום העבודה מרגישה הטרדה, השאלה הראשונה היא האם זו בכלל הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית. אם זו   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי הטרדה מינית בעבודה

בעמוד זה הסבר על מטרת הייעוץ המשפטי גם למתלוננים/ות וגם למי שנגדם מוגשת תלונה על הטרדה מינית בעבודה.  יש לי   המשך קריאה »

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

בית הדין הארצי לעבודה: "התוצאות הקשות הנובעות מייחוס כותרת של ביצוע עבירת מין או עוולת מין, ולו כזו שנמצאת ברף   המשך קריאה »

הטרדה מינית מילולית: התייחסויות מיניות חוזרות

כשאני כותבת מכתב למעסיק או ממונה ובו אני מפנה את תשומת ליבו לכך שהטריד עובדת שלו מינית, משום שבישיבה של   המשך קריאה »

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני: מתי זו הטרדה מינית

יש שש הגדרות למה נחשב להטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית: סחיטה באיומים לביצוע מעשה מיני, מעשה מגונה, הצעות   המשך קריאה »

ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?

בחוק למניעת הטרדה מינית כתוב שרק הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו להטרדה מינית. הגדרה נוספת של החוק למניעת הטרדה מינית היא:   המשך קריאה »

פסק דין בתביעה שייצגתי: מעסיק ישלם פיצוי חסר תקדים על פגיעה בכבודו של עובד וגם יחזיר אותו לתפקידו

בית הדין פסל את החלטת מנכ"ל החינוכית להעביר עובד מתפקידו, בשל אות הקלון שדבק בו כאילו ביצע הטרדה מינית והפגיעה   המשך קריאה »

התייחסות מבזה או משפילה ביחס למיניות או לנטייה מינית: הסבר ופסקי דין

שש הגדרות להטרדה מינית בחוק למניעת הטרדה מינית. עמוד זה מוקדש להסבר על ההגדרה החמישית והיא: "התייחסות מבזה או משפילה   המשך קריאה »

פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים

עובדות פסק הדין בקצרה: התובע שימש מאמן שחיה של קבוצת הבוגרים של הנתבעת, במשך 14 שנה.  במקביל להליכים לחידוש חוזה   המשך קריאה »

פסק דין: לא כל אמירה גסת רוח ושוביניסטית היא הטרדה מינית

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (אוגוסט 2016) עסק באמירות של מנהל כלפי עובדת וקבע כי הן   המשך קריאה »

300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רוויית תכנים מיניים

העובדת, מזכירה רפואית בבית חולים שבבעלות המדינה, עבדה בכפיפות למנהל במשך כ-8 שנים. כשנה לאחר תחילת עבודתם המשותפת החל המנהל   המשך קריאה »

בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום – האם נכללים בהגדרות ההטרדה המינית?

בחוק למניעת הטרדה מינית מופיעות ההתנהגויות המהוות הטרדה מינית בעבודה: סחיטה באיומים לביצוע מעשה מיני, מעשה מגונה, הצעות חוזרות בעלות   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות

רבות מהפונות אליי מגיעות עם סיפור על קשר בהסכמה עם הבוס. לכאורה רומן. בוס, עובדת, קשרי מין ולעיתים קשרים גם   המשך קריאה »

רומן בעבודה או ניצול מרות?

כלל הוא שמתלוננת הטוענת להטרדה מינית במקום העבודה תידרש להוכיח קיומן של התנהגויות חוזרות בעלות אופי מיני, וכי הראתה למטריד   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

טור דעה מאפריל 2014 בעקבות חשיפת החקירה נגד סילבן שלום. כלי התקשורת שפרסמו את גרסתה של המתלוננת נגד סילבן שלום שלחו   המשך קריאה »

300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל במלואה תביעה כספית של עובדת סיעודית, אזרחית מולדבה, שטענה להטרדה מינית בעבודה, מעשים   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית

"גרסה מתפתחת אופיינת לנפגעי עבירות מין. יש לשרש את השיח על 'דרך נכונה', 'רצויה' או 'מקובלת' להתמודד עם פגיעה מינית.   המשך קריאה »

פסק דין: גידופים מיניים אינם "מעשה קונדס"

בפסק הדין (27.8.18, השופט אורן שגב) נדונו השאלות הבאות: האם התובע נחשף להטרדות מיניות מצד עובד הנתבעת? האם הנתבעת פעלה בעניין בהתאם   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי חריג של מיליון שקל פיצוי לעובדת שהבוס ניצל אותה מינית

בית הדין קבע פיצוי חריג על הטרדה מינית לעובדת בחברת הסעות שנוצלה מינית על ידי סדרן רציפים. הנתבע בחושיו זיהה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: ההקשר הפסיכולוגי של ניצול יחסי מרות

במרס 2008 ארגנתי כנס לציון 10 שנים לחוק למניעת הטרדה מינית בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, במסגרת הקליניקה שניהלתי לזכויות נשים   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מהי התנכלות

החוק למניעת הטרדה מינית אוסר התנכלות. התנכלות מוגדרת כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו   המשך קריאה »

הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?

כשמדובר בהצעות מיניות חוזרות או בהתייחסויות מיניות חוזרות, התנהגות המציע תיחשב להטרדה מינית גם אם העובד לא הראה כי אינו   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה – שאלות ותשובות

כל האינפורמציה בהרחבה על הטרדה מינית במקום עבודה, מאמרים והסברים מהניסיון, כתבתי בדף הראשי הטרדה מינית בעבודה. כאן ריכזתי שאלות נפוצות   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות

ארבע אפשרויות עומדות בפני נפגעי הטרדה מינית במקום העבודה והם יכולים לממש את כולן: תלונה על הטרדה מינית אצל המעביד,   המשך קריאה »

תביעה כספית על הטרדה מינית בעבודה – הפיצוי

120,000 שקל זהו סכום הפיצוי המירבי ללא הוכחת נזק שאפשר לתבוע בבית הדין לעבודה בתביעה על הטרדה מינית במקום העבודה.   המשך קריאה »

הטרדה מינית: למה תביעה כספית ולא משטרה

מאמר זה כתבתי בדצמבר 2013, בעקבות סגירת תיק החקירה נגד העיתונאי עמנואל רוזןקול דממה דקה זה אנדרסטייטמנט לאוושת סיומה של פרשת   המשך קריאה »

מדוע הגשת תביעה כספית עדיפה לעיתים על תלונה במשטרה

כאשר מתלוננת באה אליי עם סיפור של הטרדה מינית, ואני פורשת לפניה את האפשרויות העומדות בפניה במקרה של הטרדה מינית   המשך קריאה »

הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מאפשר לתבוע, בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק על הטרדה מינית בסכום של 120,000 שקל, פיצוי נזיקי    המשך קריאה »

הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה

במאמר שפורסם ב"הארץ" (25.10.06), שכותרתו "לא כולן שוות 50,000", הסברתי שדרישה לפיצוי כספי בגין הטרדה מינית, אינה בהכרח סחיטה. החוק   המשך קריאה »

פשרה כספית עם מקום העבודה והמטריד

בדרך כלל לפני שמגישים תביעה אזרחית יש פנייה מוקדמת לצד השני, שלאחריה מוחלט אם לגשת לערכאות. הפנייה המוקדמת יכולה להניב   המשך קריאה »

פיצוי כספי, לא דמי שתיקה

מה זה בעצם משא ומתן לפשרה כספית על הטרדה מינית, מה היתרונות לנפגע/ת ההטרדה המינית. אין ממש בביקורת הציבורית כאילו   המשך קריאה »

גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון

במסגרת עיסוקי בתחום אני מגישה תביעות על הטרדה מינית בבתי הדין לעבודה, לפיצוי כספי או לצווים מבית הדין נגד התנכלות   המשך קריאה »

עזיבת מקום העבודה בגלל תלונה על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית וגם נותן אפשרויות לפעולה: תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה, תביעה כספית   המשך קריאה »

ראיות בתביעת הטרדה מינית

כשאני מבררת בפגישת הייעוץ אם יש ראיות להטרדה המינית הנטענת, התשובה היא בדרך כלל מחקתי הכול. מוחקים כי הממונה דרש למחוק, או   המשך קריאה »

בג"ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

בצעד נדיר ביטל בית המשפט העליון (פברואר 2019) פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, שקבע כי עובדת שהתפטרה בשל   המשך קריאה »

בירור תלונה על הטרדה מינית שלב אחר שלב

היגשת תלונה על הטרדה מינית?הוגשה נגדך תלונה על הטרדה מינית?איך זה אמור להתנהל, מה חובות המעסיק. בעמוד הזה הבאתי את   המשך קריאה »

בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

נניח יש שמועה במקום העבודה שממונה מנהל מערכת יחסים אישית עם עובדת הכפופה לו. אם הוא לא מדווח על הקשר   המשך קריאה »

20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית

עורכת דין במשרד עורכי דין הגישה תביעה כספית נגד שותף במשרד עורך דין ששם עבדה. התביעה הוגשה על כך שהמשרד   המשך קריאה »

מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה המעסיק על הטרדה מינית

עובדים ועובדות המתלוננים על הטרדה מינית בעבודה מבקשים לתבוע פיצוי כספי על ההטרדה המינית עצמה ועל הנזק שנגרם להם. למשל: נזק נפשי,   המשך קריאה »

אחראית חיצונית לבירור תלונות על הטרדה מינית

במסגרת עבודתי והתמחותי בנושא הטרדה מינית בעבודה אני מציעה את עצמי לתפקיד אחראית (ממונה) במקומות עבודה לבירור תלונות על הטרדה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו

שורה של חובות מוטלות על המעסיק – מקום העבודה מכוח החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית. קיראו כאן   המשך קריאה »

הטרדה מינית הפרת חובות מעסיק: בית הדין חייב תובע להגיש תביעה גם נגד המטרידה

החוק למניעת הטרדה מינית נותן לנפגע/ת הטרדה מינית אפשרות לנקוט בהליכים משפטיים שונים לפי בחירתו/ה: נקיטת הליך פלילי; תלונה במקום   המשך קריאה »

תפקיד בית הדין בהנחלת נורמות למניעת הטרדה מינית

מיד לאחר פרסום פסק הדין בעניין ניצול יחסי מרות (מרס 2008) הירצתה השופטת (כתוארה אז) ורדה וירט לבנה, המשמשת היום   המשך קריאה »

התיישנות בתביעות על הטרדה מינית

עד ליום 1 בינואר 2012 היתה ההתיישנות על תביעות מכוח למניעת הטרדה מינית – שלוש שנים בלבד. הגבלת ההתיישנות בתביעות   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה

פיצוי של 100 אלף שקל נפסק לסגנית מנהל בבית ספר חרדי שהועברה מתפקידה בשל משיכה של המנהל אליה ולחציה של   המשך קריאה »

הטרדה מינית בהייטק

העיתון דה מארקר פירסם כתבת עומק בנושא הטרדות מיניות בהייטק הישראלי. בדף זה אביא ציטוטים עיקריים שלי מתוך תשובות לשאלות   המשך קריאה »

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

בקישורים הבאים תוכלו לעיין בחוקים ובתקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה, התשנ"ח – 1998. החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח – 1998 חוק   המשך קריאה »

החוק למניעת הטרדה מינית – נוסח החוק

חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח 1998מטרת החוק1. חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על   המשך קריאה »

תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998* בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ד) ו-13 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 (להלן –   המשך קריאה »

קרא לעובדת זנזונת וישלם 50,000 שקל פיצוי

נפסק פיצוי של 50 אלף שקל על הטרדה מינית לעובדת במועצה מקומית, שטענה כי גזבר המועצה כינה אותה בכמה הזדמנויות   המשך קריאה »

שתיית אלכוהול מגופה של מלצרית (באדי שוט) – הטרדה מינית

מנהל בר בתל אביב קרא למלצרית בסיומה של המשמרת והזמין אותה, מול לקוחות הבר שאיתם התיידד באותו הערב, לעשות עמם   המשך קריאה »