פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה

פיצוי של 100 אלף שקל נפסק לסגנית מנהל בבית ספר חרדי שהועברה מתפקידה בשל משיכה של המנהל אליה ולחציה של אשתו שיפטרה.

הפיצוי  לעובדת שפוטרה נפסק כי המנהל לא יכול היה לשאת את נוכחותה, זה לא פיצוי על הטרדה מינית, אלא פיצוי על אפליה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

הנתבעת היא רשת חינוך חרדית המתוקצבת ומפוקחת על ידי משרד החינוך. הנתבע משמש למעלה מ-20 שנה כמנהל בית ספר, התובעת מורה בבית הספר, הועסקה כסגניתו. 

לקראת סוף שנת הלימודים, פנה המנהל אל מפקחת בית הספר והודיע לה כי הוא מבקש להעביר את התובעת מתפקידה בטענה שתפקודה לקוי, אולם בקשתו נדחתה לאחר שהמפקחת מצאה כי אין בטענותיו ממש. בהמשך לסירוב, פנה המנהל בשנית אל המפקחת ואל מנכ״ל הרשת, וזה תמך בעמדתו. 

לפיכך, שלושה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים תש״ע נמסרה לתובעת הודעה כי לא תשמש עוד כסגנית המנהל. משסירבה התובעת לקבל החלטה זו, נערך בירור בפני רבנים אשר קבעו כי נאסר על הרשת לאפשר למנהל לעבוד לצד נשים ולכן עליה להפריד את בית הספר לאגף בנים ואגף בנות. לתובעת נמסר כי תהליך ההפרדה יארך מספר שבועות וכי תשוב לתפקיד סגנית המנהל בשנת הלימודים תשע״א. בחלוף חצי שנה שבה שהתה התובעת בביתה, הועברה לתפקיד רכזת חברתית של אזור הדרום תוך שהובטח לה כי מדובר בתפקיד זמני. 

האתר של עו"ד מיה צחור, יותר מ-20 שנות ניסיון בתביעות הטרדה מינית בעבודה. ייעוץ, ייצוג בבתי הדין לעבודה, ליווי תלונות במקומות עבודה, גישור, הרצאות. לפניות

בסופו של דבר לא יצאה הפרדת בית הספר אל הפועל, אולם התובעת הוחזרה בכל זאת לבית הספר. כשבועיים לאחר תחילת שנת הלימודים הופיע בבית הספר מנכ״ל הרשת והודיע לתובעת כי היא לא תמשיך בתפקיד הסגנית אלא תוחזר לתפקיד הרכזת החברתית. התובעת הביעה את התנגדותה הן בכתב והן בעל פה בפני גורמים שונים של הרשת, אך דבר לא השתנה. בהמשך, אף קיבלה מכתב פיטורים אך בעקבות פנייתה להסתדרות המורים הצהירה הרשת כי המכתב זויף.

על רקע זה הגישה התובעת את התביעה, בה עתרה למתן צו שיורה על ביטול העברתה מתפקיד סגנית מנהל בית הספר והשבתה לאלתר לתפקידה. עוד תבעה פיצוי בגין נזק לא ממוני בגין אפלייתה מחמת מין בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, פיצוי בגין עוגמת נפש, אובדן קידום מקצועי.

בית הדין: קושי מוסרי לנתבע, לא מדובר בתיק שעניינו ״הדרת נשים״ כפי שניסתה התובעת להציג

מנגד גם לא מדובר בתביעה שכל מהותה ניגוח המגזר החרדי כי אם בוויכוח פנים קהילתי בשל סיטואציה מורכבת שאליה נקלעו הצדדים. בית הדין שוכנע כי הנתבע חש שהמשך העבודה עם התובעת מעמיד אותו בניסיון מוסרי עמו התקשה להתמודד, וכי נדבך נוסף לקושי זה הגיע מכיוונה של אשתו אשר דרשה כי התובעת לא תמשיך לעבוד עמו.

הטרדה מינית יכולה להיות תלוית תרבות

נדחתה טענת התובעת להטרדה מינית נוכח תחושה של יחס מועדף וקשר מעבר למקובל במגזר החרדי. כך, לטענת התובעת, קנה עבורה הנתבע עוגה וזר פרחים לכבוד יום הולדתה, סייר עמה בבית הספר על מנת להציג בפניה ליקויים במטרה לשהות עמה ביחידות, והלל ושיבח אותה מעבר למקובל במגזר החרדי

לדעת בית הדין, גם אם טענות אלו נכונות אין לראות במעשים כ״הטרדה מינית״ לפי החוק, שכן אין בהם כל התייחסות לתובעת המתמקדת במיניותה, הצעה בעלת אופי מיני או התייחסות מבזה ומשפילה ביחס למינה או מיניותה.

אמנם הטרדה מינית יכולה להיות ״תלוית תרבות״, קרי התנהגות שבמגזר מסוים תיחשב כהטרדה מינית בעוד שבמגזר אחר לא תיחשב כהטרדה מינית, אולם במקרה זה גם התובעת לא טענה כי ראתה בהזמנת הנתבע לסיור בבית הספר וביחס המועדף שקיבלה כהתייחסות מינית ובוודאי שלא כהטרדה מינית, ורק במועד עדותה התייחסה לדברים כ"מוזרים". 

כך גם לגבי שיחת הטלפון הנטענת בין הצדדים. לצד זאת נקבע כי על הרשת לפעול לקיומו של מנגנון לטיפול בתלונות על הטרדה מינית. 

אם שניים לא מסוגלים להיות יחד – מי צריך ללכת, זה שייצרו גובר עליו או מושא הכמיהה?

בית הדין בחן את חוקיותה של החלטת ההעברה של התובעת מתפקידה. בעניין זה, המחלוקת נוגעת לשאלה מי מהשניים צריך היה לפנות את מקומו כאשר נמצא שהם אינם יכולים לעבוד זה עם זו – האם האדם שייצרו גובר עליו והוא מבקש לכבשו או שמא מושא הכמיהה. 

ההלכה היהודית: האדם צריך להתרחק ולא מושא העבירה

מעיון בהלכה היהודית, ששני הצדדים הודו שהיא נר לרגליהם, מצא בית הדין כי החובה המוטלת במקורות על אדם היא להתרחק מן העבירה ולא להרחיק את מושא העבירה ממנו תוך פגיעה בה. יתרה מזו, לדעת בית הדין ניסיונו של הנתבע לתלות את האשם בתפקודה של התובעת אף בו יש יותר מאשר טעם לפגם. 

לפי חוק שוויון הזדמנויות, כאשר העובדת מרימה את הנטל להראות שלא היה בהתנהגותה כדי להביא לנקיטת צעדים כלפיה, עובר נטל ההוכחה למעסיק להראות שההחלטה אינה נגועה באפליה. לפיכך, משהתקבלה טענת התובעת ששיקולי הנתבע כללו גם את קשייו האישיים לעבוד עמה, הרי שיש בכך כדי ״להכתים״ את ההחלטה כולה ולכן עובר הנטל אל הנתבעים.

לדעת בית הדין, הרשת עמדה בפני "No-win situation" שכן בכל דרך בה הייתה בוחרת היה מחיר להחלטתה. כך, מצד אחד הותרת התובעת במקומה יחד עם הנתבע עומדת בניגוד לתפיסת עולמה, ומצד שני העברתו של הנתבע הייתה עשויה להביא לסגירת בית הספר ולאובדן המסגרת החינוכית ומקומות הפרנסה של העובדים. לפיכך, סבר בית הדין כי לא ניתן לומר שהחלטת הרשת אינה סבירה.

פיטורים בשל קושי של מנהל לעבוד עם עובדת כי נמשך אליה – אפליה

בדרך בה נקטה הרשת נפל פסול שכן בנסיבות בהן העדיפה את טובתם של בית הספר והנתבע על פני טובת התובעת, ומשהעילה להרחקת התובעת הייתה נעוצה במינה, הרי שההחלטה נגועה באפליה על רקע מין. עוד הודגש כי לקיחה בחשבון של עובדת היותה של התובעת אישה שמנהלה נמשך אליה ושהיא מעוררת את קנאתה של אשתו כבסיס להחלטה בעניין תנאי עבודתה נכנסת בגדר אפליה מחמת מין. לא נסתרה טענת התובעת כי העברתה מתפקידה פגעה בשמה הטוב ונעשתה ללא שימוע כדין.

אשר לאחריותו של הנתבע עצמו, ציין בית הדין כי בדרישתו התקיפה וחסרת תום הלב להעברת התובעת מתפקידה על לא עוול בכפה ובנסיבות החריגות של התיק, הוביל הנתבע את הרשת למעשה של הפרת הוראות חוק השוויון תוך ניסיון לתת לטענותיו כסות של ליקוי בתפקוד התובעת.

הנתבע לא מצא מקום לקחת אחריות לתחושותיו וללחצים מבית, אלא גרם לתובעת לשאת במחירם ולכן יש להשית עליו אחריות להחלטת הרשת וממילא לפגיעה הקשה שנגרמה לתובעת ולתשלום הפיצוי בגין החלטת ההעברה מתפקידה.

פיצוי של 100,000 שקל בסך הכול

לאור האמור, קבע בית הדין כי הרשת תפצה את התובעת ב- 50,000 ₪ על הפרת הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, הפרת זכות השימוע ועוגמת הנפש שנגרמה לה. הנתבע מצידו, יפצה את התובעת ב-30,000 ₪ נוספים על הפרת הוראות חוק השוויון והתנהלותו
חסרת תום הלב. כמו כן, ישאו הנתבעים בהוצאות התובעת ביחד ולחוד בסך 20,000 ₪.

מה ההגדרה של הטרדה מינית בעבודה

כשעובדת במקום העבודה מרגישה הטרדה, השאלה הראשונה היא האם זו בכלל הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית. אם זו   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי הטרדה מינית בעבודה

בעמוד זה הסבר על מטרת הייעוץ המשפטי גם למתלוננים/ות וגם למי שנגדם מוגשת תלונה על הטרדה מינית בעבודה.  יש לי   המשך קריאה »

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

בית הדין הארצי לעבודה: "התוצאות הקשות הנובעות מייחוס כותרת של ביצוע עבירת מין או עוולת מין, ולו כזו שנמצאת ברף   המשך קריאה »

הטרדה מינית מילולית: התייחסויות מיניות חוזרות

כשאני כותבת מכתב למעסיק או ממונה ובו אני מפנה את תשומת ליבו לכך שהטריד עובדת שלו מינית, משום שבישיבה של   המשך קריאה »

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני: מתי זו הטרדה מינית

יש שש הגדרות למה נחשב להטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית: סחיטה באיומים לביצוע מעשה מיני, מעשה מגונה, הצעות   המשך קריאה »

ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?

בחוק למניעת הטרדה מינית כתוב שרק הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו להטרדה מינית. הגדרה נוספת של החוק למניעת הטרדה מינית היא:   המשך קריאה »

פסק דין בתביעה שייצגתי: מעסיק ישלם פיצוי חסר תקדים על פגיעה בכבודו של עובד וגם יחזיר אותו לתפקידו

בית הדין פסל את החלטת מנכ"ל החינוכית להעביר עובד מתפקידו, בשל אות הקלון שדבק בו כאילו ביצע הטרדה מינית והפגיעה   המשך קריאה »

התייחסות מבזה או משפילה ביחס למיניות או לנטייה מינית: הסבר ופסקי דין

שש הגדרות להטרדה מינית בחוק למניעת הטרדה מינית. עמוד זה מוקדש להסבר על ההגדרה החמישית והיא: "התייחסות מבזה או משפילה   המשך קריאה »

פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים

עובדות פסק הדין בקצרה: התובע שימש מאמן שחיה של קבוצת הבוגרים של הנתבעת, במשך 14 שנה.  במקביל להליכים לחידוש חוזה   המשך קריאה »

פסק דין: לא כל אמירה גסת רוח ושוביניסטית היא הטרדה מינית

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (אוגוסט 2016) עסק באמירות של מנהל כלפי עובדת וקבע כי הן   המשך קריאה »

300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רוויית תכנים מיניים

העובדת, מזכירה רפואית בבית חולים שבבעלות המדינה, עבדה בכפיפות למנהל במשך כ-8 שנים. כשנה לאחר תחילת עבודתם המשותפת החל המנהל   המשך קריאה »

בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום – האם נכללים בהגדרות ההטרדה המינית?

בחוק למניעת הטרדה מינית מופיעות ההתנהגויות המהוות הטרדה מינית בעבודה: סחיטה באיומים לביצוע מעשה מיני, מעשה מגונה, הצעות חוזרות בעלות   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות

רבות מהפונות אליי מגיעות עם סיפור על קשר בהסכמה עם הבוס. לכאורה רומן. בוס, עובדת, קשרי מין ולעיתים קשרים גם   המשך קריאה »

רומן בעבודה או ניצול מרות?

כלל הוא שמתלוננת הטוענת להטרדה מינית במקום העבודה תידרש להוכיח קיומן של התנהגויות חוזרות בעלות אופי מיני, וכי הראתה למטריד   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

טור דעה מאפריל 2014 בעקבות חשיפת החקירה נגד סילבן שלום. כלי התקשורת שפרסמו את גרסתה של המתלוננת נגד סילבן שלום שלחו   המשך קריאה »

300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל במלואה תביעה כספית של עובדת סיעודית, אזרחית מולדבה, שטענה להטרדה מינית בעבודה, מעשים   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית

"גרסה מתפתחת אופיינת לנפגעי עבירות מין. יש לשרש את השיח על 'דרך נכונה', 'רצויה' או 'מקובלת' להתמודד עם פגיעה מינית.   המשך קריאה »

פסק דין: גידופים מיניים אינם "מעשה קונדס"

בפסק הדין (27.8.18, השופט אורן שגב) נדונו השאלות הבאות: האם התובע נחשף להטרדות מיניות מצד עובד הנתבעת? האם הנתבעת פעלה בעניין בהתאם   המשך קריאה »

פסק דין: האם מתירנות מינית מצד תובעת רלוונטית בשאלה אם היתה הטרדה מינית

עובדת הגישה תביעה נגד החברה המעסיקה, חברה המפעילה מרפאות שיניים ונגד רופא השיניים מנהל המרפאה. העובדת הועסקה כמנהלת מרפאה. בית   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי חריג של מיליון שקל פיצוי לעובדת שהבוס ניצל אותה מינית

בית הדין קבע פיצוי חריג על הטרדה מינית לעובדת בחברת הסעות שנוצלה מינית על ידי סדרן רציפים. הנתבע בחושיו זיהה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: ההקשר הפסיכולוגי של ניצול יחסי מרות

במרס 2008 ארגנתי כנס לציון 10 שנים לחוק למניעת הטרדה מינית בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, במסגרת הקליניקה שניהלתי לזכויות נשים   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מהי התנכלות

החוק למניעת הטרדה מינית אוסר התנכלות. התנכלות מוגדרת כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו   המשך קריאה »

הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?

כשמדובר בהצעות מיניות חוזרות או בהתייחסויות מיניות חוזרות, התנהגות המציע תיחשב להטרדה מינית גם אם העובד לא הראה כי אינו   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה – שאלות ותשובות

כל האינפורמציה בהרחבה על הטרדה מינית במקום עבודה, מאמרים והסברים מהניסיון, כתבתי בדף הראשי הטרדה מינית בעבודה. כאן ריכזתי שאלות נפוצות   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות

ארבע אפשרויות עומדות בפני נפגעי הטרדה מינית במקום העבודה והם יכולים לממש את כולן: תלונה על הטרדה מינית אצל המעביד,   המשך קריאה »

תביעה כספית על הטרדה מינית בעבודה – הפיצוי

120,000 שקל זהו סכום הפיצוי המירבי ללא הוכחת נזק שאפשר לתבוע בבית הדין לעבודה בתביעה על הטרדה מינית במקום העבודה.   המשך קריאה »

הטרדה מינית: למה תביעה כספית ולא משטרה

מאמר זה כתבתי בדצמבר 2013, בעקבות סגירת תיק החקירה נגד העיתונאי עמנואל רוזןקול דממה דקה זה אנדרסטייטמנט לאוושת סיומה של פרשת   המשך קריאה »

מדוע הגשת תביעה כספית עדיפה לעיתים על תלונה במשטרה

כאשר מתלוננת באה אליי עם סיפור של הטרדה מינית, ואני פורשת לפניה את האפשרויות העומדות בפניה במקרה של הטרדה מינית   המשך קריאה »

הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מאפשר לתבוע, בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק על הטרדה מינית בסכום של 120,000 שקל, פיצוי נזיקי    המשך קריאה »

הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה

במאמר שפורסם ב"הארץ" (25.10.06), שכותרתו "לא כולן שוות 50,000", הסברתי שדרישה לפיצוי כספי בגין הטרדה מינית, אינה בהכרח סחיטה. החוק   המשך קריאה »

פשרה כספית עם מקום העבודה והמטריד

בדרך כלל לפני שמגישים תביעה אזרחית יש פנייה מוקדמת לצד השני, שלאחריה מוחלט אם לגשת לערכאות. הפנייה המוקדמת יכולה להניב   המשך קריאה »

פיצוי כספי, לא דמי שתיקה

מה זה בעצם משא ומתן לפשרה כספית על הטרדה מינית, מה היתרונות לנפגע/ת ההטרדה המינית. אין ממש בביקורת הציבורית כאילו   המשך קריאה »

גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון

במסגרת עיסוקי בתחום אני מגישה תביעות על הטרדה מינית בבתי הדין לעבודה, לפיצוי כספי או לצווים מבית הדין נגד התנכלות   המשך קריאה »

עזיבת מקום העבודה בגלל תלונה על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית וגם נותן אפשרויות לפעולה: תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה, תביעה כספית   המשך קריאה »

ראיות בתביעת הטרדה מינית

כשאני מבררת בפגישת הייעוץ אם יש ראיות להטרדה המינית הנטענת, התשובה היא בדרך כלל מחקתי הכול. מוחקים כי הממונה דרש למחוק, או   המשך קריאה »

בג"ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

בצעד נדיר ביטל בית המשפט העליון (פברואר 2019) פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, שקבע כי עובדת שהתפטרה בשל   המשך קריאה »

בירור תלונה על הטרדה מינית שלב אחר שלב

היגשת תלונה על הטרדה מינית?הוגשה נגדך תלונה על הטרדה מינית?איך זה אמור להתנהל, מה חובות המעסיק. בעמוד הזה הבאתי את   המשך קריאה »

בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

נניח יש שמועה במקום העבודה שממונה מנהל מערכת יחסים אישית עם עובדת הכפופה לו. אם הוא לא מדווח על הקשר   המשך קריאה »

20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית

עורכת דין במשרד עורכי דין הגישה תביעה כספית נגד שותף במשרד עורך דין ששם עבדה. התביעה הוגשה על כך שהמשרד   המשך קריאה »

מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה המעסיק על הטרדה מינית

עובדים ועובדות המתלוננים על הטרדה מינית בעבודה מבקשים לתבוע פיצוי כספי על ההטרדה המינית עצמה ועל הנזק שנגרם להם. למשל: נזק נפשי,   המשך קריאה »

אחראית חיצונית לבירור תלונות על הטרדה מינית

במסגרת עבודתי והתמחותי בנושא הטרדה מינית בעבודה אני מציעה את עצמי לתפקיד אחראית (ממונה) במקומות עבודה לבירור תלונות על הטרדה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו

שורה של חובות מוטלות על המעסיק – מקום העבודה מכוח החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית. קיראו כאן   המשך קריאה »

הטרדה מינית הפרת חובות מעסיק: בית הדין חייב תובע להגיש תביעה גם נגד המטרידה

החוק למניעת הטרדה מינית נותן לנפגע/ת הטרדה מינית אפשרות לנקוט בהליכים משפטיים שונים לפי בחירתו/ה: נקיטת הליך פלילי; תלונה במקום   המשך קריאה »

תפקיד בית הדין בהנחלת נורמות למניעת הטרדה מינית

מיד לאחר פרסום פסק הדין בעניין ניצול יחסי מרות (מרס 2008) הירצתה השופטת (כתוארה אז) ורדה וירט לבנה, המשמשת היום   המשך קריאה »

התיישנות בתביעות על הטרדה מינית

עד ליום 1 בינואר 2012 היתה ההתיישנות על תביעות מכוח למניעת הטרדה מינית – שלוש שנים בלבד. הגבלת ההתיישנות בתביעות   המשך קריאה »

הטרדה מינית בהייטק

העיתון דה מארקר פירסם כתבת עומק בנושא הטרדות מיניות בהייטק הישראלי. בדף זה אביא ציטוטים עיקריים שלי מתוך תשובות לשאלות   המשך קריאה »

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

בקישורים הבאים תוכלו לעיין בחוקים ובתקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה, התשנ"ח – 1998. החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח – 1998 חוק   המשך קריאה »

החוק למניעת הטרדה מינית – נוסח החוק

חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח 1998מטרת החוק1. חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על   המשך קריאה »

תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998* בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ד) ו-13 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 (להלן –   המשך קריאה »

קרא לעובדת זנזונת וישלם 50,000 שקל פיצוי

נפסק פיצוי של 50 אלף שקל על הטרדה מינית לעובדת במועצה מקומית, שטענה כי גזבר המועצה כינה אותה בכמה הזדמנויות   המשך קריאה »

שתיית אלכוהול מגופה של מלצרית (באדי שוט) – הטרדה מינית

מנהל בר בתל אביב קרא למלצרית בסיומה של המשמרת והזמין אותה, מול לקוחות הבר שאיתם התיידד באותו הערב, לעשות עמם   המשך קריאה »