21 שנות נסיון בדיני עבודה
הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
21 שנות נסיון בדיני עבודה הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »

פיטורים בהריון של עובדת פחות מחצי שנה

בעמוד זה שלושה פסקי דין שבהם ייצגתי את העובדת בהריון התובעת ונפסק פיצוי על פיטוריה בהריון לפני חצי שנה בעבודה. 
פסקי דין קבעו כי פיטורי אשה העובדת תקופה הקצרה מששה חודשים, בגלל הריונה, הם פיטורים מפלים ולכן נוגדים את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. בפסקי דין אלו נפסק פיצוי כספי לתובעת. מומלץ במקרים אלה לקבל ייעוץ משפטי על מנת לבחון את הסיבה לפיטורים, דרכי ההוכחה וסיכויי התביעה.
פסק דין תקדימי בתיק שייצגתי: פיטורים של אשה בהריון , ימים ספורים לפני חצי שנה - אפליה פסולה

"את יושבת ומדברת אתי פה על ההריון, ודקה אחרי זה בלי טקט אפילו הכי קטן בעולם, את  מבקשת ממני העלאה במשכורת, את לא מתביישת? אני לא רציתי לפטר אותך בכלל. אמרתי לך מראש שאני מאוד חיבבתי אותך ומאוד היה לי נעים לעבוד אתך. ואני  לא, באמת לא..את זה לך. אני אבל לא מוכנה לקחת מישהו לעבודה איתי, שאני ארגיש מרומה. וככה אני מרגישה".


אלו דברים שאמרה המעסיקה לעובדת שפוטרה בהריון מתוך פסק הדין שקבעה את ההלכה התקדימית בעניין אפליה בשל הריון. בתיק זה ייצגתי את העובדת התובעת. המעסיקה אמרה לעובדת בזמן אמיתי למה היא מפטרת אותה, בגלל ההריון. מסוג הדברים שמאוד קשה להוכיח, כי בדרך כלל מעסיקים לא אומרים זאת במפורש, או שאומרים אבל אין לידנו מכשיר הקלטה. במקרה הזה העובדת הקליטה את המעסיקה. הדברים שהיא אמרה לה מופיעים בציטטות בעמוד זה.

 בהמשך הדף תוכלו לקרוא על פסק דין נוסף לטובת עובדת שפוטרה כמה ימים לפני חצי שנה לעבודתה,  שגם בו ייצגתי את התובעת (פסק דין מיום 28.9.13). פסק הדין השלישי בעמוד זה שבו ייצגתי את העובדת קבע פיצוי של 12 חודשי עבודה לעובדת שפוטרה בהריון לפני חצי שנה בעבודה.

"אז אני בונה עליך אני סומכת עליך וטראח, לא מספיקים 3 - 4 חודשים לעבור, וסיפור חדש מתחיל. ובנוסף לכל, אמנם את כאילו לא אשמה.. עוד מעט אני אהפוך לגננת". 


בית הדין הארצי לעבודה קיבל את הערעור שהיגשתי על גובה הפיצוי הנמוך שנפסק בבית הדין האזורי לעובדת שפוטרה כמה ימים לפני מלאת חצי שנה בעבודה. נקבע כי רצונה הברור והמוכח של המעבידה לעקוף את הוראות חוק עבודת נשים, שהביא אותה לפטר את העובדת ימים ספורים לפני מלאת שישה חודשים להעסקתה, הוא בבחינת קיום חוזה העבודה שלא בתום לב והפליה אסורה ופסולה.

"אני עכשיו רואה 9 חודשים אני אוכלת לוקשים. זה היה ברור לי לגמרי שכל יום שני וחמישי יופיעו לי אישורים רפואיים..לא היה עולה על דעתי לפטר אותך, לא שום דבר. זה חבל מאוד, אני טוב מאוד הערכתי את העבודה שלך, אני אהבתי מאוד לעבוד אתך, אני מאוד חבל לי שכל הסיפור הזה קרה ככה, כי אני לא רציתי שהוא יקרה ככה".

"אני עשיתי את הצעד הזה מהר, כדי שלא תוכלי להגיד לי שאני לא יכולה לפטר אותך או לא, זה הכל.  אמרתי לך את זה מראש, כשישבת פה, ואמרתי לך שאני לא רואה הריון כמחלה. אמרתי לך את זה. למרות שזה הרגיז אותי מוות כי את באת והתחייבת על משהו. אז בסדר, לא עמדת בהתחייבות שלך, ואני צריכה עכשיו לסמוך עלייך על כל הדברים האחרים. תארי לך מחר את באה אליי, ותגידי לי ככה, 'יש לי שמירת הריון שבועיים', ואחרי זה תחזרי ו'יש לי עוד שמירת הריון. את יודעת מה שהולך פה במשרד שלא לקחתי מישהו אחר? כולנו פה נקרעים, למה אני צריכה להיקרע ככה? למה אני צריכה להיקרע?"

בפסק הדין נקבעו כמה הלכות תקדימיות חשובות:
  • אפליה מחמת הורות, האסורה בחוק, כוללת גם הריון, כלומר: ההורות מתחילה עם כניסת האשה להריון.
  • על אף שחוק שוויון הזדמנויות לא חל במקום שבו עובדים פחות משישה עובדים, אסור להפלות אשה בגלל מינה או הורותה.
  • גובה הפיצוי שעל המעבידה לשלם למערערת בגין הפרת חוזה העבודה, אשר יהא בו כדי להלום את הפגיעה החמורה שנפגעה, הינו השכר שאמור היה להשתלם מיום הפיטורים ועד ליום הלידה בתוספת דמי הלידה שלא שולמו בשל הפיטורים.
  • עצם ההזדרזות לפטר לפני חצי שנה על מנת לעקוף את חוק עבודת נשים ולא לבקש היתר לפיטורים - זו אפליה בפני עצמה.
פסק דין (28.9.13) בתיק שייצגתי: 91,000 שקל לעובדת שהריונה היווה שיקול מכריע לפטרה בעיתוי בו פוטרה
יומיים לאחר שהודיעה על ההריון, כשהיא בחופשת מחלה, קיבלה העובדת זימון לשימוע לפיטורים. המנהל הודה בבית הדין כי פעל במהירות על מנת לפטר את התובעת, מתוך רצון להשלים את הליך הפיטורים בטרם תשלים התובעת פרק זמן של ששה חודשים, ויחולו הוראות חוק עבודת נשים, המונעות מהמעביד לפטרה ללא היתר מהממונה במשרד הכלכלה.

בית הדין קבע כי מלבד הפגם שיש בעצם הניסיון להתחמק מחוק עבודת נשים, ומלבד חוסר תום הלב שיש בהליך הפיטורים החפוז, בעת שהתובעת נמצאת בחופשת מחלה, מעדותו של המנהל עולה במפורש כי הריונה של התובעת היה שיקול מרכזי בעיתוי הפיטורים, הריונה של התובעת עמד לנגד עיניהם של מקבלי ההחלטות בנתבעת ובכך מוכתמת החלטת הפיטורים של התובעת באפליה פסולה בניגוד לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.
לעניין השימוע בתקופת מחלה בהריון
התובעת זומנה לשימוע בעת שהייתה בחופשת מחלה. לפי חוק דמי מחלה, מעביד לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה, במהלך תקופת זכאותו לדמי מחלה. בית הדין קבע כי הפרשנות הראויה לחוק זה היא כי בתקופת המחלה חל איסור אף על זימון התובעת לשימוע:

 "לטעמנו יש לבצע את הליך השימוע כולו בעת שהעובד נמצא במקום עבודתו. יש לראות את הליך השימוע כולו כיחידה אחרת, ואת העובד כזכאי לעבור את מלוא ההליך כאשר הוא כשיר לעבודה ולאחר מכן כשיר אף לחפש עבודה. בנוסף, הסיבה בגינה זימנה הנתבעת את התובעת לשימוע בעת שהיא בחופשת מחלה, ולא המתינה ארבע ימים עד לשובה של התובעת לעבודתה, היה אותו מירוץ אחרי הזמן שנבע מרצונה של הנתבעת למנוע את תחולתו של חוק עבודת נשים, דבר שיש בו חוסר תום לב, ועל כן אין לקבל את טענת הנתבעת לפיה התובעת ויתרה על זכותה לשימוע". בית הדין פסק ברכיב זה פיצוי בשווי חודש עבודה של 8,000 שקל לטובת התובעת, על העדר השימוע בלבד.
אז כמה הפיצוי?
בית הדין פסק לטובת התובעת פיצוי בשווי הפסד שכר בתקופה המוגנת בניכוי כספים שהתובעת הרוויחה בעבודה שמצאה. כן פסק לה פיצוי על נזק לא ממוני בסכום של 25,000 שקל ו-15,000 שקל הוצאות משפט.

וצריך להדגיש: לא תמיד הריון זו הסיבה
לפעמים סיבת הפיטורים כשרה, הפיטורים אינם נובעים מההריון, אלא מתפקוד לקוי נניח. אבל עצם ההזדרזות לפטר, עצם קיומו של המירוץ נגד הזמן, לפני חצי שנה - אלו מכתימים את הפיטורים בכתם של אפליה. ודי בכתם כזה כדי לפגום בפיטורים ולבסס עילה של אפליה.
 

פוטרת בהריון לפני שעברה חצי שנה בעבודה?  
המעסיק שלח לך מכתב פיטורים הביתה
כשאת במחלה עקב ההריון,
כדי לא להגיע לששה חודשים?

בייעוץ משפטי תוכלי לבדוק אם יש לך קייס,
מה הסיכוי ומה עושים.

לפניות לעו"ד מיה צחור »

12 משכורות לעובדת שפוטרה בהריון לפני חצי שנה (9.11.16)
עובדת שייצגתי פוטרה מהעבודה במכתב שנשלח לביתה כשהיא בחופשת מחלה עקב ההריון, ללא שימוע. נעשה זימון לשימוע בתקופת המחלה אבל העובדת היתה מאושפזת ולא יכלה להתייצב. בכתב התביעה טענה העובדת כי הליך הפיטורים המהיר, בחופשת המחלה, ללא שימוע ובשליחת שליחים לביתה בתקופת המחלה, לא נועד אלא להזדרז לפטרה כדי לעקוף את חוק עבודת נשים ובו הגנה על פיטורי התובעת כשהיא בהריון לאחר ששה חודשי עבודה.

התובעת טענה כי המעסטיק היה שבע רצון מעבודתה וטענותיו על על תפקוד לקוי הועלו לראשונה לאחר הודעתה על ההריון, ללא בסיס.

בדיון המעסיק טען כי העובדת פוטרה בשל התעלמותה מפניות המעסיק להמציא אישורי מחלה כאשר היתה מאושפזת בזמן ההריון. המעסיק ביקש מהעובדת לשלוח לו אישורי מחלה בפקס, ובהיעדר מכשיר פקס, כאשר העובדת פנתה למעסיק לתאם שליחה באופן אחר, המעסיק לטענתה "סינן" אותה. 

בזמן הדיון קיבלו הצדדים את הצעת בית הדין לעבודה לפסוק לפשרה, ופסק הדין קבע לעובדת פיצוי של 45,000 שקל, שהם בערך 12 משכורות.

פיטורים בהריון - שאלות ותשובות

תשובות לשאלות נפוצות בנושא פיטורין בהריון   המשך קריאה »

פיטורים של עובדת בהריון העובדת יותר מחצי שנה

פיטורים בהריון אחרי חצי שנה בעבודה. הליך קבלת ההיתר, האם שומעים את העובדת, מה הקשר לקיצוצים וידיעת המעביד על ההריון ועוד. מדריך   המשך קריאה »

פיטורים בהריון בהסכם לתקופה קצובה - מתי צריך היתר

בהסכם לתקופה קצובה של פחות מ-12 חודש, לא צריך לבקש היתר כשמפטרים בהריון גם אם חלפו שישה חודשים בעבודה   המשך קריאה »

נוהל הבקשה לקבלת היתר לפיטורים ממשרד התמ"ת

מעביד המעוניין לפטר עובדת בהריון צריך לבקש בקשה להיתר ממשרד הכלכלה ולמסור עותק לעובדת. הנה הנוהל להגשת הבקשה. העובדת צריכה לכתוב מכתב תגובה   המשך קריאה »

היתרון של הסכם זמני למחפשות עבודה בהריון

התועלת שבהסכם לתקופה קצובה לנשים בהריון המחפשות עבודה   המשך קריאה »

פגעו בזכויותיכם? חכו לפני שאתם מראים למעסיק את החוק

כשמעסיק מפטר ללא היתר, למשל, מוטב להתייעץ לפני שמראים לו מה אומר החוק   המשך קריאה »

המעביד מפטר בהריון ואחר כך מתחרט

המעביד מפטר בהריון ואחר כך מתחרט. מה עושים עכשיו?   המשך קריאה »

האם צריך לתת אישור הריון למעביד המבקש לפטר?

אין די באמירה של עובדת כי היא בהריון כדי להקים חובה לקבלת היתר לפיטורים. עליה להציג אישור רפואי אם היא מתבקשת   המשך קריאה »
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה
דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה, דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016 developed by: roimil.com
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין
הטרדה מינית בעבודה דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה
2002 - 2016
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של
כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי,
לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש
במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
developed by: roimil.com