פיטורים אחרי חופשת לידה ואחרי חופשה ללא תשלום

איסור לפטר בחופשת הלידה ו-60 יום אחריה

חוק עבודת נשים אוסר פיטורי עובדת בחופשת הלידה ובמשך 60 יום לאחר חופשת הלידה. אם המעביד מפטר עובדת במהלך 60 יום לאחר חופשת הלידה, עליו לשלם לה, בנוסף, 30 יום דמי הודעה מוקדמת. כלומר, תקופת ההודעה המוקדמת אינה נכללת באותם 60 יום. גם כשמפטרים אחרי חופשה ללא תשלום צריך לתת הודעה מוקדמת בת 30 יום בנוסף לאותם 60 יום.

אסור גם לתת הודעת פיטורים בחופשת הלידה או ב-60 יום אחריה

למעביד אסור להודיע לעובדת שהיא מפוטרת בתום ה-60 יום לאחר חופשת הלידה. גם ב-60 יום שבהם היא עובדת לאחר חופשת הלידה או החופשה ללא תשלום אסור לו למסור לה הודעת פיטורים. עצם העובדה שמעביד אומר לעובדת שהוא מתכוון לפטר אותה בתום ה-60 יום מהווה הפרה של חוק עבודת נשים.

קראו עוד על חובתו של המעביד להחזיר לעבודה בפועל לאחר חופשת הלידה, לאותו תפקיד>>

הוראת החוק מחייבת את המעביד לקבל את העובדת חזרה לעבודה לתקופה מסוימת, זאת על מנת לאפשר לעובדת להשתלב בחזרה במקום העבודה, ולתת לה הזדמנות להוכיח את יכולותיה גם לאחר הלידה.

המעביד יכול להגיש בקשה להיתר לפיטורי עובדת אחרי חופשת לידה. למשרד הכלכלה שיקול דעת מצומצם


משרד הכלכלה יכול להתיר פיטורי עובדת אחרי חופשת לידה רק אם מתקיימים כל אלה:
  • הפיטורים אינם בקשר לחופשת הלידה, ללידה או להיעדרות;
     
  • עסקו של המעביד חדל לפעול (הפסקת פעילות שאינה זמנית);
     
  • המעביד הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל, ואם המעביד הוא תאגיד - ניתן צו פירוק לפי פקודת החברות.
בקשה להתיר פיטורים אחרי חופשה ללא תשלום

המעביד יכול לבקש ממשרד הכלכלה היתר לפטר עובדת לאחר חופשה ללא תשלום. במקרה כזה שיקול הדעת של משרד הכלכלה פחות מצומצם מאשר פיטורים לאחר חופשת הלידה. למשרד הכלכלה אסור לתת היתר אם הפיטורים קשורים בלידה או בהיעדרות בגלל הלידה והחופשה ללא תשלום. שיקול הדעת שלו רחב יותר.

צריך לשים לב להבדל הזה: האיסור לפטר אחרי חופשת לידה הדוק יותר מאשר האיסור לפטר אחרי חופשה ללא תשלום.

המעביד אומר תחזרי ל-60 יום, אחר כך אני מפטר אותך

תופעה נפוצה לאחר חופשת לידה: מעבידים מנסים להפוך את הקערה על פיה ולטעון שהעובדת התפטרה. זאת משום שמוטל עליהם נטל כבד לשלם שכר עבודה של 60 יום ועוד 30 יום הודעה מוקדמת. עדיף להם שהעובדת תתפטר. אז מעביד יכול, למשל, לומר לעובדת: תחזרי ל-60 יום כי כך מחייב החוק, אחר כך אני אפטר אותך. אם העובדת לא תתייצב בעבודה, היא לכאורה מתפטרת.

בית הדין הארצי קבע כי אסור להודיע לעובדת על פיטוריה באמצע התקופה או להגיד לה שהיא חוזרת לתקופה מוגבלת. הדבר סותר את חובת המעביד לסייע לה להשתלב בעבודה לאחר חופשת הלידה ולתת לה הזדמנות אמיתית להוכיח את יכולותיה.

למעביד אסור לפדות את תקופת ה-60 יום בכסף אלא עליו להשיב את העובדת לעבודה בפועל

בית הדין הארצי קבע כי כך תוכל העובדת להוציא לפועל את זכותה לעסוק בעבודה ממנה תפיק סיפוק והערכה, להתקדם ולממש את יכולותיה ומיומנותה במקום העבודה בו עבדה עובר ללידה, בלי שתהא חשופה לאפשרות להיות מפוטרת בשל הלידה ויציאה לחופשת לידה, תקופות המנתקות אותה לזמן לא מועט ממקום העבודה.
בית הדין דחה את טענת המעסיק כי התובעת בתביעתה מציבה דרישה בלתי אפשרית ובלתי הגיונית ממעסיקתה, להימנע מעריכת שינויים ארגוניים במהלך חופשת לידה של עובדת תוך הותרת סביבת...
להמשך קריאה
פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה (יוני 2014) קבע כי כי השינוי הארגוני שנעשה בתפקידה של התובעת בזמן ששהתה בחופשת לידה הינו במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של הנתבעת,...
להמשך קריאה
עובדת מגיעה למקום העבודה בחופשת הלידה לתאם חופשה ללא תשלום ואז מקבלת ממנהליה רמז עבה לא לשוב לעבודה כי ממילא מתכוונים לפטר אותה לאחר התקופה המוגנת של 60...
להמשך קריאה
אלמלא יצאה התובעת לחופשת לידה, לא היה מתעורר הצורך לחלק את תפקידה ולא הייתה כל מניעה כי תמשיך בביצוע תפקידה
להמשך קריאה
ההלכה הפסוקה קובעת שמעביד צריך להחזיר לאותו תפקיד אחרי חופשת לידה. גם נקבע כי עובדת לא צריכה לשלם את המחיר של השינויים הארגוניים שחלו בחופשת הלידה. פסק דין...
להמשך קריאה
שינוי ארגוני כאשר העובדת היתה בחופשת לידה לא מצדיק שינוי בתפקידה של העובדת לאחר חופשת הלידה, או לפיטוריה, גם אם מדובר במשרת אמון והמנהל התחלף. על המעביד לתת...
להמשך קריאה
מעביד צריך להחזיר עובדת השבה מחופשת לידה לתפקיד הקבוע שאותו ביצעה לפני כן, גם אם היו שינויים ארגוניים, ובלבד שתפקידה לא בוטל
להמשך קריאה
פסק דין: כוונת המחוקק הינה לא רק למנוע פיטורי אשה אחרי חופשת לידה, אלא גם להבטיח את שובה לאותה עבודה ולאותם תנאים
להמשך קריאה
עובדת שפוטרה אחרי חופשת הלידה הוכיחה כי הסיבה להכנסת שמה לרשימת המפוטרים בפיטורי צמצום, הייתה היעדרותה בשל חופשת לידה
להמשך קריאה
המעביד החזיר את העובדת לעבודה לאחר חופשת הלידה, ופיטר אותה כמה ימים לאחר שחלפו שישים יום מיום שובה מחופשת הלידה.
להמשך קריאה
מעביד לא יוצא ידי חובתו כאשר הוא מחזיר את העובדת ל-45 יום (או היום, 60 יום) ואחר כך מפטר אותה מיד, כי החוק מתיר לו.
להמשך קריאה
שירה כהן, מנהלת אזור במנפאואר, ביקשה לשוב לעבודתה לאחר חופשת הלידה. מנהלה הודיע מספר ימים לפני שובה כי תפקידה בוטל בשל שינויים ארגוניים, ושאין תפקיד חלופי בחברה ההולם...
להמשך קריאה
אסור לפטר עובדת לאחר חופשת הלידה, אבל אסור גם לעשות לה הרעת תנאים. צריך להחזירה לאותו תפקיד ולאותם תנאי עבודה
להמשך קריאה
אסור לפדות את תקופת ה-60 יום בכסף, צריך להחזיר לעבודה בפועל, אסור לשאול את העובדת אם לא יהיה לה קשה להסתדר. גם לא להעדיף את המחליפה. על פסק...
להמשך קריאה

שתף

המידע באתר עובדות לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי וכל העושה בו שימוש, עושה זאת על אחריותו/ה בלבד

052-9977766
השאירו פרטים ואחזור אליכם: