פיטורים אחרי חופשת לידה

לפי החוק, אסור לפטר עובדת שישים יום לאחר הלידה. המחוקק ביקש לסייע לנשים להשתלב במעגל העבודה ולמנוע ממעבידים להיפרד מהן לשלום לאחר שילדו. ואולם, החוק לא הספיק. מעבידים המשיכו לפטר אחרי חופשת לידה. או שאמרו לעובדת, שבי בבית שישים יום ונשלם לך שכר, או שאמרו לה תחזרי לשישים יום, אחריהן את מפוטרת. מי רוצה לחזור לחודשיים למקום שלא מעוניין בה? בתי הדין לעבודה קבעו כללים בעניין ואותם אני מביאה לפניכם.

החוק אוסר פיטורי עובדת בחופשת הלידה ובמשך 60 יום לאחריה. ולפדות בכסף מותר?
להמשך קריאה
פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה מיום 17.3.08 (אורלי מורי נגד ילו ואח') קובע הלכה חדשה ותקדימית בקשר לתקופת הששים יום שבה אסור לפטר עובדת לאחר חופשת הלידה
להמשך קריאה
שירה כהן, מנהלת אזור במנפאואר, ביקשה לשוב לעבודתה לאחר חופשת הלידה. מנהלה הודיע מספר ימים לפני שובה כי תפקידה בוטל בשל שינויים ארגוניים, ושאין תפקיד חלופי בחברה ההולם את כישוריה.
להמשך קריאה
אסור לפטר עובדת לאחר חופשת הלידה, אבל אסור גם לעשות לה הרעת תנאים. צריך להחזירה לאותו תפקיד ולאותם תנאי עבודה
להמשך קריאה
מעביד לא יוצא ידי חובתו כאשר הוא מחזיר את העובדת ל-45 יום (או היום, 60 יום) ואחר כך מפטר אותה מיד, כי החוק מתיר לו.
להמשך קריאה
המעביד החזיר את העובדת לעבודה לאחר חופשת הלידה, ופיטר אותה כמה ימים לאחר שחלפו שישים יום מיום שובה מחופשת הלידה.
להמשך קריאה
עובדת שפוטרה אחרי חופשת הלידה הוכיחה כי הסיבה להכנסת שמה לרשימת המפוטרים בפיטורי צמצום, הייתה היעדרותה בשל חופשת לידה
להמשך קריאה
פסק דין: כוונת המחוקק הינה לא רק למנוע פיטורי אשה אחרי חופשת לידה, אלא גם להבטיח את שובה לאותה עבודה ולאותם תנאים
להמשך קריאה
מעביד צריך להחזיר עובדת השבה מחופשת לידה לתפקיד הקבוע שאותו ביצעה לפני כן, גם אם היו שינויים ארגוניים, ובלבד שתפקידה לא בוטל
להמשך קריאה
שינוי ארגוני כאשר העובדת היתה בחופשת לידה לא מצדיק שינוי בתפקידה של העובדת לאחר חופשת הלידה, או לפיטוריה, גם אם מדובר במשרת אמון והמנהל התחלף. על המעביד לתת הזדמנות אמיתית...
להמשך קריאה
ההלכה הפסוקה קובעת שמעביד צריך להחזיר לאותו תפקיד אחרי חופשת לידה. גם נקבע כי עובדת לא צריכה לשלם את המחיר של השינויים הארגוניים שחלו בחופשת הלידה. פסק דין שניתן בבית...
להמשך קריאה
גם אם היה שיקול ענייני לכך שתפקידה של התובעת פוצל ופוזר בין העובדות האחרות, אין הדבר עולה בקנה אחד עם תכליתו של חוק השוויון, שהרי אלמלא יצאה התובעת לחופשת לידה,...
להמשך קריאה
עובדת מגיעה למקום העבודה בחופשת הלידה לתאם חופשה ללא תשלום ואז מקבלת ממנהליה רמז עבה לא לשוב לעבודה כי ממילא מתכוונים לפטר אותה לאחר התקופה המוגנת של 60 יום. האם...
להמשך קריאה
פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה (יוני 2014) קבע כי כי השינוי הארגוני שנעשה בתפקידה של התובעת בזמן ששהתה בחופשת לידה הינו במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של הנתבעת, ולא הוכח...
להמשך קריאה
בית הדין דחה את טענת המעסיק כי התובעת בתביעתה מציבה דרישה בלתי אפשרית ובלתי הגיונית ממעסיקתה, להימנע מעריכת שינויים ארגוניים במהלך חופשת לידה של עובדת תוך הותרת סביבת העבודה במצב...
להמשך קריאה

שתף