בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

נניח יש שמועה במקום העבודה שממונה מנהל מערכת יחסים אישית עם עובדת הכפופה לו. אם הוא לא מדווח על הקשר הזה להנהלה ולא מנתק את יחסי המרות, התנהגותו עשויה להיחשב להטרדה מינית או לפחות להפרה משמעתית מול מקום העבודה המעסיק.
הסיפור של הקשר הזה מגיע לידיעת מנהל בארגון והוא מעביר את העניין לבירורה של ממונה מטעמו לנושא הטרדה מינית. האחראית על ההטרדה המינית מחליטה לפתוח בירור על הטרדה מינית במקום העבודה ומזמנת את העובדת להעיד בפניה. 
האם האחראית נוהגת כשורה? 
האם על העובדת להתייצב לבירור על הטרדה מינית שלא היא יזמה אותו?

קיראו עוד באתר של עו"ד מיה צחור:

כותבת האתר עו"ד מיה צחור. ייעוץ משפטי למעסיקים לגבי בירור במקרה של חשד להטרדה מינית, ליווי משפטי לממונה על הטרדה מינית, מינוי שלי כאחראית חיצונית לבירור תלונה על הטרדה מינית. ייעוץ וייצוג למתלוננים/ות ולמי שנגדם הוגשה תלונה. 
לפניות לעו"ד מיה צחור

או נניח עובד במקום עבודה מנבל את פיו, מספר בדיחות גסות וגם מראה חומר פורנוגראפי לעובדת שעובדת איתו, או מציע הצעות מיניות חוזרות. התנהגותו יכולה גם להיחשב להטרדה מינית (הצעות חוזרות בעלות אופי מיני וכן התייחסויות מיניות חוזרות בעלות תוכן מיני, או התייחסות מבזה ומשפילה). 

האחראית על הטרדה מינית שומעת שהוא מתנהג כך ומחליטה לפתוח בבירור הטרדה מינית. איש לא הגיש תלונה על הטרדה מינית.

האחראית שומעת שיש קשר מינית בין שני עובדים. האחד הוא הבוס שלה והשניה היא מזכירתו. מה עושים עכשיו? מזמנים את הבוס? רושמים גרסאות?

עוד דוגמא. לאוזניה של האחראית מגיע מידע כי אחד המנהלים מקיים קשר מיני עם עובדת הכפופה לו, מזכירתו. הוא מנהל בכיר והיא מזכירה ולכאורה יש כאן הטרדה מינית מסוג של ניצול יחסי מרות. תלונה אין, העובדת לא התלוננה על הטרדה מינית, אבל עובדים מדברים על כך שרואים אותם יחד יוצאים באמצע יום העבודה וחוזרים אחרי שעה שעתיים.

החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות: על המעביד לברר תלונה על הטרדה מינית מרגע שנודע לו, גם אם אין תלונה אלא שמועה

ובכן, על מעביד החובה לקיים בירור על הטרדה מינית במקום העבודה מרגע שנודע לו על הטרדה מינית לכאורה, וזאת לפי החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית.

אם המעביד לא יעביר את הנושא לבירור הטרדה מינית של הממונה מטעמו על הטרדות מיניות, הוא בעצם מפר את החוק למניעת הטרדה מינית וחשוף לתביעות כספיות על הפרת חובותיו מכוח החוק למניעת הטרדה מינית, על הטרדה מינית והתנכלות.

אי בירור שמועה על הטרדה מינית – הפרת חובת האמון גם כלפי מי שנפגע מהשמועה

בפסק דין (17.2.17) התקבלה טענת עובד כי העובדה שמנהליו לא העבירו לטיפולה של הממונה את אותה שמועה שלפי הטענה הגיעה לאוזנם, מהווה הפרת של חובת האמון המוגברת החלה ביחסי עבודה.

אין למעסיק שיקול דעת בעניין, עליו לערוך בירור הטרדה מינית מיידי, יסודי ומתועד. לא שואלים את "המוטרדת" אם היא רוצה בבירור בשל הטרדה מינית או לא, זה לא רלוונטי מבחינת החוק למניעת הטרדה מינית. האינטרס הראשוני של המעסיק לצמצם חשיפה לתביעה, ולכן אנו רואים שמתקיימים בירורי הטרדה מינית על אפם וחמתם של העובדים/ות, שכלל לא רצו להיכנס למשבצת המתלוננ/תהחובות המוטלות על כל מנהל להעביר לידיעת הממונה על הטרדה מינית כל מידע שמגיע לאוזניו – בין תלונה ובין מידע שאינה מגובה בתלונה – מיועדות להגן לא רק על נשים או גברים שיתכן שהן קורבנות של ההטרדה המינית, אלא גם על גברים ששמם הטוב נפגע כתוצאה משמועה כזו או אחרת על היותם מטרידים מינית.

זאת כי הטחת האשמות או הפצת האשמות על מאן דהו כי הוא הטריד מינית מהווה פגיעה קשה ביותר בשמו הטוב, ועשויה לגרום לו נזק כבדים. מכאן, שמעסיק שמפר חובתו זו כלפי מי מעובדיו – בין שמדובר בעובדת ומבין שמדובר בעובד – סביר שיחויב לפצות את העובד או העובדת הנפגעים.

נפסק כי מאחר שמנהלו הישיר של התובע היה מודע במהלך עבודתו של התובע לשמועות על כך שהתובע הטריד מינית במהלך עבודתו, ולמרות זאת החליט שלא להעביר את העניין לממונה על הטרדות מיניות אצל הנתבעת, זו הפרה של החובה המוטלת על מעסיק. 

בית הדין קבע כי התובע זכאי לפיצוי על נזק לא ממוני על עוגמת נפש בסכום של 25,000 שקל (להבדיל מפיצוי ללא הוכחת נזק לפי החוק)

עובדת המבקשת לא לקיים בירור על הטרדה מינית בעניינה

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נקבע כי בית הדין ער למורכבות שעשויה להיות במצב דברים שבו עובד מתלונן על הטרדה מינית בפני גורם מטעם המעסיק שאינו מוסמך לחקור את תלונתו אודות ההטרדה המינית, תוך שהוא מבקש כי תלונתו בדבר הטרדה מינית לא תובא לידי הגורם המוסמך לבררה ולא תיחקר. 
ייתכן גם מצב שבו יש שמועה על הטרדה מינית כלפי עובדת וכאשר מזמנים אותה לבירור היא מבקשת לא להגיש תלונה ולא לברר את העניין.

לא רוצה שום בירור. תודה, אני מסתדרת.

בית הדין קבע כי אין לקבוע מסמרות ביחס להתנהלות הראויה בנסיבות אלה, האם היה צורך לקיים בירור על הטרדה מינית, אלא להכריע בדבר בהתאם לנסיבות הספציפיות של המקרה, תוך התייחסות לשיקולים הבאים:

  • לחומרתן של תלונות ההטרדה המינית.
  • למידת האיום הצפוי לעובדים אחרים בשל אי הטיפול בתלונות ההטרדה המינית.
  • לטעמים שבעטיים אין המתלונן מעוניין בחקירה.
  • לזהות הגורם שבפניו בחר המתלונן לשטוח את טענותיו בדבר ההטרדה המינית ולמעמדו בארגון.

ספק אם מוצדק פיצוי כספי בנסיבות אלה. עם זאת, ואף אם התקיימו נסיבות המצדיקות את העברת הטיפול בתלונה על הטרדה מינית לגורם המוסמך לחוקרה, חרף בקשת המתלוננת, הרי שעדיין תעמוד כשאלה נפרדת ההצדקה לפסיקת פיצוי למתלוננת שתלונה על הטרדה מינית לא הועברה לחקירה אצל הגורם המוסמך כפועל יוצא מבקשתה. זו שאלה בה יש להכריע בשים לב להתנהלות המתלוננת עצמה ולתום ליבה.

ומה עם העובדת, האם היא חייבת להתייצב לבירור הטרדה מינית שלא היא יזמה?

החוק למניעת הטרדה מינית לא מטיל חובה על העובדת בהקשר זה. למרות זאת, מעבידים לא רואים בעין יפה סירוב של עובדת להתייצב לבירור על הטרדה מינית. 

ישנן סיבות רבות מדוע עובדות לא מעוניינות לשתף פעולה עם המהלך הזה של בירור תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה (ראינו את זה לפני שנים מספר עם העובדת המכונה ר' בלשכת ראש הממשלה מול ראש הלשכה). זה יכול להיות מכמה סיבות, בהתאם לנסיבות של המקרה: 

  • לעובדת אין אמון במעביד בענייני הטרדה מינית והיא חושבת שהוא בטוח יטה לטובת המטריד, הרי הוא יותר בכיר בארגון ולבטח יותר נחוץ.
  • לעובדת אין עניין בהגשת תלונה על הטרדה מינית, היא מסתדרת בכוחות עצמה עם המטריד ולא מעוניינת לשתף בכך איש, זה לא נראה לה מתאים לתלונה בדבר הטרדה מינית וגם עשוי להעכיר את האוירה במשרד.
  • העובדת בכלל לא רוצה תלונה במקום העבודה והיא מעדיפה דווקא תביעה כספית או תלונה במשטרה, את האפיקים האחרים שהחוק מציע. הבירור לא משרת את צרכיה אלא נועד למלא את צורכי המעביד להיות בסדר עם החוק, זה לא בשבילה.
  • מערכת היחסים עם מי שנגדו היא אמורה להעיד בקשר להטרדה מינית לכאורה,  היא פרטית והיא אינה מעוניינת לפתוח אותה. 

וכמובן יש עוד סיבות. בל נשכח שהחוק למניעת הטרדה מינית מטרתו בראש ובראשונה לחזק נשים ולהעצימן. זה כולל גם לכבד את הבחירה שלהן אם להתלונן וכיצד.

עובדות הנתקלות בקושי מול מעביד שעומד על זימונן לבירור על הטרדה מינית מוטב שיפנו לייעוץ משפטי.

מה ההגדרה של הטרדה מינית בעבודה

כשעובדת במקום העבודה מרגישה הטרדה, השאלה הראשונה היא האם זו בכלל הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית. אם זו   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי הטרדה מינית בעבודה

בעמוד זה הסבר על מטרת הייעוץ המשפטי גם למתלוננים/ות וגם למי שנגדם מוגשת תלונה על הטרדה מינית בעבודה.  יש לי   המשך קריאה »

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

בית הדין הארצי לעבודה: "התוצאות הקשות הנובעות מייחוס כותרת של ביצוע עבירת מין או עוולת מין, ולו כזו שנמצאת ברף   המשך קריאה »

הטרדה מינית מילולית: התייחסויות מיניות חוזרות

כשאני כותבת מכתב למעסיק או ממונה ובו אני מפנה את תשומת ליבו לכך שהטריד עובדת שלו מינית, משום שבישיבה של   המשך קריאה »

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני: מתי זו הטרדה מינית

יש שש הגדרות למה נחשב להטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית: סחיטה באיומים לביצוע מעשה מיני, מעשה מגונה, הצעות   המשך קריאה »

ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?

בחוק למניעת הטרדה מינית כתוב שרק הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו להטרדה מינית. הגדרה נוספת של החוק למניעת הטרדה מינית היא:   המשך קריאה »

פסק דין בתביעה שייצגתי: מעסיק ישלם פיצוי חסר תקדים על פגיעה בכבודו של עובד וגם יחזיר אותו לתפקידו

בית הדין פסל את החלטת מנכ"ל החינוכית להעביר עובד מתפקידו, בשל אות הקלון שדבק בו כאילו ביצע הטרדה מינית והפגיעה   המשך קריאה »

התייחסות מבזה או משפילה ביחס למיניות או לנטייה מינית: הסבר ופסקי דין

שש הגדרות להטרדה מינית בחוק למניעת הטרדה מינית. עמוד זה מוקדש להסבר על ההגדרה החמישית והיא: "התייחסות מבזה או משפילה   המשך קריאה »

פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים

עובדות פסק הדין בקצרה: התובע שימש מאמן שחיה של קבוצת הבוגרים של הנתבעת, במשך 14 שנה.  במקביל להליכים לחידוש חוזה   המשך קריאה »

פסק דין: לא כל אמירה גסת רוח ושוביניסטית היא הטרדה מינית

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (אוגוסט 2016) עסק באמירות של מנהל כלפי עובדת וקבע כי הן   המשך קריאה »

300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רוויית תכנים מיניים

העובדת, מזכירה רפואית בבית חולים שבבעלות המדינה, עבדה בכפיפות למנהל במשך כ-8 שנים. כשנה לאחר תחילת עבודתם המשותפת החל המנהל   המשך קריאה »

בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום – האם נכללים בהגדרות ההטרדה המינית?

בחוק למניעת הטרדה מינית מופיעות ההתנהגויות המהוות הטרדה מינית בעבודה: סחיטה באיומים לביצוע מעשה מיני, מעשה מגונה, הצעות חוזרות בעלות   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות

רבות מהפונות אליי מגיעות עם סיפור על קשר בהסכמה עם הבוס. לכאורה רומן. בוס, עובדת, קשרי מין ולעיתים קשרים גם   המשך קריאה »

רומן בעבודה או ניצול מרות?

כלל הוא שמתלוננת הטוענת להטרדה מינית במקום העבודה תידרש להוכיח קיומן של התנהגויות חוזרות בעלות אופי מיני, וכי הראתה למטריד   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

טור דעה מאפריל 2014 בעקבות חשיפת החקירה נגד סילבן שלום. כלי התקשורת שפרסמו את גרסתה של המתלוננת נגד סילבן שלום שלחו   המשך קריאה »

300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל במלואה תביעה כספית של עובדת סיעודית, אזרחית מולדבה, שטענה להטרדה מינית בעבודה, מעשים   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית

"גרסה מתפתחת אופיינת לנפגעי עבירות מין. יש לשרש את השיח על 'דרך נכונה', 'רצויה' או 'מקובלת' להתמודד עם פגיעה מינית.   המשך קריאה »

פסק דין: גידופים מיניים אינם "מעשה קונדס"

בפסק הדין (27.8.18, השופט אורן שגב) נדונו השאלות הבאות: האם התובע נחשף להטרדות מיניות מצד עובד הנתבעת? האם הנתבעת פעלה בעניין בהתאם   המשך קריאה »

פסק דין: האם מתירנות מינית מצד תובעת רלוונטית בשאלה אם היתה הטרדה מינית

עובדת הגישה תביעה נגד החברה המעסיקה, חברה המפעילה מרפאות שיניים ונגד רופא השיניים מנהל המרפאה. העובדת הועסקה כמנהלת מרפאה. בית   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי חריג של מיליון שקל פיצוי לעובדת שהבוס ניצל אותה מינית

בית הדין קבע פיצוי חריג על הטרדה מינית לעובדת בחברת הסעות שנוצלה מינית על ידי סדרן רציפים. הנתבע בחושיו זיהה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: ההקשר הפסיכולוגי של ניצול יחסי מרות

במרס 2008 ארגנתי כנס לציון 10 שנים לחוק למניעת הטרדה מינית בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, במסגרת הקליניקה שניהלתי לזכויות נשים   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מהי התנכלות

החוק למניעת הטרדה מינית אוסר התנכלות. התנכלות מוגדרת כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו   המשך קריאה »

הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?

כשמדובר בהצעות מיניות חוזרות או בהתייחסויות מיניות חוזרות, התנהגות המציע תיחשב להטרדה מינית גם אם העובד לא הראה כי אינו   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה – שאלות ותשובות

כל האינפורמציה בהרחבה על הטרדה מינית במקום עבודה, מאמרים והסברים מהניסיון, כתבתי בדף הראשי הטרדה מינית בעבודה. כאן ריכזתי שאלות נפוצות   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות

ארבע אפשרויות עומדות בפני נפגעי הטרדה מינית במקום העבודה והם יכולים לממש את כולן: תלונה על הטרדה מינית אצל המעביד,   המשך קריאה »

תביעה כספית על הטרדה מינית בעבודה – הפיצוי

120,000 שקל זהו סכום הפיצוי המירבי ללא הוכחת נזק שאפשר לתבוע בבית הדין לעבודה בתביעה על הטרדה מינית במקום העבודה.   המשך קריאה »

הטרדה מינית: למה תביעה כספית ולא משטרה

מאמר זה כתבתי בדצמבר 2013, בעקבות סגירת תיק החקירה נגד העיתונאי עמנואל רוזןקול דממה דקה זה אנדרסטייטמנט לאוושת סיומה של פרשת   המשך קריאה »

מדוע הגשת תביעה כספית עדיפה לעיתים על תלונה במשטרה

כאשר מתלוננת באה אליי עם סיפור של הטרדה מינית, ואני פורשת לפניה את האפשרויות העומדות בפניה במקרה של הטרדה מינית   המשך קריאה »

הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מאפשר לתבוע, בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק על הטרדה מינית בסכום של 120,000 שקל, פיצוי נזיקי    המשך קריאה »

הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה

במאמר שפורסם ב"הארץ" (25.10.06), שכותרתו "לא כולן שוות 50,000", הסברתי שדרישה לפיצוי כספי בגין הטרדה מינית, אינה בהכרח סחיטה. החוק   המשך קריאה »

פשרה כספית עם מקום העבודה והמטריד

בדרך כלל לפני שמגישים תביעה אזרחית יש פנייה מוקדמת לצד השני, שלאחריה מוחלט אם לגשת לערכאות. הפנייה המוקדמת יכולה להניב   המשך קריאה »

פיצוי כספי, לא דמי שתיקה

מה זה בעצם משא ומתן לפשרה כספית על הטרדה מינית, מה היתרונות לנפגע/ת ההטרדה המינית. אין ממש בביקורת הציבורית כאילו   המשך קריאה »

גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון

במסגרת עיסוקי בתחום אני מגישה תביעות על הטרדה מינית בבתי הדין לעבודה, לפיצוי כספי או לצווים מבית הדין נגד התנכלות   המשך קריאה »

עזיבת מקום העבודה בגלל תלונה על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית וגם נותן אפשרויות לפעולה: תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה, תביעה כספית   המשך קריאה »

ראיות בתביעת הטרדה מינית

כשאני מבררת בפגישת הייעוץ אם יש ראיות להטרדה המינית הנטענת, התשובה היא בדרך כלל מחקתי הכול. מוחקים כי הממונה דרש למחוק, או   המשך קריאה »

בג"ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

בצעד נדיר ביטל בית המשפט העליון (פברואר 2019) פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, שקבע כי עובדת שהתפטרה בשל   המשך קריאה »

בירור תלונה על הטרדה מינית שלב אחר שלב

היגשת תלונה על הטרדה מינית?הוגשה נגדך תלונה על הטרדה מינית?איך זה אמור להתנהל, מה חובות המעסיק. בעמוד הזה הבאתי את   המשך קריאה »

20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית

עורכת דין במשרד עורכי דין הגישה תביעה כספית נגד שותף במשרד עורך דין ששם עבדה. התביעה הוגשה על כך שהמשרד   המשך קריאה »

מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה המעסיק על הטרדה מינית

עובדים ועובדות המתלוננים על הטרדה מינית בעבודה מבקשים לתבוע פיצוי כספי על ההטרדה המינית עצמה ועל הנזק שנגרם להם. למשל: נזק נפשי,   המשך קריאה »

אחראית חיצונית לבירור תלונות על הטרדה מינית

במסגרת עבודתי והתמחותי בנושא הטרדה מינית בעבודה אני מציעה את עצמי לתפקיד אחראית (ממונה) במקומות עבודה לבירור תלונות על הטרדה   המשך קריאה »

הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו

שורה של חובות מוטלות על המעסיק – מקום העבודה מכוח החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית. קיראו כאן   המשך קריאה »

הטרדה מינית הפרת חובות מעסיק: בית הדין חייב תובע להגיש תביעה גם נגד המטרידה

החוק למניעת הטרדה מינית נותן לנפגע/ת הטרדה מינית אפשרות לנקוט בהליכים משפטיים שונים לפי בחירתו/ה: נקיטת הליך פלילי; תלונה במקום   המשך קריאה »

תפקיד בית הדין בהנחלת נורמות למניעת הטרדה מינית

מיד לאחר פרסום פסק הדין בעניין ניצול יחסי מרות (מרס 2008) הירצתה השופטת (כתוארה אז) ורדה וירט לבנה, המשמשת היום   המשך קריאה »

התיישנות בתביעות על הטרדה מינית

עד ליום 1 בינואר 2012 היתה ההתיישנות על תביעות מכוח למניעת הטרדה מינית – שלוש שנים בלבד. הגבלת ההתיישנות בתביעות   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה

פיצוי של 100 אלף שקל נפסק לסגנית מנהל בבית ספר חרדי שהועברה מתפקידה בשל משיכה של המנהל אליה ולחציה של   המשך קריאה »

הטרדה מינית בהייטק

העיתון דה מארקר פירסם כתבת עומק בנושא הטרדות מיניות בהייטק הישראלי. בדף זה אביא ציטוטים עיקריים שלי מתוך תשובות לשאלות   המשך קריאה »

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

בקישורים הבאים תוכלו לעיין בחוקים ובתקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה, התשנ"ח – 1998. החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח – 1998 חוק   המשך קריאה »

החוק למניעת הטרדה מינית – נוסח החוק

חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח 1998מטרת החוק1. חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על   המשך קריאה »

תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998* בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ד) ו-13 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 (להלן –   המשך קריאה »

קרא לעובדת זנזונת וישלם 50,000 שקל פיצוי

נפסק פיצוי של 50 אלף שקל על הטרדה מינית לעובדת במועצה מקומית, שטענה כי גזבר המועצה כינה אותה בכמה הזדמנויות   המשך קריאה »

שתיית אלכוהול מגופה של מלצרית (באדי שוט) – הטרדה מינית

מנהל בר בתל אביב קרא למלצרית בסיומה של המשמרת והזמין אותה, מול לקוחות הבר שאיתם התיידד באותו הערב, לעשות עמם   המשך קריאה »